Životní a existenční minimum, hmotná nouze 2018 | VímVíc.cz

Životní a existenční minimum, hmotná nouze

06. 02. 2018

Životní minimum aneb částka, která je zapotřebí k zajištění základních životních potřeb. Jak se dá výše životního minima zjistit, jaké je životní minimum pro jednotlivce a rodiny pro rok 2018 a co všechno se do něj započítává?

životní a existenční minimum

Co znamená životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a dalších základních životních potřeb. Výše životního minima se liší podle počtu jedinců v dané domácnosti a jejich věkového složení členů domácnosti (jedná se zejména o počet nezaopatřených dětí). Životní minimum v sobě ovšem nezahrnuje nároky na bydlení. Životní minimum se také využívá v soudní praxi a to v případě exekuce, kdy se podle něj stanovuje výpočet alimentů anebo také nezabavitelná částka.

Podle výše životního minima se stanovuje také například výše alimentů.

Čásky životního minima 2018 za měsíc

 • Pro jednotlivce: 3 420 Kč
 • Pro první osobu v domácnosti: 3 140 Kč
 • Pro druhou a další osobnost v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 2 830 Kč
 • Pro nezaopatřené dítě ve věku:
 • do 6 let: 1 740 Kč
 • 6 až 15 let: 2 140 Kč
 • 15 až 26 let: 2 450 Kč

Podívejte se také na to, jaká je minimální hodinová mzda 2017.

Existenční minimum 2018

Existenční minimum je taková částka, která vyjadřuje hranici peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum 2018 bylo zavedeno v roce 2017 a má sloužit jako větší “motivace” pro lidi v hmotné nouzi. Jeho výše je 2 200 Kč. Pomocí této částky má jedinec pokrýt ty naprosto nejzákladnější životní potřeby, aby člověk přežil. Nikoli ovšem na společenské nebo důstojné úrovni.

Existenční minimum 2018 je 2 200 Kč a má zajistit pouze přežití jedince.

Do existenčního minima nespadají nezaopatřené děti, poživatelé starobního důchodu, invalidní osoby ve 3. stupni postižení anebo osoby starší 68 let. Existenční minimum je využíváno zejména v případech, kdy se osoba dožaduje hmotné pomoci (v hmotné nouzi) ovšem nijak jinak se nesnaží svou finanční situaci zlepšit. To znamená, že odmítá pracovní nabídky, nehledá si práci, nebo dluží na alimentech. Stejně jako u životního minima 2018 do něj nespadá částka na bydlení.

Co to znamená hmotná nouze?

V hmotné nouzi se nachází taková osoba nebo rodina, která nemá dostatečné příjmy a také majetkové poměry na to, aby mohla uspokojovat základní životní poměry na určité sociální úrovni. Důležitý předpoklad pro příspěvek v hmotné nouzi je ale to, že se člověk snaží svoji finanční situaci zlepšit. Má pracovní poměr, brigádu, výdělečnou činnost, nebo aby se o získání práce alespoň pokoušeli. (Jsou vedeni jako žadatelé o zaměstnání na Úřadu práce.)

Kdo nemá na přídavky v hmotné nouzi právo?

Do hmotné nouze se nezapočítávají jedinci, kteří bez vážného důvodu odmítli krátkodobé zaměstnání, odmítají si hledat práci a ani jinak neprojevují snahu, zlepšit svoji finanční situaci. Dále nemá nárok ten, komu nevznikl nárok na nemocenskou kvůli tomu, že si úraz zavinil úmyslně, ten kdo je OSVČ, ale nepřihlásil se k nemocenskému pojištění, dále jedinci, kteří dostali sankce za nedodržení nebo zanedbání povinné školní docházky u svého dítěte a nebo také osoba, která je ve vazbě či nastoupila do výkonu trestu.

Životní minimum: Jaké osoby se společně dohromady posuzují?

Společně posuzované osoby pro životní minimum jsou:

 • Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
 • Manželé a registrovaní partneři
 • Rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
 • Jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

Hledáte práci? Podívejte se na nabídky práce. Nikdy není pozdě na to, zkusit nové zaměstnání. Podívejte se také na recenze firem, ať víte, kde to za to skutečně stojí!

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo