Procenta vysvětlení: Jak se počítají procenta? | VímVíc.cz

Výpočet procent z celku a jiná procenta vysvětlení

13. 08. 2023

Každý z nás se jistě někdy dostane do situace, kdy bude potřeba provést výpočet procent nebo bude nutné vědět, co jsou to promile. Procenta se využívají na počítání úroku u bankovní či nebankovní půjčky nebo na úspory, které přinese slevový poukaz Alzy při nákupu nového notebooku, televize nebo chladničky.

Procenta využívá i úvěrová kalkulačka online a kalkulačka pro výpočet čisté mzdy. Způsobů, jak vypočítat procenta, je mnoho a záleží jen na tom, jaké počítání procent bude vyhovovat danému člověku. Naštěstí existuje online kalkulačka procent, která za nás provede rychle a bez práce třeba výpočet procent z ceny.

Výpočet procent

Procenta vysvětlení: Co je to procento

Co je to procento? Procento je jednotka bez rozměru, tzv. bezrozměrná jednotka. Zdá se vám to jako horor podle skutečné události nebo jako španělská vesnice? Procenta se značí se znaménkem „%“ a jsou ekvivalentem jedné setiny. Procenta vlastně vyjadřují část celku, zlomek celku.

Procenta vysvětlení: Například 35 % je 35 ze 100, kdy 100 je celek. Procenta v přeneseném významu znázorňují zlomky, protože 35 % ze 100 je pouze 35/100. Zápis desetinného čísla by byl 0,35. Název pochází z latinského slova per centum, které znamená na sto.

Procenta vysvětlení a jejich využití je velmi obsáhlé. Počítání procent může pro někoho být hororem podle skutečné události, ale jestliže si někdy pokládáte otázku co dělat, když se nudím, naučit se počítání procent není od věci. Navíc je to někdy vděčné téma k tomu, jak začít konverzaci. S procenty se můžeme setkat v ekonomice, při obchodování, ve fyzice, technice i během každodenních činností.

Procenty se vyjadřuje obchodní marže i zisk společností za určité období. Mnoho lidí neví, jak vypočítat procenta, což může být problém například u půjček, které nedodržují pravidla slušného chování a klientovi hrozí, že narazí na předražené půjčky. Při počítání procent je vždy důležité vědět, jaký je základ (o procenta jakého základu se jedná).

Promile patří k procentům

Součástí procent jsou i promile. Promile se značí znaménkem „‰“ a název pochází z latinského slova pro mile, což znamená na tisíc. Promile je jedna desetina procenta. Promile se nevyužívají tak často, jako procenta. Jejich využití je třeba u vyjádření poměru alkoholu v krvi člověka, což je nejtypičtější použití. Pokud má člověk 3 ‰ alkoholu v krvi, znamená to, že v každém kilogramu krve kolují 3 gramy alkoholu.

To může být dobré téma k tomu, jak začít konverzaci například v hospodě s vedlejším stolem a zároveň se držet pravidel slušného chování. Procenta vysvětlení nám bohužel příliš nepomohou v tom, jak vypočítat procenta nebo v tom, jak převést promile na procenta, přestože už víme, k čemu a jak se používají. Článek dále vysvětlí, jak se počítají procenta.

Proč je dobré vědět, jak se počítají procenta

Jak se počítají procenta se učí už děti na základních školách a nejlépe se procvičují procenta příklady. Díky pravidelnému opakování ve školních lavicích nebývá výpočet procent pro děti problém a procenta příklady dokážou připravit na nejrůznější praktické životní situace. Postupem času se však výpočet procent vytrácí ze seznamu naučených dovedností. Pokud jedinec přestane využívat počítání procent, vede to k tomu, že při výpočtu procent vznikají chyby nebo nepochopení.

Znát výpočet procent se určitě vyplatí. Pokládáte-li si někdy otázku co dělat, když se nudím, může být smysluplné naučit se způsob, jak se počítají procenta či jak vypočítat procenta z částky. V běžném životě narážíme na procenta poměrně často, především pak na výpočet procent z celku a výpočet procent z ceny. Díky němu budeme vědět, jak se vyplatí cena nějakého produktu (například kolik nám ušetří slevový poukaz Alza nebo jakýkoliv jiný slevový kupón), jak vypočítat výši daní a jiných srážek.

