Ztráta řidičského průkazu | VímVíc.cz

Co dělat při ztrátě řidičského průkazu?

18. 02. 2020

Ztráta dokladu je vždy nepříjemná věc. O to více dokáže zkomplikovat život ztráta řidičského průkazu, který většina lidí potřebuje denně. A co dělat při ztrátě řidičského průkazu? Rozhodně není třeba panikařit. Při ztrátě řidičského průkazu stačí dodržovat stanovený postup. Vyřízení probíhá poměrně rychle, během několika dní má žadatel řidičský průkaz opět k dispozici.

Řidičský průkaz a jeho důležitost

Občanský průkaz, cestovní pas, rodný list i řidičský průkaz. Všechny tyto doklady a průkazy mají svou důležitost i význam a je potřeba o ně nejen řádně pečovat, ale i průběžně kontrolovat jejich platnost. Ztráta občanského průkazu, stejně jako řidičského průkazu, znamená jistá omezení.

Řidičský průkaz opravňuje k řízení motorových vozidel. Jsou v něm uvedeny nejen skupiny vozidel, které je řidič oprávněn řídit, ale také všechny osobní údaje jeho držitele. Na řidičském průkazu je kromě jiných údajů uvedeno jméno a příjmení, datum a místo narození řidiče, datum a místo vydání průkazu, černobílá fotografie řidiče spolu s jeho podpisem a také omezení či podmínky k řízení vozidla. To znamená, že pokud řidič například špatně vidí na dálku, ve svém řidičském průkazu by měl mít zapsaný i údaj o povinnosti nosit brýle.

Profesionální řidiči, popřípadě aktivní řidiči, kteří se denně dopravují vozem například do zaměstnání, by měli mít řidičský průkaz neustále u sebe. V případě dopravní kontroly je totiž řidič povinen policistům předložit kromě jiných dokladů i řidičský průkaz, který ho k řízení vozidla opravňuje.

Co dělat při ztrátě řidičského průkazu

Ztráta řidičského průkazu bohužel může potkat každého velmi snadno. Stačí si řidičský průkaz jednou nevrátit na určené místo v peněžence, a místo toho jej strčit do kapsy, položit na stůl nebo založit do některé z přihrádek v autě. Jakkoliv se to může zdát banální, ztráta řidičského průkazu je v tu chvíli na světě.

V první chvíli má téměř každý člověk sklony propadnout panice a začít ihned řešit ztrátu řidičského průkazu. S nahlášením ztráty řidičského průkazu je ale vhodné počkat a nejprve prohledat všechny možnosti, kde by se řidičský průkaz mohl skrývat. Ztráta řidičáku je nepříjemná, ve většině případů se ale doklad při důkladnějším hledání najde. Nahlášením ztráty řidičského průkazu a jeho následným nalezením by se původní řidičský průkaz stal neplatným. K ohlášení ztráty řidičského průkazu by tak měl řidič přistoupit až v momentě, kdy si je naprosto jistý, že řidičský průkaz nenajde.

Kde nahlásit ztrátu řidičského průkazu?

V případě, že se řidičák nenašel, je nutné na příslušném úřadu nahlásit ztrátu řidičského průkazu. Znamená to neoblíbené a všemi proklínané kolečko po úřadech, vyřízení však není složité ani extrémně zdlouhavé. Ztráta řidičského průkazu se nahlašuje u obecního úřadu s rozšířenou působností. V minulosti platilo, že se musí jednat o místně příslušný úřad vzhledem k trvalému bydlišti žadatele. Nezáleželo na tom, zda byla místem, kde se stala ztráta řidičského průkazu Praha, ale jednalo se o místo, kde byl průkaz vydán. To však již dnes pro řidičské průkazy neplatí a nahlášení ztráty řidičského průkazu je možné u jakéhokoliv úřadu s rozšířenou působností. Podmínkou, která zůstává nezměněná, je však osobní účast majitele řidičského průkazu.

Lhůta pro ohlášení ztráty řidičského průkazu

Ač v rámci nahlašování ztráty řidičského průkazu není zákonem stanovena žádná lhůta, nevyplácí se dávat si s nahlášením na čas. Řidičský průkaz je doklad, který by měl být řidič schopen předložit na vyžádání v případě silniční kontroly. Při jeho ztrátě tak není řidič oprávněn řídit motorové vozidlo a vystavuje se riziku tučné pokuty. Ohlášení ztráty řidičského průkazu neprodleně po zjištění této skutečnosti je tak v zájmu jeho majitele.

Ztráta řidičského průkazu – co potřebujete k žádosti o nový?

K žádosti o nový řidičský průkaz je potřeba zejména přítomnost jeho majitele, jelikož ztrátu řidičského průkazu není možné nahlásit v zastoupení. K žádosti o nový řidičský průkaz je nutné doložit platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas a vyplněnou žádost o vydání nového řidičského průkazu, která je dostupná v papírové verzi přímo na příslušném úřadu nebo online ke stažení na webových stránkách obecního úřadu s rozšířenou působností. 

V případě, že byl řidičský průkaz odcizen, je nutné doložit potvrzení od policie. Pokud byl po nahlášení původní řidičský průkaz nalezen, je potřeba přiložit k žádosti i tento doklad. Dříve platná nutnost přiložit k žádosti průkazovou fotografii je již zrušena, úředník vyřizující žádost si žadatele vyfotí digitálně přímo na místě.

Jak dlouho trvá vyřízení ztráty řidičského průkazu

Žádost úspěšně podána? Tak teď už zbývá jen počkat na vyhotovení nového průkazu. Standardně jeho výroba trvá 20 dní. V momentě, kdy je nový řidičský průkaz hotový, obdrží jeho majitel od úřadu SMS zprávu nebo e-mail. V případě, že žadatel potřebuje vyhotovit nový doklad urychleně, je možné si zažádat o expresní vystavení, při čemž je nový řidičský průkaz hotový již do pěti pracovních dnů.

Kdo může vyzvedávat řidičské průkazy

Je jasné, že v momentě, kdy žadateli přijde SMS zpráva o úspěšném vyhotovení řidičského průkazu, chce mít doklad co nejdříve u sebe. Pokud si z nutných důvodů žadatel o nový řidičský průkaz nemůže udělat čas na jeho vyzvednutí, má možnost vyzvednutím pověřit jinou osobu. Podmínkou pro vyzvednutí řidičského průkazu jinou osobou je úředně ověřená a podepsaná plná moc.

Kolik vás bude stát ztráta řidičáku?

Tak jako za vše, také za vystavení nového dokladu se platí. Nejedná se však o závratnou částku, která by měla položit něčí finanční rozpočet. Za vydání nového řidičského průkazu ve standardní lhůtě je nutné na úřadu uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč. O nadstandardní službu se jedná v případě expresního vystavení řidičského průkazu do pěti dnů, za které je účtován poplatek ve výši 700 Kč. V době, kdy si většina řidičů musí sjednat leasing nebo půjčky na auto, aby se vůbec mohli přepravovat, jsou tyto poplatky snesitelné a poměrně symbolické.

Pokuta za ztrátu řidičského průkazu

S vlastnictvím automobilu je spojeno hned několik povinností. Kromě toho, že řidič musí mít na automobil sjednané povinné ručení, k jeho užívání potřebuje také řidičský průkaz. Jelikož neexistuje zákonem stanovená lhůta, do které musí být ztráta řidičského průkazu nahlášena, pokuta za ztrátu řidičského průkazu nikomu nehrozí. Včasné nahlášení ztráty řidičského průkazu je však ve vlastním zájmu řidiče. Bez řidičského průkazu totiž není oprávněn řídit automobil, takže pokuta by mu mohla být uložena v momentě, kdy by se této činnosti bez platného dokladu dopustil. A nutno říci, že problémy s řízením automobilu bez platného dokladu mohou být mnohem rozsáhlejší než ty, které jsou spojeny s nahlášením ztráty řidičáku.

Jako přestupek je hodnocena i situace, kdy je nahlášena ztráta řidičského průkazu nebo jeho krádež, přičemž majitel řidičáku doklad následně najde a dále ho používá. Pokud je doklad jednou nahlášen jako ztracený nebo odcizený, stává se automaticky neplatným. Držení neplatného dokladu je v České republice nezákonné a další postup se řídí dle přestupkového řádu.

Ztratili jste řidičský průkaz B? Řídit můžete, ale jen po ČR

Pro někoho, kdo se každý den dopravuje automobilem do práce či jinam, je absence řidičského průkazu problémem. Tento problém však řeší potvrzení, které je při podání žádosti o nový řidičský průkaz vystaveno žadateli příslušným úřadem. Toto potvrzení je platné 30 dní a jedná se o zástupný doklad. Než dojde k vyhotovení nového řidičského průkazu, je možné tento zástupný doklad využívat pro řízení automobilu.

Ztráta mezinárodního řidičského průkazu

Potká-li řidiče ztráta mezinárodního řidičského průkazu platného pro cestování do zemí mimo Evropskou unii, není postup o nic složitější. Opět je nutné nahlásit ztrátu na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Nový mezinárodní řidičský průkaz je vystavován na počkání za poplatek 50 Kč. Jiná situace by nastala v momentě, kdyby řidič se ztrátou mezinárodního řidičáku ztratil i tradiční řidičský průkaz B. V takovém případě je nutné nejprve zažádat o nový řidičský průkaz na cestování po Evropské unii a až poté je možné zažádat o vystavení náhradního mezinárodního řidičského průkazu.

Odcizení řidičského průkazu

Ukradená peněženka? Tak to znamená nejen ztrátu obsažené finanční hotovosti, všech věrnostních a platebních karet, ale i dokladů. Platební i věrnostní karty je nejlepší co nejdříve zablokovat. U platebních karet existuje možnost blokace prostřednictvím zákaznické podpory banky, některé to umožňují i v rámci internetového bankovnictví. S doklady už to tak jednoduché není.

Celou situaci týkající se odcizení peněženky i dokladů, jako je řidičský a občanský průkaz i cestovní pas, je nutné neprodleně nahlásit na policii. Při zápisu krádeže vydají policisté potvrzení o krádeži dokladů, které je následně vyžadováno k předložení úřadem při žádosti o nový doklad. Potvrzení je platné 30 dnů a v případě řidičského průkazu je možné ho po dobu platnosti využívat jako zástupný doklad.

Změny v řidičském průkazu

Nemusí dojít ke ztrátě řidičského průkazu ani jeho odcizení, aby bylo nutné řidičský průkaz vyměnit. Kromě vypršení doby platnosti řidičského průkazu může nastat také situace, kdy je nutná výměna dokladů po svatbě kvůli změně příjmení. Nově už není nutné měnit řidičský průkaz při změně trvalého bydliště, jelikož údaje o bydlišti nejdou na dokladu uvedeny.

Podívejte se na podrobný popis, jak probíhá výměna řidičského průkazu nejen při ztrátě.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Cestování a dovolená