Změna trvalého bydliště aneb kterým povinnostem se nevyhnete?

12. 02. 2018

Čeká Vás stěhování a jste nervózní z toho, jaké budete mít starosti se změnou trvalého bydliště? Nevyhnete se návštěvě různých úřadů a institucí, my Vám ale zkusíme pomoci alespoň prostřednictvím přehledu toho, jak změna trvalého bydliště probíhá a co kromě pár hodin volného času budete potřebovat.

Trvalé bydliště

Nejprve navštivte ohlašovnu

Přemýšlíte, kde se změnou trvalého bydliště začít? Paradoxně v místě bydliště nového. Jako první musíte navštívit ohlašovnu v místě nového trvalého bydliště, tou je myšlen obecní úřad, popř. úřad městské části či městského obvodu. Již v tuto chvíli si připravte 50 Kč, které zaplatíte poté, co vyplníte a podepíšete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Následně Vám úředník ustřihne rožek občanského průkazu a vydá Vám dočasný doklad v podobě Potvrzení o změně trvalého pobytu.

Kromě 50 Kč a dokladu totožnosti budete potřebovat dokument, který doloží Vaši novou adresu bydliště. Při koupi nemovitosti se jedná o výpis z katastru nemovitostí, v každém případě tedy před návštěvou Úřadu vyčkejte, dokud nebudete v katastru nemovitosti zapsáni jako majitelé nemovitosti. V případě nájmu budete potřebovat nájemní smlouvu.

Provedené změny by měla ohlašovna zapsat do systému evidence obyvatel v co nejkratší době, nejpozději pak do 3 pracovních dní

.
Před návštěvou ohlašovny si nezapomeňte opatřit dokument potvrzující novou adresu bydliště.

Zažádejte o nový občanský průkaz

Po ohlášení změny trvalého bydliště Vám začíná běžet 15denní lhůta, ve které si musíte zažádat o nový občanský průkaz. V tomto případě se žádný poplatek neplatí a nový doklad Vám bude vydán do 30 dnů.

Na zažádání o novou občanku máte lhůtu 15 dnů.

Změnu musíte ohlásit i zdravotní pojišťovně

Přestože od roku 2012 funguje základní registr, díky kterému zdravotní pojišťovna všechny změny vidí, Vám zůstává povinnost změnu stejně nahlásit. Pozor, i přes to, že už třeba pojišťovna změnu zaregistrovala a provedla bez Vás, musíte jí do 30 dnů od změny trvalého pobytu oznámit.

Změnu hlásíme pojišťovně i přesto, že již změnu zaregistrovala.

Jste řidič/ka? Navštivte odbor dopravy

Pokud jste řidič a vlastníte vozidlo, nezapomeňte si s sebou vzít osvědčení o registraci vozidla (malý techničák) i technický průkaz. Pokud je Vás nový trvalý pobyt v rámci jednoho města či obce, nemusíte si zřizovat nový řidičský průkaz. Pokud je změna trvalého pobytu v rámci města jiného, máte povinnost do 5 dnů od jeho změny o nový řidičák zažádat. Stejně jako při návštěvě ohlašovny si i s sebou na odbor dopravy připravte poplatek 50 Kč za změnu údajů na řidičském průkazu. Pokud budete mít zájem o expresní vydání, které je do 5 dnů, zaplatíte 500 Kč. Dalších 50 Kč budete potřebovat na změně v registru vozidel, kterou musíte také navštívit. Zde žádáte o nový malý techničák a do technického průkazu Vám bude doplněna nová adresa.

Pokud se stěhujete v rámci jednoho města, nový řidičák nepotřebujete.

Pokud pobíráte důchod, informujte ČSSZ

Pokud Vám chodí důchod prostřednictvím složenky, změnu nahlásíte na kterékoliv poště. Ta změní adresu a poštu, na kterou Vám bude nově důchod chodit a poté změnu sám nahlásí ČSSZ.

V případě, že důchod dostáváte na bankovní účet, nahlaste změnu ČSSZ prostřednictvím dopisu s vlastnoručním podpisem. Dopis musí obsahovat Vaše rodné číslo a novou adresu.

Pokud Vám chodí důchod složenkou, stačí navštívit poštu.

Informujte i ostatní instituce

Hlavní odbory, které musíte z důvodu změny trvalého bydliště navštívit, jsme si již vyjmenovali a vysvětlili, jak postupovat. Nezapomeňte ale i na další instituce, v rámci kterých na Vaší adrese trvalého pobytu záleží a vyhněte se tak pozdějším nepříjemnostem. Mezi tyto instituce patří například:

  • banky, ve kterých máte účty či úvěry
  • dodavatelé energií
  • pojišťovny
  • ošetřující lékaři
  • zaměstnavatelé či školy
  • pošta (SIPO, televizní a rozhlasové poplatky)
  • telefonní operátor atd.

Je důvodem změny Vašeho trvalého bydliště prodej či koupě nemovitosti? Pak by Vám mohl být užitečný také článek Daň z převodu nemovitosti.

Zpět na seznam