Inspektorát práce: Jak pomoci při porušování předpisů práce? | VímVíc.cz

Inspektorát práce: Jak pomoci při porušování předpisů práce?

30. 05. 2019

Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem někdy mohou být dost komplikované. Pokud se nám nelíbí podmínky, ve kterých pracujeme, nebo se nám zdají dokonce v rozporu s pravidly a právem, je těžké se bránit. Zaměstnavatel nás může jednoduše vyhodit a najde si někoho jiného. Kdo tedy pomůže zaměstnanci, pokud se k němu někdo chová protiprávně?

Statní úřad inspekce práce

Co to vlastně je inspektorát práce?

Státní úřad inspekce práce je orgánem státní správy a spadá pod činnost Ministerstva práce a sociálních věcí. Po celé České republice je dalších 8 oblastních inspektorátů práce, na které se můžete obrátit. Hlavním úkolem Státního úřadu inspekce práce je nikoliv zasahování přímo na nahlášených místech, ale snaha o prevenci a předcházení negativního nebo poškozujícího chování na pracovišti.

Co nespadá do agendy inspektorátu práce?

Především je nutno rozlišit, zda Vaše stížnost spadá do působnosti inspektorátů práce, nebo jiného úřadu. Zde přinášíme přehled stížností, které nespadají do působnosti Státního úřadu inspekce práce.

 • Úřad práce
 • Na příslušný úřad práce se obraťte v případě, že Vám zaměstnavatel v některých případech nevyplácí řádně výplatu. Týká se to například situace, pokud je zaměstnavatel v insolvenci a nedostáváte mzdu, na kterou máte nárok, pomohou Vám zaměstnanci úřadů práce.

  Stejně tak pokud si chcete zažádat o podporu v nezaměstnanosti, i v tomto případě zamiřte směr Úřad práce ČR.

  A nakonec také pokud si chcete zažádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, obraťte se na Úřad práce ČR.

 • Finanční úřad
 • Finanční úřad řídí veškeré záležitosti ohledně daní. Pokud tedy máte jakékoliv podezření v této oblasti, nebo Vám zaměstnavatel nevyplácí, na co máte nárok, informujte příslušný finanční úřad.

 • Správa sociálního zabezpečení
 • Správa sociálního zabezpečení má na starost případy, které se týkají sociálních dávek. Například, pokud Vám zaměstnavatel nevydá evidenční list důchodového pojištění, nebo jej špatně vyplní, reklamujte tuto skutečnost na příslušném úřadu správy sociálního zabezpečení.

 • Zdravotní pojišťovna
 • Stejně jako v minulém případě. Pokud máte jakékoliv obtíže v oblasti zdravotního pojištění, zkontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.

 • Zdravotnická zařízení a krajské hygienické stanice
 • Zdravotnické zařízení a krajská hygienické vyřizují záležitosti ve veci uznání nemoci z povolání.

  Stejně tak, pokud Vám nevyhovuje, nebo se Vám nezdá prostředí, ve kterém pracujete, spojte se s některou z krajských hygienických stanic. Patří sem nedostatky typu: špatné osvětlení, nadměrný hluk, teplota, možnost větrání apod.

Co naopak řeší inspektoráty práce?

Jednou z hlavních oblastí patří dodržování bezpečnosti během výkonu práce. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o bezpečnosti pracovního prostředí, je inspektorát práce místem, na které se můžete obrátit. Dále řeší problémy z pracovního prostředí, jako například „práci na černo“.

A jakých pochybení se zaměstnavatelé v ČR nejčastěji dopouštějí?

Podle údajů Státního úřadu inspekce práce bylo v roce 2017 nahlášeno celkem 6 870 případů, které bylo nutné prošetřit. Přes 4 000 podnětů se týkalo porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek. Další početnou skupinou bylo nahlášení až 2 000 případů nelegální práce. Třetí největší oblasti bylo téměř 900 nahlášení porušení bezpečnosti práce.

A kdo může podnět na příslušný inspektorát práce nahlásit?

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba může podat podnět k provedení kontroly inspektorátem práce, pokud má podezření na porušování předpisů práce. Kontaktovat byste měli příslušný inspektorát práce podle kraje.

A co k tomu bude ještě potřeba?

Pokud se rozhodnete nahlásit porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem, musíte k tomu doložit patřičné dokumenty, které Vaše podezření dokazují (pracovní smlouva nebo i fotografie). Důležité je jasně a řádně označit zaměstnavatele, proti kterému hlášení směřuje: IČO, název a sídlo firmy.

Kromě toho musíte uvést i kontakt na Vás, jakožto na podavatele. V dokumentu byste tedy měli uvést Vaše jméno, a kontaktní údaje, pro případ, že by bylo třeba některé skutečnosti dovysvětlit nebo doplnit informace.

A jakým způsobem můžeme skutečnost nahlásit?

Podnět můžete odeslat elektronicky, poštou ale i osobně nebo můžete skutečnost nahlásit telefonicky. V každém případě se nemusíte bát takový krok udělat. Ať už podezření na porušení pracovněprávních předpisů nahlásíte jakýmkoliv způsobem, inspektoráty práce Vám zaručují anonymitu.

Podnět podán – co se bude dít teď?

Státní úřad inspekce práce vyhodnotí Váši stížnost a následně je u dotyčného zaměstnavatele provedena kontrolní inspekce. Ta buď prokáže, že obvinění bylo pravdivé, nebo nikoliv. V každém případě je podatel informován, jak kontrolní inspekce dopadla a zda se podezření potvrdilo, či nikoliv.

A co když se podezření potvrdí?

Pokud se potvrdí, že zaměstnavatel skutečně jedná protiprávně a porušuje pracovněprávní předpisy, nečeká ho nic příjemného. Inspektoráty práce udělují pokuty a nejedná se o zanedbatelné částky. Podle údajů Státního úřadu inspekce práce bylo během prvního pololetí roku 2018 provedeno téměř 12 tisíc kontrol. Během těchto kontrol bylo zjištěno přes 19 tisíc prohřešků. Dohromady bylo uloženo na 1 850 pokut a celková částka činila 136 519 000 korun.

A na co se momentálně inspektoráty práce zaměřují nejvíc?

V roce 2018 se Státní úřad inspekce práce zaměřil především na nelegální zaměstnávání. Na prvních příčkách se drží občané Ukrajiny, Vietnamu a Moldávie.

A proč zaměstnavatelé stále zaměstnávají nelegální pracovní sílu?

Důvod je jasný. Pracovní síly je nedostatek, a nelegální zaměstnanci se vyplatí z jednoho prostého důvodu: za nelegálně zaměstnaného cizince neodvádí zaměstnavatel zdravotní pojištění.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR Zaměstnání a podnikání Návody