Rodné číslo: Z čeho se skládá a jak vzniká? | VímVíc.cz

Rodné číslo: Z čeho se skládá a jak vzniká?

20. 03. 2020

Rodné číslo má každý občan České republiky. Pro někoho to však může být jen formální změť náhodných čísel, což není zas tak úplně pravda. Rodné číslo totiž obsahuje základní údaje o každém člověku. A ty jsou velice osobní. Proto je třeba význam rodného čísla znát a také všechny důležité povinnosti s ním spojené. Pokud se ale v řadě čísel neorientujete, připravili jsme pro vás v tomto článku vše důležité, co se týká rodného čísla.

Rodné číslo: Z čeho se skládá a jak vzniká?

Co je to rodné číslo?

Máme ho všichni. Někteří však netuší, z čeho se rodné číslo skládá, za jakým účelem ho musí vlastnit a proč je dobré znát ho nazpaměť. Bohužel ne každý ho dokáže přeříkat bez složitějšího přemýšlení třeba i o půlnoci. Přitom to není zas tak těžké, jelikož je v čísle zakotvena jednoduchá logika, kterou pochopí i ti méně vnímaví. Toto číslo v Česku patří mezi osobní údaje. Třeba takové, jaké se váš zaměstnavatel ve firmě dozví i z vašeho životopisu. Tudíž dávat ho neznámému člověku na potkání se moc nedoporučuje, jelikož i na první pohled zdánlivě složitě vypadající seskupení náhodných čísel obsahuje citlivé informace o vaší osobě.

Rodné číslo je identifikátor osob, který je přidělen každému občanovi České republiky. Určuje ho Ministerstvo vnitra ČR. Veškeré záležitostí týkající se rodných čísel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Najdete ho jak na průkazu zdravotní pojišťovny, tak na svém občanském průkazu. Číslo budete muset mít při ruce například při výměně občanského průkazu. Lze z něj zjistit datum narození i pohlaví daného člověka. A je to dokonce velmi jednoduše. Není k tomu zapotřebí ani kalkulačka, ani složité matematické výpočty. Ženám stačí umět sčítat čísla do dvaašedesáti, muži se dokonce obejdou i bez toho. Jedná se o seskupení maximálně deseti čísel. Z toho šest je před lomítkem a čtyři zbylé za ním. Všechna dohromady jsou beze zbytku dělitelná jedenácti.

Rodné číslo v Česku patří mezi osobní údaje. Lze z něj zjistit datum narození i pohlaví daného člověka.

Jak zjistit rodné číslo?

Pokud vám změť čísel na první pohled nic neříká, přinášíme vám jednoduchý návod na to, jak se v ní zorientovat. Tato znalost se vám může v životě hodit. První dvojčíslí ve vašem rodném čísle vyjadřuje rok vašeho narození. Respektive jeho poslední dvojčíslí. Při tom se samozřejmě předpokládá, že žijící lidé jsou maximálně narození v minulém století. Proto nejsou první dvě cifry roku příchodu na svět potřeba. Ve druhém dvojčíslí je zaznamenán měsíc vašeho narození. Avšak záleží na vašem pohlaví. Poslední dvojčíslí před lomítkem vyjadřuje den narození.

Rodné číslo za lomítkem

Se čtyřmístnou koncovkou, tedy číslicemi uvedenými v rodném čísle za lomítkem, je to trochu složitější. Tento poslední údaj je rozlišujícím znakem fyzických osob, které se narodily v tomtéž kalendářním dni, měsíci i roce. Možná kombinace čtyřmístných koncovek se pohybuje v rozmezí mezi 0000 a 9999. Jinak řečeno to může být jakékoliv poskládání těchto čísel za sebe. Například lidé, kteří se narodili v e stejný den třeba 20. dubna 1995 mohou mít v poslední čtyřčíslí 0123, někdo jiný v totožný den bude mít kombinaci 0132 a tak dále. Není v tom žádná věda.

Rodné číslo u žen

Pokud jste muž, tento problém se vás netýká. Pokud jste ale příslušnice něžnějšího pohlaví, zpozorněte. Vaše rodné číslo se totiž od identifikátorů mužů trochu liší. Tuto změnu není nijak složité rozeznat, je totiž na první pohled patrná. K jejímu nalezení, nebo naopak vypočítání vám postačí naprosto základní znalosti matematiky. A kde přesně se tato změna nachází? Konkrétně ve druhém dvojčíslí před lomítkem, na jehož dva možné druhy jsme upozorňovali výše. Jedná se o měsíc vašeho narození. Jeho číslo u mužů zůstává beze změny. Ženy si k cifře ještě přičtou 50 navíc. Pokud jste tedy žena a narodila jste se v prosinci, ve vašem rodném čísle bude uprostřed uvedena částka 62. U muže to bude pouze číslo 12.

Rodné číslo před rokem 1954

Pokud jste narozeni ještě před 1. lednem roku 1954, vaše rodné číslo se bude od těch současných trochu lišit. Tato čísla mají stejnou strukturu, akorát jsou rozdílná, co se počtu číslic týče. Jsou pouze devítimístná a koncovku mají pouze o třech číslech. Také nesplňují povinnost být dělitelné jedenácti beze zbytku. Pro každý kalendářní rok do let 1954 a dál byla generována čísla do koncovky obsahující alespoň jednu číslici vyjadřující nějaký počet. Poslední trojčíslí tvořené pouze nulami není tedy považováno za rodné číslo a je neplatné. Starší rodná čísla v koncovce mohou mít rozsah 001 až 999. Ne však 000.

Kontrola rodného čísla

Rodným číslem se rozumí také číslo přidělené na území Slovenské republiky, ale jen před rozpadem Československa. Tedy před datem 1. ledna 1993. V tomto případě je ale dobré požádat Ministerstvo vnitra o ověření tohoto čísla. Při kontrole správce registru rodných čísel prověří, zda jsou splněny veškeré podmínky. Správce vám výsledek šetření předá přímo osobně, nebo dopisem do vlastních rukou. Žádost o přidělení rodného čísla musí být písemná, ale také řádně odůvodněná. Musí obsahovat jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví, státní občanství, místo a okres narození, adresu pro doručování a také datum sepsání žádosti.

V těchto případech vám mohou být rodná čísla přidělována:

 • Fyzické osobě při narození nebo osvojení nezletilé fyzické osoby
 • Občanu, který dosud rodné číslo neměl
 • Cizinci s povolením k pobytu na území České republiky
 • Cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany
 • Cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštního právního předpisu, např. studium na vysoké škole, zaměstnání apod.
 • Fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu

Nevíte, kam si pro hotové, vygenerované rodné číslo zajít? Už nemusíte hledat a tápat. Číslo vám poskytne příslušný matriční úřad. Ve zvláštních případech rodná čísla vydává přímo Ministerstvo vnitra, a to konkrétně když o číslo zažádá cizinec. Pro ně však platí ještě jiné a zvláštní podmínky. Vaše rodné číslo, nebo rodné číslo vašeho potomka si můžete vyzvednout na těchto místech:

 1. Matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným na území České republiky
 2. Zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí

Rodné číslo u cizinců

Ministerstvo vnitra přiděluje rodná čísla také cizincům, ale jen ve výjimečných případech. Pokud má cizinec na území České republiky povolený pobyt na dobu delší než 90 dní, musí se v oblasti přidělování rodných čísel obrátit na Ministerstvo vnitra. Konkrétně na příslušné pracoviště odboru azylové a migrační politiky. To se bude lišit podle místa povoleného trvalého pobytu cizince. Možnost získat rodné číslo v České republice ovšem nemůže získat každý cizinec. Není ani jisté, zda získá cizinec na území ČR půjčku pro cizince. Jiná situace je u půjček pro Slováky, na které poskytovatelé nenahlíží jako na půjčky pro cizince, ale jako na úvěry pro české občany.

Cizinci může být přiděleno české rodné číslo v těchto případech těmto lidem:

 • Cizincům, kteří o přidělení rodného čísla žádají pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. z důvodu studia či zaměstnání)
 • Cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany
 • Cizincům s povolením k pobytu na území České republiky

Dokumenty s rodným číslem

O tom, že vám bylo rodné číslo přiděleno, musíte pochopitelně získat nějakou doložku. Rodné číslo není vepsáno jen v občanském průkazu a v průkazu zdravotní pojišťovny, ale nesmí chybět pochopitelně ani v dokumentech, jako je rodný list, nebo pas. Rodné číslo totiž budete vepisovat na nejrůznější dokumenty ještě mnohokrát za život. Například do oddacího listu, nebo do dokladu o registrovaném partnerství. Vědět, jak rodné číslo vypočítat ze základních údajů o člověku se vyplatí především v situaci, kdy ho budete muset vepsat do kolonky v úmrtním listu zesnulého člověka.

Dokladem o přiděleném rodném čísle může být:

 • Rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele
 • Samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděle-ném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení.
 • Občanský průkaz vydaný na území České republiky
 • Cestovní doklad vydaný na území České republiky, pokud je v něm uvedeno rodné číslo
 • Doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu, pokud je v něm rodné číslo uvedeno (např. průkaz o povolení k pobytu cizince)

Nyní už nemusíte v oblasti kolem rodných čísel tápat. Budete si ho moct sami zařídit přes Ministerstvo vnitra, ale nejdříve o to musíte podat žádost, která musí splňovat určité náležitosti. Zároveň se vyznáte ve změti číslic, které rodné číslo obsahuje. Můžete si z nich odvodit základní údaje o člověku – věk, datum narození i pohlaví jedince. Rodné číslo opravdu neobsahuje žádné složitosti, jak se na první pohled zdá.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Pracovní právo Úspěch v kariéře