Jak řešit problémy v práci? Máte několik možností | VímVíc.cz

Jak řešit problémy v práci? Máte několik možností

08. 03. 2017

Dostáváte stále víc práce, kterou nemůžete zvládnout, jste zavaleni „povinnými“ přesčasy a ještě vám za nesplnění těchto úkolů hrozí výpovědí?

Jak řešit problémy v práci? Máte několik možností

Ne vždy to jde v práci bez nějakých překážek. Jednou za čas se objeví problémy, které je třeba se zaměstnavatelem řešit. Máme pro vás odpovědi na otázky, které vám při vašich pracovních problémech pomohou, abyste opět mohli mít práci snů.

„Povinné“ přesčasy

Některé problémy v práci vznikají díky tomu, že zaměstnavatel nařizuje spoustu přesčasů. Není nic na tom, zůstat jednou za čas v práci déle a dodělat si povinnosti, které vám tam delší dobu visí anebo které je třeba zvládnout do určitého, velmi blízkého data. Příliš mnoho přesčasů nařízených ze strany zaměstnavatele do toho ale nepatří.

Přesčasy nesmí přesáhnout 150 hodin za rok.

Na druhou stranu, přesčasy nesmí přesáhnout 150 hodin za rok. Proto pokud se vám zdá, že je přesčasů příliš, všechno si pečlivě spočítejte. Za hodiny, které strávíte přesčas, vám poté navíc náleží příplatky ke mzdě, nebo náhradní volno.

Pozor na smlouvu

Až budete podepisovat pracovní smlouvu, zkontrolujte, zda náhodou nejsou přesčasové hodiny zahrnuty právě ve výši vaší mzdy. V tomto případě by vám totiž nevznikal nárok ani na příplatky a ani na náhradní volno. Také nezapomeňte, že firma může přesčasy nařídit pouze z provozních důvodů.

Pamatujte na to, že firma může přesčasy nařídit pouze z provozních důvodů.

Zaměstnavatel vám dluží výplatu

Problémy v práci vznikají i kvůli penězům. Zaměstnavatel je povinen zaslat výplatu za kalendářní měsíc (dejme tomu leden) v měsíci následujícím a to nejpozději na jeho konci (konec února). Pokud tak zaměstnavatel neučiní a výplatu nepošle ani 15 dnů po splatnosti, máte právo na to podat okamžitou výpověď. Tu samozřejmě podejte i písemně.

Výplata musí být doručena nejpozději poslední den následujícího měsíce.

I přes podání výpovědi vám ale náleží peníze za veškeré odpracované hodiny. Výpovědí u zaměstnavatele to proto nekončí, a pokud by vám stále výplatu nechtěl poslat, můžete se obrátit buď na právníka, nebo na občanskou poradnu, jejíž pobočku můžete najít v přímo v každém krajském městě.

Jak se vypořádat s protiprávním jednáním?

V první řadě se pokuste domluvit přímo se zaměstnavatelem - nemůžete si vybrat přestávky, neplatí vám přesčas nebo vyplácí méně peněz, než měl? Zkuste se nejprve zeptat přímo jeho.

Jestliže se zaměstnavatel chová protiprávně, můžete podniknout mnoho různých kroků k tomu, aby byla sjednána náprava.

Druhá možnost je, obrátit se na inspekci práce, na kterou můžete podat podnět dokonce anonymně, také se můžete zeptat v některé z občanských poraden, nebo se obrátit na Českou advokátní komoru. Jestli chcete všechno řešit přes právníka, už si budete muset připravit určitý peněžní obnos a počítejte i s tisíci.

Problémy v práci? Zaměstnavatel hrozí výpovědí

Jestliže jste se v práci dozvěděli, že vám dají výpověď, a že platí hned od dalšího dne, dejte si pozor - nic nejde takhle jednoduše. Zaměstnavatel vás může propustit jedině tehdy, pokud máte na svědomí hrubé porušení pracovní kázně (alkohol v pracovní době, atd.) nebo jste obdrželi vytýkací dopis a stále jste nesrovnali důvody toho, proč vám byl zaslán. Na vytýkací dopis si dejte pozor. Jestliže jej obdržíte, je to určitá předzvěst výpovědi.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele není tak jednoduchá

Kdy se vás zaměstnavatel může „zbavit“ okamžitě?

Existuje několik důvodů kdy můžete dostat výpověď okamžitě. Může se to stát pokud:

  • máte hrubé porušení pracovní kázně
  • byli jste přijati pouze na dobu určitou, která právě končí
  • jste pouze ve zkušební době

Jaké byly problémy nebo naopak výhody vašeho předchozího zaměstnavatele? Ohodnoťte je a k tomu si můžete přečíst, co lidé nejvíce hodnotí.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo