Jak je oblíbená otcovská dovolená a jak zařídit? | VímVíc.cz

Jak je oblíbená otcovská dovolená a jak zařídit?

04. 11. 2019

Od února 2018 mají muži právo nastoupit na tzv. otcovskou dovolenou, nejedná se o ekvivalent mateřské dovolené v pravém slova smyslu. Jedná se o čas, který stát umožní tatínkovi trávit doma se svou rodinou. Co je otcovská dovolená a kdo na ni má nárok? Kdo si o ni může zažádat a jaké výhody nám otcovská dovolená přináší?

Otcovská dovolená - otec s miminkem, otec s dítětem, otcovská láska

Otcovská dovolená

Na otcovskou dovolenou mají nárok muži, tatínkové během prvních šesti týdnu života jejich čerstvě narozeného dítěte. Otcovská dovolená může trvat maximálně 7 dní.

Stejně tak jako mateřská dovolená, otcovská dovolená je vyplácena z dávek nemocenské, tedy ze zdravotního pojištění, proto otcovskou dovolenou mohou pobírat pouze muži, kteří si platí zdravotní pojištění. Během této doby otec pobírá příspěvek ve výši 70 % denního vyměřovacího základu.

Na internetu naleznete různé online kalkulačky, které Vám s výpočtem otcovské pomohou, otcovská dovolená kalkulačka.

Cílem otcovské dovolené je pomoc mamince v prvních dnech jejich nové rodičovské role, aby na veškerou péči nebyla sama. Tatínek se takto může více zapojit a vše nezůstává jen na ženě. Péče o novorozeně je velmi náročná a je ideální, aby rodina byla pohromadě. Navíc se takto upevňuje i pouto mezi otcem a dítětem.

Otcovská je dávkou nemocenského pojištění, jehož cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek.

Podmínky nároku na otcovskou dovolenou

Nejdůležitější podmínkou pro získání otcovské dovolené je aktivní účast na nemocenském pojištění, být v zaměstnaneckém poměru. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. (otcovská dovolená osvč).

Rodiče nemusí být sezdáni, ale otec musí být zapsaný v rodném listě dítěte.

Na otcovskou dovolenou můžete nastoupit pouze do 6. týdne věku dítěte, ne později.

Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.).

Otcovská dovolená - otec s miminkem, otec s dítětem, otcovská láska

Podmínky žádosti o otcovskou dovolenou

Jak si můžete zažádat o otcovskou dovolenou (otcovská dovolená žádost)?

  • zaměstnanec (zaměstnankyně) před nástupem na čerpání dávky u svého zaměstnavatele (ten ji předá příslušné OSSZ), současně s tím je nutné požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (na základě zákoníku práce)
  • OSVČ u příslušné OSSZ, u které je registrována, po skončení sedmidenní péče (přesněji podpůrčí doby)

Žádost o dávku se předává na předepsaném tiskopisu Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), který je k dispozici i na kterékoliv OSSZ.

Výpočet a výše dávky

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Jedná se o stejnou částku jako v peněžité pomoci v mateřství.

Otec, otcovská láska, otec s dítětem.

Jak se otcovská dovolená osvědčila?

Jak jsme již řekli, otcovský příspěvek je s námi od roku 2018. Využívají jej muži? Bohužel čísla nejsou taková, jaká byla očekávaná, ale i tak přibližně 50 000 otců nastoupilo na tzv. otcovskou dovolenou. Proč je číslo tak nízké? Prvním důvodem je určitě procentuální výše denního vyměřovacího základu, která je pouze 70 %. Druhým důvodem může být čerpání klasické dovolené, které je pro rodinu finančně výhodnější.

Posledními důvody může být, že muži nepřipadá nárok na otcovskou dovolenou nebo to rodině nedovolí jejich nižší finanční úroveň.

Plánované změny v následujících letech

Otcovská dovolená je po celé Evropě, po celém světě velmi rozšířená, ale každý stát ji umožňuje na jiný počet dní a vyplácí jinou částku. Evropští politici by ale rádi tuto problematiku co nejvíce sjednotili. V letošním roce bylo v Bruselu rozhodnuto, že členské státy EU budou muset otcovskou dovolenou sjednotit, doba jejího trvání bude pro všechny státy EU 10 dní, ale ještě není rozhodnuto, v jaké bude otcovská výši. Státy mají na tuto úpravu 3 roky.

Teoreticky by k této změně mělo dojít někdy během roku 2022.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života zaměstnanců Personalistika a lidské zdroje