Co to je a jak funguje trestní rejstřík? | VímVíc.cz

Co to je a jak funguje trestní rejstřík?

28. 06. 2017

Trestní rejstřík je věc, o kterou se mnoho z nás zajímá až ve chvíli, kdy je potřeba jeho výpis například při nástupu do nového zaměstnání. Jak vlastně trestní rejstřík funguje a kde výpis z Rejstříku trestů můžeme získat?

Výpis z rejstříku trestů

K čemu slouží trestní rejstřík?

Trestní rejstřík, jakožto organizační složka státu podřízená Ministerstvu spravedlnosti, vede evidenci všech osob, které byly pravomocně odsouzeny soudy v trestním řízení, a také k evidenci veškerých jiných skutečností, které jsou významné pro trestní řízení. Pro nás je většinou nejdůležitější jako doklad o bezúhonnosti při nástupu do nového zaměstnání.

Údaje z evidence Rejstříku trestů slouží v případech trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a také k prokazování bezúhonnosti.

Co přesně v trestním rejstříku najdeme?

Nejdůležitější věcí, která se do trestního rejstříku zapisuje, je odsouzení osoby. V rejstříku je poté jasně uvedeno jméno odsouzené osoby, přesné datum odsouzení dotyčného, povaha trestného činu, který odsouzený spáchal, jaký trest mu byl uložen, kdy byl vykonán a také zda mu bylo dále uloženo nějaké ochranné opatření nebo jiné omezení. Dále také v trestním rejstříku najdeme, který soud odsouzenému trest uložil.

Veškeré výše zmíněné Informace o odsouzení dostává Rejstřík trestů přímo od soudů.

Jak získat výpis z rejstříku trestů?

Výpis z Rejstříku trestů je, jak už bylo zmíněno výše, potřeba hlavně v situacích, kdy se ucházíme o nové pracovní místo. V tu chvíli zaměstnavatel očekává, že předložíme k nahlédnutí výpis čistého trestního rejstříku.

Pokud tento výpis potřebujete, stačí navštívit jakékoli kontaktní místo Czech Pointu. Nejjednodušší je zajít na pobočku České pošty, kde tato pracoviště zpravidla najdeme. Vytvoření výpisu z Rejstříku trestů jako takové je už poměrně rychlá záležitost. Stačí předložit doklad totožnosti a poté vám pracovník Czech Pointu výpis vystaví. Samotné vystavení může trvat kolem pěti minut. Pamatujte ovšem na to, že výpis z trestního rejstříku není zdarma, ale je třeba zaplatit poplatek ve výši 100 Kč. Výpis z Rejstříku trestů je zpoplatněn částkou 100 Kč za stranu. Každá další je už za 40 Kč.

Co dělat se záznamem v trestním rejstříku?

Ze zákona má uloženo trestní rejstřík vyžadovat pouze několik zaměstnavatelů vybraných povolání. V praxi to však chodí jinak. V dnešní době po vás bude chtít ukázku čistého rejstříku téměř každý zaměstnavatel. Pokud tedy záznam v rejstříku máte, práce se vám bude hledat těžko.

Trestní rejstřík online

Ministerstvo vnitra také zveřejnilo informaci, že výpis z trestního rejstříku lze nově získat kdekoliv a kdykoliv a navíc zdarma. Nová služba je bezplatně dostupná na Portálu veřejné správy v rámci aplikace CzechPOINT@home. K ověření údajů o identitě dojde jednoduše po vyplnění přihlašovacích údajů do datové schránky fyzické osoby. Stačí vyplnit veškeré potřebné údaje, a uživatel obdrží výpis z Rejstříku trestů v podobě datové zprávy.

Datová zpráva a datová schránka

Výpis z rejstříku trestů pomocí CzechPOINT@home mohou ovšem použít pouze uživatelé, kteří mají zřízenou tzv. datovou schránku, neboli elektronické úložiště speciálního druhu, které je povinné pro orgány veřejné moci a podnikající subjekty.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života Ze života firem a kanceláří