Minimální mzda 2020: O kolik se zvýší? | VímVíc.cz

Minimální mzda 2020: O kolik se zvýší?

02. 01. 2020

Minimální mzda je v České republice velice sledovaný pojem, kdy mnoho občanů doufá, že se tato částka bude rok od roku zvedat. Minimální mzda v ČR od roku 1991 konstantě roste. V článku si detailně vysvětlíme definici minimální mzdy, podíváme se na její vývoj a ukážeme Vám, jakou částku u minimální mzdy můžeme očekávat v roce 2020. Pro pořádek Vám také definujeme jednotlivé mzdy, aby Vás nemátlo větší množství mzdových/platových termínů.

Mzda - minimální mzda, výplata, plat

Minimální mzda

V našem článku je pro nás stěžejní minimální mzda. Jedná se o nejnižší částku, kterou můžete jako řádný účastník pracovně-právního vztahu za svou práci obdržet. Tato částka ještě není zdaněná, jedná se, svým způsobem, o nejnižší možnou hrubou mzdu, která bude po zdanění o něco nižší.

Problematika minimální mzdy je pevně stanovena v zákoně. Minimální mzda je definovaná v § 111 Zákoníku práce. Její zvyšování je schvalováno Vládou ČR a je zveřejňováno v nařízení vlády. K navýšení obvykle dochází k 1.1. nadcházejícího roku.

Minimální mzda - peníze, finance, zaručená mzda

Funkce minimální mzdy

 • sociální funkce
 • ekonomická funkce

Sociální funkce má zaměstnanci zajistit, aby jeho příjmy odpovídaly celkovému stavu společnosti. Minimální mzda člověku zaručuje určitou životní úroveň, která by měla stačit na živobytí a neměla by být pod úrovní ostatních obyvatel České republiky.

Ekonomická funkce má zaměstnance motivovat k touze pracovat. S ohledem na ekonomiku ČR nás navyšování minimální mzdy motivuje k tomu, abychom si našli práci, místo toho abychom pobírali sociální dávky a práci se vyhýbali.

Vývoj minimální mzdy v České republice od roku 1991

Jak jsme již řekli, od roku 1991 má minimální mzda v České republice vzestupnou tendenci, každý rok se nepatrně zvedá a tím se také posiluje státní hospodářství, protože do státní pokladny s vyšší minimální mzdou proudí vyšší příjmy. Níže se můžete podívat, jak se minimální mzda vyvíjela od roku 1991.

 • Rok 1991: 2 000 CZK
 • Rok 1992: 2 200 CZK
 • Rok 1993: 2 200 CZK
 • Rok 1994: 2 200 CZK
 • Rok 1995: 2 200 CZK
 • Rok 1996: 2 500 CZK
 • Rok 1997: 2 500 CZK
 • Rok 1998: 2 650 CZK
 • Rok 1999: 3 250 CZK v lednu a 3 600 CZK v červenci
 • Rok 2000: 4 000 CZK v lednu a 4 500 CZK v červenci
 • Rok 2001: 5 000 CZK
 • Rok 2002: 5 700 CZK
 • Rok 2003: 6 200 CZK
 • Rok 2004: 6 700 CZK
 • Rok 2005: 7 185 CZK
 • Rok 2006: 7 570 CZK v lednu a 7 955 CZK v červenci
 • Rok 2007: 8 000 CZK
 • Rok 2008: 8 000 CZK
 • Rok 2009: 8 000 CZK
 • Rok 2010: 8 000 CZK
 • Rok 2011: 8 000 CZK
 • Rok 2012: 8 000 CZK
 • Rok 2013: 8 500 CZK
 • Rok 2014: 8 500 CZK
 • Rok 2015: 9 200 CZK
 • Rok 2016: 9 900 CZK
 • Rok 2017: 11 000 CZK
 • Rok 2018: 12 200 CZK
 • Rok 2019: 13 250 CZK
 • Rok 2020: 14 600 CZK

V tabulce můžete vidět, že se minimální mzda od roku 1991 konstantně rok od roku zvedala. Začínali jsme na 2 000 CZK minimální mzdy. V roce 2000 byla částka již dvojnásobná a více 2 500 CZK. V roce 2005 jsme zaznamenali další velmi výrazný růst minimální mzdy na 7 185 CZK. Od roku 2007 do roku 2012 byla částka minimální mzdy pořád stejná, 8 000 CZK. Poté, od roku 2013, docházelo opět k mírnému navyšování minimální mzdy, kdy jsme se v roce 2017 dostali poprvé nad částku 10 000 CZK, dokonce na celých 11 000 CZK.

