Příspěvky, dávky i úlevy: Na co mají nárok nastávající rodiče? | VímVíc.cz

Příspěvky, dávky i úlevy: Na co mají nárok nastávající rodiče?

05. 03. 2020

Jako nastávající rodič máte pravděpodobně povědomí o peněžité pomoci v mateřství a rodičovském příspěvku, možná tápete zda máte nebo nemáte nárok na tzv. porodné a o dalších výhodách či finančních příspěvcích nevíte vůbec nic. Připravili jsme si pro Vás článek, ve kterém naleznete informace o všech příspěvcích, dávkách a úlevách, na které máte jako nastávající rodič nárok.

Příspěvky na dítě - nastávající rodiče a na co mají nárok

Na jaké příspěvky máte jako nastávající rodič nárok?

Všichni nastávající rodiče by měli vědět, že možná podpora a přispění začíná téměř ihned po početí dítěte, kdy Vám Vaše zdravotní pojišťovna může přispívat na vitamíny a prenatální péči, poté už je na řadě peněžitá pomoc v mateřství, případné porodné, rodičovský příspěvek, poté Vám opět přispěje na výdaje spojené s péčí o novorozené dítě Vaše pojišťovna, dále nezapomínejte také na úlevy na dani a pokud jsou Vaše příjmy nízké, jsou tu dávky, které Vám s péčí o dítě také výrazně pomohou.

Příspěvky na dítě - nastávající rodiče a na co mají nárok
 • příspěvky zdravotní pojišťovny pro těhotné ženy a nastávající maminky
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • porodné
 • rodičovský příspěvek
 • dítě a úlevy na dani
 • přídavky na dítě

1. Příspěvky zdravotní pojišťovny pro těhotné ženy a nastávající maminky

Již jako těhotná žena nemusíte být na všechno sama a můžete využít finanční pomoci od zdravotní pojišťovny. V momentě, kdy obdržíte Vaši těhotenskou průkazku, doporučujeme Vám kontaktovat Vaši zdravotní pojišťovnu a informovat se, na co pojišťovna přispívá v těhotenství a po porodu.

Velmi často české zdravotní pojišťovny přispívají nebo plně proplácí těhotenské vitamíny, screeningová vyšetření, těhotenské cvičení, pomůcky na kojení, aj. Informujte se u Vaší zdravotní pojišťovny, co a v jaké míře proplácí, často se jedná o částky několika tisíc CZK dohromady. Až budou Vaše děti větší, pojišťovny také často proplácí např. pohybové aktivity (sportovní kroužky, tanečky, gymnastiku, apod.) nebo léčebně ozdravné pobyty Vašich dětí.

 • vitamíny a doplňky pro nastávající maminky
 • screeningová vyšetření
 • pohybové aktivity pro těhotné ženy
 • předporodní kurzy
 • pomůcky ke kojení
 • zakoupení nebo zapůjčení monitoru dechu

Velmi často si nastávající rodiče myslí, že výše zmíněné aktivity jsou nadstandardem, který si nemohou dovolit a netuší, že s příspěvkem od jejich zdravotní pojišťovny jsou tyto možnosti dostupné i jim.

2. Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se týká každé maminky, případně otce nebo opatrovníka po narození dítěte, která je řádným plátcem nemocenského pojištění a v posledních 2 let odpracovala minimálně 270 dní. Na rozdíl od rodičovského příspěvku, o kterém budeme mluvit později, na tzv. mateřskou nemají nárok všechny těhotné ženy, musí být splněny tyto podmínky.

Pokud byly výše zmíněné podmínky splněny, zaměstnankyně/těhotná žena podává žádost svému zaměstnavateli a na mateřskou dovolenou, která je s peněžitou pomocí v mateřství úzce provázána, nastupuje 8 až 6 týdnů před předpokládaným datem porodu.

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena po dobu 28 týdnů v případě jednoho dítěte a po dobu 37 týdnů v případě narození vícerčat. Výše peněžité pomoci v mateřství je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ nastávající maminky je obvykle počítán z příjmů za posledních 12 měsíců.

3. Porodné

Dříve měli v České republice nárok na porodné všichni nastávající rodiče bez ohledu na celkové příjmy rodiny. V současnosti tomu tak bohužel není a na porodné dosahují pouze rodiny, jejichž měsíční příjem nepřesahuje 2,7 násobek životního minima.

Rodiny, které se do tohoto limitu vejdou, obdrží 13 000 CZK na první dítě a 10 000 CZK na druhé dítě. Žádost o porodné můžete podat elektronicky nebo na příslušném úřadu práce. Žádost se podává po narození dítěte, nárok na ni vzniká dnem podání žádosti a o dávku si můžete zažádat až 1 rok zpětně.

4. Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek mají nárok všichni nastávající rodiče, kteří mají české občanství. Jedná se o dávku státní sociální podpory a obvykle je úzce spojena s tzv. rodičovskou dovolenou. V lednu 2020 došlo k výraznému navýšení rodičovského příspěvku. Pokud se Vám narodí 1 dítě, máte nárok na 300 000 CZK, v případě 2 a více dětí máte nárok 450 000 CZK.

Výše rodičovského příspěvku je pevně daná (300 000 CZK nebo 450 000 CZK) a záleží na samotném rodiči, po jak dlouhou dobu se ho rozhodne pobírat. V České republice rodičovský příspěvek nejčastěji pobírají ženy, které jsou na tzv. rodičovské přibližně 3 roky. Vždy záleží na dalších okolnostech, zda si například žena přivydělává home office prací, kdy bude dítě přijato dítě do předškolního zařízení nebo jaké jsou příjmy druhého rodiče, apod.

Narozením druhého dítěte nárok na rodičovský příspěvek automaticky zaniká, vždy je možné pobírat pouze jeden rodičovský příspěvek.

5. Dítě a úlevy na dani

Stát se snaží rodiny s dětmi zvýhodnit úlevami na daních, které můžete uplatňovat měsíčně nebo jednou ročně. Na daňový bonus máte nárok v případě, že jsou Vaše roční příjmy vyšší než 6 násobek minimální mzdy. Pokud tuto podmínku splníte, máte nárok na úlevu na dani. Čáska je pro všechny stejná.

Obvyklým řešením je, že v prvních letech dítěte, kdy je matka na rodičovské dovolené, uplatňuje daňové zvýhodnění otec (měsíčně nebo ročně), poté, co se matka vrátí do zaměstnání, se musí rodiče domluvit, kdo bude zvýhodnění na dítě uplatňovat, protože zvýhodnění na dítě může uplatňovat pouze jeden z rodičů.

 • na první dítě: 1 267 CZK měsíčně a 15 204 CZK ročně
 • na druhé dítě: 1 617 CZK měsíčně a 19 404 CZK ročně
 • na třetí a každé další dítě: 2 017 CZK měsíčně a 24 204 CZK ročně
 • na první dítě (pokud má ZTP/P): 2 534 CZK měsíčně a 30 408 CZK ročně
 • na druhé dítě (pokud má ZTP/P): 3 234 CZK měsíčně a 38 808 CZK ročně
 • na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P): 4 034 CZK měsíčně a 48 408 CZK ročně

Školkovné: V okamžiku, kdy Váš potomek začne navštěvovat předškolní zařízení, můžete uplatnit další zvýhodnění na dani a to za úhradu tzv. školkovné. Školkovné je částka, kterou hradíte pobyt dítěte ve školce, ne stravu. Školkovné se uplatňuje v ročním zúčtování daní, tedy jednou ročně.

6. Přídavky na dítě

Pokud žijete na hraně životního minima, můžete využít přídavků na dítě nebo dalších sociálních dávek (příspěvku na bydlení, apod.). Na přídavek na dítě mají nárok rodiny, jejichž celkové příjmy (příjmy celé rodiny) nejsou vyšší než 2,7 násobek životního minima.

Výše měsíčního přídavku na dítě činí:

 • dítě do 6 let: 500 CZK měsíčně
 • dítě 6 - 15 let: 610 CZK měsíčně
 • dítě 15 - 26 let: 700 CZK měsíčně

Existuje také příspěvek na zvláštní pomůcky.

Otcovská dovolená

Neustále hovoříme o mateřské dovolené, rodičovské dovolené, víte ale, jak funguje tzv. otcovská dovolená? Otcovská dovolená je určena pouze tatínkům během prvních šesti týdnů život jejich narozeného dítěte a může trvat maximálně 7 pracovních dní.

Během této doby zůstává zaměstnaný tatínek doma a pobírá mzdu ve výši 70 % denního vyměřovacího základu.

Jako nastávající rodiče máte nárok na nejrůznější příspěvky, úlevy a dávky, nemějte strach je využít!
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře