Porodné 2020 | Kdo má nárok a kdy žádat? | VímVíc.cz

Porodné 2020 | Kdo má nárok a kdy žádat?

26. 02. 2020

Nutno říci, že v České republice stát rozrůstání rodiny, rodičovství a touhu po dětech, z ekonomického hlediska, nepodporuje tak, jak by bylo dostačující a motivující. Páry mají strach přivést na svět v ČR potomka, protože jim, ve většině případů, vypadne jeden plat a jejich příjmy se budou obvykle nadcházející 3 roky pohybovat pod průměrem. Ostatní evropské státy své občany motivují k rozšiřování populace nejrůznějšími výhodami, finančními příspěvky a možnostmi, jak si i po narození dítěte udržet finanční úroveň, na kterou jsme byli zvyklí. V České republice existuje, mimo jiné, tzv. porodné. Podle názvu bychom si mohli myslet, že na tento příspěvek mají nárok každí rodiče, kterým se narodilo dítě. Bohužel tomu tak není. V článku zjistíte, kdo a v jaké výší má nárok na porodné v ČR.

Porod - porodné, kdo má nárok na porodné, kdy žádat

Porodné 2020

Porodné v České republice je jednou z dávek sociální podpory. Kromě jiných omezeních, která budeme řešit později, musí mít osoba nárokující si právo na porodné trvalý pobyt na českém území. Jedná se o jednorázový příspěvek, jednorázovou dávku, která je primárně určena jako příspěvek na náklady a výdaje související s porodem a narozením dítěte.

Porod - porodné, kdo má nárok na porodné, kdy žádat

Porodné je vypláceno českým občanům, kterým se narodilo pouze první nebo druhé dítě, obvykle je tento příspěvek vyplácen matce. Otci v případě, že matka u porodu/těsně po porodu zemřela a doposud nebylo na její jméno vyplaceno. Na příspěvek může mít také nárok občan, který převzal dítě do jednoho roku do náhradní péče a je-li to první nebo druhé dítě v rodině. Všechny tyto s skupiny (matka, otec nebo občan, který převzal dítě do náhradní péče) mají společnou jednu vlastnost, všichni jsou osoby s výrazně nízkými příjmy. Jen v tomto případě můžete mít na příspěvek nárok.

Vznik nároku na porodné

Na porodné mají nárok nejčastěji matky, které žijí v rodině s výrazně nízkými příjmy a musí se jednat o první nebo druhé dítě. Je posuzován celkový příjem rodiny za poslední čtvrtletí. Do těchto příjmů není započítáván případný příspěvek na starší nezletilé dítě. Aby vznikl nárok, nesmí tento příjem přesáhnout 2,7 násobek životního minima. Pokud nepřesáhne, vzniká na porodné nárok.

Zda máte na tento příspěvek nárok, zjistíte velmi dobře za pomoci jedné z internetových kalkulaček (porodné kalkulačka) nebo Vám rádi poradí na odboru státní sociální podpory, kde Vám s výpočtem také pomohou.

Porodné náleží rodině maximálně 2x, tedy na první nebo druhé dítě.

Výše porodného

Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 CZK na první dítě a 10 000 CZK na druhé dítě.

  • 13 000 CZK na první dítě
  • 10 000 CZK na druhé dítě

Nárok na porodné vzniká ode dne narození dítěte nebo dnes převzetí dítěte do náhradní péče. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti, o dávku lze žádat až 1 rok zpětně (ale podmínky nároku musí být vždy splněny k datu narození/převzetí dítěte).

Kde a jak podat žádost o porodné

Žádost o porodné lze podat dvěma způsoby: elektornicky nebo na příslušném úřadu práce ČR. Pro elektronické podání žádosti existují 2 cesty: odeslání s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Častěji využívaným způsobem je podání vytištěného formuláře na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR.

Porodné 2020 shrnutí

Je smutné, že nárok na porodné mají pouze rodiny, které dosahují celkových příjmů menších než 2,7 násobku životního minima, tyto rodiny obdrží za první dítě 13 000 CZK a za druhé dítě 10 000 CZK. Žadatel o porodné musí splňovat tyto nároky:

  • občan ČR
  • matka, otec nebo osoba, která převzala dítě do náhradní péče
  • rodič prvorozeného nebo druhorozeného dítěte
  • příjmy celé rodiny nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima
  • 13 000 CZK za první dítě, 10 000 CZK za druhé dítě

Příspěvky, na které mají nastávající rodiče nárok

Mimo porodné mají rodiče nárok i na další podporu v těhotenství, mateřství a rodičovství. Spolu s porodným je v České republice také vyplácena peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.

  • peněžitá pomoc v mateřství
  • porodné
  • rodičovský příspěvek

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství, tzv. mateřská, je příspěvek pro těhotné ženy, které jsou plátkyněmi nemocenského pojištění. Další podmínkou pro získání peněžité pomoci v mateřství je mít za poslední 2 roky odpracovaných minimálně 270 dní. Výše peněžité pomoci v mateřství je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Mateřskou matka pobírá po dobu 28 týdnů (7 měsíců) a obvykle na ni nastupuje 8 - 6 týdnů před očekávaným dnem porodu.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální, která je pobírána po dobu rodičovské dovolené. Doba rodičovské dovolené je v České republice maximálně 4 roky. V roce 2020 došlo k výraznému navýšení rodičovského příspěvku na částku 300 000 CZK na jedno dítě a 450 000 CZK v případě vícerčat.

Velkým krokem kupředu je navýšení rodičovského příspěvku, které proběhlo na začátku roku 2020. Doufáme, že v budoucnu dojde například i k navýšení porodného a k jeho zpřístupnění všem nastávajícím rodičům bez ohledu na celkové příjmy rodiny. Nárůst obyvatelstva je potřeba podporovat i za pomoci finanční pomoci od státu.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Zaměstnání a podnikání Peníze Rodina Návody