Rozdíly v platech mužů a žen v Česku | VímVíc.cz

Rozdíly v platech mužů a žen v Česku

24. 01. 2018

V České republice je hned po Estonsku vůbec největší rozdíl výdělku mezi muži a ženami v Evropské unii. Muži v Česku totiž vydělávají dokonce o 22,5 % více, než ženy.

Rozdíly v platech mužů a žen v Česku

České ženy vydělávají mnohem méně, než čeští muži

Výši mzdy neovlivňují pouze platové třídy či platové tabulky, ale také mnoho dalších okolností. Podle dat z Eurostatu se platy žen a mužů liší ve všech profesích, které byly porovnávány. Z výsledků nicméně vyplývá, že největší rozdíly najdeme v platech manažerů a manažerek. V České republice působí ženy na manažerských pozicích v porovnání s muži pouze ve čtvrtině případů. Co se týče Evropské unie, tak ženy manažerky tvoří v průměru třetinu ze všech manažerů. Naopak nejmenší rozdíly jsou patrné na nejméně placených pozicích. Konkrétně se jedná o profese ve službách, prodeji a administrativě.

Největší rozdíly na manažerských pozicích, nejmenší ve službách, prodeji a administrativě.

Jaký je rozdíl v platech mužů a žen v Evropské unii?

Ženy v Evropské unii vydělávají o 16,3 % méně, než muži. Do studie jsou zahrnuty všechny státy Evropské unie a nejhůře dopadlo Estonsko s rozdílem 26,9 %. Na druhém “nejhorším” místě se ale umístila Česká republika s již zmíněným rozdílem 22,5 %. Zajímavostí může také být, že nejmenší rozdíly v platech mezi muži a ženami najdeme v Itálii. Tam mají muži jen o 5,5 % vyšší mzdy než ženy.

Největší rozdíly v platu mužů a žen najdeme v Estonsku, nejnižší v Itálii.

Třetí nejhorší místo obsadilo Německo, dále poté Rakousko a také Velká Británie. Po Itálii, kde jsou rozdíly v platech mužů a žen nejmenší, následuje Lucembursko, Rumunsko s 5,8 %, Belgie s 6,5 % a Polsko se 7,7 %. Přečtěte si také, jaká je čistá mzda v Česku a jaká je práce v Německu.

Největší rozdíly v platech mužů a žen

Největší rozdíly v platech mužů a žen jsou v:

  • Estonsku
  • České republice
  • Německu
  • Rakousku
  • Velké Británii

Nejmenší rozdíly v platech mužů a žen

Naopak nejmenší rozdíly najdeme v:

  • Itálii
  • Lucembursku
  • Rumunsku
  • Belgii
  • Polsku

Platy mužů a žen

Eurostat uvádí jako hlavní důvody těchto rozdílů například to, že si muži vybírají lépe placené pracovní nabídky. Dále Eurostat popisuje, že rozpor v platech mezi muži a ženami souvisí hlavně také s kulturními, právními, ekonomickými a sociálními rozdíly. Dalším důvodem by mohlo být také to, že nacházíme velkou diferenci mezi typem pracovních úvazků, co se týče jednotlivých pohlaví. Studie totiž také upozorňuje na to, že přibližně 32 % evropských žen nepracuje na plný úvazek. Například v České republice pracuje na poloviční úvazek pouze 2,3 % mužů, ale už 10 % žen.

Na poloviční úvazek pracuje více žen, než mužů.

Nezaměstnanost mužů a žen

Další rozdíl mezi ženami a muži v České republice je v tom, že zatímco z mužů pracuje 79,3 %, z žen pouze 64,4 %. Průměr Evropské unie je v tomto ohledu nižší. Z mužů v EU pracuje 72 % a z žen 61 %. Eurostat upozorňuje na to, že rozdíl se mění hlavně s počtem narozených dětí. Čím více dětí muž a žena mají, tím menší je pravděpodobnost, že bude žena pracovat. Což je nakonec vcelku pochopitelné a logické. Například v páru, kde jsou narozené tři děti, pracuje z 55 % žena a z 84 % muž.

Hledáte novou práci? Podívejte se na aktuální nabídky práce. Zajímavé jsou také hodnocení zaměstnavatelů.

Hlavní důvody rozdílných platů

Co se týče rozdílných platů, najdeme zde zejména tři hlavní důvody. První je ten, že ženy pracují více na hůře placených pozicích a muži naopak na lépe placených pozicích. S tím souvisí také například to, že na manažerských pozicích je vyšší zastoupení mužů, než žen. Dalším důvodem je ovšem i například přímá diskriminace. Tedy situace, kdy jsou muži a ženy na stejné pracovní pozici a se stejnou kvalifikací hodnoceni odlišně. Poslední a pravděpodobně asi hlavní důvod je ten, že dlouhodobě existuje nerovnováha, co se týče výchovy dětí. Většinou se totiž výchově ratolestí "obětují" hlavně ženy, které poté v důsledku toho mohou mít těžší cestu k návratu do profesního života.

Ženy jsou v platech také znevýhodněné díky péči o děti, která je na určitý čas může vyřadit z budování kariéry.

Platy mužů a žen: Platová diskriminace

Platová diskriminace je skutečně problém. Zazněl zde již pojem přímá platová diskriminace. Platová diskriminace je jednoduše situace, kdy jedinci se stejnými zkušenostmi, vzděláním a na stejné pozici, dostávájí ve výsledku jiný plat. Docházet k platové diskriminaci může ovšem nejen v rámci pohlaví, ale také například v závislosti na sexuální orientaci, národnosti, věku, rodinného stavu, země původu, rasového původu nebo také náboženství.

Jak zůstat stále "v kurzu"

Pokud se vás týká péče o děti a víte, že čas, který věnujete pouze výchově už se vám nevrátí, nezoufejte. Můžete svoje znalosti udržovat a dokonce zlepšovat, a to třeba i na mateřské. Stačí sledovat online kurzy. Vyberte si pro vás ten nejlepší, nebojte se zkoušet nové věci a hlavně věci, které by vám v budoucnu mohly pomoci s kariérou. Můžete se tak z mateřské vrátit do pracovního procesu s ještě větší silou a znalostmi. A to se vždy vyplatí!

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy