Co dělat, když v práci obdržíte vytýkací dopis? | VímVíc.cz

Co dělat, když v práci obdržíte vytýkací dopis?

15. 03. 2017

Vytýkací dopis není nic, co byste chtěli od zaměstnavatel dostat. Jestliže už se tak ovšem stalo, počítejte s tím, že je to jen krůček od obdržení výpovědi. Co dělat, pokud vytýkací dopis obdržíte?

Co dělat, když v práci obdržíte vytýkací dopis?

Jak vytýkací dopis vypadá?

Vytýkací dopis musí mít přesné náležitosti, aby byl platný, jedná se o formální dopis v zaměstnání. Zaměstnavatel v něm musí zmínit, proč vám jej doručuje a jaké jsou důvody výtky. Porušení kázně, neuspokojivé výsledky, atd.

Kdy zaměstnanec může obdržet vytýkací dopis?

Jestliže je zaměstnavatel dlouhodobě nespokojen s výsledky zaměstnance, s jeho chováním, kázní nebo produktivitou, může mu zaslat takzvaný vytýkací dopis. V něm uvede, jaké jsou důvody výtky, a co by mělo být zaměstnancem napraveno. Poté dostane zaměstnanec zpravidla určitý čas na to, aby sjednal nápravu.

Vytýkací dopis není nic, co byste chtěli obdržet. Často je to formální dopis jako jeden krok před výpovědí.

Máte možnost zvýšit vaši produktivitu?

Pokud dostáváte dostatek úkolů ke splnění, problém bude na vaší straně. Pokud ale zjistíte, že objem úkolů, který se k vám dostane je výrazně nižší než objem úkolů, který dostávají vaši spolupracovníci, a vy tedy tak ani nemůžete dané kvóty splnit, chyba není na vaší straně a výpověď dostat nemůžete.

Přečtěte si také, co dělat, pokud se objeví problémy v práci.

Je vytýkací dopis odůvodněný anebo nikoliv?

Písemně přímo zaměstnanci

Pamatujte na to, že aby byl vytýkací dopis platný, musíte jej obdržet písemně. A to buď přímo od zaměstnavatele v práci, nebo vám takový dopis doručí domů anebo ho můžete obdržet poštou ovšem jedině doporučeně, aby bylo jasné, že jste vytýkací dopis skutečně obdrželi. Nelze tedy vytýkací dopis posílat pouze mailem.

Dopis musíte obdržet přímo do svých rukou. Jinak je neplatný.

Jak na dopis reagovat?

Můžete si zjistit, zda jsou výtky v dopise skutečně oprávněné. Každý by ale měl moc dobře vědět, zda se nějak provinil a jestli je dopis na místě anebo nikoliv. Pokud víte, že jste udělali chybu, že nejste dostatečně produktivní, a tak dál, prostě a jednoduše se musíte pokusit o nápravu.

Zaměstnavatel musí požadovat splnitelné úkoly, které odpovídají zaměstnancovým kompetencím a schopnostem.

Jestli ovšem víte, že jste nepochybili a o práci přijít nechcete, můžete se proti výtkám ohradit a pokusit se se zaměstnavatelem domluvit. Pokuste se vysvětlit, proč jste nemohli být produktivní nebo jaký byl důvod vašeho „nevhodného“ chování.

Někdy je možné se zaměstnavatelem domluvit a omluvit své pochybení.

Pokud se ale společně nedomluvíte, každý si trváte na svém a vám hrozí výpověď a nechcete o zaměstnání přijít, ještě může v krajním případě pomoci soud.

Možné reakce na vytýkací dopis

  • Sjednání nápravy, pokud je to možné
  • Ohradit se vůči dopisu a snažit se zaměstnavatelem domluvit
  • V krajním případě může pomoci soud

Pokud chyby nenapravíte, může přijít výpověď

Možná jste se se zaměstnavatelem nedohodli. On trvá na tom, abyste své chyby napravili, ale vy to odmítáte a nepodnikli jste proti tomu žádné další kroky. Musíte se připravit na to, že v takovém případě vám po uplynutí doby stanovené pro nápravu, hrozí výpověď. Anebo ji ještě před uplynutím doby můžete podat výpověď sami.

Výpověď maximálně do 12 měsíců

Jestliže jste obdrželi vytýkací dopis a neobdrželi jste do 1 roku od doručení dopisu výpověď, zaměstnavatel již nemá právo vám výpověď dát. Pokud uplyne od doručení vytýkacího dopisu 12měsíční lhůta, a zaměstnavatel vám chce dát výpověď, musí nejprve poslat další vytýkací dopis a opět poskytnou určitou lhůtu na nápravu. Jestliže vám chce dát zaměstnavatel výpověď déle, než do 12 měsíce od obdržení vytýkacího dopisu, musí poslat nový vytýkací dopis a znovu poskytnout čas pro nápravu.

Vytýkací dopis jako důkaz

Pokud v práci zažíváte šikanu, vytýkací dopis si uschovejte pro případ šetření problému. Může na něj také písemně reagovat a kopii uschovat. Všechny tyto písemnosti budou mít váhu u případného soudního řízení. Jestliže ale o svých prohřešcích víte a pouze odmítáte převzít dopis a nesouhlasíte s ním, nemá to v žádném případě vliv na jeho platnost. Pokud s vytýkacím dopisem nesouhlasíte, budete se muset (jak už bylo řečeno výše) se zaměstnavatelem zkusit dohodnout.

Ohodnoťte svého zaměstnavatele na VímVíc! A podívejte se také již na zveřejněná hodnocení firem.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: