Výpočet hrubé mzdy z čisté 2021 | VímVíc.cz

Jak se počítá hrubá mzda z té čisté? Kalkulačka výpočtu hrubé mzdy 2021 s výpočtem pomůže. Každý by měl mít přehled o své mzdě a o odvodech z ní. Zaměstnavatelé v pracovních inzerátech nabízejí odměnu za práci především v hrubé mzdě a zaměstnanec musí následně provést sám výpočet čisté mzdy. Výpočet čisté mzdy se provádí z hrubé mzdy. Případně může počkat, jaká výplata mu přijde na bankovní účet příští měsíc. V letošním roce se navíc v českých mzdách odehrálo mnoho změn a je potřeba v tom udělat pořádek.

Co je hrubá mzda?

V momentě, kdy se člověk shání po novém zaměstnání, obvykle absolvuje pohovory a také dojde na otázku výše platu. Personalisté většinou hovoří o hrubé mzdě, která bude uchazeči za pracovní místo nabídnuta. Poté je na zaměstnanci, aby měl přehled, jak si přibližně vypočítat čistou mzdu, z hlavy nebo poté za pomoci online kalkulaček. Není možné čekat na první výplatu, protože zaměstnanec musí mít přehled, jakou částku bude za svůj pracovní výkon dostávat každý měsíc na bankovní účet.

Hrubá mzda je částka, kterou dostává zaměstnanec za práci, před zdaněním a dalšími odpočty. Po zdanění a odpočtech zaměstnanec získá mzdu čistou. Jiným způsobem je možné říct, že hrubá mzda je celková mzda, která tvoří základ pro výpočet čisté mzdy. Čistá mzda je získávána po odpočtu daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění.

Hrubá mzda byla v loňském roce součástí superhrubé mzdy. Superhrubá mzda byla ale k 1. 1. 2021 zrušena. Superhrubá mzda se skládala z hrubé mzdy a z částky, kterou zaměstnavatel odváděl jako zálohu na dani, na zdravotním a sociálním pojištění. Nyní se čistá mzda počítá z hrubé mzdy, to přineslo zaměstnancům mnoho benefitů a výrazné navýšení platů.

Složky hrubé mzdy

Z čeho se skládá hrubá mzda?

 • Základní mzda,
 • příplatky (nárokové a nenárokové),
 • náhrada mzdy (dovolená a svátky),
 • odměny,
 • dávky nemocenského pojištění,
 • další plnění.

Kalkulačka hrubé mzdy

Online kalkulačka hrubé mzdy pomůže z čisté mzdy vypočítat mzdu hrubou. K čemu a za jakých okolností může být tento výpočet užitečný?

Než začne uchazeč hledat zaměstnání, měl by si stanovit výši částky, kterou bude chtít pravidelně dostávat na svůj bankovní účet, tedy čistou mzdu. Je potřeba si uvědomit, že během výběrového řízení a pohovorů se personalisté budou s uchazeči bavit o hrubé mzdě, která bude za výkon zaměstnanci přiznána. To znamená jediné, každý uchazeč o zaměstnání by měl mít představu, kolik by rád za svou práci každý měsíc dostával, to je ale čistá mzda, proto by si měl dopočítat hrubou mzdu, o kterou si během pracovního pohovoru řekne.

Online kalkulačka může s tímto výpočtem pomoct. Stačí zadat výši čisté mzdy, určit kolik má zaměstnanec dětí bez nebo s průkazem ZTP/P, zda zaměstnanec uplatnil měsíční školkovné za celý rok, zda je například soustavně studující do 26 let, zda je držitelem ZTP/P, zda má přiznaný nějaký stupeň invalidity a jaký a nakonec údaje o rodinném stavu.

V momentě, kdy všechny tyto údaje uživatel vyplní, kalkulačka spočítá z čisté mzdy mzdu hrubou. Jak ale spočítat hrubou mzdu z hlavy a bez internetu?

Druhy mezd

Kromě hrubé mzdy, jaké další druhy mezd jsou rozlišovány?

 • Minimální mzda,
 • čistá mzda,
 • zaručená mzda,
 • průměrná mzda.

Minimální mzda je nejnižší možná částka, která musí být zaměstnanci za vykonanou práci přiznána. Tato minimální mzda je pevně dána státem a nikdo pobírající mzdu v České republice nemůže obdržet nižší částku. V roce 2021 je minimální mzda ve výši 15 200 Kč, to je o 600 Kč více oproti loňskému roku.

Jak již bylo řečeno, čistá mzda je částka, která každý měsíc přichází na bankovní účet zaměstnance. Tato částka je již zbavená zálohy na dani a spolu s daňovými bonusy se jedná o čistou mzdu zaměstnance.

Zaručená mzda je obdobný termín jako mzda minimální, jen se vztahuje k určité profesi. Jedná se o zaručenou minimální mzdu, kterou obdrží zaměstnanec za vykonávání určité profese. Minimální výše zaručené mzdy pro rok 2021 je také 15 200 Kč jako u minimální mzdy.

Průměrná mzda je údaj Českého statistického úřadu, díky kterému je počítána průměrná mzda občanů České republiky. V roce 2021 je průměrná mzda stanovena částkou 35 441 Kč.

Superhrubá mzda 2021 zrušení

Výpočet hrubé mzdy se pro rok 2021 nijak nezměnil. Došlo ale ke zrušení superhrubé mzdy, ze které byla v loňském roce počítána čistá mzda. V letošním roce je čistá mzda počítána z hrubé mzdy. Díky této situaci se zaměstnancům od ledna letošního roku výrazně navýšila čistá mzda v řádech několika set až tisíců korun českých. Čím vyšší hrubá mzda, tím k větší částce si zaměstnanec od ledna 2021 přišel.

 • Základem daně je v současnosti hrubá mzda,
 • z hrubé mzdy je nutné odečíst zdravotní (4,5 %) a sociální pojištění (6,5 %),
 • nyní je sazba daně 15 % z hrubé mzdy,
 • vysoké příjmy nad 141 764 Kč jsou daněny 23% částkou,
 • v roce 2021 je daňová sleva na poplatníka 2 320 Kč.

Mzdy jsou díky zrušení superhrubé mzdy mnohem přehlednější a usnadnil se tím i celkový výpočet hrubé či čisté mzdy. Všichni zaměstnanci pobírající pravidelný příjem si tím zvýšili čistou mzdu a spolu se stravenkovým paušálem jsou jejich platy výrazně vyšší.

Jaké jsou hlavní změny ve výpočtu mezd v roce 2021?

Tím, že byla pro rok 2021 zrušena superhrubá mzda a také se zvýšila daňová sleva na poplatníka, se výpočet mezd dočkal mnoha změn. Díky těmto změnám se všem zaměstnancům výrazně zvýší čistá mzda.

 • Hrubá mzda se stala základem daně.
 • Jsou zavedeny dvě sazby daně: základní 15 % a při vyšších příjmech 23 %.
 • Zvýšení slevy na poplatníka na 27 840 Kč v roce 2021.
 • Zvýšení minimální mzdy v roce 2021 na 15 200 Kč, minimální hodinová mzda 90,50 Kč.
 • Zvýšení maximální výše vyměřovacího základu sociálního pojištění na 1 701 168 Kč.
 • Byl zaveden stravenkový paušál.

Příklad toho, jak vypadala výplata v roce 2020 a jak vypadá nyní v roce 2021:

2020 2021
Hrubá mzda 30 000 Kč 30 000 Kč
Základ daně 40 200 Kč 30 000 Kč
Sazba daně 15 % 15 %
Čistá mzda 22 740 Kč 24 520 Kč