Obecní nájem – O co jde a kdo na něj má nárok? | VímVíc.cz

Obecní nájem – O co jde a kdo na něj má nárok?

02. 05. 2018

Hledáte podnájem přes realitku nebo na internetu, ale nedaří se? Možná jste ještě neslyšeli o obecním nájmu, který taky může být dobrou cestou k vysněnému bydlení. Jak se k takovému podnájmu dostat vám poradíme v našem článku.

Obecní nájem

Obecní byty na počkání?

Možná si ještě někdo pamatujete, že se dříve obecní byty rozdávaly jako na běžícím pásu. Tak tomu sice dnes již není a na počkání je neseženete, ale pořád existuje možnost se k nim dostat. Je ale nutné počítat s tím, že dnešní obecní byty nebývají nové, ale v nabídce se objevují pouze ty starší, které se po někom uvolnili. Důvodů, proč někdo opouští obecní byt, může být mnoho. Nejčastěji se to ale děje u starších lidí, kteří se například odstěhují do domova důchodců či zemřou. Také je tu varianta, že nájemník neplatí řádně nájem a město či obec ho z bytu vystěhuje. Ceny obecních bytů totiž bývají tak krásné, že se z nich jen tak někdo dobrovolně nestěhuje.

Na obecní byty lidé čekají v pořadníku i několik let.

Mimo klasické obecní bydlení začínají některá města nabízet také tzv. startovací byty, které jsou určeny mladým párům. U startovacích bytů bývá omezená doba pronájmu pouze na pár let, tudíž se uvolňují častěji než klasické obecní byty. Dále se pak můžete setkat také s pojmem sociální byty. Ty jsou určeny především pro sociálně slabší jedince, kteří svou životní situaci musí dokázat například podle svých příjmů, doložením čisté mzdy od zaměstnavatele a podobně. Setkáte se s tím především ve větších městech.

Pronájem bytu a metody pro získání nájemců

Pokud nechcete o městský byt usilovat klasickou metodou čekání v pořadníku, pak pro vás máme dobré zprávy. Celá řada městských bytů, které předchozí nájemce opustí, prochází rekonstrukcí. Aby se peníze investované do oprav městu co nejlépe vrátili, hledá město nájemce, který zaplatí ideálně co nejvyšší nájemné. I přesto se ale za městské byty platí řádově i o několik tisíc méně než za soukromé byty k pronájmu.

Města chtějí z bytů vytěžit co nejvíce peněz, i tak ale můžete na nájemném značně ušetřit.

Ptáte se, jak toho město dosáhne? Více méně je to skutečně prosté. Byt je totiž nabídnut pomocí obálkové metody. To v praxi znamená, že zájemci o pronájem odevzdají na příslušném místě (nejčastěji úřad města) obálku se všemi potřebnými náležitostmi a připíší tam na papír, jaké měsíční nájemné jsou za byt ochotni nabídnout. Jedná se tedy o takovou tichou aukci. Nabídky je možné podávat vždy do městem určeného data, potom jsou obálky komisí rozlepeny a nejvyšší nabídce je nabídnuta možnost pronájmu. Může se taky ale stát, že první nejvyšší nabídka si již mezitím našla jiný byt, potom je pronájem nabídnut druhému v pořadí.

Mezi další metody pro výběr nájemníka patří také losování nebo rozhodnutí bytové komise či rady města.

Další metodou výběru nájemníka může být losování. Zájemci o byt mohou vždy do určitého data podávat žádosti a tím se zařadí do veřejného losování. Podmínkou ale bývá doložení výše čisté mzdy. Setkat se můžete i s tím, že řada měst rozděluje byty do několika různých skupin – pro bezdětné manželé, pro jednotlivce nad 30 let nebo pro manželské páry s nezaopatřenými dětmi. V takovém případě se samozřejmě můžete hlásit jen do jedné z daných skupin.

Nabídky obecních bytů často najdete na úřední desce města nebo na jeho webu.

O pronájmu nového bytu město či obec informuje nejčastěji na svém webu nebo vývěskách města, proto je dobré tyto místa sledovat, abyste neprošvihli příležitost. U nabídky bytu bývají vypsány všechny potřebné informace o tom, co musí uchazeč o byt splnit. Případně vám je jistě poskytnou na příslušném odboru místního úřadu.

Podmínky pro získání bytu

Jak již bylo řečeno, pravidla pro získání bytu vám poskytne příslušný úřad. Pokud to ale vezmeme obecně, můžeme se bavit například o přihlížení k životní situaci nájemce nebo o trvalém bydlišti. Například při obálkové metodě většinou město nepožaduje trvalé bydliště v daném městě, ale jde zde především o co nejvyšší nabídku. Můžete se ale setkat například s podmínkou, že nesmíte vlastnit žádnou jinou nemovitost. Pokud byste se tedy chtěli zařadit mezi uchazeče o byt, který je vybírán obálkovou metodou a byla na vás napsána například chata, potom u výběru nejspíše neuspějete.

U obálkové metody zpravidla vyhrává nejvyšší nabídka, pokud ale nejsou splněna pravidla, může byt vyhrát i nižší nabídnutá částka.

Pokud ovšem žádáte o obecní byt, u kterého záleží především na výběru bytové komise, pak počítejte s tím, že budou zkoumat vaši finanční situaci i trvalé bydliště. V takovém případě se většinou lidé zapisují do pořadníků a již samotný zápis je podmíněn trvalým bydlištěm v daném městě, kde o byt žádáte.

Obecní byty na pořadník mívají přísnější podmínky pro získání než byty vybírané obálkovou metodou.

U sociálních bytů se samozřejmě také zkoumá finanční situace žádajících, zde jde ale ovšem o to, zda zájemce o byt nemá například moc vysoký plat. Ano je to tak, i vysoký plat může být u žádosti o sociální byt zádrhelem. Tyto byty jsou totiž určeny především lidem, kteří na klasické bydlení nemají peníze. U sociálních bytů jsou jejich majitelé povinni každý rok předložit výši svých příjmů, aby bylo jisté, zda jen nechtějí ušetřit peníze díky nízkému nájemnému. Sociální byty jsou přidělovány také dětem odcházejícím z dětských domovů. Setkat se můžete také s tzv. byty se zvláštním určením, které jsou především pro lidi s nějakým znevýhodněním, jako je například zdravotní postižení.

Startovací byty a jejich získání

Již jsme v tomto článku zmiňovali takzvané startovací byty. O ty se mohou ucházet jak jednotlivci, tak i mladé rodiny. Počítejte ovšem s tím, že startovací byty mývají v podmínkách maximální věk uchazeče. Ten je většinou nastaven do 30 let, některá města povolí i 35 let. Roli pak hraje i výše příjmů uchazeče. Limit čisté mzdy, která je k získání bytu potřeba, si pak každé město stanovuje jinak. Často mezi jednu z podmínek patří také to, zda má žadatel či žádající rodina vyřešeno financování budoucího bydlení. To v praxi znamená, jestli si dotyčný odkládá peníze na klasický spořící účet nebo přímo na stavební spoření.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy