Práce v zahraničí aneb Jak řešit daně nebo penzi | VímVíc.cz

Práce v zahraničí aneb Jak řešit daně nebo penzi

01. 03. 2018

Pracujete v zahraničí nebo se za prací chystáte teprve vycestovat? Pak je dobré vědět, jak to v takovýchto případech funguje s daněmi či odchodem do důchodu. Na tyto otázky jsme se zaměřili v našem článku.

Práce v zahraničí aneb Jak řešit daně nebo penzi

Stále více Čechů mizí za prací do zahraničí

Ačkoliv to je možná trochu smutné, je tomu tak. Čeští občané stále víc a víc koukají po práci v zahraničí. A nejde jen o lékaře nebo manažery, ale patří mezi ně i čerství absolventi, řemeslníci nebo dělníci. Velice populární jsou potom také tzv. sezónní práce, jako například animátor nebo servírka na lodi. Zcela běžná je dnes i práce v zahraničí bez znalosti jazyka. To jsou především práce ve skladech a podobně, kde není vyžadován jazyk dané země. Práce v zahraničí má různé výhody a jednou z nich je samozřejmě vyšší mzda nebo prohlubování vašich jazykových dovedností.

Sezónní práce v zahraničí je oblíbená především mezi studenty.

Ne každému ale dojde, že práce mimo naši republiku, může způsobit i jisté komplikace. Například pokud pracujete například v Německu, ale trvalý pobyt máte stále na území ČR, je mnohem komplikovanější řešit daně, než kdybyste pracovali u nás. Další úskalím práce v zahraničí je potom zápočet na penzi, na který si musíte dát dobrý pozor, jinak se může stát, že se vám roky odpracované za hranicemi do důchodu vůbec nezapočítají.

Práce v zahraničí a daně

Důležité je abyste věděli, kde jste daňovým rezidentem. To bývá území, kde máte trvalé bydliště nebo tam pobýváte alespoň 183 dní v roce. V zemi, kde jste daňovým rezidentem, musíte danit své celosvětové příjmy. Ovšem v zemi, kde rezidentem nejste, daníte pouze příjmy, které jste si vydělali právě tam.

Budu tedy daň platit dvakrát?

Česká republika má již s většinou států uzavřenou tzv. Smlouvu o zamezení dvojitého zdanění. To tedy znamená, že pokud jste si peníze vydělali v zemi, se kterou má náš stát tuto smlouvu uzavřenou, nic dvakrát danit nebudete. Případ, který popisujeme výše, nastává tedy, jen pokud pracujete v zemi, kde tato smlouva neplatí.

Díky smlouvě o zamezení dvojitého zdanění nemusíte danit jeden výdělek dvakrát.

Zápočet důchodu

Další otázkou, kterou si lidé pracující v zahraničí často kladou, je zápočet důchodu. Více méně jde o to, abyste si v každé zemi, kde budete pracovat, vše správně ohlídali. Pokud za vás bude řádně odváděno potřebné pojištění, případně si ho budete platit sami, nemusíte se o důchod bát. Existuje totiž institut sčítání dob pojištění. Každá země vám bude důchod vyplácet zvlášť na základě dosažených výdělků a době pojištění. Ve výsledku samozřejmě dostanete běžnou částku důchodu, která vám bude vypočítána, pouze od více zemí než jen od jedné.

Podívejte se také na článek evidenční list důchodového pojištění.

Pokud za vás bude řádně odváděno potřebné pojištění, případně si ho budete platit sami, nemusíte se o důchod bát.

Sociální a zdravotní pojištění

Jedním z dalších problémů při práci v zahraničí může být platba za zdravotní a sociální pojištění. Samozřejmě i při práci v zahraničí musejí tyto pojištění být dál plynule placena. Zde je ovšem rozdíl oproti daním. Pojištění si platíte zpravidla pro zemi, kde práci vykonáváte. Nezapomínejte ale na to, že tuto změnu musíte mít nahlášenou i u nás.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry