Peněžitá pomoc v mateřství 2020 | VímVíc.cz

Peněžitá pomoc v mateřství 2020

31. 01. 2020

Očekáváte do Vaší rodiny příchod dítěte nebo Vás pouze zajímá, na jaké příspěvky od státu máte, v případě těhotenství a narození dítěte, nárok? My se dnes v našem článku zaměříme na peněžitou pomoc v mateřství a na její aktuální podobu. Kdo na ní má nárok? V jaké výši? Kde a jak si o ni zažádat? Jak dlouho ji pobíráme? Všechny informace o tzv. mateřské naleznete níže.

Mateřská - peněžitá pomoc v mateřství, příspěvky

Peněžitá pomoc v mateřství 2020

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena z dávek nemocenského pojištění. Z nemocenského pojištění je dále vypláceno nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovské a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok matka nebo otec (v ČR z 98 % matka) v souvislosti s péči o novorozené dítě či pojištěnec, který převzal do péče nahrazující péči rodičů novorozené dítě. Příjemce mateřské musí být v den nástupu řádným plátcem nemocenskéo pojištění a v posledních 2 letech musí být nemocensky pojištěn minimálně 270 dní. Po splnění těchto podmínek vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

V České republice se peněžitá pomoc v mateřství téměř vždy pojí s tzv. mateřskou dovolenou, na kterou nastupuje nejčastěji nadcházející matka. Na mateřskou dovolenou můžeme nastoupit 8 až 6 týdnů před plánovaným termínem porodu.

Rozdíl mezi nemocenským a zdravotním pojištěním

Velmi často bývají, v souvislosti s peněžitou pomocí v mateřství, zaměňovány pojmy nemocenské a zdravotní pojištění. Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena z nemocenského pojištění, které slouží k zajištění v případě nemoci nebo mateřství. Nemocenské pojištění je organizováno pod záštitou OSSZ, tedy sociálního pojištění. Zdravotní pojištění slouží k úhradě zdravotní péče a působí pod záštitou zdravotních pojišťoven.

Mateřská - peněžitá pomoc v mateřství, příspěvky

Potřebné doklady a tiskopisy

Žádost je podávána na předepsaném tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, který žadatelka obdrží u svého ošetřujícího lékaře, gynekologa. Lékař v žádosti potvrdí předpokládaný datum porodu a nastávající matka doplní zbylé údaje.

Podání žádosti

Den nástupu na mateřskou dovolenou si těhotná žena určí sama v období těch 8 až 6 týdnů před plánovaným termínem porodu. Žádost zaměstnankyně podává svému zaměstnavateli, který jí poté odešle příslušné OSSZ. Pokud je žena OSVČ, podává žádost sama přímo na OSSZ.

Na základě podání Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství zaměstnavatel poskytne ženě tzv. mateřskou dovolenou, během které je pobírána peněžitá pomoc v mateřství.

Problematika peněžité pomoci v mateřství je upravována zákoníkem práce.

Trvání vyřízení žádosti

O nároku na dávky rozhoduje příslušná OSSZ. Pokud doložíte všechny potřebné doklady a informace, nebrání nic OSSZ žádost schválit. Podle zákona, pokud má žádost všechny náležitosti, ji musí OSSZ vyřídit do jednoho měsíce. Poté je udělen souhlas k vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Spolu s první výplatou mzdy obdrží žadatelka také písemné oznámení o výši mateřské a o době jejího trvání.

V případě zamítnutí obdrží žadatelka také vyrozumění, ve kterém budou přesně definovány důvody, proč byla žádost zamítnuta.

Výše peněžité pomoci v mateřství

Na rozdíl od rodičovského příspěvku je výše peněžité pomoci v mateřství u každé žadatelky jiná. Rodičovský příspěvek je pro všechny rodiče stejný, tedy 300 000 CZK na jedno dítě a v případě dvojčat a vícerčat rodič obdrží částku 450 000 CZK. U mateřské se výsledná částka, která je měsíčně vyplácena, počítá z denního vyměřovacího základu.

Dávka je vyplácena po dobu 28 týdnů v případě jednoho dítěte a po dobu 37 týdnů v případě dvojčat a vícerčat. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den. Denní vyměřovací základ se obvykle počítá z období za posledních 12 měsíců. Existují speciální online kalkulačky, které Vám s výpočtem výše mateřské pomohou.

Z výše zmíněných důvodů se výše peněžité pomoci u každé žadatelky liší. Nezapomeňte, že je nutné být v posledních dvou letech minimálně 270 dní aktivním plátcem zdravotního a sociálního pojištění, abyste měli na dávky nárok.

Způsob vyplácení dávky

Dávka mateřské je vyplácena zpětně, jako všechny dávky nemocenského pojištění. Způsob úhrady si určuje sám příjemce dávky, můžete si vybrat mezi zasláním na bankovní účet nebo složenkou.

Jak tzv. mateřská funguje v případě nárokování otce

I otec může pobírat peněžitou pomoc v mateřství a nastoupit na tzv. mateřskou dovolenou. Jak tento případ funguje? Na peněžitou pomoc v mateřství může muž nastoupit až po šestinedělí ženy. To tedy znamená, že muž může na mateřskou nastoupit nejdříve na začátku 7. týdnu věku novorozence. Dávka se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů, případně 31. týdnů v případě dvojčat a vícerčat.

Zaměstnání a peněžitá pomoc v mateřství

Výše jsme Vás informovali, že nejčastěji žena odchází na tzv. mateřskou dovolenou 8 až 6 týdnů před plánovaným termínem porodu. Co když chce ale žena pracovat déle? Může, ale přichází tím o nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Abychom to vysvětlili, žena může pracovat klidně až do termínu porodu, ale v dny, kdy je zaměstnaná a pracuje, přichází o peněžitou pomoc v mateřství. Pokud žena zůstává aktivně zaměstnaná, začíná podpůrčí doba peněžité pomoci v mateřství běžet 6 týdnů před plánovaným termínem porodu a po uplynutí doby nároku na poskytování příspěvku, nárok na příspěvek zaniká.

Dávky, na které mají nastávající rodiče nárok

V článku jsme se věnovali peněžité pomoci v mateřství, ale na jaké další příspěvky a dávky mají nárok nastávající rodiče?

  • peněžitá pomoc v mateřství
  • rodičovský příspěvek
  • otcovská
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • porodné

Jako nastávající rodiče si musíte sami pohlídat, na jaké dávky a příspěvky máte nárok. Jak jsme již řekli, na peněžitou pomoc v mateřství v České republice volně navazuje rodičovský příspěvek. Pro rok 2020 došlo u rodičovskému příspěvku k výraznému navýšení. Za jedno dítě máte nárok čerpat rodičovský příspěvek ve výši 300 000 CZK. Pokud přivedete na svět dvojčata nebo vícerčata, máte nárok na 450 000 CZK.

Věděli jste, že nastávající tatínkové mají nárok na tzv. otcovskou dovolenou? Otcovská patří mezi dávky nemocenského pojištění. Tuto možnost může novopečený tatínek využít po dobu 7 dní během prvních 6 týdnů dítěte. Jaká je výše otcovského příspěvku? Po tyto dny, kdy zůstane tatínek, doma s maminkou a novorozencem, pobírá 70 % denního vyměřovacího základu z dávek sociálního zabezpečení. Nutno říci, že o tento druh "dovolené" není v České republice mezi tatínky velký zájem, ti si raději vezmou dovolenou, kdy nepřichází o část své výplaty.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství patří také mezi dávky nemocenského pojištění. Tento příspěvek se týká těhotných žen, které byly kvůli těhotenství převedeny na jinou pracovní pozici.

V České republice na tzv. porodné dosáhne jen menšina obyvatelstva. Dříve se porodné vyplácelo všem rodinám, kterým se narodilo dítě bez ohledu na příjmy a další faktory, porodné pro všechny bylo zrušeno v roce 2011. V současnosti mají na porodné nárok pouze rodiny, kde jejich příjmy nepřesáhnou 2,7 násobek životního minima. Tyto rodiny obdrží za první dítě 13 000 CZK, za druhé narozené dítě už pouze 10 000 CZK.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Zaměstnání a podnikání Peníze Rodina Návody