Daňová kalkulačka | VímVíc.cz

Daňová kalkulačka – vypočítejte si daň z příjmu

08. 02. 2018

S daněmi se setkáváme téměř každý den, ať už se bavíme o dani z přidané hodnoty (DPH) či dani spotřební a dalších. My se dnes v tomto článku zaměříme na daň z příjmů. Řekneme si, co všechno můžeme do této daně počítat a daňová kalkulačka nám pomůže s její výpočtem.

Daňová kalkulačka

Daň z příjmů

Daň z příjmů patří mezi nejvýnosnější daně v rámci státu. Jejími plátci jsou jak fyzické, tak právnické osoby. V České Republice činí daň z příjmů fyzických osob 15 %, u právnických osob je to pak procent 19.

Daň z příjmů u fyzických osob činí 15 %. U právnických osob je to 19 %.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob se nevztahuje pouze na mzdu a výdělky z podnikání, do zdanitelných příjmů je zahrnuto mnoho dalších aspektů.

Ze kterých příjmů se daň platí

V této části navážeme na to, co jsme se dozvěděli v předchozím odstavci, tedy, že se daň vztahuje i na jiné příjmy, kromě mzdy a výdělku z podnikání. Podíváme se na některé další příjmy, které jsou zdanitelné.

 • Příjmy z kapitálového majetku – V tomto případě se jedná o to, zda vlastníte nějaké peníze, obchodní podíly, cenné papíry a podobně. Tyto příjmy jsou zdanitelné daní z příjmů, pokud ovšem nebyly již dříve zdaněné srážkovou daní. V tom případě je vy danit nemusíte.
 • Příjmy z pronájmu – Jak sám název napovídá, jedná se o příjmy vydělané prostřednictvím pronájmu nemovitostí, ale i věcí movitých (auto, …). Výjimkou je, pokud jde o pronájem příležitostný, na který se daň nevztahuje, pokud za rok nepřesáhne částku 30 000 Kč za rok.
 • Bezúplatný příjem z daru – Jedná se o příležitostný příjem z majetku, který jste obdrželi. Od daně za tento příjem jste osvobozeni, jestliže hodnota darů od téhož dárce za rok nepřesáhne hodnotu 15 00 Kč. Danit také nemusíte, pokud je dárcem příbuzná osoba, manžel/ka či osoba, která s Vámi žije již minimálně rok.
 • Ostatní příjmy – mezi tyto příjmy řadíme například příležitostné příjmy nad 15 000 Kč ročně, o kterých jsme mluvili již dříve. Dále jsou to například příjmy z výhry v loterii a různých sázkách.
Mezi zdanitelné příjmy nepatří pouze mzda či výdělek z podnikání.

Ze kterých příjmů se daň neplatí

Na druhé straně jsou příjmy, které dani z příjmů nepodléhají a na ty se podíváme zde.

 • Příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů
 • Příjmy z rozšíření společného jmění manželů
 • Příjmy osoby, která vypomáhá v domácnosti za stravu a ubytování (au-pair)

Mezi tyto příjmy můžeme zařadit i tzv. příjmy od daně osvobozené. Jedná se o příjmy, které nepodléhají dani, ale pouze za splnění určitých podmínek.

 • Příjmy z prodeje rodinného domu či bytu, a to, pokud v něm měl prodávající trvalé bydliště alespoň 2 roky nebo mezi nákupem a prodejem uplynula doba alespoň 5 let.
 • Příjmy z prodeje movitých věcí, pokud mezi nákupem a prodejem uplynul alespoň 1 rok.
 • Odměny za dárcovství krve a jiných biologických materiál
 • Stipendia ze státního rozpočtu či rozpočtu veřejné vysoké školy
 • Příjmy nabyté dědictvím
Jsou příjmy, ze kterých se daň neplatí a zároveň příjmy, které jsou oproštěné pouze za určitých podmínek.

Slevy na dani

Každý daňový poplatník má také nárok na určité daňové zvýhodnění. Mezi tyto položky patří například základní daňová sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti či na manžela nebo manželku. Slev a bonusů je ovšem více a podrobnosti o nich se dozvíte ve článku Výpočet čisté mzdy 2018.

Mezi daňová zvýhodnění patří například základní daňová sleva na poplatníka či daňová úleva na děti.

Tip: Plánujete uplatnění školkovného? Podívejte se, na co si dát pozor.

Daňová kalkulačka

Nyní známe hodnotu daně z příjmu u fyzických i právnických osob, víme i které příjmy pod ni spadají a které ne. Tyto informace jsou dobrým základem pro výpočet daně z příjmů, který není ale vůbec jednoduchý, a proto Vám s ním pomůže daňová kalkulačka.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo