Zrušení superhrubé mzdy se odkládá | VímVíc.cz

Zrušení superhrubé mzdy se odkládá

11. 05. 2018

Aktuální novela zákona nakonec nebude upravovat superhrubou mzdu a zdanění OSVČ. Změny pro Celní správu ČR a identifikované osoby zůstávají.

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda

Daňový balíček, který v novele zákona navrhlo ministerstvo financí, měl kromě jiného původně obsahovat zrušení superhrubé mzdy. Superhrubá mzda se skládá z hrubé mzdy, příplatků či odměn, zaměstnaneckých výhod, sociálního a zdravotního pojištění. Po sečtení všech položek je na částku uvalena 15% daň. Po skončení připomínkového řízení bylo ale zrušení superhrubé mzdy a změna zdanění OSVČ z balíčku odstraněny, i když se předpokládá, že bude návrh znovu předložen v příštím roce. V novele tak zůstala pouze směrnice ATAD, která má omezit a řešit vyhýbání se placení daní a povinnostem s tím spojeným a další dvě změny.

V letošní novele zákona se zrušení superhrubé mzdy ani změna zdanění OSVČ neobjeví. Předpokládá se, že bude předložena znovu příští rok.

Co by přineslo zrušení superhrubé mzdy

Novela zákona navrhovala zrušit superhrubou mzdu s 15% zdaněním a nahradit ji 19% sazbou vypočítanou z hrubé mzdy pro ty, jejichž základ daně nepřesahuje 1 500 000 Kč, a 24% sazbou pro ty, kteří mají základ daně nad tuto částku. Důvodem pro zrušení superhrubé mzdy byly především problémy s tím, že bylo složité vypočítat základ daně u plátců, kteří měli platit daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Celkově pak bylo cílem lehce snížit výši daní. Tato změna nebyla zamýšlená výhradně pro zaměstnance, ale měla zahrnout i OSVČ. Těm by se sice na jednu stranu zvýšila sazba daně, ale na druhou stranu by jim v rámci daní byly uznány tři čtvrtiny částky, kterou zaplatili na sociálním a zdravotním pojištění. Změna by platila pro OSVČ bez rozdílu, ať už si vedou daňovou evidenci nebo uplatňují paušál.

Daňový balíček obsahoval návrh, podle kterého by se mělo změnit 15% zdanění superhrubé mzdy na 19% zdanění hrubé mzdy.

Další změny, které novela obsahuje

Novela kromě zrušení superhrubé mzdy a změny zdanění OSVČ, obsahuje také zavedení směrnice ATAD, která řeší situace, v nichž se poplatníci vyhýbají daňovým povinnostem. Jedná se opět o opatření, která se týkají například zneužívání daňového režimu, odpočitatelnosti úroků, zdanění při odchodu apod. Tato směrnice platí jen pro právnické osoby, které mají sídlo v České republice, v jednom z členských států Evropské unie a ve třetích zemích v případě, že jejich provozovna je v ČR nebo v EU. Kromě toho novela upravuje zvýšení pravomocí Celní správy ČR a zavádí elektronické přiznání pro identifikované osoby.

Kromě superhrubé mzdy, která byla vyškrtnuta, se novela zákona týká směrnice ATAD, pravomocí celní správy a identifikovaných osob.

Více pravomocí pro celní správu

Navrhovanou novelou chce Ministerstvo financí také zvýšit pravomoci Celní správy ČR, v rámci používání tzv. krycích dokladů při kontrolách EET. V současnosti je mohli používat v následujících případech:

  • Předcházení trestným činům
  • Získávání informací o trestných činech nebo činnostech
  • Řízení o trestných činech
  • Výkon a působnost orgánů Celní správy

Nově by mohlo jít i o jiné úkony v případech, kdy by nemožnost používat krycí doklady ohrozila život či zdraví člena Celní správy, respektive jiné osoby, nebo by mohla zapříčinit škodu na jejich majetku, případně by ohrozila či zmařila výkon spravedlnosti. V praxi by se toto rozšíření pravomocí týkalo hlavně provozoven s hazardními hrami, jako jsou herny a kasina, a ubytovacích služeb. U obou je totiž potřeba, aby zákazník měl občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. V případě hazardních her je potřeba každou osobu, která sází nebo hraje online i fyzické hry, zaregistrovat.

Novela navrhuje zvýšit pravomoci Celní správy ČR při kontrolách EET tak, aby mohli její členové používat krycí doklady.

Podání identifikované osoby nově elektronicky

Identifikovaná osoba, neboli také plátce pro zahraniční plnění, je taková osoba, která získává své příjmy ze zahraničí. V takovém případě je nutné, aby se stala plátcem DPH pro příhraniční plnění, v České republice se ale plátcem DPH nestává. Identifikované osobě také nevzniká nárok na odpočet DPH, kterou zaplatila. V případě, že je osoba plátcem DPH v České republice, nemůže být plátcem DPH pro příhraniční plnění a tudíž se stát identifikovanou osobou.

V současné době platí, že souhrnné hlášení musí plátce DPH podat elektronicky s jednou výjimkou a tou je právě identifikovaná osoba. Ta měla možnost podat souhrnné hlášení jak elektronicky tak fyzicky na formuláři. Povinnost elektronického podání se na identifikovanou osobu vztahovala pouze ve dvou případech. Za prvé, že si jako fyzická osoba dobrovolně zřídila datovou schránku. Za druhé, že identifikovaná osoba byla ze zákona povinna nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Podle novely zákona by mělo platit elektronické podání přiznání k DPH pro všechny.

Tato změna souvisí s vývojem projektu finančního úřadu s názvem Moje daně. Ten by měl zásadním způsobem snížit administrativní zátěž, která je spojená se zpracováním formulářů podaných v papírové podobě. Nový online systém umožní spravovat daně elektronicky jak ze strany finanční správy tak ze strany daňového subjektu. Vzhledem k tomu, že systém by měl být spuštěn v roce 2020, v připomínkovém řízení padl návrh, aby se odložila povinnost identifikovaných osob podávat souhrnné hlášení elektronicky na rok 2021.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo