Výpočet hrubé mzdy z čisté | VímVíc.cz

Zajímá Vás výpočet hrubé mzdy z té čisté? Tak to jste na této stránce s kalkulačkou pro rok 2020 správně. Zaměstnavatelé v pracovních inzerátech nabízejí především hrubou mzdu a zaměstnanec si následně musí spočítat svoji čistou mzdu z hrubé nebo počkat, jaká výplata mu přijde na bankovní účet příští měsíc.

Co je hrubá mzda?

V momentě, kdy se sháníte po novém zaměstnání, kdy obvykle absolvujete pohovory, dojde vždy na otázku výše platu. Obvykle Vám personalisté nabídnou plat v hrubé mzdě a Vy musíte mít přehled, jak si přibližně vypočítat čistou mzdu, z hlavy nebo poté za pomoci online kalkulaček.

Hrubá mzda je částka, kterou dostává zaměstnanec za práci, před zdaněním a dalšími odpočty. Po zdanění a odpočtech získáváme mzdu čistou. Jiným způsobem můžeme říct, že hrubá mzda je celková mzda, která tvoří základ pro výpočet čisté mzdy. Čistou mzdu získáme po odpočtu daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění.

Hrubá mzda je součástí superhrubé mzdy. Superhrubá mzda se skládá z hrubé mzdy a a částky, kterou zaměstnavatel odvádí jako zálohu na dani, na zdravotním a sociálním pojištění.

Složky hrubé mzdy

Z čeho se skládá hrubá mzda?

 • základní mzda
 • příplatky (nárokové a nenárokové)
 • náhrada mzdy (dovolená a svátky)
 • odměny
 • dávky nemocenského pojištění
 • další plnění

Kalkulačka hrubé mzdy

Naše online kalkulačka Vám pomůže z čisté mzdy vypočítat mzdu hrubou. K čemu a za jakých okolností nám může být tento výpočet užitečný?

Než začnete hledat zaměstnání, stanovte si výši částky, kterou budete chtít pravidelně dostávat na svůj bankovní účet, tedy čistou mzdu. Jste si vědomi, že během výběrového řízení se budete s personalisty bavit o hrubé mzdě, proto si z Vaší vysněné čisté mzdy předem vypočítejte mzdu hrubou.

Naše kalkulačka Vám s tímto výpočtem pomůže. Zadejte Vaši čistou mzdu, určete kolik máte dětí bez nebo s průkazem ZTP/P, zda jste uplatnili měsíční školkovné za celý rok, zda jste soustavně studující do 26 let, zda jste držitelem ZTP/P, zda máte přiznaný nějaký stupeň invalidity a jaký a nakonec údaje o Vašem rodinném stavu.

V momentě, kdy všechny tyto údaje zadáte, Vám naše kalkulačka spočítá z čisté mzdy mzdu hrubou. Jak ale spočítat hrubou mzdu z hlavy a bez internetu?

Druhy mezd

Kromě hrubé mzdy, jaké další druhy mezd rozlišujeme?

 • minimální mzda
 • čistá mzda
 • zaručená mzda
 • superhrubá mzda
 • průměrná mzda

Minimální mzda je nejnižší možná částka, která musí být zaměstnanci za vykonanou práci. Tato minimální mzda je pevně dána státem a nikdo pobírající mzdu v České republice nemůže obdržet nižší částku.

Jak jsme již řekli, čistá mzda je částka, která nám každý měsíc přichází na bankovní účet. Tato částka je již zbavená zálohy na dani a spolu s daňovými bonusy získáváme čistou mzdu.

Zaručená mzda je obdobný termín jako mzda minimální, jen se vztahuje k určité profesi. Jedná se o zaručenou minimální mzdu, kterou obdržíte za vykonávání určité profese.

Mluvíme-li o superhrubé mzdě, jedná se o základ daně, ze kterého se následně počítá výše zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Průměrná mzda je údaj Českého statistického úřadu, díky kterému je počítána průměrná mzda občanů České republiky.