Jak vypočítat procenta? + Příklady | VímVíc.cz

Jak vypočítat procenta? + Příklady

11. 08. 2019

S jistotou můžeme říct, že se lidé dělí na 2 skupiny: na ty matematicky nadané a na ty matematicky méně zdatné. Nezáleží na tom, do jaké skupiny patříte, ale čas od času se dostanete do situace, kdy budete potřebovat vypočítat procenta (výpočet procent). V našem článku Vám procenta/výpočet procent stručně definujeme, poté Vám ukážeme, jak se počítají procenta a jak nejsnadněji můžete procenta vypočítat. Všechny tyto možnosti znázorníme příklady, které Vám demonstrují, jak daný početní úkon probíhá a tím Vám pomůžeme úlohu lépe a snadněji pochopit.

jak-vypocitat-procenta-priklady
Jak správně procenta zapisovat?

Jak psát procenta? Procenta můžeme zapsat dvěma způsoby. 50 % nebo 50%. Jaký je mezi nimi rozdíl? 50 % = padesát procent a 50% = padesátiprocentní.

Co jsou procenta?

jak-vypocitat-procenta-priklady

Procenty vyjadřujeme část celku, např. 35 % je 35 ze 100, kdy 100 % je vždy celek. Můžeme tedy říct, že 1 procento je ekvivalentem 1 setiny. Když se zamyslíme, vidíme, že procenta přeneseně znázorňují zlomky, protože 35 % ze 100 je jen a pouze 35/100. Kde všude se můžeme s procenty setkat: v matematice, ekonomice, při obchodování, ve fyzice, technice, aj.

Co vyjadřují procenta?
  • vyjádření podílu, části
  • vyjádření výkonu
  • vyjádření pravděpodobnosti
  • vyjádření porovnání

Jak vypočítat procenta

Pracovat s procenty se učíme už na základních školách. Tam se s nimi naučíme zacházet velice rychle díky každodennímu a správnému užívání, díky vzdělaným učitelům, kteří nám vše vysvětlí. Postupem času se ale výpočet procent vytrácí ze seznamu našich automatických a přirozených schopností a dovedností. V momentě, kdy pak potřebujeme procenta rychle vypočítat, musíme zvolit pro nás nejjednodušší způsob, jak se dobrat výsledku.

Možnosti pro výpočet procent:

  • výpočet z hlavy
  • výpočet pomocí tzv. trojčlenky
  • výpočet pomocí kalkulačky, kalkulačka procenta
  • internetová online kalkulačka na procenta
  • výpočet pomocí excelu

Výpočet z hlavy

Jak počítat procenta z hlavy?

Pro výpočet procent z hlavy potřebujeme jistou dávku matematické představivosti. V tomto případě se musí pravděpodobně jednat o méně komplikovaný početní příklad, abychom si ho dokázali snadno představit.

PŘÍKLAD: Na univerzitách, VŠ a VOŠ je často stanovena procentuální hranice pro úspěšné absolvování písemného testu, projektu, seminární práce a dalších typů zkoušek a zkoušení. Představme si písemný test, ve kterém je pro úspěšné absolvování stanovena hranice 65 %. V testu se dá dosáhnout maximálně 70 bodů.

Víme, že 100 % je právě těch maximálních 70 bodů. 1 % se rovná 0,7 bodů (70:100 = 0,7) a 65 % získáme tím, že vynásobíme 65 * 0,7. Celkový výsledek je tedy 45,5 bodů. Pro úspěšné absolvování testu musíme tedy získat 45,5 bodů a více.

Jak se počítají procenta pomocí tzv. trojčlenky (procenta trojčlenka)

Co si představíme pod pojmem trojčlenka, trojčlenka procenta? Příklad.

Nejdříve si vysvětlíme, co se skrývá pod názvem trojčlenka. Trojčlenka je matematický pojem - způsob, jak můžeme počítat přímou a nepřímou úměrnost. V podstatě můžeme tento početní příklad shrnout tak, že známe 3 na sobě závislé údaje a potřebujeme vypočítat čtvrtý.

PŘÍKLAD: Tento druh početního úkonu můžeme využít například ve slovní úloze, kdy potřebujeme dopočítat původní cenu zboží. V obchodě jsme zakoupili nový notebook ve 30% slevě, zaplatili jsme 15 499 CZK a nás by zajímalo, jaká byla jeho původní cena. Dostaneme tento vzorec trojčlenky:

70 % ..... 15 499 CZK 100 % ..... x CZK

Potřebujeme dopočítat čtvrtou neznámou. Tu vypočítáme tak, že vydělíme 15 499 : 70 = 221,4142857143. 221,4142857143 vynásobíme 100 a dopočítáme se původní ceny notebooku. 221,4142857143 * 100 = 22141,428571428. Původní cena notebooku tedy byla 22 142 CZK po zaokrouhlení.

Výpočet procent za pomoci kalkulačky

Jak nám s výpočtem procent může pomoct kalkulačka?

Komplikovanější slovní úlohy na výpočet procent nám vždy může pomoct vyřešit kalkulačka. Na kalkulačce můžeme nalézt klávesnici se symbolem procent, %. Jak vypočítat procenta na kalkulačce pomocí této klávesové zkratky?

PŘÍKLAD: Pokud například potřebujeme zjistit, kolik je 45 % ze 11 111 CZK, navolíme na kalkulačce 11 111 * 45 %. Kalkulačka nám zobrazí výsledek 4 999,95 CZK. Víme tedy, že 45 % z 11 111 CZK je 4 999,95 CZK. Na kalkulačce jsme schopní i přičítat a odečítat procenta. Například, pokud chceme k 11 111 CZK přičíst 45 %, postupujeme takto: na kalkulačce zadáme 11 111 + 45 % =. Zobrazí se nám výsledek 16 110,95. Stejným způsobem postupujeme i při odečítání.

Existuje ještě další způsob, jak počítat procenta na kalkulačce. Pokud chceme například zjistit, kolik procent je 110 z celku 500, navolíme na kalkulačce 110 : 500 * 100 a získáme výsledek 22. Víme tedy, že 110 z 500 je 22 %.

Internetové online kalkulačky

Můžeme počítat procenta online?

Ano, na internetu najdete nezměrné množství online internetových kalkulaček, které odvedou všechnu práci za Vás a nejsou k ní potřeba žádné matematické nadání a vlohy. Pokud jste tedy online, připojení k internetu, není nic jednoduššího, než nechat internet spočítat procenta za Vás. Existují i speciální online kalkulačky, které nám například převedou promile na procenta.

V procentech je dobré se orientovat na každodenní bázi. Každý by měl mít spojené, že 25 % je 1/4 a 20 % je 1/5. V procentech se uvádějí také parametry k finančním produktům. Jedním z nejdůležitějších parametrů je úrok na příklad na spořícím účtě.

Excel procenta

Excel nám může pomoct s komplikovanějšími vzorci a výpočty procent.

Asi nejkomplikovanější způsob, jak můžeme vypočítat procenta, nám nabízí program Excel. Pokud neovládáte program Excel, nedoporučujeme využít tuto možnost, protože ovládání a práce s Excel vyžaduje určité znalosti a zkušenosti s tímto programem. Pokud naopak s Excel pravidelně pracujete a ovládáte všechny jeho funkce, určitě vyzkoušejte počítat procenta s jeho pomocí.

V Excel jsme nuceni zadávat vzorce, vyplňovat buňky a tvořit tabulky, abychom byli schopní využít funkci automatického výpočtu procent. Vzorec si můžeme zadat sami nebo nám ho Excel pomůže vytvořit. Excel nám může například pomoci s výpočtem a uložením složitějších a rozsáhlejších početních příkladů s procenty.

PRO ZAJÍMAVOST: S procenty se dají dělat další matematické úkony, např. výpočet sklonu. Výpočet sklonu je potřebný např. při práci se střešními krytinami, kdy je hodnota sklonu občas uváděna v procentech, občas ve stupních (převod stupňů na procenta, procenta na stupně, stupně na procenta). Může se nám tedy stát, že budeme potřebovat dopočítat sklon v procentech nebo stupňích. I pro tento početní úkon existuje mnoho online kalkulaček, které nám sklon spočítají v procentech i stupních bez větších obtíží.

Rozhodně není na škodu zopakovat si základní pravidla okolo znázornění a výpočtu procent, protože se s procenty setkáváme dnes a denně. Doufáme, že Vám náš článek pomohl a připomněl, jak s procenty nakládat.

Tip: Na to, abyste si spočítali, že v Bonprix ušetříte, nemusíte být matematik. Stačí na nákup uplatnit Bonprix slevový kód.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Investice a spoření