Minimální mzda 2020

O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje jej nařízením; jedná se o nařízení vlády 567/2006 Sb., v platném znění - od 1.1.2020 ve znění nařízení č. 347/2019 Sb.

V roce 2019 činila výše minimální mzdy 13 250 CZK, jednalo se o rekordně nejvyšší částku. Rok 2020 nám ale slibuje další rekordní nárůst minimální mzdy. V roce 2020 se výše minimální mzdy vyšplhá na 14 600 CZK. Pokud byste rádi věděli, jaká bude v roce 2020 minimální hodinová pracovní sazba, jedná se o částku 87,30 CZK.

V roce 2020 očekávejte výši minimální mzdy v částce 14 600 CZK. To nám dělá 87,30 CZK minimální hodinové mzdy.

Minimální mzda bude tedy v roce 2020 vyšší o 1 250 CZK než v roce 2019.

Druhy mezd v ČR

V České republice rozlišujeme 6 druhů mezd, minimální mzdu a 5 dalších.

 1. zaručená mzda
 2. hrubá mzda
 3. superhrubá mzda
 4. průměrná mzda
 5. čistá mzda
 6. minimální mzda
Mzda - minimální mzda, výplata, plat

Zaručená mzda

Zaručená mzda je mzda, která Vám je garantována za danou pracovní pozici, na kterou nastupujete. Je to ta nejnižší částka, která Vám musí být každý měsíc vyplácena. Může se ale také například jednat o zaručenou mzdu, která se vztahuje ke kvalifikaci profese, například státní správa, učitelé, lékaři, apod.

Hrubá mzda

Hrubá mzda je částka/plat/mzda, ze které ještě nebyly odečteny daňové poplatky. Pokud hledáte nové zaměstnání, u pohovoru se budete také bavit o hrubé mzdě, která Vám bude nabídnuta. Nezapomeňte si však spočítat mzdu čistou, to je totiž částka, která je pro vás stěžejní. Stačí od hrubé mzdy odečíst daňové poplatky a přičíst k ní bonusy. K výpočtu lze použít mzdovou kalkulačku nebo provést výpočet procent online skrze klasickou internetovou kalkulačku.

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda je výraz, který se v České republice používá pro základ daně, ze kterého se následně vychází při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Průměrná mzda

Průměrná mzda je informační údaj Českého statického úřadu. ČSÚ vypočítává průměrnou mzdu všech občanů České republiky za určité období. Tento údaj vypočítáme tak, že sečteme platy za jeden stejný měsíc všech zaměstnaných obyvatel a tento součet vydělíme počtem obyvatel, kteří byli do statistiky zahrnuti. Takto získáme průměrnou mzdu občana ČR.

Čistá mzda

Čistá mzda je taková částka, která nám každý měsíc přichází na bankovní účet. Jedná se o částku, ze které už byly odečteny zálohy za daň a další srážky. Pro výpočet procent je možné využít online výpočet čisté mzdy.

S minimální mzdou se zvedá také zaručená mzda

Spolu s minimální mzdou, za kterou pracuje okolo 150 000 lidí v České republice, se zvedá i zaručená mzda. Jak jsme si již řekli, zaručená mzda představuje nejnižší výdělek podle odbornosti, náročnosti a kvalifikace práce a týká se širšího okruhu zaměstnanců. Zaručená mzda se vyplácí v osmi stupních. Od ledna 2020 by se měla zvednout z nynějších 13 350 až 26 700 CZK na 14 600 až 29 200 CZK.

 • 1. skupina: patří sem např. profese pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka nebo doručovatel zásilek či nosič zavazadel
 • 2. skupina: patří sem např. profese kopáč, lešenář do 10 m, sanitář, pokojská, trafikant nebo asfaltér
 • 3. skupina: patří sem např. profese zedník, klempíř, instalatér a topenář, číšník, barman nebo holič a kadeřník
 • 4. skupina: jedná se např. o profese všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, průvodce s tlumočením, kuchař specialista nebo krejčí v modelové a zakázkové výrobě
 • 5. skupina: patří sem např. řidiči autobusů, mistr, dispečer, záchranář, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu nebo učitel ve školce
 • 6. skupina: jedná se např. o obchodní referenty, správce sítí, tvůrce IT systému nebo samostatné projektanty rozsáhlých a náročných staveb
 • 7. skupina: patří sem např. finanční experti, lékař, zubař, farmaceut nebo expert na marketing či programátor
 • 8. skupina: jde o odborníky na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu a špičkové vědecké pracovníky řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo