Pracovní etiketa a společenská pravidla v práci | VímVíc.cz

Pracovní etiketa aneb Jaká jsou společenská pravidla v práci?

22. 03. 2019

Proč se vyplatí ovládat společenská pravidla na pracovišti? Jak se chovat ve společnosti nadřízeného, kolegů nebo obchodních partnerů? Jak se správně představit a komu nabídnout tykání? Kdy můžete bez vyzvání vstoupit do dveří cizí kanceláře?

Pracovní etiketa

Etiketa aneb základy slušného chování

Ti, kteří vykonávají práci z domu na PC, si s pracovní etiketou nemusí dělat příliš velké starosti. Co by ale měli vědět lidé, kteří chodí dennodenně do práce? Jaká jsou vlastně společenská pravidla v práci? Někteří zaměstnanci projdou přednáškou o etiketě už při úvodních školeních o firemní kultuře. Firmy tím nastavují od začátku určitá pravidla, která se musí dodržovat.

Jestliže vám ale nikdo první dny v práci neprozradil, jak byste se dle firemní kultury měli chovat, máme pro vás několik obecných pravidel. My vám představíme základní společenská pravidla v pracovním prostředí, o které se s námi podělil již před několika lety například i mistr etikety Ladislav Špaček.

Nebylo vám v rámci úvodního školení o firemní kultuře prezentováno, jaká jsou pravidla pracovní etikety? Podívejte se s námi na několik obecných pravidel.

Proč nás to L. Špaček vůbec učí?

Máte dojem, že vám základy pracovní etikety v ničem nepomohou? Pak jste na omylu. Do práce musí většina z nás bohužel docházet velkou část svého života. A když máte to štěstí, že jste rentiérem, pak i tak musíte navštěvovat různé úřady a veřejné instituce.

Vědět, kdy je vhodné zaklepat, komu nabídnout tykání a jak se chovat na pohovoru i pracovním obědě se vám prostě a jednoduše může vyplatit. Můžete tak například vyřešit otázku, jak si říct o zvýšení platu a kdy se ucházet o vedoucí pozici. Pokud totiž dá váš šéf na formální vystupování, můžete bezchybné chování proměnit na plusové body. Nebo prostě jen chcete zapracovat na sebeprezentaci? Následující rady vám přijdou vhod!

Osvojit si základy pracovní etikety může přijít vhod. Oblíbí si vás šéf, který dá na formální vystupování.

Ještě si nesedejte: Etiketa představování

I v okamžiku, kdy je součástí firemní kultury tykání si napříč společností, je opravdu důležité mít povědomí alespoň o základních prvcích etikety související s představováním. Jak se chovat ve společnosti nadřízeného, kolegů nebo obchodních partnerů a jak se jim představit? To může být někdy opravdová věda. Někdy přílišná neformálnost může srážet pozici Vašeho nadřízeného. Přirozený respekt a úcta by měla být pro blaho všech jasně dáno.

Když navštívíte cizí místnost, pozdravte jako první (nejdříve tak učiňte směrem k ženám a starším) a počkejte na vyzvání k usazení. Nehledě na to, zda se jedná o pracovní pohovor, schůzku či jen návštěvu kanceláře či úřadu. O vypnutém telefonu se snad ani nemusíme zmiňovat.

Vše výše uvedené platí i pro šéfa, který jde do kanceláře za svými podřízenými. Bezesporu máte ze své pozice právo na posazení se i bez vyzvání, přesto to mnozí považují za zdvořilost. “Obyvatelé” kanceláře by se měli zvednout ze židle a pozdravit bez ohledu na to, zda do ní vstoupil nadřízený, nebo jiná návštěva.

Před vstupem do cizí kanceláře vypněte svůj mobilní telefon. Zaklepejte, vstupte, pozdravte a počkejte na vyzvání k usazení. A to i přesto, že jste šéf.

První kontakt a představení

Jak by měl první kontakt vypadat? Budoucího nadřízeného pozdravte a představte se celým jménem, podání ruky je ale výsadou výše společensky postavené osoby. Což je v pracovním světě samozřejmě šéf. Pokud tak ale z nějakého důvodu neučiní, podejte nadřízenému ruku jako první. Jak se ale představit, pokud se jedná o kolegu a nikoliv výše společensky postavenou osobu?

Pak si zapamatujte, že jestliže se setká znatelně starší muž se ženou, žena ho vždy musí pozdravit jako první. Jedná-li se ale o setkání starší ženy a muže, pak by měl pozdravit první muž a to dokonce bez ohledu na společenské postavení.

Znatelně staršího muže pozdraví žena jako první, starší ženu naopak muž pozdraví bez ohledu na společenské postavení.

Je vhodné nabídnout tykání? Kdo nabízí tykání?

Pokládáte si sami sobě otázku, zda je vhodné nabídnout protějšku tykání? Vykání mezi kolegy či podřízeným a nadřízeným donutí mnohé k zachování určitého respektu a vzájemné slušnosti. Tykání jednoduše působí dojmem neformálního chování a způsobuje, že máme nutkání si dovolit věci, které bychom si běžně právě například k šéfovi nedovolili. Jste si ale jistí profesionálním chováním v jakékoliv situaci? Stále existují pravidla, která byste měli následovat.

Tykání nabízí vždy nadřízený. Mezi kolegy platí následující: starší nabízí tykání mladšímu, žena muži, služebně starší kolega novému kolegovi a nováčci si mohou vybrat. Nejste na tykání připraveni? Zdvořile ho odmítněte i s opodstatněným odůvodněním. Startupy berou tykání jako samozřejmost naopak ve státní sféře je na místě spíše vykání.

Tykání nabízí vždy nadřízený podřízenému, starší mladšímu, žena muži, služebně starší kolega novému kolegovi.

Buďme gentlemani

Před vstupem do místnosti je slušností zaklepat. Jestliže vstupujete do místnosti k osobě, která vás očekává nebo se kterou jste v pravidelném kontaktu, pak nemusíte čekat na vyzvání. Pokud vstupujete ke kolegovi či osobě, kterou vidíte poprvé, pak položte otázku, zda smíte vstoupit. Na vyzvání počkejte u společensky výše postavených osob.

Vstupujete do místnosti v doprovodu jiné osoby? Dveře by měl otevírat a podržet vždy muž ženě. Pustit ji jako první je známkou gentlemanství. A v jiných případech platí stejná pravidla jako pro nabídku tykání, tedy mladší staršímu a podřízený nadřízenému. Pozor si dejte v okamžiku, kdy jdete ze schodů či do schodů. V takové situaci půjde první vždy muž a nabídne ženě pomoc, kdyby ji náhodou potřebovala.

Nevstupujte bez vyzvání do místnosti společensky výše postavené osoby. Jestliže vstupujete do dveří v doprovodu jiné osoby, aplikujte pravidla správného gentlemana.

Vždy zachovejte dekorum

Jste si vědomi některých svých špatných vlastností? Zapracujte na nich. Chystáte se na pracovní oběd či schůzku do restaurace a máte chuť na vychlazené pivo či sklenici vína? Objednání si těchto nápojů nemusí být mezi kolegy považováno za nejlepší nápad. Pokud si šéf ale alkohol během schůzky objedná, můžete si bez výčitek dopřát také jednu skleničku. Jestliže víte, že to u “jednoho” nikdy neskončí, pak se raději alkoholu vyhněte.

Uvidíte, že dodržování společenských pravidel na pracovišti přinese své ovoce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Personalistika a HR