Stravenky v roce 2020 a jak to s nimi bude dále? | VímVíc.cz

Stravenky v roce 2020 a jak to s nimi bude dále?

26. 10. 2020

Stravenky jsou velmi oblíbeným benefitem mezi zaměstnanci a i zaměstnavateli. Stravenkový systém je také nejrozšířenějším benefitem mezi českými podniky. Od roku 2021 ale přichází výrazné změny a mnoho podniků se již nyní rozhodlo, že stravenky jako benefit zaměstnancům od příštího roku zruší. Proč tomu tak je? Stravenky v prvé řadě slouží jako příspěvek na stravování. Zaměstnanci ho využívají v kantýnách a platí jimi celodenní občerstvení na pracovišti nebo jimi přispívají do svého rodinného rozpočtu a stravenkami platí každodenní nákupy v obchodech. Kde se dá stravenkami platit a na co se dají využít? Co vede zaměstnavatele k masivnímu rušení stravenkového systému od roku 2021? Jaká jsou pozitiva a negativa stravenek?

Stravenky a zaměstnavatelé - jaké změny nás čekají Stravenky a zaměstnavatelé - jaké změny nás čekají

Co jsou to stravenky?

Stravenky nejsou povinny ze zákona, jedná se o zaměstnanecký benefit, který poskytují čeští zaměstnavatelé svým zaměstnancům. Zaměstnanec tedy nemůže nárok na stravenky vyžadovat. Tento benefit může výrazně vylepšit celkový měsíční čistý příjem zaměstnance. Jak tomu název napovídá, jedná se o příspěvek na stravování zaměstnanců. Kdo má nárok na stravenky? Nárok na stravenky mají všichni zaměstnanci firmy, která tento benefit poskytuje.

Je jen na zaměstnavateli, jakou částkou zaměstnanci přispívá, maximálně to ale může být 55 % celkové hodnoty stravenky na jeden pracovní den. Stravenky jsou obvykle ve výši 20 Kč až do 130 Kč, je na každém zaměstnavateli, jak se rozhodne benefitovat své zaměstnance. Obvykle se hodnota stravenky odvíjí od výše průměrné mzdy zaměstnance dané společnosti. Čím vyšší mzda, tím vyšší hodnota stravenek a naopak. Většina zaměstnavatelů přispívá 50 % na celkovou denní hodnotu stravenek. Pokud je například zaměstnanci přispíváno 100 Kč denně formou stravenek, zaměstnavatel zaplatí 50 Kč a zbylých 50 Kč si zaplatí sám zaměstnanec ze své mzdy.

Pokud například zaměstnanec hledá nové zaměstnání, může pro něj být tento benefit velmi motivující, proč se na danou pracovní pozici přihlásit a ucházet se o zaměstnání ve firmě, která stravenkami své zaměstnance benefituje.

Nárok na stravenky

Jak již bylo řečeno, stravenky nejsou poskytovány všemi zaměstnavateli v České republice. Je pouze na zaměstnavateli, zda tento benefit svým zaměstnancům poskytne. Pokud je zaměstnavatelem benefit ve formě stravenek poskytován, nárok na stravenky je automatický pro všechny zaměstnance. Zaměstnanec nemůže stravenky odmítnout. Zaměstnanci se také často ptají, zda nemohou stravenky vyměnit za hotovost. Výměna stravenek za peníze není možná. Stravenky jsou určené jako příspěvek na stravování, proto za ně mohou zaměstnanci nakoupit potraviny, platit v restauracích apod.

Na druhou stranu ale není možné nárok na stravenky vyžadovat. Pokud firma, kde zaměstnanec pracuje, benefit ve formě stravenek neposkytuje, zaměstnanec s tím nemůže nic udělat. Nárok na stravenky není možné vymáhat, firmy nejsou povinny svým zaměstnancům poskytovat stravenky.

V současnosti poskytuje stravenky pro zaměstnance přibližně 50 % českých zaměstnavatelů.

Druhy papírových stravenek

V České republice mají zaměstnavatelé k dispozici základní 4 druhy papírových stravenek. Vždy je nutné, aby si zaměstnanec ověřil, kde se dá právě jejich stravenkami platit. Například stravenkami Naše stravenka se dá platit pouze v obchodních sítích Lidl nebo Kaufland. Jsou i další obchodní sítě, které mají své stravenky, například Tesco nebo Globus. Tesco stravenky lze využít pouze v obchodech Tesco a Globus stravenky jsou určené pouze pro zaměstnance obchodů Globus apod.

 • Stravenky Sodexo,
 • stravenky Ticket Restaurant,
 • stravenky Chèque Déjeuner a
 • Naše stravenky.

V České republice byly a jsou nejrozšířenější stravenky Sodexo, hned po nich stravenky Ticket Restaurant. Nově je například možné použít stravenky Sodexo i na zaplacení nákupů v obchodech Lidl. V Lidlu se dalo platit stravenkami Naše stravenky a od října 2020 je zde možné používat pro platbu nákupu stravenky Sodexo (papírové i elektronické).

Existují webové stránky a mobilní aplikace jednotlivých poskytovatelů stravenek, kde je možné si předem ověřit, kde se dá stravenkami platit. Bohužel i tento fakt je pro mnoho uživatelů stravenek limitující a omezující, protože mají například obchod, kam rádi chodí nakupovat, kde jim vyhovuje sortiment a s ohledem na poskytovatele jejich stravenek musí za své stravenky nakoupit někde jinde.

Výhody stravenek

Stravenky pro zaměstnance se pořád řadí mezi nejoblíbenější zaměstnanecké benefity v České republice. Největší výhodou je fakt, že zaměstnanci využijí své stravenky doopravdy na stravování a tím podstatně zvýší svou životní úroveň. Lidem, kteří rádi utrácejí za zábavu, alkohol, cigarety, kosmetiku, oblečení apod., poté například nezbývá tolik peněz na jídlo a stravování. Tím, že mají každý měsíc stravenky za každý odpracovaný den, mají jistotu, že budou mít na stravování vždy nějaké finance.

Mezi výhody stravenek je také řazena možnost kombinace stravenek s hotovostí a platbou platební kartou. Zaměstnanec má například stravenky v hodnotě 70 Kč, udělá nákup za 600 Kč, zaplatí tedy 5 svými stravenkami, tedy 350 Kč a zbytek doplatí platební kartou nebo hotovostí. Toto je asi nejlepší využití stravenek.

Nevýhody stravenek

Mnoho lidí považuje za největší nevýhodu platbou stravenkami nemožnost zaplatit i jiné zboží než-li potraviny. Stravenkami není možné zaplatit tabákové výrobky, alkohol, drogerii či krmení pro zvířata a samozřejmě ani další zboží typu elektroniky či módy a módních doplňků. Je tomu tak ale dobře, protože se jedná o příspěvek na stravování a lidé by poté stravenky utratili za naprosto odlišné zboží.

Za další nevýhodu považují zaměstnanci nemožnost vyměnit stravenky za hotovost. Zde jsou důvody naprosto stejné jako v prvním případě. Pokud by zaměstnanec své stravenky vyměnil za hotovost, je více než jisté, že by finance nepoužil na stravování. Zde se ale nabízí otázka, zda by měli zaměstnavatelé rozhodovat o financích svých zaměstnanců?

Největší nevýhodou stravenek je maximální limit počtu stravenek, kterými je možný za jeden nákup zaplatit. Maximálně je možné na jeden nákup, na jedno zaplacení použít 5 stravenek a nezáleží na tom, jaké jsou nominální hodnoty stravenek. Pokud má zaměstnanec stravenky v hodnotě 20 Kč, může na jeden nákup zaplatit maximálně 100 Kč. V případě, že má zaměstnanec stravenky v hodnotě 100 Kč, může za jeden nákup zaplatit až 500 Kč. Dále se obvykle za stravenky nevrací hotovost, maximálně do 5 Kč. To znamená, že pokud se zaměstnanec rozhodne zaplatit za nákup v hodnotě 185 Kč dvěma stravenkami v celkové hodnotě 200 Kč, 15 Kč mu nemůže být vráceno.

Stravenky jsou řazeny mezi ceniny, ale mají svá pravidla a podmínky, za kterých je možné s nimi platit.

Stravenky - jaké změny nás čekají?

Nová podoba stravenek

V České republice je zažitá jedna podoba stravenek, tou je ta papírová. Zaměstnanci znají a používají papírovou formu stravenek. Ale v současnosti je také velmi oblíbená elektronická verze stravenek na přednabité kartě, kam zaměstnavatel zasílá předem smluvený příspěvek na stravování. Jsou to tzv. elektronické stravenky, e-stravenky. Zaměstnanec může tyto digitální stravenkové karty opět použít pouze na stravování a potraviny. Vždy je dobré si ověřit, kde se dá e-stravenkami platit, ne všechny potravinové řetězce je přijímají a rovněž ne všechny restaurační zařízení.

Stravenky pro zaměstnance v elektronické podobě s sebou přináší další velmi zajímavou výhodu. Placení nabitými e-stravenkami není omezeno množstvím, ani částkou. Obvykle je možné zaplatit v neomezené částce, pokud jsou tyto finance na elektronické kartě. Pouze někteří poskytovatelé mají například maximální hodnotu denního nákupu omezenou částkou 500 Kč.

Několik poskytovatelů elektronických stravenek:

 • GastroCard – BANCIBO, SE,
 • Benefit Plus – Benefit Management s.r.o.,
 • Gusto Karta – CES ePlatby a.s.,
 • Ticket restaurant karta – Edenred CZ,
 • eStravenka – Up Česká republika,
 • Benefitka – Satispoll,
 • Gastro Pass CARD – Sodexo Pass ČR.

Konec stravenek v roce 2021?

Byla položena otázka, zda by zaměstnavatel měl rozhodovat o financích svých zaměstnanců. Mnoho zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů, si myslí, že jsou stravenky velmi limitující a tím pádem ne tolik benefitující. Vezměme si například zaměstnance, který má každý pracovní den nárok na stravenku ve výši 100 Kč. 50 Kč si platí on sám, 50 Kč mu přispívá jeho zaměstnavatel. Zaměstnanci je tedy měsíčně sražena ze mzdy přibližně částka ve výši 1 000 Kč a tuto stejnou sumu mu přispěje i zaměstnavatel. Na 20 pracovních dní náleží zaměstnanci stravenky v celkové hodnotě 2 000 Kč (20 kusů po 100 Kč).

Zaměstnanec musí tyto 2 000 Kč utratit za stravování a někdo by řekl, že je to hodně limitující, protože může mít pocit, že by peníze raději využil na něco jiného. Jíst ale musí každý. Zaměstnavatelům se pro rok 2021 nabídla nová možnost, jak své zaměstnance benefitovat a není k tomu již potřeba stravenek.

Jaké změny nás čekají v roce 2021? V letošním roce prochází novelou tzv. stravenkový paušál, kdy od roku 2021 budou moci zaměstnavatelé zrušit stravenky svým zaměstnancům, zároveň ale bude i nadále zaměstnancům na stravování přispíváno penězi přímo k výplatě každý měsíc, většinou stejnou částkou jakou zaměstnavatel přispíval na stravenky. Tento finanční příspěvek na stravování bude i nadále fungovat se všemi daňovými zvýhodněními jako tomu bylo u stravenek. Z této částky se nemusí platit zdravotní a sociální pojištění.

V současnosti si může zaměstnavatel do svých nákladů uplatit až 55 % hodnoty příspěvku na stravování. Toto schéma je krásně vidět na příkladu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci přispívá 55 Kč a zaměstnanec si na stravenku doplácí 45 Kč. Dále platí pravidlo, že zaměstnavatel smí přispívat maximálně 70 % celkového stravného na den, které v současnosti odpovídá 72 Kč.

Proč k této změně dochází? Jde o to vyřadit ze systému příspěvku na stravování další stranu. Pokud bude příspěvek na stravování uplatňován tímto způsobem, bude se týkat pouze zaměstnavatele, zaměstnance a státu, z rovnice vypadne poskytovatel papírových a e-stravenek, který samozřejmě stravenky neposkytuje zadarmo.

Rizika zrušení stravenek

Jaká jsou rizika spolu s zrušením papírových a e-stravenek? Zaměstnavatelé, zaměstnanci, obchodníci i provozovatelé restaurací s touto změnou souhlasí, ale tato změna s sebou přináší jeden neodkladný fenomén, který bude po této změně následovat. Většina zaměstnanců tyto peníze okamžitě začlení do svého běžného rozpočtu a bude s penězi nakládat jako s vyšší čistou mzdou. Ač teoreticky se bude pořád jednat o příspěvek na stravování, prakticky tomu už tak bohužel nebude a zaměstnanci budou s tímto příspěvkem nakládat jako s čistou mzdou.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva zaměstnanců Nahlédni do firem a kanceláří Ze života firem a kanceláří