Výpočet procent online ocení i filantrop, který si bude chtít odečíst z daní své dary na charitu. Jak se počítají procenta je dobré znát u výše slevy na dítě nebo u jiných slev na dani. Výpočet procent využívá i úvěrová kalkulačka online pro výpočet výše úroků, které má nebankovní půjčka na ruku. Znalost procent má využití také pro výpočet čisté mzdy a v mnoha dalších životních situacích.

Příklady využití počítání procent

PRO ZAJÍMAVOST: Procenta neudávají jenom výši slevy nebo daně, ale používají se i v dalších oblastech. Například pro udání sklonu nebo stoupání se využije počítání procent. Výpočet sklonu nebo stoupání je potřebný třeba při práci se střešními krytinami. Sklo nebo stoupání se používá u železničních tratí a u silnic pro motorová vozidla (všichni známe dopravní značku „Nebezpečné stoupání“ a „Nebezpečné klesání“). Hodnota sklonu je uváděna v procentech, někdy ve stupních, anebo v promilích (potom se bude hodit převod stupňů na procenta, procent na stupně a promile na procenta). I tento matematický výpočet procent kalkulačka hravě zvládne.

Kdy použít výpočet procent z celku

Výpočet procent z celku je v běžném životě často využívaný. Jedná se o základní výpočet procent, díky kterému jsme schopni určit třeba výši daně. Navíc nemusíme počítání procent umět jen z hlavy, online kalkulačka procent zvládne výpočet za nás. Typickým příkladem je výpočet procent z ceny. Celek při výpočtu představuje základní hodnotu, se kterou je dále počítáno. Jak vypočítat procenta z částky? Pokud chceme spočítat 15% daň z 30.000 Kč, těchto 30.000 Kč je celek, základ.

Procenta výpočet

Výpočet procent z celku začneme tím, že si určíme hodnotu 1 % procenta z celku. V našem případě výpočtu procent vzorec se jedná o výpočet 30.000 : 100 = 300. Zde 1 % z 30.000 je tedy 300. Potom stačí hodnotu jednoho procenta vynásobit počtem procent, která chceme získat, tedy 300 × 15 = 4.500. Takto dojdeme k výsledku, že 15 % z 30.000 Kč je 4.500 Kč. Snadno a rychle zjistíme výši daně nebo provedeme výpočet procent z ceny a budeme vědět, jak výhodný je náš nákup. Výpočet procent příklady najdeme v každodenním životě. Další výpočet procent příklady jsou:

  • 38% alkohol (v jednom litru tekutiny je 0,4 litru čistého alkoholu)
  • 25% sleva (výrobek stojí po slevě 0,75 násobek původní ceny)
  • 15 % lidí (na 100 lidí připadne 15 lidí)

Využití výpočtu procent z celku v každodenním životě najdeme mnoho. Nejčastěji se hodí vědět, jak vypočítat procenta z částky (třeba u nákupu výrobků se slevou).

Průměr známek: Další výpočet procent, který se hodí

V každodenním životě se dostaneme do situací, kdy se bude hodit nejen výpočet procent. Bude třeba znát, jak vypočítat vážený průměr známek nebo jiných hodnot. Není-li zrovna po ruce kalkulačka procent online nebo výpočet procent vzorec jako návod, budeme si muset poradit sami. Pokud potřebujeme vědět, kolik činí sleva na dítě nebo sleva na zboží, použijeme procenta výpočet. Hodit se bude i výpočet průměru. 

Nejčastějším případem, kdy je využíván průměr, je vážený průměr známek. Právě průměr známek je pro školáky i studenty klíčovým ukazatelem úspěšnosti jejich studijního snažení. Vážený průměr známek může brát v úvahu i filantrop, který se rozhodne rozdělovat stipendia a finanční prostředky nadaným žákům.

Vypočítat průměr známek není nic těžkého. Stačí jednotlivé známky sečíst a výsledek vydělit počtem všech těchto známek. Má-li každá známka jinou váhu, je potřeba nejprve jednotlivé známky vynásobit jejich vlastními váhami a výsledek vydělit součtem těchto vah.

