Druhy mezd aneb Jak se v nich vyznat? | VímVíc.cz

Druhy mezd aneb Jak se v nich vyznat?

15. 10. 2017

Co je to superhrubá mzda nebo medián mezd? Existují různé druhy mezd a někdy máme tendenci je zaměňovat. Jak se v pojmech ohledně mzdy jednoduše zorientovat?

Druhy mezd aneb Jak se v nich vyznat?

Minimální mzda

Tento pojem je jedním z nejdiskutovanějších a nejskloňovanějších, neboť označuje minimální mzda takovou částku, která je nejnižší přípustná pro to, aby zaměstnanec mohl žít důstojný život z výplaty, která mu přísluší. Zaměstnavatel je povinen nejméně tuto částku (minimální mzdu) svému zaměstnanci poskytovat v daném pracovněprávním vztahu uzavřeném pracovní smlouvou.

Pro rok 2017 je minimální mzda 66 Kč za hodinu a 11 000 Kč za měsíc.

Zaručená mzda

Pojem zaručená mzda se pojí s pojmem minimálná mzda. V podstatě totiž znamená totéž, opěr se jedná o částku, kterou je povinen zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit jako minimum. Rozdíl je ovšem v tom, že zaručená mzda je taková nejnižší mzda, na kterou má nárok zaměstnanec kvalifikované profese. Její výše se ovšem liší u každé profese.

Hrubá mzda

Hrubá mzda představuje takovou odměnu za práci, ze které ještě nebyly odečteny daně. Pokud zaměstnavatel řeší se zaměstnancem výši měsíční mzdy, pravděpodobně bude hovořit o mzdě hrubé. Je tedy třeba dát pozor na to, jakou mzdu firmy uvádí například u pracovních nabídek. Pokud totiž uvádí mzdu hrubou, reálně nakonec dostanete na účet o něco nižší částku.

Hrubá mzda je konečná částka po odečtení všech položek.

Superhrubá mzda

Pojem superhrubá mzda už patří mezi ty, které se mohou lehce splést. Jedná se ovšem o základ daně, z kterého se vychází tehdy, když se počítá záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dá se tedy říci, že superhrubá mzda je v podstatě pouze název metody výpočtu daně ze mzdy zaměstnance.

Čistá mzda

Mzda čistá je taková částka, kterou zaměstnanec skutečně každý měsíc dostává na účet po odečtení veškerých daní. Pojí se s hrubou mzdou a z té se vypočítá tak, že od hrubé mzdy odečteme zálohy na daň popřípadě přičteme daňový bonus.

Čistou mzdu získáme odečtením sociálního a zdravotního případně přičtením slevy na dani.

Průměrná mzda

Mzda průměrná se počítá jako podíl všech mezd (včetně různých příplatků), které připadají na jednoho zaměstnance za daný měsíc. Průměrnou mzdu počítá Český statistický úřad, ale výše této mzdy rozhodně nevypovídá o výši mzdy jednotlivce. Neznamená totiž, že na průměrnou mzdu všichni dosáhnou a mění se také v závislosti na pohlaví. V současnou chvíli je uváděno, že přibližně 2/3 zaměstnanců na tuto průměrnou mzdu nedosahují a odnáší si nižší mzdu, než je právě celostátní průměr. V jakých krajích ČR je průměrná mzda nejvyšší a v jakých nejnižší? Přečtěte si v našem článku o průměrné mzdě v České republice.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy