Kalkulačky | VímVíc.cz

Mezi nejvyhledávanější online nástroje na internetu patří online kalkulačky, které pomáhají uživatelům s nejrůznějšími výpočty, dohledáváním informací a se správným vyplňováním formulářů. Existuje mnoho druhů kalkulaček, od mzdových kalkulaček pro výpočet čisté mzdy až například po ženské či důchodové kalkulačky. Připravili jsme výčet nejpoužívanějších online kalkulaček se základními informacemi a návodem k použití.

VímVíc kalkulačky

 1. Výpočet čisté mzdy
 2. Výpočet hrubé mzdy
 3. Důchodové kalkulačky
 4. Úvěrová kalkulačka

Online kalkulačky

Je možné začít klasickou matematickou kalkulačkou, která uživateli pomůže se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením, procenty a komplikovanějšími matematickými příklady. Tyto kalkulačky se nachází ve všech chytrých mobilních telefonech a ve většině dalších technických zařízení, uživatelsky příjemné, intuitivní, rychlé a výkonné jsou také všechny online matematické kalkulačky.

Další online kalkulačky jsou mnohem sofistikovanější, vyžadují od uživatele více informací, díky nimž obdrží téměř přesné informace, které mu mohou být k užitku a pomohou s následujícími kroky. Vybrali jsme nejvyhledávanější a nejužitečnější online kalkulačky, které uživatelé nejčastěji používají.

 1. mzdové kalkulačky
 2. hypoteční kalkulačky
 3. důchodové kalkulačky
 4. daňové kalkulačky
 5. kalkulačky dávek a příspěvků
 6. úvěrové kalkulačky
 7. měnové kalkulačky
 8. alkohol kalkulačky
 9. ženské kalkulačky
 10. BMI kalkulačky, aj.

Jedná se o kategorie kalkulaček, které představují další podkategorie. Je zde krásně vidět, že online kalkulačky mohou uživatelům pomoct ve všech oborech, přes zaměstnání a výpočet mzdy až po těhotenské a další ženské informace.

1. Mzdové kalkulačky

Nejčastěji uživatelé vyhledávají mzdové kalkulačky, kdy si potřebují například z hrubé mzdy spočítat mzdu čistou nebo potřebují zjistit, v jaké výši jim náleží náhrada mzdy za dovolenou, nemoc nebo v současné době za koronavirovou karanténu. Online kalkulačky mohou spočítat orientační výši případného odstupného, atd.

 • kalkulačka čisté mzdy
 • kalkulačka náhrady mzdy za dovolenou
 • kalkulačka náhrady mzdy za nemoc nebo karanténu
 • kalkulačka odstupného

2. Hypoteční kalkulačky

Poté uživatelé často vyhledávají tzv. hypoteční kalkulačky, aby si spočítali celkovou výši hypotéky, výši měsíční splátky a také její úrokovou sazbu. Hypoteční kalkulačky obvykle nabízejí také srovnání dostupných hypoték v České republice.

3. Důchodové kalkulačky

Dále potřebuji uživatelé zjistit, jaký je jejich termín odchodu do důchodu nebo do předčasného důchodu. V České republice existují, kromě starobních důchodů, také invalidní důchody nebo vdovské či sirotčí důchody. Lidé si v online kalkulačkách chtějí také spočítat orientační výši jejich chůdu.

 • kalkulačka odchodu do důchodu
 • kalkulačka výše starobního důchodu
 • kalkulačka výše invalidního důchodu
 • kalkulačka výše vdovského důchodu
 • kalkulačka výše sirotčího důchodu

4. Daňové kalkulačky

Pro podnikatele a další OSVČ zaměstnance mohou být velmi důležité daňové kalkulačky, které pomáhají s výpočtem DPH či výše zdravotního nebo sociálního pojištění.

 • kalkulačka výpočtu DPH
 • kalkulačka výše zdravotního nebo sociálního pojištění

5. Kalkulačky dávek a příspěvků

Velmi vyhledávané jsou také online kalkulačky sociálních dávek a příspěvků. Tyto kalkulačky uživateli řeknou, zda na danou dávku či příspěvek má nárok a v jaké výši, obvykle zde jsou také informace, jakým způsobem a kde o dávku nebo příspěvek zažádat. Tyto dávky jsou vypláceny z nemocenského a sociálního pojištění, jedná se o nemocenskou, mateřskou, ošetřovné až po příspěvky na dítě či bydlení, porodné nebo podporu v nezaměstnanosti.

 • kalkulačka nemocenské
 • kalkulačka peněžité pomoci v mateřské
 • kalkulačka ošetřovného
 • kalkulačka přídavku na děti
 • kalkulačka příspěvku na bydlení
 • kalkulačka rodičovského příspěvku
 • kalkulačka porodného
 • kalkulačka podpory v nezaměstnanosti, aj.

Nemocenská kalkulačka spočítá uživateli výši náhrady mzdy během prvních 14 dní pracovní neschopnosti, případně karantény a následné nemocenské. Pro tento výpočet je důležitá průměrná hrubá mzda zaměstnance.

Kalkulačka peněžité pomoci v mateřské uživateli vypočítá, v jaké výši bude po dobu 28 týdnů pobírat tzv. mateřskou. Výše mateřské se odvíjí od průměrné hrubé mzdy.

Kalkulačka ošetřovného spočítá zaměstnanci částku, které mu náleží v případě, že zůstává doma a pečuje o své dítě, rodinného příslušníka, partnera, apod. I v tomto případě je pro výpočet důležitá průměrná výše hrubé mzdy a počet dní ošetřování.

Kalkulačka přídavku na děti se odvíjí od výše měsíční čisté mzdy a počtu dětí. Existují také tabulky, podle kterých uživatel zjistí, zda má nárok na přídavek na dítě a v jaké výši.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená pro rodiny a jednotlivce s nižšími příjmy, tato dávka jim pomáhá s úhradou nákladů na bydlení. V této kalkulačce je více proměnných: počet členů rodiny, nezaopatřené děti, celková výše čistého měsíčního příjmu celé rodiny, výdaje na bydlení, apod.

Rodičovský příspěvek je pro všechny žadatele stejný. Výše rodičovského příspěvku na jedno dítě je 300 000 Kč, pro 2 a více dětí je jeho výše 450 000 Kč. Kalkulačka Vám vypočítá měsíční výši rodičovského příspěvku podle délky rodičovské dovolené.

Kalkulačka porodného uživateli vypočítá, zda má nebo nemá nárok na tzv. porodné, které v České republice, bohužel, nepřísluší všem rodinám. Při výpočtu porodného je potřeba více údajů jako např. čistý měsíční příjem celé rodiny, další děti, počet dospělých v domácnosti, aj. V ČR je výše porodného 13 000 Kč na první narozené dítě a 10 000 Kč na druhé narozené dítě.

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti pomůže uživateli, který ztratil zaměstnání. Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté mzdy, věku a důvodu, proč byl pracovní poměr ukončen.

6. Úvěrové kalkulačky

Velmi vyhledávaná je online úvěrová kalkulačka, která žadatelům o půjčky spočítá výši úvěru, výši měsíční splátky a také celkovou úrokovou sazbu. Dále jsou také oblíbené online srovnávací kalkulačky, které pomohou s výběrem nejvýhodnější půjčky.

Většina bankovních i nebankovních institucí na svých webových stránkách představuje úvěrové kalkulačky, které klientovi přesně spočítají výši měsíční splátky po zadání výše úvěru a doby splácení. Během této fáze často dochází k podání podání žádosti o půjčku, poté je připravena smluvní dokumentace a začíná schvalovací proces.

7. Měnové kalkulačky

Mezi nejvyhledávanější kalkulačky na internetu patří tzv. měnové kalkulačky, které slouží jako převodník měn se všemi světovými kurzy. Obvykle zde najdete také všechny aktuální kurzy měn a také kurzovní historii.

Měnová kalkulačka převede zadanou částku ve zvolené měně na jinou zahraniční měnu. Na těchto stránkách dohledáte také historii vývoje kurzu a vidíte zde také grafy, jak se například kurz měnil za poslední měsíc, rok, atd. Jednotlivé banky obvykle tyto kalkulačky také na svých webových stránkách poskytují, zde se ale operuje s kurzem dané banky. V kurzovních listech bank a směnáren jsou nalezení kurzy valut i deviz.

8. Alkohol kalkulačky

Zajímavé jsou také orientační online alkoholové kalkulačky, které dokáží spočítat přibližnou výši promile v krvi. Uživatel zde zadá údaje o sobě (pohlaví, váhu), poté zvolí, o jaký alkohol se jedná a množství vypitého alkoholu a nakonec se objeví výsledek, kolik promile bude mít konzument v krvi.

Tyto alkoholové kalkulačky uživateli také spočítají přibližnou dobu, jak dlouho budou mít zvolený alkohol v krvi. Tím si uživatel spočítá, jak dlouho bude trvat, než bude střízlivý a bude moct například usednout za volant nebo jít do zaměstnání.

9. Ženské kalkulačky

Mezi ženami jsou oblíbené ženské kalkulačky a kalendáře, které pomáhají v orientaci v ženském těle. Může se jednat o kalkulačky, které spočítají plodné dny, určí menstruační dny, zmapují celé těhotenství a určí termín porodu, apod.

 • menstruační kalkulačka
 • ovulační kalkulačka
 • kalkulačka termínu porodu, aj.

Ženy nejčastěji vyhledávají menstruační kalkulačky, které jim spočítají termín nadcházející menstruace. Pro tento výpočet je potřebná průměrná délka jejich menstruace, termín začátku poslední menstruace a počet dní trvání. Pro mnoho žen je důležitá ovulační kalkulačka, jedná se o tzv. kalkulačku, která vypočítá plodné dny. Po zadání údajů poslední menstruace kalkulačka vypočítá ženiny plodné a neplodné dny. Tato informace může poté ulehčit početí. Po otěhotnění si ženy rády dopočítávají přibližný termín porodu, kalkulačka termínu porodu.

10. BMI kalkulačky

Uživatelé, kteří se věnují zdravému životnímu stylu nebo chtějí zhubnout, často vyhledávají BMI kalkulačku. BMI je zkratka body mass index. Body mass index určuje, jak je na tom daný jedinec se svou váhou, zda je jeho váha v normě, zda má podváhu nebo nadváhu. Uživatel uvede své pohlaví, věk, výšku, váhu a zjistí, jak si na tom stojí se svou váhou.