Výměna občanského průkazu | VímVíc.cz

Výměna občanského průkazu

06. 03. 2018

Potřebujete si vyměnit občanský průkaz a zajímá vás, co všechno je pro to potřeba udělat? Co je pro vyřízení občanského průkazu potřeba a kolik vás to bude stát?

Můj obrázek

Občanský průkaz

Občanský průkaz je doklad, který musí mít vyřízený všichni ti občané České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Česka a k tomu dosáhli věku 15 let. Vydávájí se dva typy a to občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a bez strojově čitelných údajů. Platnost občanského průkazu se liší podle let žadatele.

Typy a platnost občanského průkazu

Jak již bylo řečeno, v České republice se vydávají dva typy občanských průkazů. První z nich je občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Ten se vydává na žádost i občanům, kteří jsou mladší 15 let a platnost takového občanského průkazu je 5 let. Občané starší 15 let mají dobu platnosti občanského průkazu 10 let a občané starší 70 let s dobou platnosti 35 let. Druhý typ průkazu je bez strojově čitelných údajů a ten se vydává na žádost. Doba jeho platnosti je 6 měsíců tehdy, kdy nebylo možné vyřídit občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, 3 měsíce tehdy, kdy o něj požádá jedinec, který zrovna nabyl české občanství a na měsíc v případě odcizení, ztráty, poškození nebo zrušení údaje o místě trvalého pobytu.

Přečtěte si také článek na téma výpis z rejstříku trestů.

Různá doba platnosti občanského průkazu:

  • 5 let
  • 10 let
  • 6 měsíců
  • 3 měsíce
  • 1 měsíc
Občanský průkaz má pro jednotlivé občany různou dobu platnosti.

Důvod výměny občanského průkazu

Důvody pro výměnu občanského průkazu mohou být různé. Patří mezi ně:

Nový občanský průkaz

Žádost o občanský průkaz můžete podat u jakéhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností (V Praze na Praze 1 - 22). Zpravidla si poté počkáte cca měsíc, než bude nový občanský průkaz připraven. Poté si jej na úřadě vyzvednete a vyzvednout ho můžete na kterémkoli úřadě, který uvedete ve své žádosti o občanský průkaz. Kromě občanského průkazu také převezmete bezpečností osobní kód. Ten poté slouží k vaší identifikaci při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Podívejte se také na článek na platové třídy.

Vyřízení žádosti o občanský průkaz trvá přibližně 30 dnů.

Vyřízení občanského průkazu: Co s sebou?

Abyste mohli požádat o nový občanský průkaz, musíte vzít s sebou rodný list anebo doklad o státním občanství. Jestliže žádáte o výměnu občanského průkazu, je třeba vzít s sebou kromě již zmíněných dokumentů, také starý občanský průkaz. A pokud měníte občanku kvůli změně údajů, vezměte s sebou také doklad potvrzující tuto změnu. Úředník už vám poté dá k podepsání žádost, kde podpisem potvrdíte správnost údajů a vyfotí si vás. Není tedy třeba brát s sebou průkazové fotografie. A pamatujte, nejlepší je podat žádost o nový občanský průkaz 30 dní před skončením dosavadního.

Není třeba brát s sebou průkazovou fotografii. Úředník si vás vyfotí sám.

Jak o občanský průkaz žádat?

O občanský průkaz se obvykle žádá osobně na úřadě, je ale i možnost žádosti prostřednictvím datové schránky. K tomu ale musíte splnit určité podmínky. Nyní se podíváme na jednotlivé možnosti žádosti.

Osobní žádost o občanský průkaz

Obvykle si můžete o občanský průkaz zažádat osobně na Obecním úřadě s rozšířenou působností. V tom případě budete potřebovat materiály, o kterých jsme mluvili v minulém odstavci

Žádost v elektronické podobě

Méně obvyklým způsobem, o kterém mnoho lidí ani neví, je žádost o občanský průkaz pomocí datové schránky. Žádost musíte zaslat na úřad, do kterého spadá obec vašeho trvalého bydliště.

Použita je fotografie a podpis z informačního systému, a to z cestovního pasu či jiného dokumentu, který máte v registraci. Ten ale nesmí být starší než jeden rok a vaše podoba nesmí být výrazně odlišná. Žádost musí projít vaší datovou schránkou, čímž je také ověřena.

O občanský průkaz můžete žádat i pomocí datové schránky.

Ztráta občanského průkazu

Co dělat, pokud občanský průkaz ztratíte nebo vám byl odcizen? Jesliže se vás týká ztráta občanského průkazu, je nutné prokázat vaši totožnost například potvrzením o obřanském průkazu. Tento dokument získáte při ohlášení ztráty občanského průkazu nebo v případě odcizení či zničení občanského průkazu.

Cena občanského průkazu

Jestliže se vás týká první vydání nebo vydání nového občanského průkazu při uplynutí platnosti staré, správní poplatek neplatíte. Stejně tak neplatíte novou občanku tehdy, kdy ji měníte z důvodu změny údajů. Pokud ale žádáte o občanský průkaz s elektronickým čipem, platíte 500 Kč a to pokaždé, bez ohledu na důvod vydání. Při vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji si pro správní úřad připravte 200 Kč a bez strojových údajů 100 Kč.

Už jste hodnotili vašeho zaměstnavatele? Pokud ne, můžete tak činit v hodnocení firem.

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří