Výměna občanského průkazu | VímVíc.cz

Výměna občanského průkazu

06. 03. 2020

Potřebujete si vyměnit občanský průkaz a zajímá vás, co všechno je potřeba udělat pro to, abyste obdrželi nový občanský průkaz? Co je pro vyřízení občanského průkazu potřeba a kolik vás to bude stát? V článku přinášíme veškeré potřebné informace k tomu, jak postupovat. Níže najdete také aktuální informace i novinky.

Nový občanský průkaz - výměna

Občanský průkaz

Občanský průkaz je doklad, který musí mít vyřízený všichni ti občané České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Česka a k tomu dosáhli věku 15 let. Vydávají se dva typy, a to občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a bez strojově čitelných údajů. Platnost občanského průkazu se liší podle let žadatele. Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu má každý občan ČR, který dovršil věk 15 let, nejpozději do 30 dnů.

V případě, že si nepřejete, aby váš občanský průkaz obsahoval informace o vašem rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tak na vaše přání tento údaj do průkazu zapsán nebude.

Typy a platnost občanského průkazu

Jak již bylo řečeno, v České republice se vydávají dva typy občanských průkazů. První z nich je občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Ten se vydává na žádost i občanům, kteří jsou mladší 15 let a platnost takového občanského průkazu je 5 let. Občané starší 15 let mají dobu platnosti občanského průkazu 10 let a občané starší 70 let s dobou platnosti 35 let. Druhý typ průkazu je bez strojově čitelných údajů a ten se vydává na žádost. Doba jeho platnosti je 6 měsíců tehdy, kdy nebylo možné vyřídit občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, 3 měsíce tehdy, kdy o něj požádá jedinec, který zrovna nabyl české občanství a na měsíc v případě odcizení, ztráty, poškození nebo zrušení údaje o místě trvalého pobytu.

Přečtěte si také článek na téma výpis z rejstříku trestů.

Různá doba platnosti občanského průkazu:

  • 5 let
  • 10 let
  • 6 měsíců
  • 3 měsíce
  • 1 měsíc
Občanský průkaz má pro jednotlivé občany různou dobu platnosti.

Důvod výměny občanského průkazu

Důvody pro výměnu občanského průkazu mohou být různé. Patří mezi ně:

Nový občanský průkaz

Žádost o občanský průkaz můžete podat u jakéhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze (na Praze 1 - 22). Zpravidla si poté počkáte cca měsíc, než bude nový občanský průkaz připraven. Poté si jej na úřadě vyzvednete a vyzvednout ho můžete na kterémkoli úřadě, který uvedete ve své žádosti o občanský průkaz. Kromě občanského průkazu také převezmete bezpečností osobní kód. Ten poté slouží k vaší identifikaci při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Jak dlouho trvá výměna občanského průkazu?

Podívejte se také na článek na téma platové třídy.

Vyřízení žádosti o občanský průkaz trvá přibližně 30 dnů. 30 dnů je také maximální stanovená lhůta zákonem.

Vyřízení občanského průkazu: Co s sebou?

Abyste mohli požádat o nový občanský průkaz, musíte vzít s sebou rodný list, anebo doklad o státním občanství. Jestliže žádáte o výměnu občanského průkazu, je třeba vzít s sebou kromě již zmíněných dokumentů, také starý občanský průkaz. A pokud měníte občanku kvůli změně údajů, vezměte s sebou také doklad potvrzující tuto změnu.

Jestliže máte digitalizovanou fotografii a podpis, které jsou evidované v evidenci občanských průkazů a v evidenci cestovních dokladů, jimž neuplynula delší doba než 1 rok, můžete podat svoji žádost v elektronické podobě. Důležité je, aby nedošlo k žádné podstatné změně vašeho vzhledu, která by mohla rozporovat fotografii uloženou v evidenci.

Žádost o občanský průkaz elektronickou cestou zašlete obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který je stanovený ve formuláři. Žádost se odesílá prostřednictvím datové schránky. Pokud nemáte zřízenou datovou schránku, žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Úředník už vám, v případě klasického vyřízení, poté dá k podepsání žádost, kde podpisem potvrdíte správnost údajů a vyfotí si vás. Není tedy třeba brát s sebou průkazové fotografie. A pamatujte, nejlepší je podat žádost o nový občanský průkaz 30 dní před skončením dosavadního.

Veškeré informace, které uvedete do žádosti o občanský průkaz musí být pravdivé a vy jejich pravdivost musíte doložit. Pokud jejich pravdivost nedoložíte, a to ani opakovaně po vyzvání, dopustíte se přestupku. Takový prohřešek může být trestán pokutou až do výše 10 000 Kč.

Doklady, které budete při vytváření nového průkazu musíte dokládat v originále, nikoliv jejich kopie. U cizojazyčných dokladů musíte doložit i jejich ověřený překlad do českého jazyka. Vyřízení občanského průkazu trvá přibližně oněch 30 dní, většinou úřad využije plnou nastavenou lhůtu.

Není třeba brát s sebou průkazovou fotografii. Úředník si vás vyfotí sám. Ještě před několika lety jste si ovšem fotku museli obstarat sami.

Jak o občanský průkaz žádat?

O občanský průkaz se obvykle žádá osobně na úřadě, je ale i možnost žádosti prostřednictvím datové schránky. K tomu ale musíte splnit určité podmínky. Nyní se podíváme na jednotlivé možnosti žádosti.

Osobní žádost o občanský průkaz

Obvykle si můžete o občanský průkaz zažádat osobně na Obecním úřadě s rozšířenou působností. V tom případě budete potřebovat materiály, o kterých jsme mluvili v minulém odstavci

Žádost v elektronické podobě

Méně obvyklým způsobem, o kterém mnoho lidí ani neví, je žádost o občanský průkaz pomocí datové schránky. Žádost musíte zaslat na úřad, do kterého spadá obec vašeho trvalého bydliště.

Odkaz ke stažení žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o občanských průkazech

Použita je fotografie a podpis z informačního systému, a to z cestovního pasu či jiného dokumentu, který máte v registraci. Ten ale nesmí být starší než jeden rok a vaše podoba nesmí být výrazně odlišná. Žádost musí projít vaší datovou schránkou, čímž je také ověřena. Běžnou formou je i v digitální době osobní žádost o občanský průkaz a nutný kontakt s úředníkem. V tomto ohledu je Česká republika poměrně zaostalou, především pokud ji porovnáme se severskými nebo baltskými státy.

O občanský průkaz můžete žádat i pomocí datové schránky.

Ztráta občanského průkazu

Co dělat, pokud občanský průkaz ztratíte nebo vám byl odcizen? Jesliže se vás týká ztráta občanského průkazu, je nutné prokázat vaši totožnost například potvrzením o obřanském průkazu. Tento dokument získáte při ohlášení ztráty občanského průkazu nebo v případě odcizení či zničení občanského průkazu.

Tip: Podívejte se také, co dělat při ztrátě řidičského průkazu.

Cena občanského průkazu

Jestliže se vás týká první vydání nebo vydání nového občanského průkazu při uplynutí platnosti staré, správní poplatek neplatíte. Stejně tak neplatíte novou občanku tehdy, kdy ji měníte z důvodu změny údajů. Pokud ale žádáte o občanský průkaz s elektronickým čipem, platíte 500 Kč a to pokaždé, bez ohledu na důvod vydání. Při vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji si pro správní úřad připravte 200 Kč a bez strojových údajů 100 Kč. Vydání občanského průkazu je povětšinou otázkou několika minut bez čekání.

Číslo občanského průkazu často poskytujete při různých žádostech. Mnozí lidé si číslo občanského průkazu již pamatují.

Titul v občanském průkazu

Požádat můžete i o zapsání vysokoškolského či jiného titulu do vaší občanky (třeba MBA titul, LLM aj.). Tituly i vědecké hodnosti si můžete nechat zapsat do průkazu až po dokladu o jejich získání. Podmínkou pro přidání titulu musíte předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. A to jak pro titul získaný v České republice, tak ze zahraničí. Mezi nejvíce známé zahraniční tituly patří MBA titul nebo Master of Business Administration.

Už jste hodnotili vašeho zaměstnavatele? Pokud ne, můžete tak činit v hodnocení firem.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: