Cestovní pas a jeho vyřízení | VímVíc.cz

Cestovní pas a jeho vyřízení

12. 03. 2018

Zkontrolujte si dostatečně dopředu před dovolenou pas. Na jeho vystavení mají úřady 30 dní a vyřízení expres se prodraží. Myslete také na to, že každý musí mít svůj vlastní pas, i děti. Jak, kde a kolik stojí vyřízení cestovního pasu?

Cestovní pas a jeho vyřízení

Kam potřebujete pas

Na cestu do států Evropské unie a při vstupu do Schengenského prostoru pas nepotřebujete. Bude vám stačit platný občasný průkaz, který splňuje všechny náležitosti. To znamená, že není poškozený a nemá rozlepené nebo ustřižené rohy. Do všech ostatních zemí světa budete potřebovat jeden z následujících cestovních dokladů:

  • Cestovní pas (standardní pas pro běžné cesty do zahraničí)
  • Diplomatický či služební pas
  • Cestovní průkaz (vydává se jen na omezenou dobu a na konkrétní cestu za zdůvodněných okolností, například na návrat domů z cizí země při ztrátě pasu

Od roku 2016 se nevydávají pasy bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů. Jiný pas už dnes nezískáte.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem biometrických dat potřebujete do všech zemí mimo EU a Schengen.

Cestovní pas cena a lhůty

Pokud si zažádáte o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem biometrických dat ve standardní 30denní lhůtě, zaplatíte správní poplatek 600 Kč. V současnosti musí mít každá osoba, která cestuje, svůj vlastní pas, tzn. i děti mladší 15 let. Není možné je mít zapsané jen v pase rodiče, jak bývalo zvykem dříve. U osoby mladší 15 let platí stejné podmínky jako u dospělých, jen správní poplatek je 100 Kč. V případě, že na pas spěcháte, nejkratší možná doba, v níž získáte cestovní pas na počkání, je 6 dní a zaplatíte 4000 Kč (případně 2000 Kč u dětí mladších 15 let). Poplatek se platí při podávání žádosti o vyřízení cestovního pasu.

Poplatek za vyřízení pasu ve standardní době je 600 Kč, u dětí 100 Kč. Za vyřízení žádosti expres zaplatíte 4000 Kč, děti 2000 Kč.

Podmínky k vyřízení cestovního pasu

Žádost o vystavení pasu může podat občan ČR starší 15 let. Nezletilí (tedy mezi 15 a 18 rokem) mohou žádat sami, ale musí k žádosti doložit písemný souhlas svého zákonného zástupce s úředně ověřeným podpisem. Za osoby mladší 15 let podává žádost zákonný zástupce. O pas můžete zažádat na jakémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na úřadech městské části. V případě, že žádáte v 30denní lhůtě, můžete si nechat cestovní pas doručit na jakýkoli jiný úřad. Pokud se jedná o cestovní pas na počkání, k vyzvednutí bude jen na úřadě, kde jste žádost podali. Ze zahraničí o pas zažádáte na zastupitelském úřadu ČR.

Žádost o pas mohou samostatně podávat osoby starší 15 let, do 18 let je potřeba souhlas rodiče. Pas lze nechat vystavit na jakémkoli obecním nebo městském úřadě.

Náležitosti k žádosti o cestovní pas

Při žádosti se nevyplňuje úřední tiskopis, ani nedodáváte fotografii. Pouze se na úřad osobně dostavíte s platným dokladem (např. občanským průkazem). Úředník zkontroluje vaše údaje v systému evidence obyvatel. Nepotřebujete tak ani výpis z trestního rejstříku. Pokud tomu nic nebrání, zaznamená vaše biografické údaje. Jedná se o pořízení fotografie a u osob, které jsou starší než 12 let, sejme otisky prstů. Žádost vám vytiskne a vy ji jen podepíšete. Pak už jen počkáte na zpracování pasu a můžete vyrazit na dovolenou. Pokud chcete letět, podívejte se třeba na letenky kiwi.

Tip: Potkala vás ztráta cestovního pasu nebo jiného dokladu? Podívejte se, jak postupovat, potká-li vás například ztráta řidičského průkazu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života firem a kanceláří