Výpočet procent: Jak vypočítat procenta? | VímVíc.cz

Jak na výpočet procent? Pomůže třeba online kalkulačka procenta

17. 05. 2022

Každý z nás se někdy dostane do situace, kdy bude potřebovat výpočet procent. Procenta se dají využít na počítání úroku u bankovní či nebankovní půjčky nebo úspory, kterou přinese třeba slevový poukaz Alza při nákupu elektroniky či domácích potřeb. Procenta využívá i úvěrová kalkulačka online a kalkulačka pro výpočet čisté mzdy. Způsobů, jak vypočítat procenta, je mnoho a záleží jen na tom, jaké počítání procent bude vyhovovat danému člověku. Naštěstí online kalkulačka procenta vypočítá za nás.

Výpočet procent

Procenta vysvětlení: Co je to procento

Co je to procento? Procento je jednotka bez rozměru, tzv. bezrozměrná jednotka. Značí se znaménkem ,,%" a je to ekvivalent jedné setiny. Procenta vlastně vyjadřují část celku, zlomek celku. Procenta vysvětlení: například 35 % je 35 ze 100, kdy 100 je celek. Procenta v přeneseném významu znázorňují zlomky, protože 35 % ze 100 je pouze 35/100. Zápis desetinného čísla by byl 0,35. Název pochází z latinského slova per centum, které znamená na sto.

Procenta vysvětlení a jejich využití je obsáhlé. S procenty se můžeme setkat v ekonomice, při obchodování, ve fyzice, technice i během každodenních činností. Procenty se vyjadřuje obchodní marže i zisk společností za určité období. Mnoho lidí neví, jak vypočítat procenta, což může být problém například u půjček a nepochopení úrokové sazby. Při počítání procent je vždy důležité vědět, jaký je základ (o procenta jakého základu se jedná).

Součástí procent jsou i promile. Promile se značí znaménkem ,,‰" a název pochází z latinského slova pro mile, což znamená na tisíc. Promile je jedna desetina procenta. Promile se nevyužívají tak často, jako procenta. Jejich využití je třeba u vyjádření poměru alkoholu v krvi člověka. Pokud má člověk 3 ‰ alkoholu v krvi, znamená to, že v každém kilogramu krve kolují 3 gramy alkoholu.

Procenta vysvětlení nám bohužel příliš nepomohou v tom, jak počítat procenta nebo jak převést promile na procenta, přestože už víme, k čemu a jak se používají. Článek dále vysvětlí, jak se počítají procenta.

Proč je dobré vědět, jak se počítají procenta

Jak se počítají procenta se učí už děti na základních školách a nejlépe se procvičují procenta příklady. Díky pravidelnému opakování ve školních lavicích nebývá výpočet procent pro děti problém a procenta příklady dokážou připravit na nejrůznější praktické životní situace. Postupem času se však výpočet procent vytrácí ze seznamu naučených dovedností. Pokud přestane jedinec využívat počítání procent, vede to k tomu, že při výpočtu procent vznikají chyby nebo nepochopení.

Znát výpočet procent se určitě vyplatí. Narážíme na něj v běžném životě poměrně často, především pak na výpočet procent z celku. Díky němu budeme vědět, jak se vyplatí cena nějakého produktu (například kolik ušetří slevový poukaz Alza nebo jakéhokoliv jiného obchodu), jak vypočítat výši daní a jiných srážek.

To ocení i filantrop, který si bude chtít odečíst z daní své dary na charitu. Jak se počítají procenta je dobré znát u výše slevy na dítě nebo u jiných slev na dani. Výpočet procent využívá i úvěrová kalkulačka online pro výpočet výše úroků, které má nebankovní půjčka na splátky. Znalost procent má využití také pro výpočet čisté mzdy a v mnoha dalších životních situacích.

PRO ZAJÍMAVOST: Procenta neudávají jenom výši slevy nebo daně, ale používají se i v dalších oblastech. Například pro výpočet sklonu nebo stoupání. Výpočet sklonu nebo stoupání je potřebný třeba při práci se střešními krytinami. Sklo nebo stoupání se používá u železničních tratí a u silnic pro motorová vozidla. Hodnota sklonu je někdy uváděna v procentech, někdy ve stupních, anebo v promilích (potom se bude hodit převod stupňů na procenta, procent na stupně a promile na procenta). I tento matematický výpočet procent kalkulačka hravě zvládne.

Nejčastější využití počítání procent z celku

Počítání procent z celku je v běžném životě nejvíce využívané. Jedná se o základní výpočet, díky kterému jsme schopni určit třeba výši daně. Navíc nemusíme počítání procent umět jen z hlavy, online kalkulačka procenta zvládne výpočet také. Typickým příkladem je výpočet procent z ceny. Celek při výpočtu představuje základní hodnotu, se kterou je dále počítáno. Pokud chceme spočítat 15% daň z 30.000 Kč, těchto 30.000 Kč je celek, základ.

Výpočet procent z celku začneme tím, že si určíme hodnotu 1 % procenta z celku. V našem případě se jedná o výpočet 30.000/100=300. 1 % z 30.000 je tedy 300. Potom stačí hodnotu jednoho procenta vynásobit počtem procent, která chceme získat, tedy 300×15=4.500. Takto dojdeme k výsledku, že 15 % z 30.000 je 4.500. Snadno a rychle zjistíme výši daně nebo provedeme výpočet procent z ceny a budeme vědět, jak výhodný je náš nákup. Procenta příklady najdeme v každodenním životě.

Procenta výpočet

Další procenta příklady jsou: 38% alkohol (v jednom litru tekutiny je 0,4 litru čistého alkoholu), 25% sleva (daná věc stojí po slevě 0,75 násobek původní ceny), 15 % lidí (na 100 lidí připadne 15 lidí) atd.

Průměr známek – další výpočet procent, který se hodí

V každodenním životě se dostaneme do situací, kdy se bude hodit nejen výpočet procent. Bude třeba znát, jak vypočítat vážený průměr známek nebo jiných hodnot. Není-li zrovna po ruce kalkulačka online, budeme si muset poradit sami. Pokud potřebujeme vědět, kolik činí sleva na dítě nebo sleva na zboží, použijeme procenta výpočet. Hodit se bude i výpočet průměru. 

Nejčastějším případem, kdy je využíván průměr, je vážený průměr známek. Právě průměr známek je pro školáky i studenty klíčovým ukazatelem úspěšnosti jejich studijního snažení. Vážený průměr známek může brát v úvahu i filantrop, který se rozhodne rozdělovat stipendia a finanční prostředky nadaným žákům.

Vypočítat průměr známek není nic těžkého. Stačí jednotlivé známky sečíst a výsledek vydělit počtem těchto známek. Má-li každá známka jinou váhu, je potřeba nejprve jednotlivé známky vynásobit jejich váhami a výsledek vydělit součtem těchto vah.

Procenta výpočet: Jak počítat procenta?

Možností, jak počítat procenta, je hned několik. Matematicky zdatnější jedinci zvládnou výpočet procent z hlavy, někdo si pomůže trojčlenkou či kalkulačkou. Pokud počítání procent není vaše hobby ani silná stránka, je možné využít nejrůznější online kalkulačky procent a provést výpočet procent bez přemýšlení. Vypočítat se dá i trojčlenka online a běžná kalkulačka procenta zvládá také s přehledem. Procenta výpočet získáme pomocí:

  • Výpočtu procent z hlavy
  • Výpočtu tzv. trojčlenkou online
  • Výpočtu procent kalkulačkou
  • Internetové online kalkulačky procent
  • Výpočtu procent v tabulkovém procesoru

Jak vypočítat procenta z hlavy

Pro výpočet procent z hlavy potřebujeme jistou dávku matematické představivosti. Mělo by se jednat spíše o méně komplikovaný početní příklad, abychom si ho dokázali snadno představit. Cesta, jak vypočítat procenta z hlavy, může být trnitá, především jedná-li se o vyšší nebo nezaokrouhlené hodnoty. U některých výpočtů je možné využít nástroj, jako je úvěrová kalkulačka online. Ta se hodí, když potřebujeme znát poplatky u nebankovní půjčky na splátky nebo mzdovou kalkulačku pro výpočet čisté mzdy. Je to jednodušší a rychlejší.

PROCENTA PŘÍKLADY: Na univerzitách, VŠ a VOŠ je často stanovena procentuální hranice pro úspěšné absolvování písemného testu, projektu, seminární práce a dalších typů zkoušek a zkoušení. Představme si písemný test, ve kterém je pro úspěšné absolvování stanovena hranice 65 %. V testu se dá dosáhnout maximálně 70 bodů.

Víme, že 100 % je maximálních 70 bodů. 1 % se rovná 0,7 bodů (70:100 = 0,7) a 65 % získáme tím, že vynásobíme 65×0,7. Celkový výsledek je tedy 45,5 bodů. Pro úspěšné absolvování testu musíme získat 45,5 bodů a více. I s takovým výpočtem může pomoci trojčlenka online.

Jak se počítají procenta pomocí trojčlenky – pomůže i trojčlenka online

Trojčlenka je matematický pojem. Jedná se o způsob, jak počítat přímou a nepřímou úměrnost. V podstatě lze tento početní příklad shrnout tak, že jsou známé 3 na sobě závislé údaje a je potřeba vypočítat čtvrtý. Trojčlenku využijeme při řešení úloh z běžného života, nejen ve školních lavicích. Trojčlenka je vhodná, když u řešení problémů chybí abstraktní uvažování. Trojčlenka procenta je typické využití. Přesto má někdo potíže s tím, jak se počítají procenta pomocí trojčlenky. Nejjednodušší je trojčlenka online.

Nejčastější využití trojčlenky je u zjišťování výsledné ceny produktu, u výpočtu chemických látek nebo třeba u zjištění potřebného času pro odvedení nějaké práce. Trojčlenka procenta pochopitelně také využívá, což ukáže následující příklad.

PROCENTA PŘÍKLADY: Tento druh početního úkonu se dá využít například ve slovní úloze, kdy je nutné dopočítat původní cenu zboží. V obchodě jsme zakoupili nový notebook ve 30% slevě, zaplatili jsme 15.499 Kč. Zajímá nás, jaká byla jeho původní cena. Vzorec trojčlenky:

70 % ..... 15.499 Kč 

100 % ..... x Kč

Potřebujeme zjistit čtvrtou neznámou. Tu vypočítáme tak, že vydělíme číslo 15.499/70 = 221,414286 a toto číslo vynásobíme 100. Tím zjistíme původní cenu notebooku.

221,414286 ×100 = 22.141,4286

Původní cena notebooku tedy byla 22.142 Kč po zaokrouhlení.

Kalkulačka procenta vypočítá za vás

Pokud si nechceme zavařit mozkové závity nebo nemáme čas na řešení úloh z hlavy, vyřeší výpočet procent kalkulačka. I komplikovanější slovní úlohy na výpočet procent kalkulačka zvládne vyřešit hravě. Na kalkulačce najdeme tlačítko se symbolem procent ,,%”. Právě to použijeme pro výpočet procent. Pokud si nevíme rady, kalkulačka procenta vypočítá sama místo nás.

PROCENTA PŘÍKLADY: Pokud potřebujeme zjistit, kolik je 45 % z 11.111 Kč, navolíme na kalkulačce 11.111×45 %. Kalkulačka zobrazí výsledek 4.999,95 Kč. Víme, že 45 % z 11.111 Kč je 4.999,95 Kč. Na kalkulačce jsme schopni i přičítat a odečítat procenta. Například pokud chceme k částce 11.111 Kč přičíst 45 %, postup bude následující.

Na kalkulačce zadáme 11.111 + 45 %. Zobrazí se výsledek 16.110,95. Stejným způsobem se postupuje při odečítání.

Existuje ještě další způsob, jak počítat procenta na kalkulačce. Pokud chceme zjistit, kolik procent je 110 z celku 500, na kalkulačce navolíme 110/500×100 a získáme výsledek 22. Zjistíme, že 110 z 500 je 22 %.

Výpočet procent online kalkulačkou procent

Výpočet procent online patří mezi nejoblíbenější způsoby, jak vypočítat procenta. Jedná se totiž o rychlou a efektivní cestu ke zjištění výsledku. Pokud si vůbec nechceme lámat hlavu, online kalkulačka procenta vypočítá vše bez námahy. K použití kalkulačky procent nepotřebujeme znát žádné vzorce, stačí do online kalkulačky zadat správné údaje. Výpočet procent online ušetří spoustu času i energie. Existuje i speciální kalkulačka online, která převádí například i promile na procenta. Samozřejmě najdeme i stránky, kde se počítá trojčlenka online.

Pokud si chceme naopak procvičit své matematické dovednosti, najdeme mnoho internetových stránek, které uvádějí pro procenta příklady na procvičení.

Procenta výpočet v tabulkovém procesoru

Procenta výpočet v tabulkovém procesoru patří mezi komplikovanější způsoby, jak počítat procenta. Tabulkový procesor je nejvíce známý Microsoft Excel, poté LibreOffice Calc nebo třeba OpenOffice Calc. Práce s takovým tabulkovým procesorem vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Pro někoho, kdo s Excelem či dalšími ,,tabulkami" nepracuje, může být výpočet procent v Excelu zbytečně složitý. Pokud tabulkový procesor pravidelně používáte a ovládáte všechny jeho funkce, neměl by pro vás být výpočet procent v Excelu problém.

Pro procenta výpočet pomocí Excelu je nutné zadávat vzorce, vyplňovat buňky a tvořit tabulky, aby bylo možné použít automatický výpočet procent. Vzorec si uživatel zadává sám nebo mu ho Excel pomůže vytvořit. Excel zvládá i výpočty složitějších a rozsáhlejších početních příkladů s procenty. Tabulkový procesor obvykle není potřeba pro běžné výpočty typu výpočet čisté mzdy, zjištění, kolik činí sleva na dítě, výše úroku u nebankovní půjčky na splátky nebo kolik ušetří slevový poukaz Alza.

Použití Excelu (a jiných tabulkových procesorů) může být vhodné třeba při sledování dlouhodobějších trendů a obecného vývoje čehokoliv. Můžeme si do tabulky například zapisovat běžné výdaje a pomocí vzorců zjistit, jaké procento našich příjmů investujeme do jídla nebo do zábavy. Vhodný je také, pokud podnikáme. Do tabulek můžeme zapisovat příjmy a výdaje a díky jednoduchým výpočtům hned zjistíme, jak se meziročně zvýšil zisk společnosti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Nastartuj kariéru Jak být úspěšný Investice a spoření