Procenta výpočet: Jak vypočítat procenta?

Možností, jak vypočítat procenta, je hned několik. Matematicky zdatnější jedinci zvládnou výpočet procent z hlavy, někdo si pomůže trojčlenkou či kalkulačkou procent. Pokud počítání procent není vaše hobby ani silná stránka, je možné využít nejrůznější online kalkulačky procent a provést výpočet procent bez přemýšlení. Vypočítat se dá i trojčlenka online a běžná kalkulačka procenta zvládá také s přehledem. Procenta výpočet získáme pomocí:

  • Výpočtu procent z hlavy
  • Výpočtu tzv. trojčlenkou online
  • Výpočtu procent kalkulačkou
  • Internetové online kalkulačky procent
  • Výpočtu procent v tabulkovém procesoru

Výpočet procent Excelem je popsaný níže v tomto článku.

Jak vypočítat procenta z hlavy

Pro výpočet procent z hlavy potřebujeme jistou dávku matematické představivosti. Mělo by se jednat spíše o méně komplikovaný početní příklad, abychom si ho dokázali snadno představit. Cesta, jak vypočítat procenta z hlavy, může být trnitá, především jedná-li se o vyšší nebo nezaokrouhlené hodnoty. U některých výpočtů je možné využít nástroj, jako je úvěrová kalkulačka online. Ta se hodí, když potřebujeme znát poplatky u nebankovní půjčky na ruku nebo mzdovou kalkulačku pro výpočet čisté mzdy. Je to jednodušší a rychlejší.

PROCENTA PŘÍKLADY: Na univerzitách, VŠ a VOŠ je často stanovena procentuální hranice pro úspěšné absolvování písemného testu, projektu, seminární práce a dalších typů zkoušek a zkoušení. Představme si písemný test, ve kterém je pro úspěšné absolvování stanovena hranice 65 %. V testu se dá dosáhnout maximálně 70 bodů.

Víme, že 100 % je maximálních 70 bodů. 1 % se rovná 0,7 bodů (70 : 100 = 0,7) a 65 % získáme tím, že vynásobíme 65 × 0,7. Celkový výsledek je 45,5 bodů. Pro úspěšné absolvování testu musíme získat 45,5 bodů a více. I s takovým výpočtem může pomoci trojčlenka online.

Jak se počítají procenta pomocí trojčlenky – Pomůže i trojčlenka online

Trojčlenka je matematický pojem. Jedná se o způsob, jak počítat přímou a nepřímou úměrnost. V podstatě lze tento početní příklad shrnout tak, že jsou známé 3 na sobě závislé údaje a je potřeba vypočítat čtvrtý. Trojčlenku využijeme při řešení úloh z běžného života, nejen ve školních lavicích. Trojčlenka je vhodná, když u řešení problémů chybí abstraktní uvažování. Trojčlenka procenta je typické využití.

Přesto má někdo potíže s tím, jak se počítají procenta pomocí trojčlenky. Nejjednodušší je trojčlenka online. Nejčastější využití trojčlenky je u zjišťování výsledné ceny produktu, u výpočtu chemických látek nebo třeba u zjištění potřebného času pro odvedení nějaké práce. Trojčlenka procenta pochopitelně také využívá, což ukáže následující příklad.

Výpočet procent příklady

Tento druh početního úkonu se dá využít například ve slovní úloze, kdy je nutné dopočítat původní cenu zboží. Následuje výpočet procent příklad: V obchodě jsme zakoupili nový notebook ve 30% slevě, zaplatili jsme 15.499 Kč. Zajímá nás, jaká byla jeho původní cena. Vzorec trojčlenky:

70 % ..................... 15.499 Kč

100 % .................... x Kč

Potřebujeme zjistit čtvrtou neznámou. Tu vypočítáme tak, že vydělíme číslo 15.499 : 70 = 221,414286 a toto číslo vynásobíme 100. Tím zjistíme původní cenu notebooku.

221,414286 × 100 = 22.141,4286

Původní cena notebooku tedy byla 22.142 Kč po zaokrouhlení.

Kalkulačka procenta vypočítá za nás

Pokud si nechceme zavařit mozkové závity nebo nemáme čas na řešení úloh z hlavy, vyřeší výpočet procent kalkulačka. I komplikovanější slovní úlohy na výpočet procent kalkulačka zvládne vyřešit hravě. Ale jak vypočítat procenta na kalkulačce? Na kalkulačce najdeme tlačítko se symbolem procent „%“. Právě to použijeme pro výpočet procent. Pokud si nevíme rady, kalkulačka procenta vypočítá sama místo nás.

VÝPOČET PROCENT PŘÍKLADY: Pokud potřebujeme zjistit, kolik je 45 % z 11.111 Kč, navolíme na kalkulačce 11.111 × 45 %. Kalkulačka zobrazí výsledek 4.999,95 Kč. Víme, že 45 % z 11.111 Kč je 4.999,95 Kč. Na kalkulačce jsme schopni i přičítat a odečítat procenta. Například pokud chceme k částce 11.111 Kč přičíst 45 %, postup bude následující.

Na kalkulačce zadáme 11.111 + 45 %. Zobrazí se výsledek 16.110,95. Stejným způsobem se postupuje při odečítání.

Existuje ještě další způsob, jak vypočítat procenta na kalkulačce. Pokud chceme zjistit, kolik procent je 110 z celku 500, na kalkulačce navolíme 110 : 500 × 100 a získáme výsledek 22. Zjistíme, že 110 z 500 je 22 %.

Výpočet procent online kalkulačkou procent

Výpočet procent online patří mezi nejoblíbenější způsoby, jak vypočítat procenta z částky a podobně. Jedná se totiž o rychlou a efektivní cestu ke zjištění výsledku. Pokud si vůbec nechceme lámat hlavu, online kalkulačka procent vypočítá vše bez námahy. K použití kalkulačky procent nepotřebujeme znát žádné vzorce pro výpočty procent, stačí do online kalkulačky zadat správné údaje. Výpočet procent online ušetří spoustu času i energie.

Existuje i speciální kalkulačka online, která převádí například i promile na procenta. Samozřejmě najdeme i stránky, kde se počítá trojčlenka online. Pokud si chceme naopak procvičit své matematické dovednosti, najdeme mnoho internetových stránek, které uvádějí pro procenta příklady na procvičení a různé vzorce pro výpočty procent.

Výpočet procent Excel: Tabulkový procesor

Procenta výpočet v tabulkovém procesoru patří mezi komplikovanější způsoby, jak vypočítat procenta. Tabulkový procesor je třeba Microsoft Excel, poté LibreOffice Calc nebo třeba OpenOffice Calc. Práce s takovým tabulkovým procesorem vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Pro někoho, kdo s Excelem či dalšími „tabulkami“ nepracuje, může být výpočet procent Excelem zbytečně složitý. Pokud tabulkový procesor pravidelně používáte a ovládáte všechny jeho funkce, neměl by pro vás být výpočet procent Excelem problém.

Pro procenta výpočet pomocí Excelu je nutné zadávat vzorce, vyplňovat buňky a tvořit tabulky, aby bylo možné použít automatický výpočet procent. Vzorec pro výpočet procent si uživatel zadává sám nebo mu ho Excel pomůže vytvořit. Excel zvládá i výpočty složitějších a rozsáhlejších početních příkladů s procenty, nejen výpočet procent z celku nebo výpočet procent z ceny výrobku. Tabulkový procesor obvykle není potřeba pro běžné výpočty typu výpočet čisté mzdy, zjištění, kolik činí sleva na dítě, výše úroku u nebankovní půjčky na ruku nebo kolik ušetříme díky slevovému poukazu Alzy.

Použití Excelu (a jiných tabulkových procesorů) může být vhodné třeba při sledování dlouhodobějších trendů a obecného vývoje čehokoliv. Můžeme si do tabulky například zapisovat běžné výdaje a pomocí vzorců pro výpočet procent zjistit, jakou část našich příjmů investujeme do potravin, do cestování, do zdraví nebo do kultury. Výpočet procent Excelem je vhodný také v případech, kdy podnikáme. Do tabulek můžeme zapisovat příjmy a výdaje a díky jednoduchým výpočtům hned zjistíme, jak se meziročně zvýšil zisk společnosti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Zábava a volný čas Nákupy Návody