Otcovská dovolená registruje první nedostatky | VímVíc.cz

Otcovská dovolená registruje první nedostatky

26. 04. 2018

Od února 2018 začala fungovat otcovská poporodní péče, tzv. otcovská dovolená. I přes velmi dlouhé přípravy se téměř okamžitě objevily problémy. Týkají se především zdravotního pojištění. Pro aktuální informace k roku 2022 byl připraven článek na téma otcovská dovolená.

Co je to otcovská dovolená 2018

Čtvrtek 1. února 2018 vstoupila v platnost novela zákona, která přiznává čerstvým otcům nárok na sedmidenní dovolenou po narození potomka. Volno můžou dostat v období šesti týdnů po narození dítěte. V rámci nemocenské jim pak stát vyplatí 70 % ze základu jejich mzdy, tedy stejnou částku jako, jakou mají ženy na mateřské. Musí ale splnit několik požadavků.

Otec nově narozeného dítěte si může vzít 7 dní placené dovolené až do šesti týdnů ode dne narození.

Podmínky získání otcovské dovolené

Podle zákona o matrikách je otcem dítěte muž, který je zapsaný v knize narození jako otec. O otcovství nerozhoduje, zda je s matkou dítěte ženatý nebo rozvedený. Nezáleží také na tom, zda rodiče dítěte žijí v jedné domácnosti nebo ji společně nesdílí. Další podmínkou pro získání otcovské dovolené je zaplacené zdravotní pojištění (nezáleží na tom, jestli ho strhává zaměstnavatel z platu, anebo si ho muž platí sám, protože podniká na živnostenský list). U živnostníků platí další podmínka. Dobrovolné nemocenské, které si sami platí, tak musí hradit alespoň 3 měsíce před nástupem na otcovskou.

Jakkoli zákon o otcovské poporodní péči vstoupil v platnost v roce 2018, mohou tento nárok zpětně uplatnit i muži, jejichž děti se narodily 21. prosince 2017 a později. Otcové, jejichž děti se narodily právě 21. 12., museli nastoupit na otcovskou 1. 2. 2018, což odpovídá zákonné šestitýdenní lhůtě.

Otcovská dovolená se týká mužů, kteří jsou uvedení v knize narození jako otcové a mají zaplacené zdravotní pojištění, z něhož můžou čerpat nemocenskou.

Problematická novela

Statistické údaje o počtu žádostí o proplacení otcovské dovolené zatím nejsou k dispozici, ale podle prvních údajů není zájem nikterak vysoký. Jedním z důvodů je fakt, že pokud si muž místo otcovské uplatní nárok na dovolenou, dostane více peněz. Naopak se postupně ukazuje, že jakkoli byla novela zákona o otcovské předmětem sáhodlouhých příprav, má několik podstatných mezer v oblasti zdravotního pojištění a zákoníku práce.

Co se týče sociálního pojištění, je otcovská v zákonu o nemocenském pojištění vyřešená. Zákon vnímá otcovskou jako tzv. vyloučenou dobu. To znamená, že ji zaměstnavatel musí zanést do evidenčního listu důchodového pojištění a doba i vyplacené peníze se budou započítávat do starobního důchodu.

Otcovská dovolená 2018 zatím nebudí velký zájem, ale přesná čísla ukážou až první statistiky.

Zákoník práce otcovskou nezná

Zákoník práce jasně stanovuje případy, které označuje jako důležité osobní překážky v práci. Mezi ně patří nejrůznější životní situace, které umožňují pobírání nemocenských dávek. Otcovská poporodní péče ale nebyla přiřazena k ostatním důležitým osobním překážkám v práci a tudíž ji zákon nezná. Pokud chce novopečený otec odejít na týdenní otcovskou a mít nárok na pobírání dávek, musí ho zaměstnavatel uvolnit z práce. Jenže aby mohl být zaměstnanec uvolněn, musí pro to splňovat podmínky, které jasně stanovuje zákoník práce. A vzhledem k tomu, že otcovská není uvedena mezi překážkami, které brání ve výkonu práce, není to možné.

Otcovská poporodní péče nebyla do zákoníku práce zanesena jako důležitá osobní překážka v práci, což komplikuje uvolnění otce z práce.

Problémy se zdravotním pojištěním

Otcovská poporodní péče je z hlediska pojišťoven vnímaná jako dávka nemocenského pojištění. Ta z perspektivy zdravotního pojištění nijak neovlivňuje to, aby vznikl nárok na zařazení mezi plátce, za něž platí zdravotní pojištění stát. To znamená, že po dobu, kdy probíhá otcovská dovolená, nevzniká nárok na snížení vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění. Opět je na vině fakt, že otcovská není podle zákoníku práce překážkou v práci. V realitě to pak znamená, že by si mnoho lidí, kteří pobírají poporodní otcovskou péči, muselo doplácet zdravotní pojištění do výše minimálního vyměřovacího základu.

Celá situace lze vyřešit tak, že si zaměstnanec u zaměstnavatele požádá o rodičovskou dovolenou, na kterou má ze zákona nárok každý rodič dítěte do věku tří let. V té chvíli za něj začne platit zdravotní pojištění stát. Následně si během rodičovské dovolené zaměstnanec zažádá o nemocenskou dávku na poporodní péči, na kterou má také nárok. Výši otcovské určují platové třídy a výše hrubého příjmu. Denní výše dávky se tak pohybuje od 185 do 1225 korun.

Zdravotní pojišťovna s ohledem na zákoník práce vnímá otcovskou dovolenou jako nemocenskou dávku, u které nevzniká nárok na snížení vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel a rodičovská dovolená

Tím, že se nedá žádat přímo o otcovskou poporodní péči, vzniká problém zaměstnavatelům. Většina zaměstnanců zvolí totiž odchod na rodičovskou, během níž si souběžně zažádá o nemocenské dávky – otcovskou. V současné době není podoba písemné žádosti o rodičovskou nijak upravena zákonem. Zaměstnanec tak nemusí uvádět, kdy na rodičovskou dovolenou nastoupí a kdy se z ní vrátí zpět. To ovšem představuje komplikaci pro zaměstnavatele, který neví, kdy bude zaměstnanec v práci. Těžko pak řeší případné zástupy, náhrady směn atd. Do budoucna by tento problém mohl vyřešit systém standardizovaných žádostí, jakýchsi písemných žádanek, ve kterých by zaměstnanec uvedl všechny potřebné informace, díky nimž by si mohl zaměstnavatel udělat přesnou představu o jeho absenci.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo