Dohoda o provedení práce – Pro koho je výhodná? | VímVíc.cz

Dohoda o provedení práce – Pro koho je výhodná?

21. 05. 2018

Dohodu o provedení práce většinou využívají zaměstnavatelé ve chvíli, kdy potřebují najmout zaměstnance buď na konkrétní pracovní úkol, anebo na omezený čas. Navíc za zaměstnance odvádějí nižší daně, než u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou informace o zdravotním a sociálním pojištění u DPP. DPP daně se řeší jinak, pokud zaměstnanec podepsal či nepodepsal prohlášení k dani.

Jaké jsou výhody pro zaměstnance a jaké pro zaměstnavatele?

Velkou výhodou pro zaměstnance je fakt, že může mít uzavřených hned několik dohod o provedení práce. Vždy u jiného zaměstnavatele. Dále je stanoven i limit pracovních hodin, které smí zaměstnanec během jednoho dne odpracovat. Dle zákoníku práce je maximu 12 hodin během 24 hodin. Navíc zaměstnanec nemusí mít pevný rozvrh směn a může tedy docházet do práce v dny, na kterých se společně se zaměstnavatelem dohodli. Dalším kladem je i malý úvazek, který činí 25 hodin týdně. Navíc pokud si zaměstnanec vydělá do deseti tisíc měsíčně, nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnanec na DPP má velkou řadu výhod. Může uzavřít několik smluv – vždy pouze s jedním zaměstnavatelem, neodvádí zdravotní a sociální pojištění a může mít klouzavou pracovní dobu.

Pro zaměstnavatele je výhod hned několik. Výše jsme psali o nižších odvodech, které za zaměstnance na DPP musí odvádět. Navíc těmto zaměstnancům nemusí proplácet dovolené, odstupné, ani cestovní náklady. Pokud navíc zaměstnavatel potřebuje někoho na krátký čas, pak omezení této smlouvy je 300 hodin ročně. Smlouva lze také bez problémů ihned ukončit, pokud se spolu zaměstnavatel a zaměstnanec domluví. V případě, že je odpověď jednostranná, je v případě výpovědi z pracovního poměru výpovědní lhůta pouhých 15 dní.

Pro zaměstnavatele je největším bonusem dohody o provedení práce fakt, že může tuto smlouvu kdykoli ukončit.

Omezení smlouvy

Pokud se rozhodnete pro uzavření dohody o provedení práce, počítejte s řadou omezení. Na tuto dohodu je možné odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Dále platí omezení, že zaměstnanec smí pracovat maximálně 25 hodin týdně. Smlouva se navíc uzavírá pouze na jeden rok s případnou možností nově podepsané smlouvy.

Omezený je především počet hodin, které může zaměstnanec na tuto dohodu odpracovat. Naopak neomezená je výše výdělku.

Víte, jaký je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce?

Odvody a daně

Pro platbu daní existuje několik variant, které se zakládají na celkové výši příjmů zaměstnance. Navíc zaměstnanec platí zdravotní a sociální pojištění pouze tehdy, kdy jeho výdělek u jednoho zaměstnavatele přesáhl 10 tisíc korun hrubého.

Na DPP nemusí zaměstnanec platit zdravotní ani sociální pojištění, pokud jeho příjmy nejsou vyšší než 10 tisíc korun hrubého.

První variantou je případ, kdy zaměstnanec nevydělal více jak 10 tisíc korun u jednoho zaměstnavatele a nemá podepsané prohlášení o dani. Takovému zaměstnanci strhne zaměstnavatel daň 15 %. Zaměstnanec tyto vydělané peníze nemusí nikdy uvádět. Je ale na něm, zda poté nízké příjmy nezahrne do svého daňového přiznání, kdy se mu sražená daň vrátí.

Druhá varianta je obdobná té první s tím rozdílem, že zaměstnanec se rozhodne podepsat prohlášení k dani. Zaměstnavatel sice opět strhne zaměstnanci daň 15 %, ale její základ ale bude snížen o různé slevy – dítě, manželka, studentská sleva, atd. Mnohdy pak vyjde daň nulová.

Dohoda o provedení práce a strhávání daní má tři varianty. Všechny závisí na výši výdělku a na podepsaném prohlášení k dani.

Třetí možností pak je, když zaměstnanec vydělá více jak 10 tisíc korun. Zaměstnavatel sice opět strhne daň pouhých 15 %, ale na konci roku dá svému zaměstnanci potvrzení příjmu, který musí zaměstnanec zahrnout do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.

Co v případě nemocenské?

Stále platí, že dohoda o provedení práce se nejvíce vyplatí studentům a v případě práce pro důchodce. V případě, že zaměstnanec totiž nevydělá více jak 10 tisíc korun, zaměstnavatel za něj zálohu za zdravotní pojištění neodvede. V takovém případě si tedy veškeré poplatky musí zaměstnanec hradit sám, což je značně nevýhodné. Zdravotní pojištění totiž musí hradit každý. Pokud jej tedy neodvádí zaměstnavatel nebo stát, nezbývá nic jiného, než si pojištění zaplatit.

Zjistěte si včas, kdo a jestli za vás někdo odvádí zálohu na zdravotním pojištění.

Jedinou výjimkou je od 1. února zákon, kde má zaměstnanec právo na nemocenskou nebo mateřskou v případě, že byl účasten na pojištění na základě DPP ve třech kalendářních měsících před nástupem na nemocenskou nebo mateřskou dovolenou. V takovém případě má zaměstnanec na vyplacení peněz nárok, i když v kalendářním měsíci nástupu na nemocenskou nevydělal 10 tisíc korun.

Dohoda o provedení práce vzor

Neexistuje žádná unifikovaná smlouva tedy vzor dohody o provedení práce. Je ale zapotřebí, aby smlouva obsahovala určité údaje. Nutností je stanovit dobu, na kterou se smlouva uzavírá. Dále pak výše odměny (u DPP se hrubá mzda často rovná čisté mzdě) a způsob, jakým bude výplata vyplácena a v jakém intervalu. V případě platby na účet je třeba do smlouvy napsat číslo účtu a název banky. Samozřejmostí jsou pak specifikace Zaměstnavatele a zaměstnance – název firmy, jméno a příjmení, bydliště a sídlo firmy, rodné číslo nebo datum narození a v případě zaměstnavatele IČO. Je také třeba vypsat předem stanovené vymezení pracovní náplně, a to co nejpodrobněji, aby se v případě sporů předešlo nepříjemným situacím. Dále se ke smlouvě případně přikládá podepsaná daň z příjmů, případně rozpis směn.

Každá dohoda o provedení práce musí v písemné formě obsahovat několik náležitostí, které nelze vynechat.

Dohoda o provedení práce tedy představuje z velké části vysoce výhodnou pracovní smlouvu. Pozor je třeba si dát na některá omezení a je třeba si předem rozmyslet všechny aspekty, které by mohly tyto výhody překrýt.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo