Minimální mzda v roce 2021, o kolik se zvýší? | VímVíc.cz

Minimální mzda v roce 2021, o kolik se zvýší?

14. 12. 2020

Nepsaným pravidlem, na které se všichni čeští zaměstnanci každý rok těší, je pravidelné navyšování minimální mzdy. Od roku 1991 je minimální mzda konstantně každý rok navyšována a v roce 2021 tomu nebude jinak. Co vlastně je minimální mzda a jaký je rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou? Kolik činila minimální mzda 2020 a kolik je minimální mzda 2021? Minimální mzda je nejnižší možná částka, kterou zaměstnanec může v České republice za svou práci obdržet. Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci zaplatit nižší částku. Je nutné ale říci, že se jedná o minimální mzdu ve své hrubé podobě, protože minimální mzda ještě není zdaněná, po zdanění bude částka ještě o něco nižší.

Minimální mzda 2021

Minimální mzda je pro všechny zaměstnance v České republice stejná a zaměstnavatelé nemohou vyplácet nižší minimální mzdu. Jak bylo řečeno výše, minimální mzda je nejnižší možná částka, kterou zaměstnanec za svou práci může obdržet. Tato částka je pevně stanovena zákonem a je upravena v Zákoníku práce § 111. Kolik je minimální mzda? Minimální mzda 2020 činila 14 600 Kč a minimální mzda 2021 bude činit rekordních 15 200 Kč. Z této částky bude poté vypočítána čistá mzda. Jak se minimální mzda vyvíjela od roku 1991:

 • minimální mzda 1991: 2 000 Kč,
 • minimální mzda 1992: 2 200 Kč,
 • minimální mzda 1993: 2 200 Kč,
 • minimální mzda 1994: 2 200 Kč,
 • minimální mzda 1995: 2 200 Kč,
 • minimální mzda 1996: 2 500 Kč,
 • minimální mzda 1997: 2 500 Kč,
 • minimální mzda 1998: 2 650 Kč,
 • minimální mzda 1999: 3 250 Kč v lednu 1999 a 3 600 Kč v červenci 1999,
 • minimální mzda 2000: 4 000 Kč v lednu 2000 a 4 500 Kč v červenci 2000,
 • minimální mzda 2001: 5 000 Kč,
 • minimální mzda 2002: 5 700 Kč,
 • minimální mzda 2003: 6 200 Kč,
 • minimální mzda 2004: 6 700 Kč,
 • minimální mzda 2005: 7 185 Kč,
 • minimální mzda 2006: 7 570 Kč v lednu 2006, 7 955 Kč v červenci 2006,
 • minimální mzda 2007: 8 000 Kč,
 • minimální mzda 2008: 8 000 Kč,
 • minimální mzda 2009: 8 000 Kč,
 • minimální mzda 2010: 8 000 Kč,
 • minimální mzda 2011: 8 000 Kč,
 • minimální mzda 2012: 8 000 Kč,
 • minimální mzda 2013: 8 500 Kč,
 • minimální mzda 2014: 8 500 Kč,
 • minimální mzda 2015: 9 200 Kč,
 • minimální mzda 2016: 9 900 Kč,
 • minimální mzda 2017: 11 000 Kč,
 • minimální mzda 2018: 12 200 Kč,
 • minimální mzda 2019: 13 250 Kč,
 • minimální mzda 2020: 14 600 Kč.

Ve výčtu je krásně vidět, jak se rok od roku minimální mzda v České republice zvyšovala, minimální mzda 2020 činila maximálních 14 600 Kč. Jedná se ale o částku nezdaněnou, neboli minimální mzdu v hrubé výši. Pro výpočet finální výše minimální mzdy pomůže například mzdová kalkulačka. Na 14 600 Kč v roce 2020 minimální mzdy to dělá 12 124 Kč čisté mzdy.

V České republice dochází obvykle k navyšování minimální mzdy od 1. ledna každého roku, v uplynulých letech došlo několikrát k navýšení také v červenci. Minimální mzda 2021 bude navýšena k 1. 1. 2021. Zvyšování minimální mzdy je schvalováno vždy Vládou ČR a je poté zveřejněno v nařízení vlády.

Minimální mzda funkce

Minimální mzda má 2 funkce, které slouží hlavně k tomu, aby benefitovaly všechny zaměstnance v České republice a zajistily jim dostatečné příjmy pro uspokojení základních životních potřeb:

 • sociální funkce,
 • ekonomická funkce.

Sociální funkce zaměstnanci zaručuje, že výše jeho minimální mzdy bude odpovídat celkovému stavu společnosti. Minimální mzda se tímto snaží, aby většina obyvatel České republiky měla podobnou životní úroveň a aby nikdo z občanů ČR neměl výrazně nižší a neodpovídající životní úroveň.

Ekonomická funkce slouží jako motivace zaměstnanců pracovat. Minimální mzda se rok od roku zvyšuje, aby zaměstnanci viděli, že se vyplatí pracovat, že jim to něco přináší a životní úroveň celého státu se tímto zvyšuje. Ekonomická funkce se odvíjí také od toho, že výdaje jednotlivých občanů jdou také rok od roku nahoru a dochází k soustavnému zdražování zboží i služeb.

Proč je minimální mzda každý rok navyšována? K pravidelnému navyšování minimální mzdy dochází také pro státní účely. Tím, že se zvyšuje minimální mzda všech zaměstnanců v České republice, také posiluje státní hospodářství, protože do státní pokladny tak přichází více peněz. A pokud mají zaměstnanci vyšší platy, zpravidla také více utrácejí a to také přispívá k lepší ekonomice celého státu.

Zaměstnance nejvíce zajímá konečná částka na jejich výplatní pásce a budou rádi, pokud bude tato částka od roku 2021 vyšší. Z toho vyplývá, že navyšování platů se týká hlavně zaměstnanců, kteří mají nižší příjmy.

Kolik je minimální mzda 2021?

Kolik je minimální mzda pro rok 2021? Minimální mzda 2021 je pro příští rok určena na částku 15 200 Kč. Spolu s ní se bude zvedat i zaručená mzda. Oproti minulému roku došlo k navýšení o 600 Kč, protože minimální mzda 2020 činila 14 600 Kč. Letos okolo zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 panovaly velké neshody, kdy si odbory přály navýšení o 1 400 Kč a naopak zaměstnavatelé si přáli ponechání současné minimální mzdy. V roce 2021 tak minimální mzda dosáhne na 42,4 % průměrné mzdy. Kolik je minimální mzda v letošním a nastávajícím roce?

 • Minimální mzda 2020: 14 600 Kč,
 • minimální mzda 2021: 15 200 Kč.

Na stejnou částku 15 200 Kč bude navýšena také minimální zaručená mzda pro rok 2021. Pro výpočet je možné využít mzdovou kalkulačku, online nástroj.

Minimální mzda vs. zaručená mzda

Jaký je rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou? Jak již bylo řečeno, minimální mzda je pro všechny zaměstnané občany České republiky stejná a žádný zaměstnanec nemůže mít nižší minimální mzdu. Zaručená mzda je velmi obdobný termín, jen se týká určitých profesí. Zaručená mzda je předem definovaná mzda, která se ale týká určitého povolání. Zaručená mzda se týká například zaměstnanců, jejichž mzdy jsou sjednány v kolektivních smlouvách nebo zaměstnanců ve veřejných službách či správě. Tato povolání jsou rozdělena do 8 skupin, kdy pro každou je předem určena zaručená mzda. Zaměstnanec v této skupině nemůže za svou odvedenou práci získat nižší mzdu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Platy a platové třídy