Otcovská dovolená 2021 | Podmínky žádosti | VímVíc.cz

Otcovská dovolená 2021: Kdy se novopečenému tatínkovi vyplatí?

14. 11. 2020

Od února 2018 mají muži právo nastoupit na tzv. otcovskou dovolenou. Na otcovskou dovolenou nastupuje tatínek po narození dítěte, otcovská dovolená však není ekvivalentem mateřské dovolené v pravém slova smyslu. Jedná se o čas, který stát umožní tatínkovi trávit doma se svou rodinou. Otcovská poporodní péče je totiž financována právě státem. V některých případech je otcovská dovolená nesprávně zaměňována s placeným volnem při narození dítěte. Jedná se však o špatnou interpretaci. Na placené volno při narození dítěte má otec právo po dobu, jakou trvá převoz manželky do porodnice a domů.

Otcovská dovolená 2020 a dále

Stejně tak jako mateřská dovolená, otcovská dovolená je vyplácena z dávek nemocenské, tedy ze zdravotního pojištění. To je důvodem, proč otcovskou dovolenou mohou pobírat pouze muži, kteří si platí zdravotní pojištění. Během této doby otec pobírá příspěvek ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Jedná se o tzv. náhradu za mzdu.

Cílem otcovské dovolené je pomoci matce v prvních dnech nové rodičovské role, aby na veškerou péči nebyla sama. Péče o novorozence je velmi náročná a je ideální, aby rodina byla pohromadě. Navíc otcovská poporodní péče upevňuje i pouto mezi otcem a dítětem. Z těchto důvodů byl v roce 2018 zaveden institut otcovská dovolená.

Otcovská dovolená – délka

Ačkoliv může na první pohled pojem otcovská dovolená evokovat, že se jedná o ten samý institut, jako je mateřská dovolená, není tomu tak. Co se týče pojmu otcovská dovolená, délka bohužel není jako u mateřské dovolené. Jedná se pouze o několik dnů trvající volno. Na otcovskou dovolenou mají nárok muži během prvních šesti týdnů života jejich čerstvě narozeného dítěte. Otcovská poporodní péče ve formě otcovské dovolené může trvat maximálně 7 dní.

Otcovská dovolená – podmínky získání nároku

Podmínky nároku na otcovskou dovolenou stanovuje zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.). Otcovská dovolená podmínky klade poměrně přísné ve vztahu k tomu, jaké poplatky odváděl žadatel státu. Nejdůležitější podmínkou pro získání otcovské dovolené je aktivní účast na nemocenském pojištění. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na otcovskou dovolenou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou dovolenou.

Otcovská poporodní péče je pro všechny otce, i pro ty nesezdané. Rodiče nemusí být v manželství, otec však musí být zapsaný v rodném listu dítěte. Na otcovskou dovolenou má nárok také pojištěnec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo věku 7 let. Na otcovskou dovolenou může otec nastoupit pouze do 6. týdne věku dítěte, ne později.

Otcovská dovolená – formulář

Rozhodne-li se otec dítěte využít možností, které nabízí otcovská dovolená, formulář se nachází na webových stránkách ČSSZ, kde si ho žadatel může předvyplnit a vytisknout.  Formulář je také možné vyzvednout na kterékoliv pobočce OSSZ.

Žádost o otcovskou dovolenou se podává na předepsaném tiskopisu (otcovská dovolená formulář) s oficiálním názvem Žádost o dávku otcovské poporodní péče. Rozhodne-li se otec dítěte využít možností, které nabízí otcovská dovolená, formulář se nachází na webových stránkách ČSSZ, kde si ho žadatel může předvyplnit a vytisknout.

Pro nalezení stačí do internetového vyhledávače zadat spojení jako je “otcovská dovolená formulář” nebo “formulář otcovská dovolená”, případně formulář vyhledat přímo na stránkách ČSSZ. Žádost o otcovskou dovolenou může podat a formulář vyplnit:

  • Zaměstnanec: Vyplněný formulář předá zaměstnavateli, který ho odešle na příslušnou OSSZ. Současně zaměstnanec podá žádost o rodičovskou dovolenou na základě zákoníku práce. 
  • OSVČ: OSVČ předá vyplněný formulář OSSZ, u které je registrována. Učiní tak, až uplyne tzv. podpůrčí doba, tedy po skončení sedmidenní péče.

Otcovská dovolená – kalkulačka

Výše otcovské dovolené činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic. Jedná se o stejnou částku jako v peněžité pomoci v mateřství.

Pokud by si žadatel nevěděl rady s výpočtem, jaké finanční příspěvky mu nabízí otcovská dovolená, kalkulačka mu může být přínosným pomocníkem. Kalkulačka otcovské dovolené zvládne na základě zadaných parametrů vypočítat výši denního vyměřovacího základu. Pro výpočet je nutné uvést počet kalendářních dnů otcovské dovolené a průměr příjmů za posledních 12 kalendářních dnů před měsícem, v němž vznikl důvod pro žádost.

Otcovská dovolená: Co dalšího byste měli vědět?

Výplatu otcovské dovolené nelze přerušovat. Není možné ji čerpat po jednotlivých dnech, otec jí musí vyčerpat najednou. Jakmile zahájí otcovská dovolená účinnost, délka je 7 dní v kuse. Na otcovskou dovolenou má otec nárok pouze jednou, a to i v případě, že se mu narodila dvojčata či vícerčata.

Otcovskou dovolenou nemůže čerpat student ani osoby, které jsou vedeny na úřadu práce. Na otcovskou dovolenou rovněž nemají nárok osoby pracující na dohodu o provedení práce (DPP), jejichž výdělek je maximálně do 10 000 Kč, a tedy nejsou plátci nemocenského pojištění. Nárok na otcovskou dovolenou nevzniká také v případě, že je dítě hospitalizováno v nemocnici nebo v jiném zdravotním zařízení poskytujícím nepřetržitou péči.

Komu nevzniká nárok na otcovskou dovolenou:

  • OSVČ, která si sama neplatí nemocenské pojištění,
  • osoby, kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti,
  • osoby vedené na úřadu práce,
  • osoby vydělávající si méně než 10 000 Kč,
  • studenti.

Jak se otcovská dovolená MPSV osvědčila?

Jak již bylo řečeno, otcovská dovolená je v ČR poskytována od roku 2018. Co se týče jejího využívání, nejsou bohužel čísla taková, jaká byla očekávána. I přesto přibližně 50 000 otců nastoupilo na tzv. otcovskou dovolenou. Proč je číslo tak nízké? Prvním důvodem je určitě procentuální výše denního vyměřovacího základu, která je pouze 70 %. Druhým důvodem může být čerpání klasické dovolené, které je pro rodinu finančně výhodnější v případě narození dítěte. Posledním důvodem může být, že muži nepřipadá nárok na otcovskou dovolenou z důvodu nižší finanční úrovně rodiny.

Otcovská dovolená 2021 – jakou bude mít podobu?

Otcovská dovolená je po celé Evropě i po světě velmi rozšířená, každý stát ji umožňuje na jiný počet dnů a vyplácí odlišnou výši dávek. Evropští politici by rádi tuto problematiku v co největší míře sjednotili. V loňském roce bylo v Bruselu rozhodnuto, že členské státy EU budou muset otcovskou dovolenou sjednotit. Zajímá-li některé z občanů členských států, jak bude vypadat otcovská dovolená, délka bude pro všechny státy EU 10 dní, ještě však není rozhodnuto, v jaké bude otcovská dovolená výši. Státy mají na tuto úpravu 3 roky.

Teoreticky by k této změně mělo dojít někdy během roku 2022, otcovská dovolená 2021 s těmito změnami ještě nepočítá. Otcovská dovolená 2021 bude mít tedy stejnou podobu jako doposud.

Mateřská dovolená 2021 vs. otcovská dovolená

Délka mateřské dovolené činí maximálně 28 týdnů. Tato lhůta je prodloužena v případě, že se narodí vícerčata, a to na 37 týdnů. Během mateřské dovolené je matce vyplácena tzv. peněžitá pomoc v mateřství, jejíž výše je stejně jako u otcovské dovolené závislá na na nemocenském pojištění. Také výše peněžité pomoci v mateřství se odvíjí od toho, zda byla žadatelka zaměstnankyní či OSVČ, která si platila nemocenské pojištění. Dále je možné zažádat si o tzv. rodičovský příspěvek. Jedná se o dávku sociální podpory poskytovanou během rodičovské dovolené. Nárok vzniká rodiči řádně pečujícímu o malé dítě s trvalým pobytem v ČR.

Tip nejen pro tatínky: Potěšte svou ratolest hračkou za výhodnou cenu z e-shopu Feedo.cz. Nezapomeňte uplatnit slevové kupóny Feedo.cz a získat tak slevu na objednávku.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Personalistika a lidské zdroje