Starobní důchod | Důchodová kalkulačka | VímVíc.cz

Níže se nachází důchodová kalkulačka, která odpoví na otázku kdy půjdu do důchodu. Po vyplnění základních informací (roku narození, počtu dětí a pohlaví) vypočítá důchodová kalkulačka předpokládaný rok odchodu do důchodu. Důchodovým věkem se rozumí rok, kdy vzniká nárok na starobní důchod.

Co musí jedinec splnit, aby dosáhl starobního důchodu a jaké jsou předčasný důchod podmínky? Komu se vyplatí předčasný důchod? Jakým způsobem se stanovuje, kdy půjdu do důchodu, jak funguje důchodový systém a k čemu je důchodové pojištění? Na konci článku nechybí tabulka odchodu do důchodu.

Co je důchodový systém v ČR

Na úvod je dobré vysvětlit, jak funguje důchodový systém v České republice a k čemu je. U nás je tzv. plně průběžný důchodový systém. Tento důchodový systém financuje penze (důchody) lidí v důchodovém věku. Finance na důchody jsou od pracovně aktivních lidí odvádějících příspěvky do důchodového systému. Český důchodový systém prošel v řádech let několika změnami.

Důchodové pojištění se obecně rozmáhalo koncem 19. století, kdy se zvyšovala kvalita života a s tím i prodlužoval život. První zákon o sociálním pojištění v Československu vznikl v roce 1924. Důchodový věk odchodu do důchodu byl určen na 65 let. Zákon o důchodovém pojištění nabyl účinnosti v lednu 1996, od té doby se však postupně upravoval a s tím i důchodový věk odchodu do důchodu. Důchodový věk kalkulačka ukáže, v jakém roce je náš odchod do důchodu.

Odpovědi na otázky kdy půjdu do důchodu se různily pro ženy a pro muže. Dá se říci, že s každou novou vládou se upravoval důchodový systém a s ním i odchod do důchodu. Důchodový systém měl od roku 2013 tři penzijní pilíře, od roku 2016 byl II. pilíř, který byl dobrovolný, zrušen. Aktuální důchodový systém ČR má 2 složky: důchodové pojištění a doplňkové penzijní spoření, které je dobrovolné. Důchodový systém potřebuje reformu, aby nedošlo k situaci, kdy bude více důchodců než aktivně pracujících lidí, kteří financují celý důchodový systém.

Nevíte, co dělat doma? Spočítat si odchod do důchodu či kdy je nárok na starobní důchod je fajn trávení volného času. Alespoň člověk ví, na čem je. Důchodový věk kalkulačka velmi rychle ukáže přibližný odchod do důchodu.

Důchodové pojištění – Starobní důchod

Jedna ze složek důchodového systému v České republice je důchodové pojištění, které je povinné pro zaměstnance a pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Z těchto příspěvků jsou financovány starobní důchody občanům v důchodovém věku. Proto je důchodové pojištění povinné. Pracující lidé (produktivní) financují důchodce, tedy penze svým spoluobčanům v důchodovém věku.

Důchodová kalkulačka – Odchod do důchodu

Výpočet odchodu do důchodu a výše starobního důchodu spadá pod kompetence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Důchodová kalkulačka spočítá orientační datum odchodu do důchodu, přesný výpočet důchodu (datum nástupu i výši) provádí ČSSZ až po podání žádosti se všemi náležitostmi.

Problematika starobního důchodu, předčasného důchodu, jejich výši a určení dne nástupu je upravována zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchodová kalkulačka vychází ze základních údajů, které v obecném případě ovlivňují výši starobního důchodu, ale neumožňuje plně zohlednit všechny rozhodné skutečnosti. Důchodová kalkulačka proto může sloužit pouze k orientační představě o výši důchodu a důchodového věku, tedy odchodu do důchodu.

Výpočet starobního důchodu a minimální starobní důchod

Starobní důchod sestává ze dvou složek: základní část a procentní výměra. Základní část je stejná pro všechny důchody a stanovuje ji zákon o důchodovém pojištění. Základní výměra u výpočtu odchodu do důchodu je stanovená pevnou částkou 4.040 Kč měsíčně. Procentní výměra je individuální a stanovuje ji procentní sazba z výpočtového základu. Výpočet starobního důchodu ovlivňuje zejména délka doby důchodového pojištění a výše výdělku. Za každý celý rok (365 dní) důchodového pojištění náleží plátci 1,5 % výpočtového základu do doby, než vznikne nárok na starobní důchod. Výše měsíčního minimálního starobního důchodu přiznaného v roce 2023 činí celkem 4.810 Kč.

Redukce osobního vyměřovacího základu

Výpočtový základ se určuje tzv. redukcí osobního vyměřovacího základu – měsíčního průměru úhrnu ročních vyměřovacích základů (výdělků) pojištěnce za období. Za roční vyměřovací základ je považován úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok vynásobený koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (30,4167). Redukční částky pro výpočet starobního důchodu v roce 2022 jsou stanovené následovně:

 • Do 17.743 Kč – Plný zápočet
 • Nad 17.743 Kč do 161.296 Kč – Zápočet 26 %
 • Nad 161.296 Kč – Nepřihlíží se

Kdy půjdu do důchodu? Důchodový věk kalkulačka

Mnoho lidí, především mladších generací, si pokládá otázku kdy půjdu do důchodu? Prarodiče měli stanovený důchodový věk okolo 50 let a odchod do důchodu mladším generacím se stále posouvá. Kdy půjdu do důchodu? V roce 2017 nastala změna, maximální důchodový věk, tedy odchod do důchodu, byl stanovený na 65 let.

Pro nárok na starobní důchod musí být splněny dvě základní podmínky: získání potřebné doby pojištění a dosažení důchodového věku. Základní délku potřebné doby pojištění upravuje zákon o důchodovém pojištění. Do celkové doby pojištění se přitom započítávají jak samotné doby povinného pojištění, tak i náhradní doby pojištění. Minimální potřebná doba pojištění je odvozena od roku, kdy žadatel dosáhnul tzv. důchodového věku.

 • Důchodový věk dosažený do roku 2010: potřebná doba pojištění 25 let
 • V roce 2010: 26 let pojištění
 • V roce 2011: 27 let pojištění
 • V roce 2012: 28 let
 • Vroce 2013: 29 let
 • V roce 2014: 30 let
 • V roce 2015. 31 let
 • V roce 2016: 32 let
 • V roce 2017: 33 let
 • V roce 2018: 34 let
 • Po roce 2018: 35 let

Liší se důchodový věk mužů a žen?

Dříve byl důchodový věk u žen nižší a snižoval jim ho také počet dětí. Od tohoto principu se upouští. Od roku narození 1957 už mají stejný důchodový věk muži a bezdětné ženy, od roku 1962 muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem. Poslední ročník, ve kterém je ve věku odchodu do důchodu nějaký rozdíl, je rok 1971, kdy ženy s pěti a více dětmi budou moct proti ostatním jít do důchodu o čtyři měsíce dříve. Od ročníku 1972 mají všichni stejný odchod do důchodu, důchodový věk je 65 let.

Narození do roku 1936

Pojištěnci, kteří se narodili do roku 1936, mají odchod do důchodu pevně stanovený. Muži narození do roku 1936 odchází do důchodu ve svých 60 letech, u žen záleží na počtu dětí:

 • 57 let: žádné vychované dítě
 • 56 let: 1 vychované dítě
 • 55 let: 2 vychované děti
 • 54 let: 3 nebo 4 vychované děti
 • 53 let: 5 a více vychovaných dětí

Narození v letech 1936 až 1971

V případě pojištěnců narozených v letech 1936 až 1971 je výpočet komplikovanější. Muži i ženy mají odlišný datum odchodu do důchodu. Při výpočtu odchodu do důchodu se v tomto případě započítávají roky i měsíce. Muž narozený v roce 1936 má důchodový věk 60 let a 2 měsíce, muž s rokem narození 1937 má odchod do důchodu v 60letech a 4 měsících. Žena narozená roku 1936 bez dětí odešla do důchodu ve věku 57 let, s jedním dítětem byl její důchodový věk 56 let, se dvěma dětmi 55 let, pokud měla 3 až 4 děti ve věku 54 let a s pěti a více dětmi odcházela do důchodu v 53 letech. Detailní tabulka odchodu do důchodu je k nalezení na konci stránky.

Narození po roce 1971

Všichni pojištěnci narození po roce 1971 mají stejný důchodový věk – odchod do důchodu. Nezáleží na tom, zda se jedná o ženu či muže nebo na tom, kolik měl pojištěnec dětí. Všichni pojištěnci narození po roce 1971 odcházejí do důchodu ve svých 65 letech. Důchodová reforma může přinést změny. Už nyní se hovoří, že důchodový věk od roku 2031 přesáhne 65 let pro lidi narozené po roce 1965, jinak je situace neudržitelná. Hranice důchodového věku se bude posouvat v závislosti na tom, jak se bude prodlužovat délka lidského života.

Předčasný důchod podmínky

Člověk má právo podat žádost o předčasný důchod. Znamená to, že pojištěnec bude mít odchod do důchodu dříve než by dosáhl důchodového věku. Předčasný starobní důchod může nárokovat pojištěnec, který získal potřebné doby pojištění. Předčasný důchod podmínky jsou: pojištěnci je přiznán předčasný starobní důchod, pokud mu do dosažení důchodového věku chybí maximálně 3 roky. Jestliže má člověk důchodový věk vyšší než 63 let, vzniká mu nárok na předčasný starobní důchod, pokud dosáhl minimálně věku 60 let a chybí mu do dosažení důchodového věku maximálně 5 let. Předčasný důchod podmínky zahrnují, že jej není možné přiznat zpětně.

Žádost o předčasný důchod bez výplaty

Tzv. výpočtová zamítačka neboli předčasný důchod bez výplaty znamená, že člověk podá žádost o předčasný důchod bez výplaty, aby mohl nadále pracovat. Zájemce o předčasný důchod bez výplaty podá žádost o přiznání předčasného starobního důchodu a zároveň nebude požadovat jeho vyplacení. U běžného předčasného starobního důchodu je totiž limitováno, zda může osoba pracovat. U žádosti o předčasný důchod bez výplaty může pojištěnec pracovat neomezeně.

Jakmile skončí v práci, požádá o uvolnění výplaty předčasného starobního důchodu a ještě o započítání další odpracované doby (získání další doby důchodového pojištění) – díky tomu se zvýší procentní výměra předčasného starobního důchodu.

Komu se vyplatí předčasný důchod?

Od října 2023 se mění předčasný důchod podmínky a dá se polemizovat, komu se vyplatí předčasný důchod. Starobní důchody v roce 2024 budou vyšší než starobní důchody z roku 2023. Do výpočtu odchodu do důchodu a jeho výši se započte růst mezd. Výše starobního důchodu v roce 2024 by měla být vyšší o 9 % oproti roku 2023. Na otázku, komu se vyplatí předčasný důchod, by se dalo odpovědět jednoznačně: nikomu. Tvrdí to i důchodová reforma.

Příklady na porovnání předčasného důchodu a řádného starobního důchodu jsou z webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jestliže jedinec odejde do předčasného starobního důchodu cca rok a půl před dosažením důchodového věku, bude výše důchodu (při osobním vyměřovacím základu 32.000 Kč) přibližně 17.970 Kč. Kdyby měl stejný člověk odchod do důchodu při dosažení důchodového věku, při stejném vyměřovacím základu získá starobní důchod ve výši 20.187 Kč.

Druhy důchodů v České republice

Kromě starobního důchodu a předčasného starobního důchodu jsou v České republice další 3 druhy důchodů. Všechny druhy důchodů jsou tyto:

 • Starobní důchod včetně předčasného důchodu
 • Invalidní důchod (invalidita prvního, druhého a třetího stupně)
 • Vdovský a vdovecký důchod
 • Sirotčí důchod

Jsou-li splněny současně podmínky nároku na výplatu více důchodů stejného druhu nebo podmínky na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to ten vyšší.

Tabulka odchodu do důchodu

Nejkomplikovanější je odchod do důchodu (důchodový věk) pro pojištěnce s rokem narození 1936–1971. Z toho důvodu je zde tabulka odchodu do důchodu:

Rok
narození
Důchodový věk
Muži Ženy s počtem dětí
0 1 2 3–4 5 a více
1936 60r + 2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r + 4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r + 6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r + 8m 57r + 4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r + 10m 57r + 8m 56r + 4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r + 8m 55r + 4m 54r 53r
1942 61r + 2m 58r + 4m 57r 55r + 8m 54r + 4m 53r
1943 61r + 4m 58r + 8m 57r + 4m 56r 54r + 8m 53r + 4m
1944 61r + 6m 59r 57r + 8m 56r + 4m 55r 53r + 8m
1945 61r + 8m 59r + 4m 58r 56r + 8m 55r + 4m 54r
1946 61r + 10m 59r + 8m 58r + 4m 57r 55r + 8m 54r + 4m
1947 62r 60r 58r + 8m 57r + 4m 56r 54r + 8m
1948 62r + 2m 60r + 4m 59r 57r + 8m 56r + 4m 55r
1949 62r + 4m 60r + 8m 59r + 4m 58r 56r + 8m 55r + 4m
1950 62r + 6m 61r 59r + 8m 58r + 4m 57r 55r + 8m
1951 62r + 8m 61r + 4m 60r 58r + 8m 57r + 4m 56r
1952 62r + 10m 61r + 8m 60r + 4m 59r 57r + 8m 56r + 4m
1953 63r 62r 60r + 8m 59r + 4m 58r 56r + 8m
1954 63r + 2m 62r + 4m 61r 59r + 8m 58r + 4m 57r
1955 63r + 4m 62r + 8m 61r + 4m 60r 58r + 8m 57r + 4m
1956 63r + 6m 63r + 2m 61r + 8m 60r + 4m 59r 57r + 8m
1957 63r + 8m 63r + 8m 62r + 2m 60r + 8m 59r + 4m 58r
1958 63r + 10m 63r + 10m 62r + 8m 61r + 2m 59r + 8m 58r + 4m
1959 64r 64r 63r + 2m 61r + 8m 60r + 2m 58r + 8m
1960 64r + 2m 64r + 2m 63r + 8m 62r + 2m 60r + 8m 59r + 2m
1961 64r + 4m 64r + 4m 64r + 2m 62r + 8m 61r + 2m 59r + 8m
1962 64r + 6m 64r + 6m 64r + 6m 63r + 2m 61r + 8m 60r + 2m
1963 64r + 8m 64r + 8m 64r + 8m 63r + 8m 62r + 2m 60r + 8m
1964 64r + 10m 64r + 10m 64r + 10m 64r + 2m 62r + 8m 61r + 2m
1965 65r 65r 65r 64r + 8m 63r + 2m 61r + 8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r + 8m 62r + 2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r + 2m 62r + 8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r + 8m 63r + 2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63r + 8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r + 2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r + 8m