Kontrola podnikatelů z ČSSZ - na co se zaměřují? | VímVíc.cz

Kontrola podnikatelů z ČSSZ - na co se zaměřují?

03. 04. 2018

Jestliže jste OSVČ, věděli jste, že na vás může být poslána kontrola? Konkrétně třeba přímo z České správy sociálního zabezpečení. Na co se taková kontrola zaměřuje, to vám prozradíme v tomto článku.

29

Na co se připravit?

ČSSZ se při kontrolách zaměřuje především na účetní záznamy nebo správný výpočet povinností k odvodům plateb na sociální pojištění. Pokud jako podnikatel někoho zaměstnáváte, musíte také dbát na správné vedení evidenčních listů důchodového pojištění. Zaměstnavatelé jsou totiž povinni podle § 38 a 39 zák. č. 582/1991 Sb., vést evidenci o pojištěncích a tuto podkladovou evidenci ČSSZ poskytovat.

Podnikatel zaměstnávající další lidi je povinen řešit jejich sociální a důchodové pojištění.

Každá organizace či firma musí založit evidenční list důchodového pojištění ihned při vzniku účasti zaměstnance na důchodovém pojištění. Ve chvíli, kdy zaměstnanec ukončí onu výdělečnou činnost u dané organizace, musí být evidenční list odeslán na ČSSZ do 8 dnů.

Kontrolováno ale může být i plnění ohlašovacích povinností, nebo zda podnikatel správně posoudil svou účast na nemocenském pojištění. U menších podnikatelů se kontroluje především předložení pravdivých údajů ke stanovení a výpočtu dávek nemocenského pojištění.

Kontrola může přijít i odjinud

Kromě České správy sociálního zabezpečení může přijít kontrola ale i z jiných institucí. Mezi ně patří například finanční správa, Česká obchodní inspekce nebo i živnostenský úřad.

Podnikatel musí počítat s celou řadou možných kontrol.

Kontrola z živnostenského úřadu se zaměřuje na dodržování živnostenského zákona. Může jít například i o kontrolu označení provozovny nebo webových stránek. Provozovna musí být správně označena pomocí těchto údajů:

  • obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • identifikačním číslem

Pokud by byla provozovna určená i pro prodej zboží či poskytování služeb, musí být označena navíc prodejní dobou, identifikačními údaji osoby zodpovědné za činnost provozovny nebo třeba kategorií ubytovacího zařízení. Při kontrole webových stránek je důležité, zda na nich máte viditelné zákonem dané identifikační údaje.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života firem a kanceláří