Co o sobě říct na pohovoru a co si nechat pro sebe? | VímVíc.cz

Co o sobě říct na pohovoru a co si nechat pro sebe?

21. 11. 2019

V minulém článku jsme se podívali, na co se obvykle ptají personalisti u pracovního pohovoru, a na co bychom se měli naopak zeptat my jako uchazeči o nové zaměstnání. Dnes se definujeme, co o sobě říct na pohovoru a co si nechat naopak pro sebe. Mezi těmito informacemi je jen tenká hranice. Jsou informace, které by nový zaměstnavatel měl vědět a mohou ho zaujmout, naopak jsou ale informace, o kterých bychom během pracovního pohovoru mluvit neměli.

Pracovní pohovor - co říct a co si naopak nechat pro sebe

Výběrové řízení neboli pracovní pohovor

Pracovní pohovor je jednou z nejdůležitějších částí přijímacího řízení, protože je to poprvé, co se osobně potkáte se svým potencionálním budoucím zaměstnavatelem. Během pohovoru můžete přiblížit informace z Vašeho životopisu, zaměstnavatel se doptá na informace, které ho zajímají a i Vy můžete položit otázky, které Vás na dané pozici zajímají.

Co pohovoru předchází a co po něm následuje?

 1. zaslání životopisu a motivačního dopisu
 2. pohovor po telefonu
 3. 1. kolo přijímacího pohovoru
 4. 2. kolo přijímacího pohovoru
 5. přijetí a podpis pracovní smlouvy
 6. zkušební doba
 7. práce snů

Toto jsou jednotlivé části, se kterými se můžeme setkat během výběrového řízení. My se níže zaměříme na pracovní pohovor a shrneme si, o čem bychom měli během pracovního pohovoru mluvit, a co bychom měli naopak vynechat.

Pracovní pohovor - co říct a co si naopak nechat pro sebe

Co o sobě říct na pohovoru?

Na pohovoru mluvte tehdy, jste-li vyzváni, poté se ale k odpovědi nenechte přemlouvat a reagujte okamžitě. Během pracovního pohovoru čas běží velmi rychle a poté už nebude mít možnost doplnit informace. Právě v tomto čase se rozhoduje, zda si Vás pro pracovní pozici vyberou, případně, zda postoupíte do 2. kola výběrového řízení nebo zda pro firmu nejste ideálním kandidátem.

O čem tedy na pohovoru mluvit?

 • Zájem, motivace: Dokažte, že máte o pracovní pozici doopravdy zájem, buďte nadšení, informovaní a motivovaní.
 • Kompetentnost: Definujte Vaše vlastnosti, schopnosti a zkušenosti, které se budou přímo hodit pro tuto pracovní pozici, propojte je s informacemi, které o pozici máte.
 • Budoucnost: Mluvte o Vaší budoucnosti v této firmě.
 • Pozitivnost a přímost: Buďte pozitivní, usmívejte se, dívejte se protějšku zpříma do očí, udržujte oční kontakt a hlídejte si řeč těla.
 • Profesní ambice: Počítejte s tím, že se Vás personalisté zeptají na otázku, kde se vidíte za 5 nebo 10 let. Tato otázka v sobě skrývá jediné. Chtějí vědět, jaké jsou Vaše profesní - kariérní ambice a zda jste ctižádostiví a motivovaní.
 • Silné stránky: Oceňte se, definujte Vaše dosavadní největší úspěchy.
 • Slabé stránky, rezervy: Během pracovního pohovoru dojde také na otázku, jaké jsou Vaše slabé stránky. Mějte připravenou odpověď, ve které dokážete, že na svých rezervách pracujete.
 • Zajímavosti o Vás: Až se Vás personalista zeptá, co byste mu o sobě řekli, jak trávíte volný čas nebo jaké jsou Vaše koníčky, mluvte jen o těch doopravdy zajímavých věcech: o sportu, o kultuře, o cestování, apod. V tomto případě buďte struční a věcní. Personalisté chtějí jen trochu nahlédnout do Vašeho soukromí a udělat si obrázek o tom, jak trávíte volný čas.
 • Souvětí: Neodpovídejte úsečně, odpovědmi typu "ano" či "ne". Věty rozvíjejte, odpovídejte v souvětí.
 • Vděk: Nikdy nezapomeňte poděkovat za příležitost, že jste se mohli zúčastnit pracovního pohovoru.

Co si nechat pro sebe na pohovoru?

Jsou témata, která se na pracovní pohovor doopravdy nehodí a je rozhodně lepší se jim vyhnout. Během celého pracovního pohovoru myslete na to, že jednáte se zkušeným personalistou nebo s Vaším budoucím nadřízeným, pohovor nesmí být veden na kamarádské a volnomyšlenkářské vlně, je potřeba si uvědomit, že se jedná o pracovní schůzku, pracovní pohovor, kde se rozhodne o Vaší kariéře, proto se chovejte profesionálně, seriózně a s pokorou.

 • Životopis přes kopírák: Ano, personalisté po Vás budou chtít, abyste mluvili o svém vzdělání a pracovních zkušenostech, určitě ale netouží po tom, abyste zopakovali Váš životopis od začátku až do konce, aniž byste dodali nějaká nová fakta.
 • Já, já, já, jenom já: Nemluvte pouze o sobě, vše vztahujte na společnost a pracovní pozici, na kterou se hlásíte. Jen tak dokážete svůj opravdový zájem a budete pro personalisty zajímaví.
 • Kritika předchozích zaměstnavatelů: Nekritizujte Vaše bývalé zaměstnavatele, kolegy a pracovní pozice. Personalisté vědí, že ne vždy je vše ideální a dokonalé, ale slyšet o tom nechtějí. Chtějí, abyste se zachovali profesionálně, loajálně a diplomaticky. Mluvte o pozitivních zkušenostech z Vašich minulých zaměstnání, vždy mluvte o tom, co Vám minulé práce daly, ne, co Vám vzaly.
 • Nezájem: Pokud Vás personalisté vyzvou, abyste se Vy sami na něco zeptali, vždy mějte připravené otázky, jen tak prokážete opravdový zájem a chtíč ve společnosti pracovat.
 • Přehnané uvolnění: Vždy mějte na paměti, že se bavíte se zkušenými personalisty a Vaším budoucím nadřízeným, nebuďte přehnaně uvolnění, přátelští a žoviální. Pohovor musí probíhat na profesionální úrovni.
 • Nadřazenost: Nikdy ani slovíčkem nenaznačte, že jste pro pracovní pozici až moc dobří, vzdělaní a zkušení. To od Vás doopravdy nikdo nechce slyšet. Vy žádáte o zaměstnání, prokažte tedy pokoru, střídmost a absolutní profesionálnost.
 • Lhaní: Nikdy nelžete. U pracovního pohovoru podávejte jen pravdivé a úplné informace. Pracovní trh je provázaný a nepravdivé informace by Vás mohly jednou dohnat.
 • Rodina, rodinný stav: Vůbec nemluvte o tom, zda jste svobodní, rozvedení, kolik máte dětí, zda bydlíte v rodinném domku, bytě nebo na ubytovně. Toto jsou Vaše soukromé informace, osobní informace, které nemají vůbec žádný vliv nebo význam na pracovní pozici, na kterou se hlásíte.
 • Vysněná firma, společnost: Pokud se Vás zeptají, jaká je Vaše vysněná firma, společnost, nikdy nejmenujte jinou firmu, než tu, ve které se právě ucházíte o místo.
 • Plat: Nikdy byste neměli být první, kdo zmíní otázku platu, výše platu. O platu by měl začít mluvit personalista a zeptat se Vás, jaký plat si představujete. O platu se většinou mluví až na naprostém konci pohovoru.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR Zaměstnání a podnikání Návody