Kódy bank | VímVíc.cz

Každá banka v České republice má svůj vlastní číselný kód. Tyto čtyřmístné číselné kódy slouží k jasné identifikaci účtu.

Kódy přiděluje každému poskytovateli bankovních služeb ČNB v souladu s § 6 vyhlášky č. 169/2011 Sb., o pravidlech tvorby čísla účtu v platebním styku. Při každé platbě, kde zadáváme číslo účtu, musíme uvést i kód banky.

Kódy bank

A jaké jsou kódy jednotlivých bank? Jako první u každé banky najdete čtyřmístný kód vlastní pro každou banku. Druhým údajem je BIC kód.

Co je to IBAN?

IBAN je zkratka pro International Bank Acount Number. Tento údaj je jedinečný pro každý bankovní účet na světě. Pro tuzemské platby používáme jen klasické číslo účtu, ne v IBAN formátu. IBAN je třeba pro zahraniční platby.

Jak se vytváří IBAN?

Konkrétní formu a podobu vytváří banka, u které máte účet. IBAN musí odpovídat mezinárodní standardům, které vydává ECBS (European Committee for Banking Standards). IBAN má formu elektronickou, kdy se uvádí bez mezer, a písemnou. V písemné formě se, kvůli větší přehlednosti, dělají mezery mezi každými čtyřmi znaky.

Struktura IBAN

IBAN obsahuje číslice i písmena. Jako první se uvádí 2 znaky, které definují zemi, odkud účet pochází. V případě České republiky CZ. Poté jsou v IBANU 2 znaky, takzvané kontrolní číslice. Ty fungují jako ochrana proti chybně zadanému číslu. Pak následuje maximálně 30 znaků, ve kterých je zahrnuto číslo účtu v rámci banky a kód příslušné banky.

SWIFT neboli BIC kód

SWIFT kód nebo li BIC kód je vlastně IBAN kódem pro každou banku. BIC je zkratka pro Bank Identifier Code, což je jedinečný kód přidělený každé bance na světě zvlášť společností SWIFT. Je tedy také třeba pro zahraniční platby, aby měl opět člověk jistotu, že převod proběhne v pořádku.

Nejlepší, nejvýhodnější a nejoblíbenější banky v České republice

Výše máte k dispozici výčet bank dostupných v České republice. Jak ale zvolit nejlepší banku? Nabídka jednotlivých bank v ČR se doopravdy vyvinula a banky se předhání, jaké benefity nabídnout, aby nalákaly co nejvíce klientů. Založení a vedení účtu zdarma je v současnosti samozřejmostí. Poté už záleží pouze na Vás, jaké finanční služby a produkty jsou pro Vás důležité. Zda například upřednostňujete osobní kontakt na pobočkách nebo samoobslužný online systém, či výběry z bankomatu zdarma nebo platby z a do zahraničí zdarma, apod.