Naučte se, jak zaujmout investora | VímVíc.cz

Naučte se, jak zaujmout investora

11. 05. 2018

Jsou lidé, kteří mají peníze, a jsou lidé, kteří mají nápady. Nejlepší způsob, jak prodat svůj nápad někomu, kdo projekt zainvestuje, je dokonalá prezentace neboli pitch deck.

Jak zaujmout investora

Oslovit, zaujmout, přimět k akci

V dnešní době startupů, se najde spousta lidí s dobrým nápadem, který ale ztroskotá na nedostatku investic. Konkurence je jednoduše početná a silná. Zaujmout investora není hračka a je potřeba se na prezentaci, tzv. pitch deck, velmi dobře připravit. Pitch deck by měl být stručný, jít k jádru věci, aby nebyl investor zahlcen suchými daty, ihned pochopil, o co jde, jaké jsou benefity, proč je to zajímavé a proč má smysl do projektu zainvestovat. Tedy jinými slovy také to, co ze své investice získá.

Dobře připravený a promyšlený pitch deck je totiž jasným důkazem, že to se svou prací myslíte vážně. Pečlivě jste se na schůzku připravili a vložili jste do představení svého byznysu práci, aniž byste věděli, zda peníze získáte nebo ne. Ukážete tím, že máte vizi do budoucna, ne jen nápad, se kterým to lidově řečeno nějak dopadne. Klíčová je délka prezentace. Obecně platí, že lidé neudrží pozornost déle než 5 minut, což tím víc platí pro investory, kteří nemají čas. Hlavním cílem je zaujmout, prodat vizi a klíčové hodnoty. Pokud investor nabude dojmu, že o nápadu chce vědět víc, jste na dobré cestě. A na vše ostatní bude čas později.

V případě, že jdete se svým nápadem za investorem, nejdůležitější je ho zaujmout a přesvědčit ho, že máte jasnou vizi do budoucna. Základem je pečlivě připravená prezentace, tzv. pitch deck.

Příběh a vizuál

Prezentaci umí dneska vytvořit i žák na druhém stupni základní školy. Ale vytvořit zajímavou a poutavou prezentaci, která by obsahovala všechno podstatné, byla srozumitelná, nenudila, budila touhu se dozvědět víc a kromě toho byla vysoce profesionálně zpracovaná, už tak snadné není. Současným hitem mezi online marketéry je prodávat prostřednictvím příběhů a vizuální ilustrace. Není tak od věci sáhnout po stejné strategii. Příběh zaujme a vtáhne do problematiky, vizuál je zase snadno pochopitelný pro všechny. Nejdůležitějším sdělením by pak mělo být, proč je právě váš nápad tak přínosný, jaký má potenciál do budoucna a čím se od ostatních liší.

Pitch deck je jediná možnost, jak zaujmout. Investor do projektu vloží peníze jen ve chvíli, kdy uvidí, že jste profesionálové, kteří ke své práci přistupují zodpovědně a s výhledem do budoucna.

Nejčastější chyby

Méně je více: Cílem prezentace není podat obsáhlé hlášení o všem, co se projektu týká, ale získat investice. Investice = zaujmout investora. Do pitch decku rozhodně nepatří detaily o financích, technologii nad rámec nejnutnějších informací apod. Vždy pravdivě: V prezentaci by se nemělo objevit nic, co není 100% podložené a ověřené. Nikdy si nevymýšlejte nebo svůj projekt nepřikrášlujte.

Konkurence: Pokud má váš projekt konkurenci, je vhodné ji zmínit. Vyzdvihněte, čím se lišíte od ostatních, ale pouze pozitivně. Nikdy konkurenční projekty a jejich tvůrce nepomlouvejte.

Co by v pitch decku mělo zaznít

Univerzální návod na dokonalou prezentaci neexistuje. Vše záleží na samotném projektu i na tom, o co se zajímá investor. Nikdy není na škodu si zjistit, jaké investice už v minulosti udělal, co ho zajímá a co je mu blízké. Nejde o to být podlézavý, ale zjistit si veškeré dostupné informace, které by mohly znamenat plusové body. Po formální stránce je asi nejlepší prezentovat svůj projekt v programu PowerPoint, Prezi či Keynote. Ani optimální počet slajdů neexistuje, i když obecně se uvádí 9 až 13 stránek a několik zásadních bodů, které by měli zaznít:

  • Velmi stručné nastínění vize
  • Jaký je v současnosti problém (ideálně, co potenciálnímu trhu nebo zákazníkům chybí)
  • Jak jej budete řešit
  • Jaká je vaše cílová skupina, respektive, jak veliký je trh, který jste schopní oslovit
  • Jakou konkrétní podobu má vaše řešení (produkt, aplikace, akce apod.)
  • Čeho jste doposud sami svým úsilím dosáhli
  • Jaká je konkurence a v čem se odlišujete, jste inovativní atp.
  • Jak si představujete svůj podnikatelský plán včetně oslovení trhu, průzkumů
  • Kdo všechno se na řešení problému podílí
  • Jaká je vaše představa o financích, co už jste do projektu vložili a jaké jsou vaše finanční představy do budoucna

Na jaké otázky se připravit

V případě, že vaše prezentace investora zaujme, měli byste být připraveni na dodatečné otázky. V takové chvíli vůbec není na škodu mít s sebou podrobnější dokumentaci, jako je například rozpočet, technické nákresy a parametry, průzkumy trhu, představa ideálního zákazníka, informace o případných partnerech apod. Nejčastější budou zřejmě otázky ohledně finanční stránky celé věci. Měli byste být schopni jasně prokázat, jaká je finanční situace firmy nebo projektu. S jakou investicí do budoucna počítáte? Na jak dlouho vám peníze vydrží s ohledem na příjmy, výdaje a náklady. Jaká je rentabilita projektu.

Investor se také může zajímat o personální obsazení a konkrétní osobní historii zakladatelů i členů. Na přetřes mohou přijít zkušenosti, ocenění a úspěchy. A pokud si investor stále nebude jistý, může dojít i na marketingový plán, využití sociálních sítí a dalších kanálů. Případně na otázku, jakou máte s těmito strategiemi a kanály zkušenosti. Všechny tyto otázky ale směřují k jedinému bodu. Jaké je vaše místo na trhu a zda jste schopni obstát.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře