Předdůchod 2020 | Podmínky a rady | VímVíc.cz

Předdůchod 2020 | Podmínky a rady

17. 03. 2020

V článku naleznete informace o předdůchodu 2020, rady, tipy a podmínky, jak ho získat a zařídit. Je nutné říci, že předdůchod není to stejné jako předčasný důchod, neboli předčasný starobní důchod. Pro aktuální informace následujte článek, který vypovídá o předdůchodu 2022.

Nejdříve se zaměříme na samotný předdůchod, poté se podíváme na předčasný důchod podmínky, aby vám byl rozdíl mezi nimi jasný.

Předdůchod 2020

Doplňkové penzijní spoření srovnání se úzce pojí s předdůchodem. Doplňkové penzijní spoření umožňuje čerpání důchodu až o 5 let dříve, včetně celé státní podpory. Důležité je, že po dobu výplaty předdůchodu se ujme placení zdravotního pojištění stát, pokud již nebudete zaměstnaní.

Pokud chcete vědět přibližně vědět, kdy máte nárok jít do starobního důchodu, určitě může pomoci důchodová kalkulačka.

Předdůchod - kdo má nárok na předdůchod, jak na předdůchod

Důležité také je, že během pobírání předdůchodu můžete i nadále pracovat, poté se před žádostí o starobní důchod rozhodnete, zda chcete započítat příjmy v době pobírání předdůchodu. Nabízí se například dohoda o pracovní činnosti.

Podmínky čerpání předdůchodu

Pro nárok na čerpání předdůchodu, musíte být plátci doplňkového penzijního spoření. Pokud splníte tuto podmínku, musíte splnit ještě další náležitosti.

 • Dosažení věku pro vznik nároku na využití předdůchodu: čerpat je možné nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku, minimální doba výplaty jsou 2 roky
 • Musí být naspořeno minimálně 60 měsíců (5 let)
 • Musíte mít dostatek prostředků pro výplatu měsíční penze: měsíční penze je definována jako 30 % průměrné hrubé mzdy, potřebnou částku je možné doplatit i jednorázově

Postup pro čerpání předdůchodu

Jak jsme již řekli, pro čerpání předdůchodu, musíte mít aktivní doplňkové penzijní spoření, započítává se také dřívější penzijní připojištění. Pokud máte splněné výše zmíněné podmínky pro čerpání předdůchodu, můžete podat žádost o výplatu předdůchodu.

Podpis na žádosti o předdůchod musí být úředně ověřen. Výše penze z předdůchodu se sjednává v pevně stanovené částce, měsíčně a bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit.

Výplata předdůchodu

K první výplatě předdůchodu dochází obvykle do 25. den měsíce následujícího po doručení žádosti. Penzijní společnost musí podat informaci o výplatě předdůchodu zdravotní pojišťovně klienta a ČSSZ. Klient musí také sám informovat svou zdravotní pojišťovnu. Všechny další výplaty proběhnou do 15. v měsíci.

Rozdíl mezi předdůchodem a předčasným starobním důchodem

Předdůchod je často zaměňován s předčasným starobním důchodem. Na předdůchod mají nárok lidé, kteří si platí doplňkové penzijní spoření po dobu minimálně 5 let. Předdůchod slouží k tomu, aby klient mohl předčasně čerpat naspořené prostředky, aniž by musel žádat o předčasný starobní důchod. Předčasným čerpáním starobního důchodu ale výrazně snižujeme výši státního důchodu.

Naopak doba čerpání předdůchodu je považována za dobu vyloučenou a nesnižuje osobní vyměřovací základ, ze kterého je státní důchod počítán. Předdůchod je vyplácen z úspor doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti.

Komu je tedy předdůchod doopravdy určen?

Předdůchod se týká pouze lidí, kteří si minimálně 5 let platili doplňkové penzijní spoření. Než půjdete požádat o vyplácení předdůchodu, zažádejte si u Správy sociálního zabezpečení o výpis z pojištění a sami si zkontrolujte, zda jsou evidovány všechna Vaše zaměstnání.

K žádosti o penzi budete dále potřebovat:

 • Občanský průkaz
 • Doklady o studiu
 • Doklady o vojenské službě
 • Doklady o výchově dětí
 • Doklady o zaměstnání v cizině
 • Potvrzení zaměstnavatele o náhradách mzdy za pracovní úraz (nemoc z povolání)
 • Tiskopis Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet potvrzený bankou (pokud chcete penzi posílat na konto)

Čerpání předdůchodu musí trvat minimálně 2 roky, čerpání nelze nikdy přerušit či ukončit. Nejedná se o státní dávku, na předdůchod si sami spoříte za pomoci doplňkového penzijního spoření, které trvá minimálně 5 let.

Druhy penzí v ČR

V ČR rozlišujeme 3 druhy penzí, které mohou být vypláceny.

 • Starobní důchod
 • Předčasný starobní důchod
 • Předdůchod

Starobní důchod je jedním ze 4 druhů důchodů českého důchodového systému (vedle invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího). Pro nárok na starobní důchod musí být splněny 2 podmínky: musíte dosáhnout důchodového věkua mít potřebnou dobu důchodového pojištění. Předčasný starobní důchod umožňuje odejít do tzv. důchodu dříve než dosáhnete důchodového věku. Je potřeba si uvědomit, že předčasný starobní důchod se krátí, to Vám může výrazně snížit celkovou výši důchodu. Předdůchod Vám, díky doplňkovému penzijnímu spoření, umožní odejít do předčasného důchodu, aniž by Vám byl krácen starobní důchod.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy