Zrušení superhrubé mzdy a čistá mzda v roce 2021 | VímVíc.cz

Zrušení superhrubé mzdy a čistá mzda v roce 2021

13. 11. 2020

Českou republikou se v posledních měsících nesou zvěsti o tom, že by si měli čeští zaměstnanci od roku 2021 polepšit na výplatách a jejich čistá mzda by měla být výrazně vyšší. Kde se tyto řeči vzaly a je na nich něco pravdy? Mohou se lidé doopravdy těšit na vyšší čistou mzdu v následujícím roce? Nejedná se o pouhé zvěsti, Vláda ČR v posledních měsících jedná o zrušení superhrubé mzdy v roce 2021, které by českých zaměstnancům přineslo výrazně vyšší čisté mzdy. Vláda ČR o zrušení superhrubé mzdy v současnosti pořád jedná a stále se nedohodla, jak by měla superhrubá mzda 2021 vypadat? O jakých variantách Vláda ČR jedná? Co by tyto možné varianty znamenaly pro české zaměstnance a také zaměstnavatele? Jak bude touto změnou ovlivněna čistá mzda 2021? A jak by ovlivnilo zrušení superhrubé mzdy českou ekonomiku?

Superhrubá mzda výpočet

Nejdříve je nutné vysvětlit, co je superhrubá mzda a jak ovlivňuje výši čisté mzdy? Mnoho lidí neustále tápe v rozdělení mzdy u českých zaměstnavatelů a v české ekonomice, proto si nedokáží představit, co by pro ně případné zrušení superhrubé mzdy znamenalo a jak by tím byla ovlivněna čistá mzda 2021. Pro české zaměstnance je obvykle nejdůležitější čistá mzda, tedy konečná částka, která jim chodí každý měsíc na jejich bankovní účet. Dále mají čeští zaměstnanci obvykle přehled o hrubé mzdě, protože hrubá mzda nejčastěji definuje pracovní pozici, kterou zaměstnanec vykonává.

Pokud uchazeč o zaměstnání shání novou práci, obvykle se na pracovním pohovoru se svým budoucím zaměstnavatelem či HR specialistou baví o hrubé mzdě, kterou bude odměněn za výkon práce. Poté přijde uchazeč domů a rychle si běží spočítat, kolik bude činit jeho čistá mzda, s tím mu pomůže čistá mzda kalkulačka, které se nachází online na různých webových stránkách. Čeští zaměstnanci tedy obecně vědí, že jejich plat je tzv. čistá mzda, která se počítá z hrubé mzdy, kterou si domluvili se svým zaměstnavatelem. Menší množství lidí má ale povědomí o dalších druzích mezd, které jsou pro výpočet čisté mzdy nezbytné.

Jaké druhy mezd v České republice rozlišujeme? Čeští zaměstnavatelé rozlišují 6 druhů mezd:

  1. hrubá mzda,
  2. čistá mzda,
  3. zaručená mzda,
  4. průměrná mzda,
  5. minimální mzda,
  6. superhrubá mzda.

Hrubá mzda je částka, o které se zaměstnanci nejčastěji baví se svým zaměstnavatel, protože o platu budou jednat právě formou hrubé mzdy. Jednoduše řečeno se jedná o částku, ze které ještě nebyly odečtené daňové poplatky. Po odečtení daňových poplatků z hrubé mzdy získává zaměstnanec informaci o své čisté mzdě. Hrubá mzda 2021 bude fungovat stejným způsobem jako doposud.

Čistá mzda je tedy částka, která zaměstnance zajímá naprosto nejvíce. A jak funguje čistá mzda kalkulačka? Jak se vypočítá čistá mzda zaměstnance? Čistá mzda 2021 se počítá z hrubé mzdy, ze které se odečtou daňové poplatky a současně se k ni zase naopak přičtou daňové bonusy, například sleva na dítě. Čistá mzda kalkulačka s výpočtem výše čisté mzdy pomůže a zaměstnanec tak může zjistit, jaká částka mu bude přicházet každý měsíc na bankovní účet.

Zaručená mzda je pojem, který se týká pouze určitého množství zaměstnanců. Zaručená mzda je minimální mzda, která je zaměstnanci přislíbena za výkon určité pracovní pozice. Zaměstnanec na této pracovní pozici dostat plat v předem definované výši a nemůže dostat nižší částku. Pokud danou pracovní pozici vykonává více zaměstnanců, všichni tito zaměstnanci musí mít stejný plat. Zaručenou mzdu mají například učitelé nebo státní zaměstnanci, kde je podle platových tabulek předem jasné, jaký plat bude zaměstnanec pobírat.

Průměrná mzda je termín, který zajímá spíše statistiky v České republice, jedná se o informační údaj Českého statistického úřadu. Český statistický úřad vezme platy všech zaměstnaných obyvatel České republiky, sečte je, vydělí jejich počtem a získá tak průměrnou mzdu. Z této statistiky se dají například vytřídit údaje o průměrném platu obyvatel určitého města či kraje apod. Tento statistický údaj je sám o sobě nic neříkající, protože jsou lidé, kteří vydělávají méně a naopak více, ale je z toho možné odhadovat, jak si stojí česká ekonomika.

Minimální mzda je podobný termín jako zaručená mzda, s tím rozdílem, že minimální mzda je pro všechny zaměstnance v České republice stejná. Výše minimální mzdy je dána státem. Je to minimální možná mzda, která je českému zaměstnanci vyplácena za výkon jeho práce. Výše minimální mzdy pro rok 2020 je 14 600 Kč. Jedná se o částku, která by měla umožnit českému zaměstnanci žít důstojný život s ohledem na ekonomiku České republiky.

Superhrubá mzda je ta tajemná mzda, která by měla být v roce 2021 zrušena. V České republice ale pouze doopravdy malé procento zaměstnanců ví, o jakou částku se jedná nebo jaká je výše jejich superhrubé mzdy. Superhrubá mzda 2021 by měla být zrušena. O jakou mzdu se ale jedná? Superhrubá mzda je mzda, která se v ČR používá pro základ daně, ze které se následně vychází pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Superhrubá mzda výpočet je k nalezení online na nejrůznějších webových stránkách.

Solidární daň_kalkulačka

Zrušení superhrubé mzdy

Jednoduše řečeno, superhrubá mzda je součet hrubé mzdy a sociálního a zdravotního pojištění, který ale za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Jedná se tedy o mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance.

V současnosti Vláda ČR jedná o zrušení superhrubé mzdy, ale pořád nebylo dohodnuto, jak bude superhrubá mzda 2021 definitivně vypadat. Jedná se o návrh, kdy by byla zrušena superhrubá mzda a byla by provedena změna při výpočtu daně z příjmů. Cílem je, aby k této úpravě daní v České republice došlo ke dni 1. 1. 2020, proto většina českých zaměstnanců napjatě čeká, jak bude jejich čistá mzda 2021 finálně vypadat a všichni se těší, že by si mohli od nového roku výrazně polepšit na příjmech.

Změna neboli zrušení superhrubé mzdy se bude týkat zaměstnanců s nízkými a středními příjmy. Jednalo by se o to, že by byla zavedena 15% sazba daně z příjmu místo současných 20,1 %. Tím by si zaměstnanci výrazně polepšili, někdy i o tisíce. Superhrubá mzda výpočet není vůbec komplikovaný.

Superhrubá mzda výpočet: Jak bude vypadat čistá mzda 2021, pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy? V případě, že zaměstnanec má hrubou mzdu 30 000 Kč, je jeho čistá mzda 2020 22 740 Kč. V roce 2021 by čistá mzda stejného zaměstnance činila 24 270 Kč, tedy přesně 1 530 Kč více. Zaměstnanec si tedy výrazně polepší v částce a jeho čistá mzda 2021 bude vyšší.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo