Kdy a jak požádat o odložení splátek hypotéky? | VímVíc.cz

Odložení splátek na hypotéky: Kdy a jak požádat?

Pandemie nemoci COVID-19 zastavila růst české i světové ekonomiky. Vláda proto reagovala na stav finančního trhu celou řadou úlev. Dopady koronavirové epidemie se dotkly odkladů splátek, pozastavení poskytování půjček nebo odložení splátek na hypotéky. Pozastavení splátek je dobrovolné rozhodnutí každého dlužníka. Přinášíme jasný přehled informací o odložení splátek na hypotéky. Koho se možnost odložení týká, kdy a jak o odklad požádat?

Odložení splátek na hypotéky: Kdy a jak požádat?

Odložit či neodložit splátky?

Nárok na odklad má fyzická osoba, OSVČ nebo firma. Dlužník musí o odklad splátek požádat banku sám od sebe. Délka jeho odložení záleží na dlužníkovi samém. Přerušit splácení může na tři až šest měsíců. Podmínkou o odklad splácení musí být prohlášení, ve kterém dlužník uvede důvod odložení splátek svou finanční neschopnost zapříčiněnou pandemií nemoci COVID-19.

Odložení splátek na hypotéky: Kdy a jak požádat?

Důvody, které fyzická osoba uvede ve svém prohlášení banka nebude nijak kontrolovat. Klient ani nemusí své důvody nijak prokazovat.

Odložení splátek na hypotéky může dlužník u podnikatelských a spotřebitelských úvěrů. A to i včetně hypoték, které již byly uzavřené a čerpané před datem 26. března 2020. Nárok na odklad se týká také půjček, které již byly sjednané před 26. březnem, ale klient zatím peníze čerpat nezačal. Odklad je závazný pro všechny banky i nebankovní společnosti a jejich nebankovní půjčky.

Za přerušení splátek si banky neúčtují žádné poplatky

Odklad splátek se nevztahuje

Možnost odkladu splátek se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry ani revolvingové nebo operativní leasingy. Nárok na odklad zaniká v případě, jestliže se dlužník zpozdil se splátkou k 26. březnu 2020 o více než 30 dní.

Jak požádat o odložení splátek?

Ministerstvo financí nařídilo jednotlivým bankám uveřejnění formulářů pro odložení splátek na jejich webových stránkách. Formuláře by měly být srozumitelné a snadně dostupné každému klientovi. Většina bank své formuláře na webových stránkách již zveřejnila. Byť se formuláře liší, obecně musí obsahovat informace ohledně kontaktních údajů klienta, typu úvěru u kterého žádá o odklad a od kdy má odklad splácení vejít v platnost.

Na webových stránkách odpovídající banky či nebankovní společnosti jsou k dispozici kromě formulářů i kalkulačky hypotéky. Hypoteční kalkulačka slouží pro výpočet hypoték. Pomáhá jednoduše spočítat, jakou částku a jak dlouho bude splácení hypotéky trvat. Aplikace hypoteční kalkulačky je online.

Úroky při pozastavení splátek

V průběhu odkladu splátek budou dlužníkům nabíhat úroky. Jejich umoření bude možné až na konci splácení hypotéky. Proto se dlužník nemusí bát, že by musel veškeré úroky splatit neprodleně po skončení odkladu. V případě spotřebitelů by měla být celková výše úroků po celou dobu pozastavení ze zákona stanovena a zastropovaná.

Pozastavení splátek

Splátky jsou pouze pozastavené, nikoliv naprosto odpuštěné. Později je stejně bude nutné splatit. Odložení splátek se může například české rodině prodražit. Za dobu, po kterou rodina nebude hypotéku splácet si banka může a bude nárokovat úroky. Jejich splacení sice nebude ihned po obnovení splácení, i přes to ale zaplatí řádově o desetitisíce více než by zaplatila za běžného stavu.

Stejné prodražení splátek se vztahuje také pro firmy, které si o odklad zažádají. Částka, kterou zaplatí firma navíc se odvíjí od výše úroků, které banka stanoví na dobu odložení splácení. V takovém případě platí samozřejmě přímá úměra - čím vyšší úroky, tím vyšší splátka.

Jak požádat o odklad splátek?

  • Požádejte banku/nebankovní společnost o odklad
  • Úroky se účtují i během pozastavení splácení - parametry půjček se ale nemění
  • Úroky z prodlení u spotřebitelů mají zákonnou maximální výši navýšené o 8 %
  • Přerušení splátek nijak nepovede k negativnímu záznamu v úvěrovém registru
  • Nárok na odklad nezíská klient, který byl v prodlení s poslední splátkou 30 dnů

V případě, že klient splácet může, nic se pro něj měnit nemusí. Rozhodnutí o odložení je zcela dobrovolné. Klient může bez povšimnutí pokračovat ve splátkách i nadále.

Konzultace o odkladu splátek

Jestliže dlužník uvažuje o odkladu splátek na hypotéku, je doporučeno kontaktovat svého finančního poradce. Finanční poradce dokáže zanalyzovat stávající finanční situaci svého klienta. Poskytne také informace a rady při refinancování hypoték nebo ohledně přehledu podmínek hypotéky.

Proč právě odklad splátek?

Odklad splátek vznikl především pro vytvoření stabilnějšího trhu v době koronavirové krize. Guvernér ČNB se vyjádřil k odkladu jako o snaze najít rovnováhu mezi spotřebiteli a firmami, jak u bank, tak i nebankovních společnostech. Mnoho klientů ocení možnost odkladu splátek i u nebankovních půjček. Spotřebitel i banka jsou důležitými stranami pro udržení finanční stability.

Hypotéky v době koronaviru

Finanční analytici předpokládají, že hypotéky budou při koronavirové krizi nejlevnější. Očekává se, v této době zaplatíte za tento typ úvěru nejvýhodnější úroky. Výhodou může být možnost refinancování a tím navýšení úroku tak, aby tak měsiční zatížení bylo minimální.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření