Dohoda o pracovní činnosti 2021 + Vzor | VímVíc.cz

Dohoda o pracovní činnosti 2021 + vzor dohody

13. 05. 2021

Hledáte zaměstnání a byla vám nabídnuta dohoda o pracovní činnosti? Jak se tato dohoda liší od dohody o provedení práce a hlavního pracovního poměru, v jakém případě se vám vyplatí a jak je to s odvody za sociální a zdravotní pojištění, pokud jste například student? Vše, a ještě něco navíc, se dozvíte v tomto článku.

Druhy pracovních smluv v České republice

V České republice je několik možností, jak si legálně vydělat peníze. Pokud nejste zrovna podnikavec od přírody, pracující na tzv. živnostenský list, máte tři konkrétní možnosti. Vybírat můžete mezi klasickým, a asi nejvíce rozšířeným, hlavním pracovním poměrem (HPP), dohodou o pracovní činnosti (DPČ) a dohodou o provedení práce (DPP). Opomeňme teď HPP a pojďme se blíže podívat na obě z dohod, ve kterých má spousta z nás mnohdy trochu zmatek.

Co je vlastně dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je první z možností a představuje druh smlouvy mimo pracovní poměr, která je uzavírána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tedy fyzickou osobou. Jelikož se nejedná o klasický HPP, při této smlouvě nebo spíše dohodě, je stanovený maximální počet hodin, které smíte v rámci ní odpracovat. Stejně jako u všech smluv a dohod pracovního charakteru, i zde je povinnost uzavřít ji písemně a ve dvou vyhotoveních. Dbejte na to, aby dohoda obsahovala všechny náležitosti jako konkrétně sjednanou náplň práce, platnost dohody, pracovní dobu a také podmínky výpovědi. Jedním z mnoha rozdílů oproti klasickému hlavnímu pracovnímu poměru je také délka výpovědní lhůty. Ta je v případě dohody o pracovní činnosti stanovená na 15 dní a začíná dnem doručení druhé straně.

Hodinový úvazek a jeho omezení

Zmínili jsme, že dohody o pracovní činnosti se týkají jistá omezení v případě maximálního počtu odpracovaných hodin. Celý úvazek je ohraničen číslem 300, které představuje počet hodin za jeden rok, který můžete pro jednoho zaměstnavatele na DPČ odpracovat. Zároveň nesmíte překročit ani stanovený počet hodin za týden, jenž činí polovinu úvazku klasického pracovního týdne. Horní hranice je tedy 20 hodin týdně.

V jakém případě a kdo jí může využívat

DPČ neboli dohoda o pracovní činnosti je oblíbeným nástrojem firem, když hledají zaměstnance na kratší pracovní úvazek pro delší časové období. Je například volena v situacích záskoků za dovolené v letním období, využívána při zaměstnání studentů na brigádách či u žen na mateřské dovolené, pokud si chtějí přivydělat. Na DPČ můžete pracovat i pokud jste na pracovním úřadě, to má ale svá jasná pravidla a musíte počítat s jistým omezením.

DPČ a pracovní úřad

Pokud patříte mezi uchazeče o zaměstnání a jste evidováni na úřadu práce, který za vás odvádí sociální a zdravotní pojištění, máte si možnost dle zákona přivydělat, a to právě v rámci práce na dohodu o pracovní činnosti. Tato možnost platí jak pro uchazeče pobírající podporu v nezaměstnanosti, tak i pro ty, kteří na ní nedosáhli z důvodu nesplnění jejích podmínek. Dohoda o pracovní činnosti je zde považována za nekolidující zaměstnání, které ovšem musíte na úřadu práce nahlásit a následně pak za každý měsíc dokládat svůj výdělek. Dohod o pracovní činnosti můžete mít libovolný počet, ovšem jen jednu u každého zaměstnavatele.

Omezení přivýdělku

Narozdíl od studentů, kteří si mohou na dohodu o pracovní činnosti vydělat v podstatě neomezenou částku, jsou evidovaní uchazeči úřadu práce limitováni. V roce 2021 tato limitní částka činí 7600 Kč hrubého za měsíc. Částka je počítána součtem všech vašich DPČ a představuje polovinu minimální hrubé mzdy pro daný rok. V případě, že tuto sumu překročíte, budete vyřazeni z evidence a vzniká vám povinnost zpětně si uhradit sociální a zdravotní pojištění za měsíc, v němž jste překročili svým výdělkem zákonem stanovenou hranici. Vyřazením z evidence uchazečů nezaniká pouze možnost úředního zprostředkování zaměstnání, ale povinné úhrady za pojištění si nyní musíte platit sami.

Zajímá vás, kolik bude váš čistý výdělek? S přesným výpočtem vám pomůžou on-line DPČ kalkulačky!

A co dohoda o provedení práce?

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je narozdíl od dohody o pracovní činnosti vhodná spíše pro příležitostné pracovní nabídky krátkodobějšího charakteru. I zde platí omezení 300 hodin v rámci jednoho kalendářního roku pro jednoho zaměstnavatele. Narozdíl od DPČ můžete tuto smlouvu rozvázat kdykoli a bez udání důvodu. Opět by mělo být vše uzavřené písemně, jinak je dohoda neplatná, v kopii pro obě strany. Smlouva musí obsahovat přesný popis pracovního úkolu, sjednanou odměnu, rozsah práce i určenou dobu pro vyhotovení zadané práce. Navíc pokud váš měsíční příjem z DPP tvoří méně než 10 000 Kč, nepodléhá danění.

Sociální a zdravotní pojištění – dohoda o pracovní činnosti vs. dohoda o provedení práce

Kdo byl někdy zaměstnancem na hlavní pracovní poměr, ví, že zaměstnavatel z jeho platu kromě daně odvádí také určité částky za sociální a zdravotní pojištění. V případě dohod o pracovní činnosti a provedení práce, které jsou mimo pracovní poměr, je situace s odvody o něco komplikovanější.

U dohody o provedení práce odvádí zaměstnanec sociální a zdravotní pojištění při výdělku nad 10 000 Kč. Do této částky si s odvody nemusíte dělat starosti a nemusíte ani příjem přiznávat v daňovém přiznání.

Pro dohodu o pracovní činnosti platí pravidlo, že při výdělku do 3 499 Kč za vás zaměstnavatel neodvání sociální ani zdravotní pojištění. Nad tuto částku, tedy 3 500 Kč, jsou zálohy už klasicky státu odváděny.

Důchodci, ženy na mateřské dovolené a studenti

Výjimku v celém systému přivýdělků tvoří skupina tzv. státních pojištěnců, která je tvořena studenty, ženami na mateřské dovolené a také seniory v důchodu. Za ty odvádí zdravotní i sociální pojištění stát a mohou si tak, pokud chtějí, přivydělat nějaké peníze navíc.

Danění výdělku

U běžného pracovního poměru odvádíte vy, nebo spíše zaměstnavatel za vás, kromě povinných záloh na sociální a zdravotní pojištění, také daně. Ty jsou plošně stanoveny sazbou 15 % na veškeré příjmy bez ohledu na to, na základě jakého typu smlouvy či dohody výdělek pochází. Tato patnácti procentní záloha je označována jako daň z příjmu. Pro snížení záloh a uplatnění daňového zvýhodnění máte možnost u zaměstnavatele podepsat tzv. daňové prohlášení. To však můžete podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti je tedy, jak jsme zmínili výše, daněna patnácti procenty. U DPČ je od roku 2014 zcela jedno, na jak vysokou či nízkou částku si přijdete, vždy je vám odečtena záloha na daň z přijmu.

Studenti jako speciální skupina

Studentský život, ač se to možná nezdá, je mnohdy poměrně nákladnou záležitostí. I když má mnoho z nás ještě v živé paměti některé proslulé levné recepty jako například čínskou polévku na sto způsobů a mnohdy se vším, co dům dal, popřípadě už naprostou klasiku v podobě salámu v trojobalu tzv. studentský řízek, dnešní studenti si nastavují už vlastní standardy. Kromě studia si chce student také užívat svobody a nabízených možností jako je cestování či kultura. Proto je tedy naprostou samozřejmostí u většiny studujících přivýdělek ve formě brigády a u některých i zaměstnání na plný úvazek. Studenti představují největší skupinu využívající obou zmíněných dohod, ale přece jen DPČ u nich stále tak trochu převládá. Naprosto totiž vyhovuje časovým možnostem studenta a díky tomu, že sociální i zdravotní pojištění hradí stát, má možnost mladý člověk kromě ceněné praxe a zkušeností získat i poměrně slušné kapesné či alespoň částečnou nezávislost na financích od rodičů.

Pro studenty může být dobrým rádcem a pomocníkem portál Primát.cz. Web Primát.cz shromažďuje studijní materiály, které je možné stahovat, obsahuje hodnocení a komentáře k různým školám, vyučujícím atd.

Jako student pracující na DPČ nebo DPP máte možnost podepsat nebo nepodepsat prohlášení k dani. Pokud PODEPÍŠETE, je vám vypočítána záloha na daň z příjmu a uplatněna sleva na dani. Naopak když se rozhodnete NEPODEPSAT je vám u příjmu do 10 000 Kč při práci na DPP sražena patnácti procentní daň, kterou již nikde uvádět nemusíte. Jakýkoli přivýdělek na DPČ a u příjmu z DPP nad 10 000 Kč vám bude vždy odvedena zálohová daň. V obou případech se může vyplatit také rada daňového poradce ohledně daňového přiznání, v rámci kterého vám mohou být zálohy za určitých podmínek zálohy vráceny.

Změny při práci na dohodu o pracovní činnosti pro rok 2021

Česká legislativa si každý rok nachystá nějakou změnu. Některé jsou menší, některé větší. Nicméně největší změna pro rok 2021 v oblasti dohod o pracovní činnosti se týká zejména evidovaných uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Pro ty byla v minulém roce závazná částka 7300 Kč hrubého, která představovala maximální možný výdělek, pokud jste chtěli zůstat v evidenci. Pro letošní rok se částka navyšuje na 7600 Kč hrubého. Uchazeče o zaměstnání tedy čeká vyšší legální přivýdělek i při registraci na úřadu práce.

Vzor dohody o pracovní činnosti

Co vše by mělo být součástí dohody o pracovní činnosti jsme lehce zmínili v odstavci výše. Pokud vás přece jen zajímají všechny podrobnosti, nabízíme shrnutí všech důležitých bodů, na kterých byste v rámci dohody měli trvat a také nastínění kostry celého dokumentu.

 • Nadpis "Dohoda o pracovní činnosti",
 • Název společnosti, sídlo, IČ, jméno zástupce společnosti,
 • vaše jméno, adresa trvalého bydliště a rodné číslo,
 • druh práce, kterou budete pro společnost či firmu vykonávat,
 • místo výkonu práce,
 • datum nástupu do práce, délka platnosti smlouvy (doba určitá/neurčitá), rozvržení pracovní doby,
 • sjednaná výše odměny za hodinu, výplatní termín, číslo vašeho bankovního účtu, na který si přejete peníze posílat,
 • vaše povinnosti jako zaměstnance,
 • podmínky rozvázání smlouvy či jejího zrušení, výpovědní lhůta,
 • prohlášení o obeznámení s obsahem dohody, o vyhotovení dvou originálů pro obě strany,
 • datum podpisu, podpis zmocněného zástupce a razítko společnosti, váš podpis.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Pracovní právo