Výpočet procent online a na kalkulačce | VímVíc.cz

Výpočet procent: Jak vypočítat procenta v excelu i na kalkulačce

07. 08. 2021

Lidé se často dělí na 2 skupiny: na matematicky nadané a na matematicky méně zdatné. Nezáleží na tom, do jaké skupiny patříte, ale čas od času se dostanete do situace, kdy budete potřebovat spočítat procenta. Procenty se dá vypočítat úrok u bankovní či nebankovní půjčky nebo úspora, kterou vám při nákupu elektroniky či domácích potřeb přinese slevový poukaz Alza. Procenta využívá i úvěrová kalkulačka online a kalkulačka pro výpočet čisté mzdy. Způsobů, jak vypočítat procenta je mnoho a záleží jen na tom, jaký vám bude vyhovovat. Dnes dokonce online kalkulačka procenta vypočítá za vás.

Co je to procento?

Procento vlastně vyjadřuje část celku. Např. 35 % je 35 ze 100, kdy 100 je celek. Lze tedy říci, že 1 procento je ekvivalentem 1 setiny. Když se zamyslíte, uvidíte, že procenta přeneseně znázorňují zlomky, protože 35 % ze 100 je pouze 35/100. S procenty se můžete setkat v ekonomice, při obchodování, ve fyzice, technice i během každodenních činností. Procenty se vyjadřuje obchodní marže i zisk společností za určité období.

Co vyjadřuje procento?

  • Vyjádření podílu, části,
  • vyjádření výkonu,
  • vyjádření pravděpodobnosti,
  • vyjádření porovnání.

Proč je dobré vědět, jak se počítají procenta

Jak se počítají procenta se učí už děti na základních školách a nejlépe se procvičují procenta příklady. Díky pravidelnému opakování ve školních lavicích nebývá výpočet procent pro děti problém a procenta příklady dokážou připravit na nejrůznější praktické životní situace. Postupem času se ale výpočet procent vytrácí ze seznamu automatických a přirozených schopností a dovedností.

Znát výpočet procent se však rozhodně vyplatí. Narážíme na něj totiž v běžném životě poměrně často, především pak na výpočet procent z celku. Díky němu budete vědět, jak se vám vyplatí cena nějakého produktu (například kolik vám ušetří slevový poukaz Alza nebo jakéhokoliv jiného obchodu), jak vypočítat výši daní a jiných srážek nebo kolik činí sleva na dítě. Výpočet procent využívá i úvěrová kalkulačka online, která vám spočítá výši úroků u nebankovní půjčky. Znalost procent využijete také pro výpočet čisté mzdy a v mnoha dalších životních situacích.

Výpočet procent z celku využijete nejčastěji

Výpočet procent z celku je v běžném životě asi nejvíce využívaný. Jedná se o základní výpočet, díky kterému budete schopni určit například výši daně. Navíc nemusímo počítat jen z hlavy, kalkulačka procenta zvládne vypočítat také. Typickým příkladem je také výpočet procent z ceny. Celek při výpočtu představuje základní hodnotu, se kterou je dále počítáno. Tedy pokud si chcete spočítat 15% daň z 20 000 Kč, těchto 20 000 Kč je celek.

Výpočet procent z celku začněte tím, že si určíte hodnotu 1 % procenta z celku. V našem případě se jedná o výpočet 20 000/100=200. 1 % z 20 000 je tedy 200. Potom už stačí hodnotu jednoho procenta vynásobit počtem procent, která chceme získat, tedy 200x15=3000. Takto dojdete jednoduše k výsledku, že 15 % z 20 000 jsou 3 000. Snadno a rychle tak zjistíte výši daně nebo provedete výpočet procent z ceny a budete vědět, jak výhodný je váš nákup. Prostě pro tato procenta příklady najdeme velmi snadno ze života každého z nás.

Možnosti, jak počítat procenta

Možností, jak počítat procenta, je hned několik. Ti matematicky zdatnější zvládnou výpočet z hlavy, někdo si pomůže trojčlenkou či kalkulačkou. Pokud počítání není vaše hobby ani silná stránka, můžete využít nejrůznější internetové kalkulačky a provést výpočet procent online bez přemýšlení. Vypočítat se dá i trojčlenka online a běžná kalkulačka procenta zvládá také s přehledem. Možnosti, jak vypočítat procenta, jsou následující:

  • Výpočet z hlavy,
  • výpočet pomocí tzv. trojčlenky,
  • výpočet pomocí kalkulačky,
  • internetová online kalkulačka na procenta,
  • výpočet pomocí Excelu.

Jak vypočítat procenta z hlavy

Pro výpočet procent z hlavy potřebujete jistou dávku matematické představivosti. Mělo by se proto jednat spíše o méně komplikovaný početní příklad, abyste si ho dokázali snadno představit. Cesta, jak vypočítat procenta z hlavy, může být trnitá, především jedná-li se o vyšší nebo nezaokrouhlené hodnoty. Proto pokud máte možnost, využijte nástroje, jako je úvěrová kalkulačka online, potřebujete-li znát poplatky u nebankovní půjčky nebo mzdovou kalkulačku pro výpočet čisté mzdy. Je to jednodušší a rychlejší.

PŘÍKLAD: Na univerzitách, VŠ a VOŠ je často stanovena procentuální hranice pro úspěšné absolvování písemného testu, projektu, seminární práce a dalších typů zkoušek a zkoušení. Představte si písemný test, ve kterém je pro úspěšné absolvování stanovena hranice 65 %. V testu se dá dosáhnout maximálně 70 bodů.

Víme, že 100 % je právě těch maximálních 70 bodů. 1 % se rovná 0,7 bodů (70:100 = 0,7) a 65 % získáme tím, že vynásobíme 65 * 0,7. Celkový výsledek je tedy 45,5 bodů. Pro úspěšné absolvování testu musíte tedy získat 45,5 bodů a více. I s takovým výpočtem může pomoci trojčlenka online.

Jak se počítají procenta pomocí trojčlenky - pomůže i trojčlenka online

Trojčlenka je matematický pojem. Jedná se o způsob, jak počítat přímou a nepřímou úměrnost. V podstatě lze tento početní příklad shrnout tak, že jsou známé 3 na sobě závislé údaje a je potřeba vypočítat čtvrtý.

PŘÍKLAD: Tento druh početního úkonu můžete využít například ve slovní úloze, kdy potřebujete dopočítat původní cenu zboží. V obchodě jste zakoupili nový notebook ve 30% slevě, zaplatili jste 15 499 Kč a zajímalo by vás, jaká byla jeho původní cena. Dostanete tento vzorec trojčlenky:

70 % ..... 15 499 Kč 

100 % ..... x Kč

Potřebujete zjistit čtvrtou neznámou. Tu vypočítáte tak, že vydělíte 15 499/70 = 221,4142857143 a to vynásobíte 100. Dopočítáte se tak původní ceny notebooku.

221,4142857143 * 100 = 22141,428571428

Původní cena notebooku tedy byla 22 142 Kč po zaokrouhlení.

Kalkulačka procenta vypočítá za vás

Pokud si nechcete zavařit mozkové závity, vyřeší za vás výpočet procent kalkulačka. I komplikovanější slovní úlohy na výpočet procent kalkulačka zvládne vyřešit hravě. Na kalkulačce naleznete tlačítko se symbolem procent “%”. Právě to pro výpočet procent použijete. Prostě nevíte-li si rady, kalkulačka procenta vypočítá sama místo vás.

PŘÍKLAD: Pokud potřebujete zjistit, kolik je 45 % z 11 111 Kč, navolíte na kalkulačce 11 111 * 45 %. Kalkulačka zobrazí výsledek 4 999,95 Kč. Víte tedy, že 45 % z 11 111 Kč je 4 999,95 Kč. Na kalkulačce jste schopni i přičítat a odečítat procenta. Například pokud chcete k 11 111 Kč přičíst 45 %, postupujte takto: 

Na kalkulačce zadejte:

 "11 111 + 45 % ="

Zobrazí se výsledek 16 110,95. Stejným způsobem postupujte i při odečítání.

Existuje ještě další způsob, jak počítat procenta na kalkulačce. Pokud chcete například zjistit, kolik procent je 110 z celku 500, navolte na kalkulačce 110/500 * 100 a získáte výsledek 22. Zjistíte, že 110 z 500 je 22 %.

PRO ZAJÍMAVOST: Procenta neudávají jenom výši slevy nebo daně, ale používají se i v dalších oblastech, např. pro výpočet sklonu. Výpočet sklonu je potřebný např. při práci se střešními krytinami. Hodnota sklonu je někdy uváděna v procentech, někdy ve stupních (potom se vám bude hodit převod stupňů na procenta a procent na stupně). I tento matematický výpočet procent kalkulačka hravě zvládne.

Výpočet procent online

Výpočet procent online patří mezi nejoblíbenější způsoby, jak vypočítat procenta. Jedná se totiž o rychlou a efektivní cestu ke zjištění výsledku. Pokud si nechcete vůbec lámat hlavu, online kalkulačka procenta vypočítá úplě bez vaší námahy. K použití kalkulačky nepotřebujete znát žádné vzorce, stačí pouze zadat do kalkulačky správné údaje. Výpočet procent online vám ušetří spoustu času i energie. Existuje i speciální kalkulačka online, která převádí například i promile na procenta. Samozřejmě najdeme i stránky, kde se počítá trojčlenka online.

Naopak pokud chcete procvičit své matematické dovednosti, najdete mnoho internetových stránek, které uvádějí pro procenta příklady na procvičení.

Výpočet procent v Excelu

Výpočet procent v Excelu patří mezi komplikovanější způsoby, jak počítat procenta. Práce s Microsoft Excel vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Pro někoho, kdo s Excelem nepracuje, může být výpočet procent v Excelu zbytečně složitý. Pokud Excel naopak pravidelně používáte a ovládáte všechny jeho funkce, neměl by pro vás být výpočet procent v Excelu problém.

Při výpočtu procent pomocí Excelu je nutné zadávat vzorce, vyplňovat buňky a tvořit tabulky, aby bylo možné použít automatický výpočet procent. Vzorec si uživatel zadá sám nebo mu ho Excel pomůže vytvořit. Excel zvládá i výpočty složitějších a rozsáhlejších početních příkladů s procenty. Pro výpočet čisté mzdy, zjištění, kolik činí sleva na dítě, úrok u nebankovní půjčky nebo kolik vám ušetří slevový poukaz Alza a další běžné výpočty, však není Excel obvykle potřeba.

Naopak použití Excelu může být vhodné třeba při sledování dlouhodobějších trendů a vývoje obecně. Můžeme si do tabulky například zapisovat naše běžné výdaje a pomocí vzorců zjistit, jaké procento našich příjmů utratíme za jídlo nebo za zábavu. Vhodný je také, pokud podnikáte - do tabulek můžete zapisovat příjmy a výdaje a díky jednoduchým výpočtům hned vidíte, jak se např. meziročně zvýšil zisk vaší společnosti.

Průměr známek – další výpočet, který se vám hodí

V každodenním životě se můžete dostat do různých situací, kdy se vám bude hodit nejen výpočet procent, ale i znát, jak vypočítat průměr známek nebo jiných hodnot. Není-li zrovna po ruce kalkulačka online, budete si muset poradit sami. Pokud potřebujete vědět, kolik činí sleva na dítě nebo sleva na zboží, použijete výpočet procent. Hodit se vám ale bude i výpočet průměru. 

Nejčastějším případem, kdy je průměr využíván, je průměr známek. Právě průměr známek je totiž pro školáky i studenty klíčovým ukazatelem úspěšnosti jejich studijního snažení. Vypočítat průměr známek není nic těžkého. Stačí jednotlivé známky sečíst a vydělit výsledek jejich počtem. Má-li každá známka jinou váhu, je potřeba nejprve jednotlivé známky vynásobit jejich váhami a výsledek vydělit součtem těchto vah.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Investice a spoření