Změna trvalého bydliště: Kterým povinnostem se nevyhnete? | VímVíc.cz

Změna trvalého bydliště aneb kterým povinnostem se nevyhnete?

13. 09. 2018

Čeká vás stěhování a jste nervózní z toho, jaké budete mít starosti se změnou trvalého bydliště? Nevyhnete se návštěvě různých úřadů a institucí, my vám ale zkusíme pomoci alespoň prostřednictvím přehledu toho, jak změna trvalého bydliště probíhá a co kromě pár hodin volného času budete potřebovat.

Trvalé bydliště

Změna trvalého bydliště? Nejprve navštivte ohlašovnu

Přemýšlíte, kde se změnou trvalého bydliště začít? Paradoxně v místě bydliště nového. Jako první musíte navštívit ohlašovnu v místě nového trvalého bydliště, tou je myšlen obecní úřad, popř. úřad městské části či městského obvodu. Již v tuto chvíli si připravte 50 Kč, které zaplatíte poté, co vyplníte a podepíšete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Následně Vám úředník ustřihne rožek občanského průkazu a vydá Vám dočasný doklad v podobě Potvrzení o změně trvalého pobytu.

Kromě 50 Kč a dokladu totožnosti budete potřebovat dokument, který doloží vaši novou adresu bydliště. Při koupi nemovitosti se jedná o výpis z katastru nemovitostí, v každém případě tedy před návštěvou Úřadu vyčkejte, dokud nebudete v katastru nemovitosti zapsáni jako majitelé nemovitosti. V případě nájmu budete potřebovat nájemní smlouvu.

Provedené změny by měla ohlašovna zapsat do systému evidence obyvatel v co nejkratší době, nejpozději pak do 3 pracovních dní.

Změna trvalého bydliště a doklady

Kromě občanského průkazu a přihlašovacímu lístku k trvalému pobytu, který si můžete vyplnit třeba i předem doma, budete muset odevzdat také další doklady. Jedním ze základních je doklad, kterým doložíte to, že jste skutečně změnili vaše bydliště. Může to být tedy výpis z katastru nemovitostí nebo doneste kupní smlouvu, která je má na sobě ovšem razítko z katastru. Jestliže vaše nové bydliště nebude doslova "vaše", ale budete si jej pouze pronajímat, doneste s sebou originální nájemní smlouvu.

Před návštěvou ohlašovny si nezapomeňte opatřit dokument potvrzující novou adresu bydliště.

Zažádejte o nový občanský průkaz

Po ohlášení změny trvalého bydliště vám začíná běžet 15denní lhůta, ve které si musíte zažádat o nový občanský průkaz. V tomto případě se žádný poplatek neplatí a nový doklad vám bude vydán do 30 dnů. Na něm si poté zkontrolujte správnou novou adresu trvalého bydliště. Podívejte se tedy také na to, jak na výměnu občanského průkazu.

Na zažádání o novou občanku máte lhůtu 15 dnů. A je to samozřejmě nutnost, kterou musíte vyřídit co nejdříve.

Změnu musíte ohlásit i zdravotní pojišťovně

Přestože od roku 2012 funguje základní registr, díky kterému zdravotní pojišťovna všechny změny vidí, vám zůstává povinnost změnu stejně nahlásit. Pozor, i přes to, že už třeba pojišťovna změnu zaregistrovala a provedla bez vás, musíte jí do 30 dnů od změny trvalého pobytu oznámit.

Změnu hlásíme pojišťovně i přesto, že již změnu zaregistrovala. Proto na to při vyřizování nezapomeňte.

Jste řidič/ka? Navštivte odbor dopravy

Pokud jste řidič a vlastníte vozidlo, nezapomeňte si s sebou vzít osvědčení o registraci vozidla (malý techničák) i technický průkaz. Pokud je vás nový trvalý pobyt v rámci jednoho města či obce, nemusíte si zřizovat nový řidičský průkaz. Pokud je změna trvalého pobytu v rámci města jiného, máte povinnost do 5 dnů od jeho změny o nový řidičák zažádat.

Pokud se stěhujete do jiného města, musíte si zažádat do pěti dnů o nový řidičský průkaz.

Stejně jako při návštěvě ohlašovny si i s sebou na odbor dopravy připravte poplatek 50 Kč za změnu údajů na řidičském průkazu. Pokud budete mít zájem o expresní vydání, které je do 5 dnů, zaplatíte 500 Kč. Dalších 50 Kč budete potřebovat na změně v registru vozidel, kterou musíte také navštívit. Zde žádáte o nový malý techničák a do technického průkazu Vám bude doplněna nová adresa.

Pokud se stěhujete v rámci jednoho města, nový řidičák nepotřebujete.

Pokud pobíráte důchod, informujte ČSSZ

Pokud vám chodí důchod prostřednictvím složenky, změnu nahlásíte na kterékoliv poště. Ta změní adresu a poštu, na kterou vám bude nově důchod chodit a poté změnu sám nahlásí ČSSZ.

V případě, že důchod dostáváte na bankovní účet, nahlaste změnu ČSSZ prostřednictvím dopisu s vlastnoručním podpisem. Dopis musí obsahovat vaše rodné číslo a novou adresu.

Pokud vám chodí důchod složenkou, stačí navštívit poštu. Jinak prostřednictvím dopisu.

Informujte i ostatní instituce

Hlavní odbory, které musíte z důvodu změny trvalého bydliště navštívit, jsme si již vyjmenovali a vysvětlili, jak postupovat. Nezapomeňte ale i na další instituce, v rámci kterých na Vaší adrese trvalého pobytu záleží a vyhněte se tak pozdějším nepříjemnostem. Mezi tyto instituce patří například:

  • banky, ve kterých máte účty či úvěry
  • dodavatelé energií
  • pojišťovny
  • ošetřující lékaři
  • zaměstnavatelé či školy
  • pošta (SIPO, televizní a rozhlasové poplatky)
  • telefonní operátor atd.

Je důvodem změny vašeho trvalého bydliště prodej či koupě nemovitosti? Pak by vám mohl být užitečný také článek Daň z převodu nemovitosti.

na příspěvek na bydlení!
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo