Důležité otázky, na co se ptát při pohovoru? | VímVíc.cz

Důležité otázky, na co se ptát při pohovoru?

08. 11. 2019

Pracovní pohovor a vše okolo pohovoru se točí okolo otázek, ze strany zaměstnavatele i ze strany zaměstnance. Jaké otázky můžeme od zaměstnavatele očekávat a na jaké otázky bychom se měli zeptat my? Pracovní pohovor je možná poslední příležitostí, jak zaměstnavatele definitivně přesvědčit, aby Vás zaměstnal. Pro Vás je to také ideální příležitost zeptat se na podrobnější informace o pracovní pozici, firmě a například pracovním týmu, ve kterém budete případně pracovat.

Otázky při pohovoru - na co se ptá zaměstnavatel, na co se ptát zaměstnavatele

Pracovní pohovor je většinou okamžik, kdy se poprvé setkáte tváří tvář se svým potencionálním budoucím zaměstnavatelem a nebo s osobami jím pověřenými. Pracovní pohovor může trvat v různém časovém rozmezí, obvykle od 30 minut do 90 minut. Za tento relativně krátký časový úsek padne velké množství otázek a odpovědí, proto je velmi důležité pokládat otázky správné, trefné a plné informací. Pracovní pohovor je nejdůležitější částí celého přijímacího řízení a proto se na něj musíte důkladně připravit.

Na co se ptát při pohovoru

Pohovor probíhá ze dvou stran: ze strany zaměstnavatele a ze strany zaměstnance, ptá se zaměstnavatel a ptá se také zaměstnanec. Otázky každé strany jsou stejně důležité. Očekává se tedy, že se obě strany na pracovní pohovor náležitě připraví.

Otázky při pohovoru - na co se ptá zaměstnavatel, na co se ptát zaměstnavatele
 1. Otázky ze strany zaměstnavatele
 2. Otázky ze strany zaměstnance

Nejdříve Vám představíme otázky, na které by se měl ptát zaměstnavatel. Nebude se jednat pouze o otázky ryze praktické týkající se pracovní nabídky a pracovního poměru. Zaměstnavatel by se měl pokusit za ten krátký čas, alespoň trochu poznat a odhadnout svého možného budoucího zaměstnance, toto k tomu může být jeho jediná a také poslední příležitost.

Poté se podíváme na otázky, na které by se měl vždy zeptat zaměstnanec- Stejně jako se personalisti doptávají Vás na nejrůznější informace, i Vy máte právo se zeptat na to, co Vás zajímá. Od Vás zaměstnavatel obdržel kvalitní životopis, který se mu líbil a na základě kterého si také připravil otázky o Vaší kariéře a osobě, které ho zajímají. Stejné je to u Vás, máte o společnosti nějaké informace, ale zajímají Vás další, při pracovním pohovoru máte jedinečnou příležitost se na vše potřebné doptat.

Vybrali jsme pro Vás 10 a 10 otázek, které by měli zaměstnavatel i zaměstnanec druhé straně položit.

Otázky ze strany zaměstnavatele

 1. Proč jste odešel/a ze své minulé práce?
 2. Co byste nám o sobě pověděl/a?
 3. Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 4. Jak se vyrovnáváte se stresovými situacemi?
 5. Kde se vidíte za 10 let a jaká je Vaše motivace?
 6. Co od této pracovní pozice očekáváte?
 7. Proč si myslíte, že byste zapadl/a do naší firmy?
 8. Preferujete individuální práci nebo dáváte přednost práci v týmu?
 9. Jaký je Váš dosavadní největší kariérní úspěch?
 10. Jakým způsobem trávíte svůj volný čas?

Personalista by se Vás měl ptát pouze na otázky, které se přímo týkají pracovní pozice, na kterou se hlásíte. V současnosti se Vás často ptají i na osobní informace, např. na rodinný stav, počet dětí, ani věk není tabu, aj. Přísně zakázané jsou politické dotazy, diskriminační otázky, otázky ohledně sexuální orientace, apod. Na tyto otázky máte plné právo neodpovídat. Tak jako tak jsou odpovědi na otázky plně ve Vaší režii, proto tedy záleží jen na Vás, na kterou otázku a jakým způsobem odpovíte. Myslete ale na to, že chcete zapůsobit, protože o tuto pracovní pozici stojíte?

Otázky ze strany zaměstnance

 1. Jaký bude můj pracovní tým, s kým budu spolupracovat, kdo bude můj přímý nadřízený?
 2. Je ve společnosti možnost kariérního růstu?
 3. Jak vypadá běžný pracovní den na této pozici?
 4. Proč skončil můj předchůdce na této pracovní pozici?
 5. Jak se společnost vyvíjela za posledních 10 let? Jaké největší změny nastaly?
 6. Plánuje firma nějaké výrazné novinky v nejbližší budoucnosti?
 7. Mají Vaši zaměstnanci nějaké firemní benefity?
 8. Pracovní doba, je pevně daná nebo se mění podle potřeby? Pracují se zde přesčasy? Jsou víkendy vždy volné?
 9. Jaké jsou 3 hlavní vlastnosti/schopnosti, které by měl splňovat uchazeč o tuto pracovní pozici?
 10. Jaká jsou hlavní pozitiva této firmy a proč se u Vás cítí zaměstnanci dobře?
V otázkách obou stran jsme úmyslně vynechali otázku platu. Zaměstnavatel se může ptát, jaká je Vaše představa o platovém ohodnocení. Vy se můžete ptát, jakým platem je tato pracovní pozice ohodnocena. Plat by ale neměl být jediným faktorem, který bude při výběrovém řízení rozhodovat, ani na jedné straně.

V dnešní rychlé době se již také pohovory často dělají po telefonu. Jedná se především o první kolo pohovorů, kdy si zaměstnavatel oťuká kandidáty a vyloučí během krátkého hovoru ty méně kvalitní. Pohovory po telefonu trvají zhruba od 10 do 15 minut a HR specialisté chtějí vidět přímé reakce či vystupování po telefonu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Start kariéry Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR Zaměstnání a podnikání Návody