Už jste slyšeli o společném oddlužení manželů? Může vám výrazně pomoci | VímVíc.cz

Už jste slyšeli o společném oddlužení manželů? Může vám výrazně pomoci

21. 05. 2018

Také se vám už někdy stalo, že vám vypadl nečekaně příjem a neměli jste z čeho splácet své půjčky? Nebo jste delší čas v pracovní neschopnosti a doma se vám kupí nezaplacené účty a složenky? V tomto případě je možné zažádat o společné oddlužení manželů, které je výhodnější, než u jednotlivce.

Společné oddlužení manželů

Jak funguje společné oddlužení manželů?

Manželé Novákovi mají několik závazků, které každý měsíc musejí splácet. Paní Nováková dlužila ještě před sňatkem peníze za novou televizi, kterou si pořídila. V společném manželství si pak společně vzali úvěr na rekonstrukci bytu a půjčku na auto. Pan Novák pracuje jako truhlář a před třemi měsíci se mu stala pracovní nehoda, díky které je v trvalé pracovní neschopnosti. Paní Nováková tedy platí téměř všechny poplatky sama a na splácení dluhů již nemá dostatek prostředků. Kvůli včasnému zaplacení svých pohledávek si manželé vzali další půjčku, a tím se dostali do začarovaného kruhu, přičemž jim už hrozí i exekuce. Online půjčky pro dlužníky nejsou řešením, přestože se to tak může na první pohled zdát. Další půjčky pro dlužníky se jen vrší a lidé se dostávají do nepříjemných životních situací. Pomoci by jim v tomto případě mohl Institut společného oddlužení manželů, který v Česku funguje od roku 2014.

Mnoho lidí se snaží překlenout i delší období bez finančních prostředků další online půjčkou pro dlužníky. Dostávají se tak do stále větších a větších problémů.

Případnou pomocí může být pro manžele půjčka v insolvenci. Více šancí na získání půjčky v insolvenci má klient u nebankovních institucí. Systém funguje obdobně, jako u oddlužení jednotlivce. Je třeba mít závazky nejméně u dvou věřitelů, což manželé Novákovi splňují. Navíc se do toho započítávají i dluhy, které vznikly před svatbou, nebo které nabyl pouze jeden z manželů. Dále musejí být manželé Novákovi schopni v průběhu budoucích pěti let splatit věřitelům nejméně 30 % z celkové výše dluhu.

Do celkové výše dluhu se započítávají i úroky, pokuty, exekuce a případné soudní výlohy.

Mohlo by vám pomoci 8 tipů, jak šetřit peníze.

V čem je oddlužení manželů výhodnější?

Pokud by se pan Novák rozhodl, že všechny dluhy a tedy i oddlužovací proces vezme pouze sám na sebe, nemuselo by se to manželům vůbec vyplatit. Individuální oddlužení totiž nezaručuje, že se poté věřitelé neobrátí na paní Novákovou s vymáháním zbývajících 70% dluhu a mohli by proti ní zahájit novou exekuci.

Nezapomeňte na riziko, že při oddlužení jednotlivce bývá mnohdy nejvíce znevýhodněn váš partner. Je tedy výhodnější, když manželé vstoupí do insolvence společně.

V případě, že by manželé Novákovi chtěli oba vstoupit do insolvence samostatně, bylo by to pro ně též nevýhodné. Každý z nich by totiž musel splatit oněch 30 % z celkové výše dluhu, tedy dohromady by museli dát 60 % z rodinného rozpočtu na dlužné částky.

Oddlužení manželů bývá výhodnější právě v tom, že jsou oba manželé v insolvenci bráni jako jedna osoba.

V okamžiku, kdy se rozhodnete o podání insolvenčního návrhu, musíte zajít za osobami, které jsou sepisováním pověřené. Jedná se tedy o notáře, advokáta, exekutora, insolvenčního správce či neziskové a veřejně prospěšné organizace s potřebnou státní akreditací. Těmto právním osobám musíte pak zaplatit jistou finanční částku (v případě jednotlivce má sepisovatel právo na odměnu ve výši čtyři tisíce korun). Manželé Novákovi by pak u jednotlivého oddlužení museli podávat žádosti dvě a zaplatit tak dohromady osm tisíc korun. Pokud ale požádají o společné oddlužení, zaplatí pouze poplatek ve výši šest tisíc korun. Pro lepší představu existuje kalkulačka insolvence, podle které si můžete alespoň předběžně vypočítat, kolik byste museli platit.

Neplaťte zbytečné poplatky navíc. Ani při sepisování insolvenčního návrhu.

Co v případě rozvodu či smrti jednoho z partnerů?

Z pohledu insolvenčního řízení musejí být oba partneři prokazatelně v době zahájení oddlužování v manželském svazku. Jelikož ale oddlužovací řízení probíhá několik let, může se stát mnoho nepředvídatelných události.

Insolvenční může pomoci i v situacích, kdy člověk nevěří, že bude lépe.

Jestliže se manželé během této doby rozvedou, platí bohužel pravidlo, že jsou nadále bráni jako nerozluční společníci. To znamená, že není možné provést zpětně oddlužení jednotlivce, nebo insolvenční řízení jinak rozdělit. Toto řešení má však velkou nevýhodu. Pokud jeden z partnerů přestane po rozvodu dluh splácet, musí tuto povinnost provést druhý partner. Neexistuje výjimka. Vždy je nutné uhradit 30 % z celého dluhu. V případě, že by se tak nestalo, bylo by insolvenční řízení neúspěšném a rozvedení partneři by ani po uplynutí pětileté lhůty nebyli osvobozeni od zbývajících dluhů. I po rozvodu je nutné splatit 30 % z celkové dlužné částky. Pokud tak neučiní jeden z partnerů a druhý tuto sumu nedoplatí, insolvenční řízení bude neúspěšné.

Ani po smrti jednoho z partnerů se nemění podmínky insolvenčního řízení.

Tato podmínka platí i v případě smrti jednoho z partnerů. Nejenom, že musí pozůstalý zaplatit zbývající část povinné sumy, ale není možné odejmout z insolvenčního řízení dluhy, které vznikly výlučně zesnulému manželovi/manželce. Celková částka se tedy nedá snížit.

Forma osobního bankrotu a novelizace

Insolvenční řízení může mít dvě formy. Buď je možné hradit dlužnou sumu v podobě splátkového kalendáře, nebo se přistupuje k prodeji majetku, který má vysokou hodnotu. Většinou se jedná například o auto, pozemky, aj. O formě oddlužení rozhodují věřitelé a mají tak konečné slovo při výběru způsobu oddlužení.

Existují dvě varianty oddlužení. O jeho formě však rozhodují věřitelé.

Veškeré tyto údaje ale může změnit novela insolvenčního zákona, kterou aktuálně projednává poslanecká sněmovna. V ní se jedná především o zrušení povinně uhrazené 30% částky. A to jak v případě osobního bankrotu, tak i u oddlužení manželů. Zároveň by novelizace měla chránit obydlí dlužníka tak, aby věřitelé nemohli na tento majetek mít právo. Pokud se tak stane, pak by se otevřela cesta pro tisíce dlužníků, kteří jsou v bezvýchodné situaci a nemohou za dosavadních podmínek žádat o insolvenci.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo