Výše platu aneb Jak se spočítá čistá mzda? | VímVíc.cz

Výše platu aneb Jak se spočítá čistá mzda?

09. 10. 2017

Čistá mzda je konečná částka, kterou budeme mít na výplní pásce po odečtu veškerých položek a uplatnění daňových slev. Co konkrétně se z hrubé mzdy odečítá, abychom získali mzdu čistou?

Průměrná výše čisté mzdy v roce 2017

Čistá mzda má z dlouhodobého hlediska stále rostoucí tendence, což V posledním čtvrtletí roku 2016 byl právě průměr nominální mzdy 29 320. To znamená o 1 178 Kč více, než v posledním čtvrtletí roku předchozího, tedy ke konci roku 2015.

Mzda vzrostla oproti minulému roku o 4,2 % a medián mzdy byl 25 061 Kč.

Více o čisté mzdě se můžete dočíst také v článku Jaká je čistá mzda pro rok 2017.

Výpočet čisté mzdy

Čistá mzda se spočítá tak, že z hrubé mzdy odečteme sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance a také za zaměstnavatele. Výpočet čisté mzdy je tedy následující. Zaměstnanec odvádí ze své mzdy 6,5 % na pojištění sociální a 4,5 % na pojištění zdravotní. Zaměstnavatel odvádí na sociální pojištění zaměstnance 25 % z hrubé mzdy a na zdravotní pojištění 9 %. Důležité je také znát pojem superhrubá mzda, která v sobě nese celkové náklady zaměstnavatele a zaměstnance.

Pamatujte ovšem na to, že sociální pojištění se platí pouze do výše maximálního vyměřovacího základu, což je v současnosti 1 355 136 Kč za rok.

Jaké údaje musím uvést pro výpočet čisté mzdy?

  • Hrubá mzda
  • Počet dětí
  • Cena služebního vozidla pro soukromé účely
  • Manžel/ka s ročním příjmem do 68 000 Kč
  • Částečný invalidní důchod
  • Plný invalidní důchod
  • Držitel průkazu ZTP/P
  • Student do 26 let

A jak je to se slevou na dani?

Slevové zvýhodnění se týká poplatníka daně a také jeho dětí. Proto, aby vám slevy na dani byly přičteny musíte u zaměstnavatele podepsat "růžové" prohlášení poplatníka daně. Je to prohlášení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Patří mezi to tedy sleva pro studenty, důchodce anebo také slevy na děti. Abychom získali základ daně, musíme zaokrouhlit superhrubou mzdu. Dále vypočítáme 15 % ze základu daně, tím získáme zálohu na daň právě před odečtením případných slev na dani. Jestliže je ovšem daňové zvýhodnění větší, než záloha na daň, jedná se o takzvaný daňový bonus.

Základní sleva poplatníka je 2 070 Kč měsíčně. Pokud mluvíme daňovém bonusu, je to maximálně 5 025 Kč měsíčně.

Solidární daň aneb Kdy ji musím platit?

Zajímavá věc, která by se vás také mohla týkat, je solidární daň. Jestliže jsou vaše příjmy, pak kromě sociálního a zdravotního odvádíte také takzvanou solidární daň. Platí se měsíčně a limit pro placení solidární daně za rok 2017 je 1 355 136 Kč. Solidární dani ovšem nepodléhají příjmy pasivní, tedy například příjem z pronájmu nebo zděděné nemovitosti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo