Jak se připravit na pohovor? | VímVíc.cz

Jak se připravit na pohovor? Otázky a odpovědi

16. 08. 2019

Dnes se v našem článku zaměříme na téma Jak se připravit na pohovor (co o sobě říct na pohovoru, jak na pohovor, jak vést pohovor, jak uspět na pohovoru a co na pohovoru říkat). Každý den si desítky Čechů prochází stejnou situací: čeká je pracovní pohovor. Pravděpodobně Vám na tom pohovoru velmi záleží, jste nervózni a rádi byste se co nejlépe připravili. Ano, i na pracovní pohovor se dá připravit. V současnosti je důkladná příprava více než nutností, protože po Vašem životopise to bude asi jediná příležitost, jak našeho potencionálního zaměstnavatele přesvědčit, že Vy jste tím nejvhodnějším kandidátem na danou pozici.

Pohovor - pracovní pohovor - jak se na něj připravit

Jak se připravit na pracovní pohovor, co mu předchází?

Co pohovoru předchází? Nejdříve je to rozhodnutí najít si nové zaměstnání (změna zaměstnání, jak rychle najít zaměstnání nebo proč změnit zaměstnání). Pokud narazíte na nabídku zaměstnání, které Vás zaujalo a rádi byste se o místo přihlásili, pozorně si přečtěte, zda splňujete všechny body, které si pozice vyžaduje. Pokud ano, je na řadě Váš životopis a ve většině případů i motivační/průvodní dopis.

Po napsání a odeslání Vašeho strukturovaného životopisu spolu s motivačním dopisem nezbývá nic jiného, než čekat, zda se Vám z vysněné pozice ozvou zpět. Odpověď obvykle dostanete vždy, alespoň formou, že nejste vhodným kandidátem. Naopak pokud Váš životopis zaujal, dostanete pozvání na osobní pohovor, toto je nejčastější postup při náboru nové pracovní síly. Chtějí Vás poznat osobně, už toto je obrovský úspěch.

Uzavřeli jste v práci výpověď dohodou? V pořádku. Podívejte se ještě na další možnosti ukončení pracovního poměru než výpověď dohodou.

První dojem vytváříte už před pohovorem

Nejprve se zaměřte na to, jak se na pohovor vůbec dostat. Začněte s tím u e-mailu, ve kterém posíláte zaměstnavateli životopis a motivační dopis. Právě tenhle e-mail totiž rohodne o tom, zda budete k ústnímu pohovoru přizváni. Nezapomeňte na vhodné oslovení, vyhněte se gramatickým chybám, zdrobnělinám a samozřejmě vulgarismům. Obsah e-mailu by měl být stručný a věcný, stejně jako motivační dopis a životopis.

Pohovor - pracovní pohovor - jak se na něj připravit

Připraveni na přijímací pohovor?

Někdy se může stát, že Vás z Vámi vybrané společnosti požádají ještě i o pohovor po telefonu. Pohovor po telefonu má svá vlastní pravidla, ale pořád je důležitá slušnost, připravenost, informovanost a zájem o danou pracovní pozici. Jak se připravit na pohovor po telefonu si můžete přečíst zde - pohovor po telefonu. I při pohovoru po telefonu využijete hodně tipů, které Vám představíme níže.

Teď už ale zpět k osobnímu pohovoru, který patří k nejtradičnějším a pořád také k nejčastějším způsobům, jak přijmout nového zaměstnance. Na pracovní pohovor je potřeba se důkladně připravit a rozhodně přípravu nepodceňujte a už do samotné přípravy se vrhněte na plno. Pročtěte si všechny informace o firmě, ve které byste rádi pracovali, zjistěte si přesné místo, kde firma sídlí, počítejte s tím, že tam budete chtít dorazit s předstihem, připravte si vhodné oblečení, atd.

Co si tedy připravit ještě před samotným pohovorem?

  • pročtěte si všechny dostupné informace o firmě, o její politice, produktech a celkovém působení
  • pročtěte si jednotlivé body inzerátu a spojte je se svojí osobou, proč právě Vy jste tím nejvhodnějším kandidátem
  • sídlo firmy a místo konání pohovoru (pokud si nejste jistí, projeďte si cestu nanečisto), na přijímací pohovor byste měli dorazit 10 - 15 minut před samotným začátkem
  • připravte si vhodné oblečení, včetně bot a doplňků (oblečení na pohovor)
  • připravte si seznam otázek, na které se Vy budete chtít během pohovoru zeptat (na co se ptát při pohovoru)
  • mějte jasnou představu o výši platu, který budete žádat a o částce, pod kterou byste nebyli ochotní jít

Všechny tyto body patří do praktické přípravy na pohovor, tuto část můžete ovlivnit. Druhá část se skládá ze samotného pohovoru, tady už to nebude jen o Vaší přípravě, ale o pohovoru/rozhovoru s určeným personalistou/personalisty. Myslete pozitivně! Od první chvíle, co vstoupíte na půdu Vámi vybrané společnosti, se usmívejte, buďte zdravě sebevědomí a vyzařujte touhou stát se součástí tohoto pracovního týmu. Personalisté okamžitě poznají, zda je Váš zájem opravdický nebo jen hraný.

Jak se uklidnit a nebýt nervózní při pohovoru?

Jak nebýt nervózní (jak se uklidnit)? Zbytečně se nestresujte, pracovní pohovor proběhne v režii zkušených personalistů a ti Vás nenechají propadnout strachu nebo jiným obavám. Přijímací pohovor patří mezi pozitivní zkušenosti Vaší kariéry a nezáleží vůbec na tom, jak pohovor nakonec dopadne. Už jste zde, zhluboka se nadechněte, vydechněte, představte se a přijměte nabízenou ruku.

Pracovní pohovor - pohovor - schůzka - přijímací pohovor - jak se na něj připravit

Je dobré znát základní typy otázek, na které se personalisté nejčastěji ptají a předem si na ně připravit pravdivou a trefnou odpověď, ať nejste během pohovoru nepříjemně zaskočeni.

Jaké jsou nejčastější otázky na pohovoru?

1. Řekněte nám, prosím, ve stručnosti něco o sobě.

Tuto otázku očekávejte u každého pohovoru. Personalista se tím snaží zjistit něco o Vás. Zjišťuje tím, co je pro Vás důležité a jaké jsou Vaše priority. Také Vám tím dává prostor k tomu, abyste se uvolnili a setřepali ze sebe poslední zbytek nervozity.

2. Jak jste se dozvěděli o této pozici a proč si myslíte, že jste vhodným kandidátem?

Tady je důležité vyzdvihnout všechny hlavní body a požadavky z inzerátu a spárovat je s Vaší osobou a Vašimi přednostmi. Mluvte jasně, stručně a věcně. Vaše odpověď musí mít jasnou strukturu (začátek, pointu a konec). Personalisté musí poznat, kdy jste s Vaším výčtem skončili, aby mohli pokračovat s pohovorem.

3. Proč si myslíte, že byste zapadli do naší firmy?

V tomto případě je zase důležité spárovat hlavní informace o firmě (jejich politiku, cíle a směřování) s Vaší osobou a tuto shodu vyzdvihnout. HR poradci uvidí, že máte informace o firmě, že souhlasíte s firemními hodnotami a že splňujete hlavní kritéria pro práci v ní.

4. Povězte nám o Vašich minulých pracovních zkušenostech.

Buďte aktuální. Začněte současností. Popište, kde jste naposledy pracovali, co jste tam měli na starosti, proč ze zaměstnání odcházíte. Pokud je to Vaše první zaměstnání, můžete mluvit o praxích, brigádách a zkušenostech ze školy. Poté vyzdvihněte Vaše nejpodstatnější milníky z Vaší kariérní minulosti. Opět se snažte být jasní, struční a věcní.

5. Jak byste popsali své silné a slabé stránky?

Zohledněte jen vlastnosti, které mohou nějak (pozitivně nebo negativně) ovlivňovat Váš pracovní výkon nebo morálku. Vlastnosti projevující se ve Vašem soukromém životě personalisty nezajímají. Zvolte přibližně 5 výrazných vlastností, které se u Vás projevují na pracovišti. Vyberte si 4 pozitivní vlastnosti a 1 negativní (slabé stránky. Krátce popište, jak se tyto povahové rysy projevují během výkonu Vaší práce, dávejte příklady.

6. Jak se vyrovnáváte se stresovými situacemi?

Tato otázka volně naváže na tu předchozí a Vás čeká další těžká chvilka v pomyslném horkém křesle. V odpovědi na tuto otázku nechtějí personalisté slyšet ani zrnko pochybnosti. Stresové situaci se vždy stavíte čelem a snažíte se ji co nejvíce kreativně vyřešit.

7. Kde se vidíte za 5, 10 let?

I tato otázka se v poslední době velmi často objevuje na seznamech HR specialistů. Je to záludná otázka, ale nenechte se jí vyvést z míry. Proč Vám tuto otázku vlastně pokládají? Firmy se tímto snaží zjistit, jaké máte ambice, cíle a plány do budoucna. Vaše odpověď by měla určitě obsahovat možný osobní růst ve firmě, kde jste aktuálně na pohovoru.

8. Jaké si představujete platové ohodnocení?

Ke konci pohovoru už je také potřeba mluvit o praktických věcech, protože tyto informace jsou pro personalisty důležité a musí si je poznamenat. Ohledně platu musíte odpovídat diplomaticky a mít předem zjištěné, jaké platové ohodnocení se přibližně rovná obdobné pozici v jiných firmách a regionech. Doporučujeme neuvádět definitivní částku, ale spíše platové rozmezí od - do, ve kterém byste se chtěli s ohledem na Vaše vzdělání a praxi pohybovat.

9. Kdy můžete nastoupit?

Pokud byl v inzerátu přesně definovaný datum nástupu, měli byste být schopní ho dodržet. Pokud ne, můžete tady přednést své možnosti a zjistit, zda jsou pro firmu akceptovatelné.

10. Máte nějaké otázky?

V poslední části pracovního pohovoru je prostor na Vaše otázky a ano, Vy máte otázky, na které se chcete zeptat, a které Vás zajímají. Ptejte se na detailnější náplň práce, zajímejte se o svůj potencionální tým kolegů a dalších zaměstnanců, zjistěte si, jaké novinky firma chystá, jaké jsou Vaše možnosti ohledně osobního růstu, aj.

A pohovor je za Vámi. Nepočítejte s tím, že se výsledek dozvíte ihned, personalisté Vám ho sdělí oficiální cestou, pravděpodobně pomocí telefonátu. Každopádně Vám určitě řeknou, do kdy tuto odpověď můžete čekat. Rozlučte se a odejděte se vztyčenou hlavou, protože, bez ohledu na výsledek, pro Vás to byl velice povedený pracovní pohovor.

Některá přijímací řízení mohou mít i více kol a Vy můžete být pozvání do druhého kola pohovoru (druhé kolo pohovoru). Nemějte strach, už to, že jste se dostali do 2. kola pohovoru je obrovský úspěch. Věnujte přípravě na další kolo přijímacího řízení úplně stejnou péči jako v případě 1. kola. Počítejte s tím, že u pohovoru bude nyní možná více lidí, možná i Váš budoucí nadřízený a budoucí kolegové. Budou Vás chtít poznat osobně. Možná personalisté vyzkouší i nějaké Vaše praktické dovednosti. Ničeho se ale neobávejte, nebudou po Vás chtít nic jiného, než předvést Vaše kompetence pro výkon Vámi vytoužené pracovní pozice.

Tip: Dorazte na pohovor ve vhodném oblečení. Na e-shopu C&A pořídíte stylové kousky za skvělé ceny. Stačí uplatnit C&A slevové kupóny.

Doufáme, že Vám náš článek pomůže s přípravou na pracovní pohovor. My Vám přejeme hodně štěstí v hledání Vaší vysněné práce!

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Jak být úspěšný