Jaká je čistá mzda v Česku pro rok 2017?

05. 06. 2017

Čistá mzda se pro jednotlivá povolání každý rok mění. Jaká je čistá mzda pro rok 2017 z čeho se počítá a jak se změnila její výše oproti předchozím rokům?

Můj obrázek

Rostoucí tendence

Mzda se z dlouhodobého hlediska stále zvyšuje. V posledním čtvrtletí roku 2016 byl průměr nominální mzdy 29 320 Kč, což je celkem o 1 178 Kč více, než v posledním čtvrtletí roku 2015. Oproti minulému roku mzda vzrostla o 4,2 % a medián byl 25 061 Kč.

Čistá mzda se oproti předchozímu roku zvýšila. Stejně tak se ale zvýšily i spotřebitelské ceny.

Vysoká čistá mzda a solidární daň

Solidární daň musí odvádět lidé s příjmem, který přesáhne 112 928 Kč za měsíc. Pro rok 2017 je solidární daň 7 %. Také záleží na tom, zda jedinec přesáhne roční limit příjmu a to 1 355 136 Kč.

Důležitější než měsíční limit je limit roční.

Pokud totiž v některém měsíci přesáhne limit pro výši měsíční mzdy, například v rámci mimořádného příplatku, ale na konci roku součet mezd nepřesáhne roční limit, solidární daň odvedena z daného měsíce bude na začátku nového kalendářního roku vrácena.

Pro rok 2017 je sazba daně z příjmů fyzických osob stejně jako v předchozím roce 15 %.

Kdo má slevy na dani?

Slevu na dani může uplatnit ten zaměstnanec, který má v pracovním poměru podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob. Nárok na slevu na dani vzniká na vyživované děti, na manželku nebo manžela, na umístění dítěte v předškolním zařízení, studentům a zdravotně postiženým.

A z čeho se čistá mzda počítá?

Čistá mzda se počítá z hrubé mzdy a vypočítá se po odečtení zdravotního a sociálního pojištění a zálohy na daň a přičtení daňového bonusu.

Zpět na seznam