Daňové přiznání po termínu a bez pokuty | VímVíc.cz

Daňové přiznání po termínu a bez pokuty

18. 04. 2018

Nestihli jste podat daňové přiznání v řádném termínu? Daňové přiznání za rok 2017 je možné podat i později a bez pokuty. Jak na to?

Daňové přiznání po termínu

Kdy podat daňové přiznání za rok 2017?

V případě, že si vedete daně sami, poslední možný den, kdy jste mohli podat daňové přiznání v řádném termínu, bylo úterý 3. dubna 2018. Pokud podnikáte na živnostenský list a máte zřízenou datovou schránku, bylo možné daňové přiznání za rok 2017 podat doslova za pět minut dvanáct. Ti, kteří si na daně sami netroufnou a raději přenechali vypracování daňového přiznání daňovému poradci, mají čas až do pondělí 2. července 2018. Finanční úřad ale myslí i na ty, kteří daňové přiznání nestihli podat v řádném termínu, a tak máte možnost formulář doručit s několikadenním zpožděním, aniž by vám hrozila pokuta. Někdy je to dokonce i výhodnější.

Daňové přiznání za rok 2017 mělo být podáno do 3. dubna 2018. Opozdilci mají šanci jej doručit bez pokuty i později.

Opožděné daňové přiznání bez pokuty

Pokud jste daňové přiznání 2017 nestihli podat v řádném termínu, finanční úřad vám dává pět pracovních dnů k dobru. Během této lhůty máte šanci doručit úřadu vyplněný formulář, aniž by vám hrozila pokuta. V letošním roce byl tedy poslední den pro podání daňového přiznání v úterý 10. dubna 2018. Jestli jste zvyklí posílat dokumenty poštou, dejte si pozor na doručení. Razítko odeslání nehraje žádnou roli a 10. dubna musí být formulář na úřadě. Stejná pětidenní tolerance platí i pro ty, kterým daňové přiznání zpracovává poradce. Nejzazší termín pro daňové přiznání za rok 2017 je v takovém případě pondělí 9. července 2018.

Lidé, kteří nestihli podat daňové přiznání v řádném termínu, jej mohou doručit do pěti pracovních dnů, aniž by dostali pokutu.

Kdy zaplatíte pokutu za pozdní podání

Tolerance finančního úřadu má samozřejmě své meze. Jestli propásnete řádný termín i pětidenní lhůtu, začnou vám u finančního úřadu nabíhat úroky z prodlení. Pro rok 2018 se jedná o 0,05 % z vypočítané daně za jeden den. Pokud vykážeme v daňovém přiznání ztrátu, pokuta bude činit 0,01 % daňové ztráty. Výše úroků z prodlení neroste do nekonečna a nejvyšší pokuta, kterou vám může finanční vyměřit, činí 5 % z vyměřené daně a nesmí překročit strop 300 000 Kč. Naopak v případě, kdy by pokuta byla nižší než 200 Kč, finanční úřad vám ji odpustí. Existuje také možnost zaplatit jen poloviční částku pokuty, když podáte daňové přiznání do 30 kalendářních dnů po řádném termínu a na finančním úřadu nemáte žádná jiná prodlení.

Daňové přiznání musíte podat v každém případě, samozřejmě pokud se vás tato povinnost týká. V opačném případě dostanete nejprve od finančního úřadu několik výzev o nápravu. Jestliže na ně nebudete reagovat, vyměří vám úřad penále, jehož nejnižší hranice začíná na 500 Kč. Penále se vypočítává stejně a nezáleží na tom, zda jste vykázali nadměrný odpočet nebo nulu. Pokud vás zajímá, jaká bude vaše daň z příjmu, pomůže vám daňová kalkulačka.

Po uplynutí pětidenní lhůty od řádného termínu začnou naskakovat úroky z prodlení 0,05 % z daně za jeden den.

Koho se netýká daňové přiznání

Zákon jasně stanovuje případy, ve kterých daňové přiznání podávat nemusíte a daň z příjmu se nevyměřuje. Jedná se o situace, kdy vaše příjmy:

  • nepřekročily 15 000 Kč
  • plynou pouze ze závislé činnosti či funkčních požitků od jednoho zaměstnavatele, u kterého jste podepsali prohlášení k dani, a zároveň jste si neodečetli úrok z hypotečního úvěru
  • z ostatních činností, kterých se týká daň z příjmu, nepřesáhly 6000 Kč
  • pocházejí ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí

Daňové přiznání také nemusíte podávat, pokud jste celý rok pobírali nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky a další příjmy osvobozené od daně. Dále se jedná o autorské honoráře a příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní do výše 10 000 Kč od jednoho plátce. Ve většině případů to jsou příjmy z dohody o provedení práce, u kterých jste nepodepsali prohlášení k dani. Dejte si pozor na případy, kdy jsou sice vaše příjmy osvobozeny od daně, ale daňové přiznání podat musíte.

Do určité výše příjmů a podle jejich typu nemusíte podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu.

Daňové přiznání se vás netýká, ale přesto ho podejte

Existuje několik situací, v nichž se na vás nevztahuje povinnost podat daňové přiznání, ale přesto se vám to vyplatí. Máte totiž šanci získat zpátky peníze, které jste zaplatili na daních. Koho se tyto případy týkají?

  • Zaměstnanců, kteří byli v průběhu roku registrovaní na úřadu práce
  • Zaměstnanců, kteří pobírali nemocenskou
  • Rodičů, kteří jdou na mateřskou dovolenou nebo jim právě skončila
  • Lidí, kteří nepracovali všech 12 měsíců, ale měli příjmy, na které se vztahují daně, a zároveň si neřekli o roční zúčtování
  • Studentů, kteří pracovali na brigádách (nesmí být souběžné) a zároveň si neřekli o roční zúčtování
I v případě, že nemáte povinnost podat daňové přiznání, ale měli jste zdaněné příjmy, vyplatí se přiznání podat.

Posunutí termínu daňového přiznání

Pokud už dopředu víte, že z nějakého důvodu nebudete stíhat odevzdat daňové přiznání včas, existuje několik možností, jak termín oddálit a vyhnout se placení pokuty. Můžete dopředu požádat na finančním úřadu o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání. Úřad vaši žádost individuálně posoudí, a pokud ji schválí, zaplatíte správní poplatek a termín se prodlouží o 3 měsíce. Další možnost je před uplynutím řádného termínu navázat spolupráci s daňovým poradcem. Podepíšete mu plnou moc, kterou musí doručit do řádného termínu na finanční úřad. Lhůta se pak prodlouží do červencového termínu, v němž se podávají daňová přiznání zpracovaná daňovými poradci.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo Úspěch v kariéře