Předčasný důchod pro rok 2020 | VímVíc.cz

Předčasný důchod 2020

Zdravotní nebo pracovní potíže nutí zaměstnance přemýšlet nad svým odchodem do předčasného důchodu. Avšak, pokud je váš věk nižší než řádný důchodový, je pochopitelné, že bude krácený neboli nižší, a to trvale. Veškeré podrobnosti a podmínky pro získání předčasného důchodu si můžete přečíst v článku, který je pro rok 2020. Najdete v něm i důchodovou kalkulačku. Aktualizovaný článek na téma předčasný důchod 2022 najdete v odkazu.

Předčasný důchod

Odchod do předčasného důchodu je nutné pečlivě zvážit. Tento typ důchodu se zpravidla krátí o několik sto korun měsičně. Peníze se vám zkrátí o 100 Kč za každých započatých devadesát dní, které zbývají do doby než získáte nárok náležitý starobní důchod. Předčasný důchod se počítá následujícím způsobem:

  • Výše krácené částky se počítá podle toho, jestli pobíráte předčasný důchod více než 360 nebo více než 720 dní před nárokem na klasický důchod.
  • Období prvních 360 dnů se vám důchod zkrátí o 0,9 % z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů.
  • V období 90 dnů mezi 361. do 720. dne se vám důchod zkrátí o 1,2 % z výpočtového základu
  • V období od od 721 dnů vám bude zkrácená částka o 1,5 % z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů.

Zajímá Vás, kdy byste měli jít do klasického důchodu? Zkuste si naší důchodovou kalkulačku a přečtěte si důchodovou kalkulačku a přečtěte si článek o důchodovém věku.

Předčasný důchod

Podmínky předčasného důchodu

Abyste mohli odejít do předčasného důchodu, musíte splňovat několik podmínek. Musíte získat určitou dobu pojištění. Zároveň vám musí chybět do důchodového věku ode dne, od kterého se předčasný důchod přizná:

  • 3 roky, pokud váš důchodový věk je nižší ne 63 let
  • 5 let, pokud je váš důchodový věk alespoň 63 let a dosáhli jste věku alespoň 60 let

Jak požádat o předčasný důchod?

Pokud jste po pečlivé úvaze došli k rozhodnutí, že si necháte přiznat předčasný důchod stačí sepsat žádost na místní správě sociálního zabezpečení podle vaše trvalého bydliště. Žádost musíte sepsat osobně, nebo jí za váš může sepsat váš zástupce. Při žádosti o předčasný důchod musíte vědět tyto témata:

  1. Krácení předčasného důchodu přesně na jednotlivé dny
  2. Vliv, jaký bude mít přelom roku na váš důchod
  3. Čím nahradit příjem z předčasného důchodu
  4. Kdy získáte ukončený rok pojištění - při možném odkladu přiznání by vzrostl mimořádně i předčasný důchod, jeho odklad by tak byl o to výhodnější

Výhoda předčasného důchodu může být pro ty zaměstnance, kteří měli nižší příjmy nebo pro ty, kteří jsou po 35 letech placení sociálního pojištění nezaměstnáni. Jedině v takovém případě se jim může předčasný důchod vyplatit.

Důchodová kalkulačka

Pro odchod do důchodu musíte buď dosáhnout zákonem stanoveného důchodového věku nebo zažádat o předčasný důchodu. Váš důchodový věk se počítá podle vašeho data narození, vašeho pohlaví a počtu vámi vychovaných dětí (u žen). Důchodová kalkulačka do důchodového věku započítává i nezbytnou dobu důchodového pojištění.

Druhou podmínkou je výše zisku z potřebného důchodového pojištění. Aby vám vznikl nárok na důchod musíte dosáhnout na určitý zisk z pojištění. Důchodová kalkulačka je aktuální, vypočítá vám i nárok na předčasný důchod, zároveň i řádný starobní důchod a předdůchod.

Do doby pojištění se vám ale také počítá tzv. náhradní doba pojištění. To znamená čas, který jste pečovali o dítě do 4 let, pobírali jste invalidní důchod třetí stupně, vykonávali vojenskou službu,byli jste studentem střední nebo vysoké školy a nebo jste pečovali o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby.

Přivýdělek a předčasný důchod

V předčasném důchodu máte velmi omezené možnosti. Není možné, abyste vykonávali výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. To znamená, že v předčasném důchodu nemůžete podnikat nebo klasicky pracovat na hlavní pracovní poměr. Možné je přivydělávat si pouze omezeně.

Omezené přivýdělky – podmínky:

V případě, že některou z podmínek porušíte, bude vám předčasný důchod pozastaven a začne se opět vyplácet až ve chvíli, kdy je činnost ukončena. Po tom, co bude vaše činnost ukončena, vám bude vyměřena procentní částka předčasného starobního důchodu. Daná částka bude upravena podle doby, po kterou jste pracovali.

Rozdíl mezi předčasným důchodem a starobním?

Hlavní rozdíl mezi starobní a předčasným důchodem je v tom, že ten předčasný nesmí být uznán zpětně. Nejdříve vám předčasný důchod mohou přiznat ode dne podání vaší žádosti. Ve chvíli, kdy podáte žádost o předčasný důchod, přicházíte o nárok na klasický starobní důchod. Není tudíž možné, abyste pobírali oba dva důchody najednou.

Předčasný důchod vám nesmí být uznán zpětně.

Jestliže dosáhnete důchodového věku, začnou pro vás platit stejná pravidla jako pro důchodce, kteří pobírají starobní důchod. V Česku je zhruba 2,5 milionu důchodců, kde z toho jsou v předčasném důchodu 627 tisíc z nich. To znamená, že předčasný důchod pobírá čtvrtina všech důchodců, i přes to, že má na něj nárok téměř polovina.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců Pracovní právo Jak být úspěšný Personalistika a lidské zdroje