Stravenky nebo stravenkový paušál jako forma benefitu? | VímVíc.cz

Stravenky nebo stravenkový paušál jako forma benefitu?

27. 04. 2022

Stravenky jsou vedle MultiSport karty a nabízených sickdays velmi oblíbeným benefitem mezi zaměstnanci a i zaměstnavateli. Stravenkový systém je nejrozšířenější benefit mezi českými podniky. Od roku 2021 se do zaměstnaneckých benefitů přidal stravenkový paušál. Zaměstnavatelé dostali možnost přispívat svým zaměstnancům na stravování formou peněžitého plnění. Co to způsobilo? Zrušili někteří zaměstnavatelé stravenky úplně?

Zaměstnanci využívali stravenky v kantýnách, platili jimi občerstvení na pracovišti nebo jimi přispívali do rodinného rozpočtu. Stravenkami se dají platit i každodenní nákupy v potravinách, někdy i v drogerii. Jaká jsou pozitiva a negativa stravenek? Je pro zaměstnance výhodnější stravenkový paušál? Článek se nejdříve zaměří na stravenky a ve druhé části přejde ke stravenkovému paušálu.

Výhody stravenek

Co jsou stravenky a jak fungují?

Stravenky se řadí mezi ceniny. Stravenky nejsou ze zákona povinností pro zaměstnavatele, jedná se o zaměstnanecký benefit, který poskytují čeští zaměstnavatelé svým zaměstnancům. Zaměstnanec nemůže vyžadovat nárok na stravenky. Tento zaměstnanecký benefit může výrazně vylepšit celkový měsíční čistý příjem zaměstnance. Jak tomu název napovídá, jedná se o příspěvek na stravování zaměstnanců. Kdo má nárok na stravenky? Nárok na stravenky mají všichni zaměstnanci společnosti poskytující takový zaměstnanecký benefit, podobně jako je tomu u MultiSport karty.

Je jen na zaměstnavateli, jakou částkou zaměstnanci přispívá, maximálně to může být 55 % celkové hodnoty stravenky na jeden pracovní den. Zbylých 45 % z hodnoty stravenky je strháváno zaměstnanci z čisté mzdy. Obvykle se hodnota stravenek odvíjí od toho, jaká je průměrná mzda ČR zaměstnanců dané společnosti. Čím vyšší mzda, tím vyšší hodnota stravenek a naopak.

Pokud například zaměstnanec hledá nové pracovní nabídky, může pro něj být zaměstnanecký benefit ve formě stravenek rozhodující. Průměrná mzda ČR je pro rok 2022 ve výši 38.911 Kč. Pracovní nabídky na trhu se snaží nabízet zaměstnancům mimo stravenek třeba možnost práce z domova.

Kdo má nárok na stravenky?

Stravenky nejsou poskytovány všemi zaměstnavateli v České republice, není to jejich povinnost. Je pouze na zaměstnavateli, zda tento benefit svým zaměstnancům poskytne (například podobně je tomu u sickdays). Pokud zaměstnavatel poskytuje benefit ve formě stravenek, nárok na stravenky je automatický pro všechny zaměstnance.

Zaměstnanec nemůže stravenky odmítnout. Zaměstnanci se také často ptají, zda mohou stravenky vyměnit za hotovost. Výměna stravenek za peníze není možná. Stravenky jsou určené jako příspěvek na stravování, proto za ně mohou zaměstnanci nakoupit potraviny, platit v restauracích apod.

Na druhou stranu není možné nárok na stravenky vyžadovat. Pokud firma, kde zaměstnanec pracuje, benefit ve formě stravenek neposkytuje, zaměstnanec s tím nemůže nic udělat. Nárok na stravenky není možné vymáhat, firmy nejsou povinny svým zaměstnancům poskytovat stravenky.

Druhy papírových stravenek

V České republice mají zaměstnavatelé k dispozici základní 4 druhy papírových stravenek. Vždy je nutné, aby si zaměstnanec ověřil, kde se dá jejich stravenkami platit.

 • Stravenky Sodexo
 • Stravenky Ticket Restaurant
 • Stravenky Chèque Déjeuner
 • Tesco stravenky
 • Naše stravenky

V České republice jsou nejrozšířenější stravenky Sodexo a Naše stravenka. Existují webové stránky a mobilní aplikace jednotlivých poskytovatelů stravenek, kde je možné si předem ověřit, kde se dá stravenkami platit. Bohužel i tento fakt je pro mnoho uživatelů stravenek limitující a omezující. Obchod s potravinami, kam chodí nakupovat, a je nejblíže k jejich domu nebo bytu, nemusí akceptovat žádné stravenky. Aby mohl takový zaměstnance uplatnit své stravenky, musí nakoupit někde jinde.

Při výběru zaměstnání bývá rozhodující mzda a benefity. Výpočet čisté mzdy je důležitý parametr pro uchazeče o práci. Pro výpočet čisté mzdy je nejlepší využít online nástroj.

Výhody stravenek

Stravenky pro zaměstnance se pořád řadí mezi nejoblíbenější zaměstnanecké benefity v České republice. Největší výhodou je fakt, že zaměstnanci využijí stravenky na stravování a tím podstatně zvýší svou životní úroveň. Mohou si objednat jídlo třeba z Dáme jídlo a nechat si ho dovézt do zaměstnání Lidem, kteří rádi investují do zábavy, alkoholu, cigaret, kosmetiky, oblečení apod., například nezbývá tolik peněz na jídlo a stravování. Tím, že mají každý měsíc stravenky za každý odpracovaný den, mají jistotu, že budou mít na stravování vždy nějaké finance.

Mezi výhody stravenek je také řazena možnost kombinace stravenek s hotovostí a platbou platební kartou. Zaměstnanec má například stravenky v hodnotě 150 Kč, udělá nákup za 800 Kč, zaplatí tedy 5 svými stravenkami, tedy částku 750 Kč a zbytek doplatí platební kartou nebo hotovostí. Toto je asi nejlepší využití stravenek.

Stravenky jako zaměstnanecké benefity

Nevýhody stravenek

Mnoho lidí považuje za největší nevýhodu nemožnost zaplatit i jiné zboží než potraviny. Stravenkami není možné zaplatit tabákové výrobky, alkohol, drogerii či krmení pro zvířata a samozřejmě ani další zboží typu elektroniky či módy a módních doplňků. Je tomu tak ale dobře, protože se jedná o příspěvek na stravování a lidé by poté stravenky využili za odlišné zboží.

Za další nevýhodu považují zaměstnanci nemožnost vyměnit stravenky za hotovost. Zde jsou důvody naprosto stejné jako v prvním případě. Pokud by zaměstnanec své stravenky vyměnil za hotovost, nemusí dané peníze využít na stravování, na které jsou stravenky primárně určené. Největší nevýhodou stravenek je maximální limit počtu stravenek, kterými je možné zaplatit za jeden nákup.

Na jeden nákup, na jedno zaplacení, je možné použít 5 stravenek a nezáleží na tom, jaké jsou nominální hodnoty. Někteří poskytovatelé mají jiné podmínky, jako třeba Naše stravenka. Ta umožňuje platit až 10 stravenkami v Lidlu a Kauflandu. Dále se obvykle za stravenky nevrací hotovost, maximálně do 5 Kč. To znamená, že pokud se zaměstnanec rozhodne zaplatit za nákup v hodnotě 185 Kč dvěma stravenkami v celkové hodnotě 200 Kč, 15 Kč mu nebude vráceno.

Elektronická podoba stravenek

V České republice je zažitá jedna podoba stravenek, tou je ta papírová. Zaměstnanci znají a používají papírovou formu stravenek. Ale v současnosti je také velmi oblíbená elektronická verze stravenek na přednabité kartě, kam zaměstnavatel zasílá předem smluvený příspěvek na stravování. Jsou to tzv. elektronické stravenky, e-stravenky. Zaměstnanec může tyto digitální stravenkové karty opět použít pouze na stravování v obchodu s potravinami.

Vždy je dobré si ověřit, kde se dá platit e-stravenkami. Ne všechny potravinové řetězce je přijímají a rovněž ne všechny restaurační zařízení. Stravenky pro zaměstnance v elektronické podobě s sebou přináší další velmi zajímavou výhodu. Placení nabitými e-stravenkami není omezeno množstvím, ani částkou. Mezi poskytovatele elektronických stravenek patří:

 • Naše stravenka
 • Sodexo – Gastro Pass
 • GastroCard
 • Benefit Plus
 • Ticket restaurant karta – Edenred CZ
 • eStravenka – Up Česká republika
 • Benefitka

Obvykle je možné zaplatit v neomezené částce, pokud jsou tyto finance na elektronické kartě. Pouze někteří poskytovatelé mají maximální hodnotu denního nákupu omezenou třeba částkou 500 Kč.

Hrozil v roce 2021 konec stravenek?

Už v roce 2019 se mluvilo o změně stravenkového systému. Přestože většině zaměstnanců stravenky jako forma zaměstnaneckého benefitu vyhovovala, ministryně financí v rozhovoru uvedla, že je milion zaměstnanců bez stravenek i bez závodních jídelen. Stravenky znamenají pro zaměstnavatele spoustu administrativy a malí podnikatelé na to nemají kapacity. Restaurace přijímající stravenky platí za stravenky stravenkářským společnostem přibližně 5 až 6 %.

Nový stravenkový paušál by měl za cíl ulevit podnikatelům a umožnit milionu zaměstnancům, aby dosáhl na zaměstnanecký benefit ve formě stravenek. Stravenkový paušál neměl být jediný benefit nabízený zaměstnavatelem. Zrušení stravenek nebylo zcela v plánu. Na programu byly 3 možnosti: stravenkový paušál, závodní jídelna nebo stravenky. Zda zrušit stravenky a nahradit je stravenkovým paušálem by bylo na dohodě mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

Zaměstnancům by se na stravování přispívalo penězi přímo k výplatě každý měsíc, většinou stejnou částkou, jakou přispíval zaměstnavatel na stravenky. Tento finanční příspěvek na stravování by i nadále fungoval se všemi daňovými zvýhodněními, jako tomu bylo u stravenek. Z této částky nevzniká povinnost placení zdravotního pojištění a sociálního pojištění.

Stravenkový paušál

Od ledna 2021 je v provozu stravenkový paušál, daňově zvýhodněné stravování ve formě peněz. Zaměstnavatelé, kteří od stravenek upustili a přešli na stravenkový paušál, mají méně administrativy a odpadly jim poplatky a provize, které se pojí s papírovými stravenkami. Jak bylo uvedeno výše v článku, schválení daňového balíčku pro rok 2021, který obsahoval stravenkový paušál, neznamená definitivní konec stravenek tak, jak je známe.

Je doplněk k dosavadním možnostem daňově zvýhodněného stravování. Ke stravenkám a závodnímu stravování se připojila další možnost, peněžitá forma na stravování. Protože pro stravenkový paušál neplatí hrazení poplatků a provize zprostředkovatelům (stravenek), mohou tento zaměstnanecký benefit poskytovat i menší živnostníci a malé firmy třeba do 5 zaměstnanců.

Nárok na stravenkový paušál

Z počátku fungování této revoluční změny byly podmínky pro stravenkový paušál nejasné. Nárok na stravenkový paušál vzniká po odpracování 3 hodin z plánované směny. V roce 2021 byl stanoven stravenkový paušál na částku 75,60 Kč na jeden pracovní den. V letošním roce 2022 je horní hranice stravného za jednu směnu nastavena na 118 Kč. 70 % z částky 118 Kč je 82, 60 Kč. Stravenkový paušál 2022 je tedy stanoven na maximální částku 82,60 Kč za jednu směnu.

Výše paušálu je omezena u státní správy na 70 % horní hranice stravného. Tato 70% hranice je důležitá také u podnikatelské sféry, protože právě do tohoto limitu je příspěvek na stravování osvobozen od daní a nebude podléhat placení zdravotního pojištění a sociálního pojištění. Příspěvek na stravování v peněžité formě nelze uplatnit za zaměstnance, kterému vznikl nárok na stravné při pracovní cestě.

Výhody stravenkového paušálu 2022

Pro zaměstnance vznikají jiné výhody než pro zaměstnavatele a naopak. Výhoda stravenkového paušálu 2022 je pro zaměstnance například možnost využít peněžitou formu benefitu v jakékoliv restauraci. Ne všechny restaurační zařízení a aplikace na rozvoz jídel akceptují papírové stravenky jako třeba Dáme jídlo. Peníze ze stravenkového paušálu je možné využít na cokoliv a zaměstnanec si nemusí hlídat platnost jako tomu je u papírových stravenek. Pro zaměstnavatele díky novému stravenkovému systému odpadá administrativa a placení poplatků stravenkovým společnostem.

Nevýhody stravenkového paušálu

Z pohledu zaměstnance mohou vznikat následující nevýhody stravenkového paušálu. Možnost využití paušálu na cokoliv může svádět k nadměrnému investování financí nejen do jídla. Pokud je pracovní směna delší než 11 hodin, neodpadá povinnost platit odvody a daně. Zaměstnavatel ztrácí kontrolu nad tím, zda jsou stravenky využiti výhradně na stravování a jídlo. Pokud je paušál nad limitem, pro zaměstnavatele to znamená menší úsporu ve srovnání s klasickými stravenkami.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva a povinnosti zaměstnanců Uvnitř firem a kanceláří