Ekonomika ČR se zlepšuje – Evropská unie bude snižovat dotace | VímVíc.cz

Ekonomika ČR se zlepšuje – Evropská unie bude snižovat dotace

31. 05. 2018

Češi si dnes žijí lépe než Portugalci nebo třeba Řekové. Výplatní pásky sice říkají něco jiného, nicméně hrubý domácí produkt na hlavu mluví poměrně jasně. Jak je to s ekonomikou České republiky si probereme detailněji v našem novém článku.

Ekonomika ČR se zlepšuje – Evropská unie bude snižovat dotace

Evropská unie a snížení dotací

Jelikož se Česká republika hospodářskou výkonností stále více blíží horní části EU, je téměř jisté, že na stejné dotace, které jsme pobírali doposud, bude pro roky 2021 až 2027 poměrně obtížné dosáhnout. O tom nás utvrzuje například hrubý domácí produkt nebo například nezaměstnanost či průměrná mzda.

Zlepšující se ekonomika ČR vede k tolik očekávanému snížení dotací. Možné je to už pro roky 2021 až 2027.

HDP ČR je na velice dobré úrovni a za poslední roky má vzestupnou tendenci, což je jeden z důvodů proč je možné, že dotace pro další roky nezískáme v takové míře jako v předchozích letech. Česko však není jedinou zemí střední Evropy, jehož ekonomika má aktuálně silnou vzestupnou tendenci. Jedná se například také o Polsko, Maďarsko či Slovensko. Podle nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie by však nemělo dojít k žádnému rapidnímu přesunu peněz z východu Evropy na její jih.

Česká republika se díky lepší ekonomice a nízké nezaměstnanosti již neřadí mezi země, které potřebují tak velké dotace.

Nejen na ekonomiku státu se v případě posuzování dotací od EU přihlíží. V České republice je momentálně opravdu nízká nezaměstnanost, což je další věc, která nás v žebříčků čekatelů na dotace posouvá mezi země, které to potřebují méně. Na druhou stranu je třeba dodat, že tam, kde se peníze ubírají, to nesmí být velký skok. Snížení dotací je tedy možné, nicméně nesmí jít o žádný propastný rozdíl, ten by totiž žádnému ze států neprospěl.

Ekonomika ČR a možnosti jak získat více peněz

Změny, které se chystají, však nemusejí nutně znamenat, že Česká republika dostane z unijního rozpočtu méně peněz než aktuálně. Ekonomika ČR se sice zlepšuje, ale mimo klasické cesty, tedy mimo kohezní fondy a rozpočtu pro zemědělskou politiku, totiž existují i jiné cesty, kterými lze peníze z Bruselu získat a rozpočet tak dorovnat.

Mimo základní cesty pro získání dotací, lze peníze z Evropské unie získat i jinými cestami. Například skrz celoevropské projektové zakázky.

Bohužel Česká republika byla do této doby opravdu velice neúspěšná v čerpání prostředků z jiných kapitol evropského rozpočtu. Většina těchto kapitol je totiž závislá na schopnosti prosazení nejrůznějších projektů, na které je vždy vypisována celoevropská projektová soutěž. V této oblasti jsme zatím vždy čerpali v průměru tak tři procenta možností. Pokud by se ale naše národní úspěšnost v těchto směrech zvedala, nemusí nás snižování základních dotací vlastně vůbec trápit.

Česká republika je v získávání celoveropských projektů zatím velice neúspěšná, vláda by se ale nyní na tyto možnosti měla více zaměřit.

Pro roky 2021 až 2027 se navíc v celé řadě projektových kapitol peníze rapidně navyšovaly. Jde například o odvětví vědy a výzkumu, tam se peníze zvedají téměř o dvojnásobek původní částky. Dále se pak můžeme bavit také o navýšení peněz na program Erasmus. Pro ty, co nevědí, co to Erasmus je, tu máme krátké vysvětlení. Program Erasmus umožňuje mladým Evropanům studovat v zahraničí. Jedná se o program pro vysokoškolské studenty, který podporuje prohlubování mezinárodních vztahů, pomáhá lidem získávat nové znalosti, rozšiřovat si jazykové zkušenosti a hlavně poznat místa, na která by se jinak například vůbec nepodívali. V rámci programu Erasmus se můžete podívat do cizí země hned na několik měsíců. Čekat na vás může například 3 měsíční studijní pobyt v Estonsku nebo Finsku. Zemí je ale samozřejmě celá řada. Růst financí mohou očekávat také vojenské projekty, digitalizace či robotizace.

V mnoha kapitolách se budou finance rapidně navyšovat, půjde například o Erasmus, vojenské projekty či robotizaci.

Odborníci se tedy shodují na tom, že pro českou vládu by nyní měl být zásadní úkol, zaměřit se na možnost získávat peníze od EU I z projektových zakázek. Je tedy na čase vytvořit komplexní a akceschopný plán, který nám tyto peníze pomůže získat. Lepšící se ekonomika, zvedající se HDP ČR a také lepší průměrný plat v ČR, bude totiž vést ke stále náročnější cestě ke klasickým dotacím.

Česko jako právní stát

Ačkoliv se může vyhrávání celoevropských zakázek zdát jako něco nemožného, Česko má i tak v rukou nějaké trumfy. Budeme se tu totiž bavit o možnosti fungování právního státu. Při vyjednávání o budoucím rozpočtu Evropské unie, totiž nemá Česko problém s fungováním již zmíněného právního státu pro přidělování peněz z evropských fondů.

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše není v podmínce navržené Evropskou unii žádný problém a Česko může fungovat jako právní stát.

Tato možnost nám jakožto státu byla již komisí pro navrhování rozpočtů navržena a podle české vlády v tom tedy žádný problém nebude. Například naši polští sousedé mají ovšem k této podmínce několik výhrad a stejně jsou na tom i Maďaři.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří