Co dělat při ztrátě řidičského průkazu? | VímVíc.cz

Co dělat při ztrátě řidičského průkazu?

18. 02. 2020

Ztráta dokladu je vždy nepříjemná věc. O to více dokáže zkomplikovat život taková ztráta řidičského průkazu, který většina z nás potřebuje denně. Zajímá vás, jak správně vyřešit situaci ztráty řidičáku nebo jak a kde si zažádat o jeho výměnu? Začtěte se do řádků níže a uvidíte, že není třeba nikterak panikařit.

Co dělat při ztrátě řidičského průkazu?

Řidičský průkaz a jeho důležitost

Občanský průkaz, cestovní pas, rodný list i řidičský průkaz. Všechny tyto doklady a průkazy mají svou důležitost i význam a měli bychom o ně nejen řádně pečovat, ale u těch, které je třeba pravidelně obnovovat i průběžně kontrolovat jejich platnost.

Řidičský průkaz nás opravňuje k řízení motorových vozidel. Jsou v něm uvedeny nejen skupiny vozidel, který je řidič oprávněn řídit, ale také všechny osobní údaje jeho držitele. Je zde jméno a příjmení, datum a místo narození řidiče, datum a místo vydání průkazu, černobílá fotografie řidiče spolu s jeho podpisem a také například omezení či podmínky k řízení vozidla. To znamená, že pokud například špatně vidíte na dálku, ve svém řidičském průkazu byste měli mít zapsány brýle.

Pokud jste aktivním řidičem, který se denně dopravuje vozidlem například do práce a z práce, popřípadě jste profesionálním řidičem, jistě vás nepřekvapí skutečnost, že svůj řidičský průkaz byste měli mít neustále při sobě. V případě dopravní kontroly během jízdy byste měli policistovi předložit nejen doklady od vozidla jako je technický průkaz a zelená karta, ale také svůj řidičský průkaz.

Ztráta řidičského průkazu

Bohužel stát se to může každému. Jednou doklad nevrátíte na své místo do peněženky a strčíte jej do kapsy, necháte položený doma na stole nebo dáte do některé z přihrádek v autě. Zdá se to banální, ale průkaz jednoduše zmizí. A i když si živě pamatujete, jak jste na to místo doklad odkládali, je nemožné jej najít.

Než zcela propadnete panice, stejně se vždy vyplatí svolat všechny členy domácnosti a zapojit je do pátrací akce, při níž převrátíte domácnost vzhůru nohama. Třeba si tím ušetříte běhání po úřadech a také následné zklamání a trochu i vztek v případě, že se doklad poté najde.

Kde nahlásit ztrátu řidičského průkazu

Řidičák se nenašel? Tak to vás čeká jediné – neoblíbené a všemi proklínané kolečko po úřadech. Prvním místem, kam by měly směřovat vaše kroky je obecní úřad s rozšířenou působností. Dobrou zprávou je, že nemusíte navštívit úřad v místě trvalého bydliště, kde vám byl doklad vystavován po absolvování autoškoly. Dostavit se můžete na kterýkoli, podmínkou ovšem zůstává vaše osobní účast.

Do kdy ztrátu nahlásit

Ač v rámci nahlašování ztráty řidičského průkazu není zákonem stanovená žádná lhůta, nevyplácí se dávat si nikterak na čas. Je to doklad, který byste měli být schopni předložit, jak už jsme zmínili výše, na požádání během silniční kontroly. Je průkaz opravňující vás řídit motorové vozidlo. Je tedy ve vašem nejlepším zájmu nahlásit ztrátu průkazu neprodleně po zjištění.

Ukradený řidičský průkaz

Ukradená peněženka? Tak to znamená nejen ztrátu obsažené finanční hotovosti, všech věrnostních a platebních karet, ale i dokladů. Platební i věrnostní karty je nejlepší co nejdříve zablokovat. U platebních karet máte možnost blokace prostřednictvím zákaznické podpory vaší banky, některé to umožňují i v rámci internetového bankovnictví. S doklady to tak jednoduché už nebude.

Celou situaci zcizení peněženky i dokladů, jako je řidičský a občanský průkaz i cestovní pas, byste měli neprodleně nahlásit na policii. Při zápisu situace vám příslušníci vydají potvrzení o krádeži dokladů, které poté předložíte při vyplňování žádosti o nové. Díky tomuto potvrzení, které platí 30 dní, jste také oprávněni ihned řídit. Takže se nemusíte obávat, jak situaci vyřešit, pokud se potřebujete denně dopravovat autem například do zaměstnání.

Pokuty

Jistě vás zajímá, zda vás v případě, že ztrátu či odcizení řidičského průkazu nenahlásíte, postihne nějaký trest. Ač není zákonem stanovená lhůta, do kdy musíte nahlásit skutečnost, že řidičák nemáte, je ohlášení ve vašem vlastním zájmu. Pokud celou situaci jednoduše přejdete a rozhodnete se jezdit dál bez dokladu, riskujete pokutu během silniční kontroly. Kromě toho, když se například po pár měsících, v horším případě po několika letech, nakonec rozhodnete na úřad zajít a zažádat si o nový průkaz, úředník za přepážkou vám může stanovit pokutu v řádech několika tisíc. Z pohledu zákona byste se totiž dopustili přestupku.

Jako přestupek je hodnocena i situace, že jste nahlásili ztrátu řidičského průkazu nebo o něj přišli následkem krádeže, doklad se našel a vy jste jej dál používali. Pokud totiž doklad jednou nahlásíte jako ztracený, je zapsán do systému a stává se tak automaticky neplatným. Opět nalezený řidičský průkaz jste také povinni odevzdat na úřad. Držení neplatného dokladu je v České republice nezákonné a další postup se řídí dle přestupkového řádu.

Co je potřeba k vyřízení žádosti o nový řidičák?

Jak jsme už zmínili o několik řádků výše, nahlášení i žádost o nový řidičský průkaz nelze podat bez vaší přítomnosti. Žádost nebudete moci vyřídit bez několika základních věcí. S sebou na úřad si rozhodně nezapomeňte vzít platný doklad totožnosti – tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále, v případě odcizení řidičského průkazu, také potvrzení vystavené policií, které jste obdrželi při sepisování krádeže. A jak už nyní také víte, je dobré s sebou přinést také znovu nalezený nebo poškozený původní doklad.

Na úřadě budete muset, a to ještě před vstupem na přepážku, vyplnit žádost o vydání nového řidičského průkazu. V tištěné podobě jej dostanete u odbavovací přepážky registru řidičů na každém úřadě s rozšířenou působností.

Ještě před pár lety jste museli přijít také s aktuální průkazovou fotografií. Úředník, který bude vaši žádost vyřizovat, vás nyní vyfotí přímo na přepážce nebo fotografii stáhne z online registru. Fotografii můžete tedy bez obav ponechat doma, ale v den návštěvy úřadu si s sebou pro jistotu a klid duše přibalte hřeben a také dobrou náladu pro všechny případy.

Chvilku si počkáte

Žádost úspěšně podána? Tak teď už zbývá jen počkat na vyhotovení nového průkazu. Standardně jeho výroba trvá 20 dní. Když je doklad hotový, obdržíte od úřadu SMS zprávu nebo e-mail. Pokud vás trochu tlačí čas a na doklad spěcháte, můžete zažádat o tzv. expresní vystavení a nový řidičák budete mít už do pěti pracovních dnů.

Poplatky za nový doklad

Tak jako za vše, tak i za vystavení nového dokladu se platí. Nemusíte se ale obávat, částka to není nikterak závratná a rozhodně tak nepoloží váš měsíční rozpočet. Za vydání nového průkazu ve standardní lhůtě budete muset úřadu uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč. Expresní vystavení je ve své podstatě nadstandardní službou a je tak účtováno za poplatek o něco vyšší. Zde zaplatíte 700 Kč.

Vyzvednutí nového dokladu

Pokud vám již přišlo oznámení, že je váš doklad připraven, pravděpodobně budete chtít mít co nejdříve nový doklad u sebe. Máte ale plný diář a volnou chvíli, kdy si budete moci dojít na úřad, najdete s velkými obtížemi? Bohužel jsou jen dvě možnosti. Buď si budete zkrátka volno muset udělat a dojít si na úřad osobně, nebo za sebe někoho poslat. Má to ale malý háček – osoba, kterou za sebe vyšlete vyzvednout váš průkaz, musí být k tomuto úkonu zmocněná. To znamená, že bude muset přiložit úředně ověřenou a také vámi podepsanou plnou moc. Bez této listiny úředník nemůže jiné osobě vydat váš řidičský průkaz, občanku ani cestovní pas.

Můžu řídit?

Dopravujete se denně do práce autem nebo bydlíte v místě, kde se bez auta potažmo řidičského průkazu neobejdete? Tak to vás jistě trápí otázka, zda jste oprávněni řídit v mezidobí podání žádosti o nový doklad a jeho vydáním. Není proč se obávat. Při podání žádosti vám bude vystaveno potvrzení s platností 30 dní, které je zástupným dokladem pro váš právě se vyrábějící doklad.

Životní změny

Řidičský průkaz nemusíte ztratit a ani nemusí vypršet jeho platnost, aby nastala situace, kdy jej bude třeba vyměnit. Výměnu řidičského průkazu, nebo spíše podání žádosti o nový, musíte podstoupit i například v případě svatby, pokud jste se rozhodli pro změnu příjmení. Nejčastěji se tato situace samozřejmě týká žen, které si v tomto případě úřední kolečko opravdu užijí.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života zaměstnanců Cestování a dovolené