Solidární daň: Výše 2020 u nás a ve světě | VímVíc.cz

Solidární daň: Výše 2020 u nás a ve světě

06. 03. 2020

Co je to solidární neboli milionářská daň? Jaká je její výše v roce 2020, jak se tato progresivní daň počítá a jak se k ní staví Česká republika v porovnání se světem? To vše se dozvíte v dnešním článku o solidární dani.

Solidární daň 2020

Solidární daň

Co je to tedy ta solidární daň? Solidární daň je v podstatě poplatek za nadstandardní příjmy. Jedná se o solidární zvýšení daně, které platí jak pro osoby samostatně výdělečně činné, tak i pro zaměstnance. V České republice se platí od roku 2013, kdy vznikla v reakci na hospodářskou krizi. Výše daně je 7 % a platí se pouze z aktivních příjmů, které jsou nad limitem částky pro solidární daň.

Solidární daň představuje formu progresivní daně, která se často využívá kvůli solidárnosti vůči skupinám s nižšími příjmy. Progresivní zdanění znamená růst relativní hodnoty daně, většinou daně z příjmu, v souvislosti s růstem příjmu.

Solidární daň podle zákona

Výpočet procent solidární daně – solidární zvýšení daně činí 7 procent z kladného rozdílu mezi:

  1. Součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období.
  2. 48 násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Solidární daň 2020

V České republice je i v roce 2020 solidární daň stanovena na 7 %, zvýšil se ale limit, od kterého je povinností solidární daň platit. Hranicí je nyní hrubý příjem ve výši 1 672 080 Kč za rok. Toto číslo představuje čtyřnásobek průměrné roční hrubé mzdy.

Do solidární daně se počítá pouze aktivní příjem. Pasivní příjmy z kapitálového majetku, prodeje nemovitostí, pronájmů a dalších daňových příjmů dani nepodléhají, bez ohledu na jejich výši.

Solidární daň 2020 pro OSVČ

Pro OSVČ platí, že roční zisk z jejich podnikání nebo práce na živnostenský list nesmí přesáhnout 1 672 080 Kč. Pokud je tento limit překročen, pak musí odvést 7 % z částky nad limitem solidární daně. Zároveň se solidární daní samozřejmě odvádí i daň z příjmu ve výši 15 %.

Výpočet solidární daně 2020 OSVČ

Pokud v roce 2020 budete mít například aktivní příjmy 5 000 000 Kč, budou poníženy o související výdaje 3 000 000 Kč a zůstane vám zisk 2 000 000 Kč. Z tohoto zisku musíte odečíst limit solidární daně (2 000 000 Kč - 1 672 080 Kč) a vyjde vám částka, ze které budete daň odvádět, tedy 327 920 Kč. Solidární daň je nastavena na 7 %, takže ji odvedete ve výši 22 954 Kč.

Solidární daň 2020 pro zaměstnance

Pro zaměstnance je limit solidární daně nově stanoven na 139 340 Kč měsíční hrubé mzdy. Do tohoto limitu jsou započítávány i všechny mimořádné odměny nebo odstupné. Pokud zaměstnanec roční hrubou mzdou přesáhne limit 1 672 080 Kč, je povinen sám podat daňové přiznání a nemůže žádat o provedení ročního zúčtování daně.

Pokud ale výplatní páska ukáže více než 139 340 Kč pouze v některých měsících a zaměstnanec přitom nepřekročí celkový roční limit, pak nemusí řešit, jak vyplnit daňové přiznání. Zaměstnanci, který nepřekročil roční limit solidární daně, bude automaticky stržena pouze v měsících, kdy překročil měsíční limit. Zaměstnanec zároveň může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a odvedenou solidární daň za uplynulý rok získá zpět.

Solidární daň ve světě

Nejen v České republice se platí solidární daň. Podobné daně za účelem podpory skupin s nižším příjmem se platí i jinde v Evropě. V Polsku je u fyzických osob hranicí solidární daně 1 000 000 PLN a daň se pak platí ve výši 4 %.

Solidární daň Slovensko

Na Slovensku je zase výše sazby daně z příjmu rozdělena podle výše příjmu na dvě skupiny. Hranicí je zde 100 000 eur ročně. Podniky, jejichž příjem nepřesáhne tuto hranici odvádí od 1. ledna 2020 daň pouze 15 %. Pokud hranici 100 000 eur překročí, musí zaplatit 21 procent. Slovensko se aktuálně snaží vycházet vstříc živnostníkům a menším podnikatelům. Zároveň zvýšilo i částku, z níž daň z příjmu neplatí fyzické osoby.

Solidární daň Německo

V Německu existuje solidární daň, běžně nazývaná "Soli" ve výši 5, 5 % již od znovusjednocení Německa v roce 1990. Solidární daň měla v Německu sloužit původně především jako podpora pro východní spolkové státy. Stejně jako u nás se jedná o přirážku k dani z příjmu. V současné době Německo uvažuje o zrušení nebo alespoň snížení této daně. Jako hlavní důvod uvádí, že vláda na této dani vybírá více než do východních států investuje. Od roku 2021 by měl vejít v platnost zákon, který zruší povinnost platby solidární daně až pro 90 % daňových poplatníků.

Solidární daň Francie

Ve Francii solidární daň neboli daň z bohatství zahrnuje veškerá vlastnická práva, ať už se jedná o budovy, podniky nebo například finanční investice. Daň z bohatství se odvádí podle výše základu daně. A její sazba se běžně pohybuje od 0 % až do 1,8 %. V roce 2013 byla ve Francii schválena tzv. milionářská daň, která představuje daň z příjmu ve výši 75 %, při ročním příjmu nad jeden milion eur. Za zaměstnance tuto daň musí odvádět firmy. Francie se tímto krokem posunula na vrchol pomyslného žebříčku platby solidární daně.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy