Změna zdravotní pojišťovny 2020 | VímVíc.cz

Změna zdravotní pojišťovny 2020

23. 09. 2020

Jak na změnu zdravotní pojišťovny? Je změna zdravotní pojišťovny vůbec možná? Proč a kdy změnit zdravotní pojišťovnu? Zdravotní pojišťovna po narození, k jaké pojišťovně bude novorozenec přihlášen a jak ho zapsat k jiné zdravotní pojišťovně? Jaké jsou kódy zdravotních pojišťoven? V České republice mají občané k dispozici 7 zdravotních pojišťoven, nejvíce klientů má Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Proč tomu tak je? Proč je Pojišťovna VZP nejoblíbenější mezi českými občany? Jaké benefity zdravotní pojišťovny v ČR svým klientům poskytují? Problematika zdravotních pojišťoven je upravována Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Změna zdravotní pojišťovny - v roce 2020 Změna zdravotní pojišťovny - v roce 2020

Kdy je možná změna zdravotní pojišťovny?

Každý klient má právo zvolit si zdravotní pojišťovnu dle svých preferencí. Změna zdravotní pojišťovny je možná pouze 2x do roka: do konce března a do konce září.

 • 1. možný termín změny zdravotní pojišťovny: do konce března.
 • 2. možný termín změny zdravotní pojišťovny: do konce září.

Proč byly vybrány zrovna tyto 2 termíny, kdy je možná změna zdravotní pojišťovny? Je to jednoduché. Změna bude po žádosti o změnu zdravotní pojišťovny provedena až následující čtvrtletí. Ke změně zdravotní pojišťovny dojde u žádostí, které byly podány do konce března, k 1. červenci stejného roku. Ke změně zdravotní pojišťovny dojde u žádostí, které byly podány do konce září, k 1. lednu následujícího roku.

Pokud tedy klient ví, že chce mít od začátku následujícího roku jinou zdravotní pojišťovnu, musí o změnu zažádat nejpozději do konce září. Pokud takto neučiní, změna zdravotní pojišťovny nebude k prvnímu lednu provedena. Další změna bude možná až do konce března a u klienta bude změna provedena od 1. července.

Jak si klient může o změnu zdravotní pojišťovny zažádat?Žádost na změnu zdravotní pojišťovny klient podává k pojišťovně, ke které chce přestoupit. Původní zdravotní pojišťovně nemusí podat informaci o změně, o vše se postará nová zdravotní pojišťovna.

Po uskutečnění změny je klient povinen tuto skutečnost nahlásit svému zaměstnavateli a to nejpozději do 8 dnů. Toto ohlášení je nezbytné, protože zaměstnavatel musí tuto změnu provést také u sebe, aby neposílal zdravotní pojištění na špatný bankovní účet, do nesprávné pojišťovny. V původní zdravotní pojišťovně by vznikaly přeplatky a v nové zdravotní pojišťovně by vznikaly nedoplatky, za které jsou poté účtovány vysoké penále.

Jak často je možná změna zdravotní pojišťovny?

Klienti by měli vědět, že změna zdravotní pojišťovny je možná pouze 1x do roka. V případě, že si klient podá žádost do konce března jednoho roku, změna proběhne k 1. červenci, v tento rok už znovu podat žádost nemůže. V případě, že si klient podá žádost do konce září, změna proběhne k 1. lednu následujícího roku a v tento rok už také není možné podat žádost o novou změnu zdravotní pojišťovny.

Žádosti pojištěnce o změnu zdravotní pojišťovny, která je v souladu se zákonem, je zdravotní pojišťovna povinna vyhovět. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v zákoně. Rovněž není oprávněna vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit.

Co je potřeba ke změně zdravotní pojišťovny?

K žádosti o změnu zdravotní pojišťovny je vždy potřeba osobní doklad, tedy občanský průkaz. V dalších, specifických případech klient také dokládá:

 • u nezaměstnaných potvrzení z Úřadu práce,
 • u podnikatelů doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu v předchozím kalendářním roce, u některých pojišťoven navíc ještě výpis z živnostenského rejstříku,
 • u pracujících mimo ČR, ale v rámci EU čestné prohlášení o zaměstnání v zahraničí a doložení pracovní smlouvy a úhrady pojištění v zahraničí,
 • u seniorů potvrzení o přiznání důchodu,
 • u studentů potvrzení o studiu,
 • u zaměstnanců název a sídlo zaměstnavatele,
 • u žen na mateřské dovolené rodný list dítěte.

Změna zdravotní pojišťovny je trochu komplikovanější u OSVČ, která se musí přihlásit jako osoba samostatně výdělečně činná a navíc ještě musí doložit:

 • přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné,
 • doklad o výši záloh na pojistné a
 • změnit si na svém bankovním účtu trvalý příkaz určený k úhradě záloh.

Na co si dát při změně zdravotní pojišťovny pozor?

Ke změně zdravotní pojišťovny musí mít klient nějaký důvod, který ho ke změně přivede. Klient si musí ověřit u svých lékařů, zda mají smlouvu s vybranou pojišťovnou. Je potřeba si tuto skutečnost ověřit u svých lékařů: u obvodního lékaře, u zubního lékaře, u gynekologa, očního a dalších specialistů. Pokud by klientův lékař neměl s vybranou pojišťovnou smlouvu, byla by změna zdravotní pojišťovny spíše nevýhodná.

Klienti nejčastěji mění zdravotní pojišťovnu právě z výše zmíněných důvodů, kdy například jimi vybraný lékař má smlouvu s danou zdravotní pojišťovnou. Dalším důvodem můžou být nejrůznější výhody a benefity, které jednotlivé zdravotní pojišťovny nabízí. Klient by si měl důkladně prostudovat nabídku všech zdravotních pojišťoven na českém území a vybrat si tu, která se nejvíce hodí jeho požadavkům.

Zdravotní pojišťovna a novorozenec

K jaké zdravotní pojišťovně je přihlášen novorozený občan České republiky? Tato otázka velmi často zajímá nastávající rodiče. V den narození se novorozenec stává klientem zdravotní pojišťovny, ve které je zapsána matka dítěte. . V případě, že by matka nebyla řádným plátcem zdravotního pojištění, dítě by bylo zapsáno k pojišťovně, ve které je zapsán jeho otec. Změna zdravotní pojišťovny u dítěte je možná, musí ale již mít své platné rodné číslo.

Jak na změnu zdravotní pojišťovny v roce 2020?

Zdravotní pojišťovna seznam

Jak již bylo řečeno, v České republice je 7 zdravotních pojišťoven. Kódy zdravotních pojišťoven jsou následující:

 1. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 2. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
 3. RPB, zdravotní pojišťovna (213)
 4. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)
 5. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111)
 6. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
 7. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

Všeobecná zdravotní pojišťovna - změna pojišťovny

V České republice má nejvíce pojištěnců Všeobecná zdravotní pojišťovna, je to nejvyužívanější česká zdravotní pojišťovna. VZP je také jasnou volbou pro zaměstnance Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jak se mohou ale klienti jiné pojišťovny přihlásit k této pojišťovně? Pojišťovna VZP má nejvíce klientů také pro to, že lékaři v České republice mají nejčastěji smlouvu právě s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Pojišťovna VZP se již také snaží, aby většina služeb byla poskytována online. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí pojištěncům 2 možnosti, jak se k ní mohou přihlásit:

 1. online prostřednictvím online formuláře,
 2. písemně na adrese VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava.

Všeobecná zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách vysvětluje, že pojištěnci mohou zažádat o změnu zdravotní pojišťovny ve dvou vlnách: od 1. ledna do 31. března a od 1. července do 30. září. Klienti si mohou na webových stránkách stáhnout formulář žádosti, vyplnit ho, vytisknout a poslat na adresu VZP Jihlava. Jednodušší variantou je vyplnit online formulář a online žádost o změnu odeslat. Změna je zdarma a je provedena bez poplatků.

Tip: Hledáte vhodné pojištění? Podívejte se na nejvýhodnější nabídky pojištění online na ePojisteni.cz.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Úspěch v kariéře