Jaká je čistá mzda v Česku pro rok 2017? | VímVíc.cz

Jaká je čistá mzda v Česku pro rok 2017?

05. 06. 2017

Čistá mzda se pro jednotlivá povolání každý rok mění. Jaká je čistá mzda pro rok 2017, jaký je výpočet čisté mzdy, jaká je sleva na dani pro poplatníky daně a jak se změnila výše čisté mzdy oproti předchozím rokům?

Čistá mzda v roce 2021

Čistá mzda se poměrně dlouhou dobu počítala prostřednictvím tzv. superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je součtem hrubé mzdy a sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance. Vláda ČŘ se rozhodla pro zrušení superhrubé mzdy, došlo k němu k 1. lednu 2021. Ode dne zrušení je českým zaměstnancům vypočítávána daň z příjmů z hrubé mzdy.

Čistá mzda 2017? Rostoucí tendence

Čistá mzda se z dlouhodobého hlediska stále zvyšuje. V posledním čtvrtletí roku 2016 byl průměr nominální mzdy 29 320 Kč, což je celkem o 1 178 Kč více, než v posledním čtvrtletí roku 2015. Oproti minulému roku mzda vzrostla o 5,3 % a medián byl 25 061 Kč. Neustálé postupné zvyšování čisté mzdy je pro nás velmi dobrá zpráva, nicméně kromě čisté mzdy se zvyšují také spotřebitelské ceny. Přečtěte si také, jaká je průměrná mzda v USA.

Čistá mzda se oproti předchozímu roku zvýšila. Stejně tak se ale zvýšily i spotřebitelské ceny.

Vysoká čistá mzda a solidární daň

Co čeká jedince s vysokým příjmem? Jsou povinni platit takzvanou solidární daň. Solidární daň musí odvádět lidé s čistou mzdou, která přesáhne 112 928 Kč za měsíc. Pro rok 2017 je solidární daň 7 %. Také záleží na tom, zda jedinec přesáhne roční limit příjmu z čisté mzdy a to 1 355 136 Kč. Nezapomeňte, že důležitější než měsíční limit čisté mzdy, je totiž limit roční.

Jedinci s vysokým příjmem si musí hlídat hlavně výši ročního příjmu.

Pokud totiž v některém měsíci přesáhne limit pro výši měsíční čisté mzdy, například v rámci mimořádného příplatku, ale na konci roku součet mezd nepřesáhne roční limit, solidární daň odvedena z daného měsíce bude na začátku nového kalendářního roku vrácena. Víte, jaký je průměrný plat v České republice v roce 2017?

Pro rok 2017 je sazba daně z příjmů fyzických osob stejně jako v předchozím roce 15 %.

Sleva na dani aneb Kdo má nárok

Sleva na dani a nárok na ní vzniká tomu zaměstnanci, který má v pracovním poměru podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob. Nárok na slevu na poplatníka vzniká na vyživované děti, na manželku nebo manžela, na umístění dítěte v předškolním zařízení, studentům a zdravotně postiženým. Pokud je podepsaná pracovní smlouva, nezapomeňte, jaká sleva na dani by pro vás mohla být aktuální.

Přečtěte si také, zda je lepší být plátce nebo neplátce DPH.

Výpočet čisté mzdy

Čistá mzda se počítá z hrubé mzdy a vypočítá se po odečtení zdravotního a sociálního pojištění a zálohy na daň a přičtení daňového bonusu. Jak se tedy vypočítá čistá mzda? Začíná se tím, že k hrubé mzdě přičteme 9 % v podobě zdravotního pojištění a 25 % v podobě sociální pojištění. Tím získáváme superhrubou mzdu. Z tohoto základu můžeme poté vypočítat 15 % daň z příjmu, tím získáme měsíční zálohu na dani od které poté odečteme veškeré slevy na dani.

Čistá mzda a sleva na dani - jaké slevy máme?

 • Sleva na poplatníka - 2070 Kč měsíčně
 • Sleva na vyživovaného manžela - 24 840 ročně (uplatňuje se pouze ročně)
 • Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P - 4 140 Kč
 • Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně - 210 Kč měsíčně
 • Sleva pro invalidní důchod III. stupně - 420 Kč měsíčně
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P - 1 345 Kč měsíčně
 • Sleva pro studenta - 335 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na první dítě - 1 117 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě - 1 617 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě - 2 017 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P - 2 234 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P - 3 234 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P - 4 034 Kč měsíčně
 • Sleva za umístění dítěte - 11 000 Kč max
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy