Předdůchod podmínky – Potřebujete vlastní úspory | VímVíc.cz

Předdůchod podmínky – Potřebujete vlastní úspory

28. 02. 2022

Mnoho lidí u předdůchodu naráží na nedostatek vlastních úspor, které jsou potřeba. Jaké má předdůchod podmínky a na jakém principu je postaven?

Předdůchody v minulých letech

Předdůchod je něco jiného než předčasný důchod. Jaké měl předčasný důchod podmínky v roce 2018? Platila ho Česká správa sociálního zabezpečení, pokud jste měli odpracováno minimálně 35 let a platili jste si sociální pojištění. Na takzvaný předdůchod stát nic nepřispívá, vyplácí jej penzijní společnosti z naspořených fondů. Pokud jste chtěli odejít do penze o dva roky dříve, museli jste mít na předdůchody v roce 2018 naspořeno minimálně 207.120 Kč. V případě, že jste chtěli odchod do důchodu urychlit o maximum 5 let, částka činila 517.800 Kč.

Předdůchody začaly fungovat již v roce 2013 a i v roce 2018 se jednalo spíše o nadstandard, který si mohl dovolit jen pár tisíc lidí. Je totiž potřeba spořit po dobu minimálně 5 let tolik, aby vám měsíčně mohlo být vypláceno 30 % průměrné mzdy.

Předdůchod není to samé jako předčasný důchod. Nevyplácí jej stát, ale penzijní spořitelny a musíte mít své vlastní úspory.

Jaké měl předdůchod 2020 podmínky se dozvíte v odkazovaném článku, jenž vypovídá o daném tématu. Mezi předdůchod 2020 podmínky patřilo být plátcem doplňkového penzijního spoření, dosažení věku pro vznik nároku na využití předdůchodu, muselo být naspořeno minimálně 60 měsíců (5 let) a žadatel musel mít dostatek prostředků pro výplatu měsíční penze. Článek mimo jiné vysvětluje rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem. Naučte se spořit s naším článkem obsahujícím 8 tipů, jak šetřit peníze.

Předdůchod 2022

Pro žadatele o předdůchod je v roce 2022 nutné mít naspořeno více financí než v předdůchodu 2021. O předdůchod 2022 může požádat žadatel nejdříve 5 let před nárokem na řádný starobní důchod a nejpozději 2 roky před ním. Částka, kterou musí mít žadatel našetřenou se odvíjí dle toho, kdy odejde do předdůchodu. Tato částka se vypočte jako 30 % z průměrné měsíční mzdy. Průměrná mzda byla stanovena v prosinci 2021 ve výši 37.047 Kč.

Částka předdůchodu 2022 odpovídá částce 11.114,10 Kč. Tato částka je vyšší o 731,10 Kč ve srovnání s minulým rokem. Aby získal žadatel o předdůchod tuto finanční částku, musí mít v penzijním spoření naspořené finance alespoň v hodnotě 266.738,40 Kč. Právě tato naspořená částka umožní žadateli odejít do předdůchodu 2022 dva roky před nárokem na penzi. V případě odchodu do předdůchodu 5 let před nárokem na řádný důchod, je třeba mít našetřeno skoro 670.000 Kč.

Předdůchod podmínky

Pro získání předdůchodu je třeba splnit určité požadavky. Předdůchod podmínky pro rok 2022 jsou následující:

  • Našetřené finance minimálně na 2 roky
  • Penzijní spoření placené alespoň 5 let
  • Smlouva je v režimu doplňkového penzijního spoření (DPS)

Smlouvy v režimu doplňkového penzijního spoření vznikaly od roku 2012. Pokud je smlouva o penzijním spoření staršího data, jedná se o smlouvu o penzijním připojištění (PP). Tyto se od roku 2012 již neuzavírají a je potřeba takovou smlouvu ukončit. Následně požádat penzijní společnost o převod financí a založit si novou smlouvu v režimu DPS.

Zkušenosti s předdůchodem

Předdůchody byly zavedeny v rámci důchodové reformy především jako opatření, které by umožnilo lidem vykonávajícím těžké a náročné profese, dřívější odchod do důchodu. To se ale může stát pouze v případě, že tito lidé si budou více spořit nebo že jim na penzijní spoření budou přispívat firmy. Pokud si nejste jisti, kdy vás čeká odchod do důchodu, pomůže vám kalkulačka předdůchodu.

Podle Asociace penzijních společností mělo v roce 2021 zkušenosti s předdůchodem téměř 4 300 občanů. Ve srovnání se zájemci o předčasných důchod to není příliš velké číslo. V předčasném důchodu je nyní přibližně každý třetí důchodce, v minulém roce se jednalo o více než 650 tisíc lidí. Malý zájem o předdůchody je daný především tím, že lidé nemají naspořené dostatečné finance. Zároveň se o možnosti předdůchodu mezi lidmi moc neví, a proto nemá zkušenosti s předdůchodem velká část populace.

Výhody a nevýhody předdůchodu

Pokud si necháte od penzijní společnosti vyplácet předdůchod, nelze výplaty pozastavit ani přerušit. V rámci předdůchodu tedy čerpáte prostředky, které by vám mohly posloužit jako finanční doplnění starobního důchodu. Doba, kterou strávíte v předdůchodu, se sice nezapočítává jako nulové příjmy pro výpočet starobního důchodu, ale zároveň se nepočítá jako roky, kdy jste se účastnili systému důchodového pojištění. Nezapočítává se do odpracované doby a na budoucí důchod to bude mít malý vliv (v řádech stokorun). Ne však tak velký jako má předčasný důchod.

Na druhou stranu můžete být při pobírání předdůchodu zaměstnaní nebo podnikat. Můžete si vydělávat neomezeně na hlavní pracovní poměr a také na dohody. Potom se vás budou týkat odvody na zdravotní a sociální pojištění. Pokud jste v předdůchodu, můžete ho kombinovat s evidencí na úřadu práce. A to jako uchazeč o zaměstnání, případně využít předdůchod a podporu v nezaměstnanosti.

Nevýhoda je, že předdůchod se nedá přerušit. Jakmile do předdůchodu nastoupíte, je nutné ho dokončit. Druhou nevýhodou je také to, že pokud důchodce nemá dostatečné úspory, může se stát, že uložené peníze proinvestuje ještě před začátkem řádného důchodu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy