Jak si změnit jméno a příjmení? Oboje je možné | VímVíc.cz

Jak si změnit jméno a příjmení? Oboje je možné

21. 03. 2018

Změna příjmení je poměrně běžná, zejména v případě sňatků a podobně. Co když si ale někdo chce změnit i své křestní jméno? Možné to samozřejmě je, ačkoliv o tom možná ani nevíte. Náš článek vám o tom něco poví.

Změna jména

Změna by měla mít důvod

Křestní jméno si nevybíráte vy, ale zvolí vám ho rodiče. Stejně tak příjmení získáte po své matce či otci. Občas ale nastanou situace, kdy se vám jedno či druhé nemusí líbit a je vlastně jedno, jaký k tomu máte důvod. Velice často jde o to, že s rodinou už nemáte dobré vztahy, vaše příjmení je například hanlivé a je také celá řada lidí, kterým se jejich jména zkrátka jen nelíbí. Česká legislativa změnu jména či příjmení na vlastní žádost umožňuje, a to v podle zákona č. 300/200 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Počítejte ovšem s tím, že tato žádost se nevyřizuje na počkání a není ani zadarmo. Nevyhnete se ani změně na všech dokladech, zahrnuje tedy četné běhání po úřadech a nějakou tu administrativu. Změnu jména si tedy skutečně dobře promyslete, než se do ní pustíte.

V ČR je umožněna změna křestního jména i příjmení.

Co je k žádosti potřeba?

Žádost o změnu jména či příjmení podáváte na příslušném matričním úřadě, kam spadáte podle svého trvalého bydliště. Tato žádost musí být doručena písemně. Písemná žádost by měla obsahovat tyto náležitosti:

 • vaše současné jméno a příjmení (případně rodné příjmení)
 • datum a místo narození
 • rodné číslo
 • datum a místo uzavření manželství
 • místo vašeho trvalého pobytu
 • jméno, příjmení, datum a místo narození vašeho manžela a nezletilých dětí, pokud se změna vztahuje i na ně
 • vaše státní občanství
 • důvod, proč chcete změnit jméno či příjmení
 • jméno či příjmení, které si chcete zvolit

Žádat si můžete čistě o změnu jména, příjmení, ale také o změnu obojího najednou. K žádosti nezapomeňte připojit následující dokumenty:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení)
 • oddací list (pokud jste uzavřeli manželství)
 • rozsudek o rozvodu manželství (pokud jste ho ukončili)
 • úmrtní list (pokud jste ovdověli)
 • kopii průkazu totožnosti
 • váš souhlas

Kolik změna jména stojí?

Pokud se rozhodnete, že je změna jména nebo změna příjmení pro vás tou správnou cestou, připravte se na to, že to nebude zadarmo. Pokud jde o změnu z důvodu, že je vaše příjmení hanlivé či výstřední, zaplatíte pouze 100 Kč. To samé platí, pokud si jméno a příjmení měníte kvůli změně pohlaví nebo přecházíte zpět na své dřívější příjmení.

Pokud je pro změnu jména závažný důvod, zaplatíte správní poplatek pouze 100 Kč.

V případě, že se ale neztotožňujete ani z jedním z výše uvedených důvodů, může být výše poplatku odlišná. Soud může nařídit zaplacení poplatku až 1 000 Kč. Pokud byste ale měnili ve stejnou chvíli jméno i příjmení, zaplatíte celkem 2 000 Kč.

Co se děje po podání žádosti

Od přijetí žádost běží 30denní lhůta, ve které úřad musí vaši žádost vyřídit. Pokud ale úřad uzná, že jde o složitější případ, má na jeho vyřízení až 60 dnů. O takové změně vás ale musí informovat.

Pokud úřad rozhodne o povolení změny, budete vyzván k zaplacení již zmíněného správního poplatku. V takovém případě vás samozřejmě čeká vyřizování nových dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny atd.).

Na vyřízení žádosti má úřad 30 dnů, v případě schválení vás ale čeká další běhání po úřadech.

Existuje ale také varianta, že úřad změnu jména zamítne. Důvodů, proč je změna křestního jména či příjmení zamítnuta, může být celá řada:

 • muž/žena žádající o jméno opačného pohlaví
 • výběr zkomoleného jména či zdrobněliny (Anna/Anička)
 • výběr jména, které nese váš žijící sourozenec
 • vymyšlení neexistujícího jména

Proti zamítnutí vaši žádosti máte samozřejmě nárok se odvolat. Odvolání musíte podat nejpozději do 15 dnů od doručení zprávy o zamítnutí. V případě sporného znění jména, o které žádáte, můžete být úřadem vyzvání i k předložení posudku soudního znalce. Této oblasti se v České republice věnuje pouze jediná soudní znalkyně, a to paní Miroslava Knappová.

V České republice se posuzování jmen a příjmení věnuje pouze jeden soudní znalec.

Dvě jména či příjmení

Používat dvě křestní jména je poměrně běžné. Pokud se rozhodnete o přidání druhého jména, musíte žádat úřad stejným způsobem, jako o změnu příjmení. Jméno, které chcete jako druhé, musí být pravopisně správně a musí již mezi jmény existovat. Pokud vám je žádost schválena, jste povinni toto jméno používat v jakémkoliv úředním styku.

Můžete si mimo jiné požádat také o přidání druhého křestního jména.

Dvě příjmení již tak obvyklá nejsou, a přece se s takovým případem setkat můžete. Přidání druhého příjmení není ovšem jen tak a umožňuje se to pouze ve výjimečných případech:

 • při uzavírání manželství
 • jde o příjmení po rodičích
 • při osvojení

V jiných případech ale přidání druhého příjmení umožněno není.

Podmínky pro přidání druhého příjmení jsou striktně dané.

Láká vás odchod do zahraničí, kvůli kterému možná uvažujete nad změnou jména? Co taková práce v Německu, ta by nebyla dobrou volbou?

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří